Uit de kerkenraad (feb 2022) Uit de kerkenraad (feb 2022)
Op het moment van dit schrijven hebben wij als kerkenraad nog geen besluit genomen op welke wijze wij de Erediensten vanaf heden gaan inrichten. Dit naar aanleiding van de gehouden persconferentie op 15 februari jl. waarin is gesteld dat er geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven.  Wij vragen u goed de informatie hierover op de zondagsbrief en website in de gaten te houden.
Tijdens de dienst van 20 maart zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
We willen al graag vermelden dat de dienst van zondag 3 april in het teken zal staan van het afscheid nemen en het bevestigen van ambtsdragers.  We zullen dan ook afscheid nemen van onze voorzitter de heer Tjerk de Vries.
Omdat er nog niet voldoende nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, zullen er mensen worden benaderd om ambtsdrager te worden. Gemeenteleden worden opgeroepen om namen op te geven van eventuele kandidaten-ambtsdrager. Op een nader te bepalen dag zullen er dan nogmaals ambtsdragers worden bevestigd. Namen kunt u doorgeven aan de scriba.
Verder willen wij u erop wijzen dat op de website van het blad Petrus ( petrus.protestantsekerk.nl) een gratis veertigdagentijdkalender te bestellen is. Het thema van deze kalender is “Alles komt Goed?!” 
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad staat gepland op maandag 7 maart.

Marianne Kombrink-Pot, scriba


 
terug