Uit de kerkenraad (nov2021) Uit de kerkenraad (nov2021)
Zondag 21 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst, welke werd geleid door Ds. M. de Jager en pastor Mw. E. de Vries,  zijn de namen voorgelezen van de 34  gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.  De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd.
In verband met de verdere Corona besmettingen is er besloten dat de Kerstzangdienst op 19 december 2021 in de Farmsumer Kerk dit jaar niet door gaat.  Het koor dat zou komen heeft ook afgezegd.
Nieuwe maatregelen ivm Corona.
Afgelopen woensdag 17 november zijn de nieuwe richtlijnen afgegeven door de PKN. Deze houden het volgende in:
- houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan.
- vanaf zondag 28 november dient u zich weer aan te melden voor de Eredienst.
 Dit kan via tjdevries@home.nl
- bij het verplaatsen dragen we een mondkapje.
- we zingen op ingetogen wijze.

Daarnaast gelden voor onze gemeente nog de volgende maatregelen.
- alle kerkelijke- en niet kerkelijke activiteiten in Het Anker en Op de Wierde worden stopgezet.
Dit houdt onder meer in, dat geplande activiteiten ( gespreksgroep, koffie ochtend, ontmoetingsmiddag, filmavond, vergaderingen, middag- en avondgebed etc) niet doorgaan.
Voor eventuele wijzigingen en aanpassingen op de huidige maatregelen zullen wij u informeren via de zondagsbrief en de website van onze gemeente.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug