Uit de kerkenraad (sept2021) Uit de kerkenraad (sept2021)
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 september hebben wij met elkaar gesproken over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Wij hebben hiervoor ook gekeken naar de onderstaande richtlijnen van de landelijke kerk.
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.
Voor onze diensten zal dit betekenen dat aanmelden vanaf 3 oktober niet meer nodig is. In de kerkzaal zullen een aantal rijen stoelen aan elkaar worden geschoven. Daarnaast houden wij ook de mogelijkheid open voor gemeenteleden die wel graag de afstand van 1.5 meter willen hanteren. Hiervoor worden er ook rijen stoelen geplaats zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Met voldoende ruimte ertussen.
Tijdens de dienst van 3 oktober willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer ook thuis mee te vieren. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.
De dienst van 31 oktober zal gehouden worden in de Farmsumer kerk. Hierover leest u elders meer in dit kerkblad.
Tijdens de vergadering hebben wij aandacht geschonken aan de ambtsdragers welke niet aanwezig waren tijdens de herbevestigingsdienst. Ds. Marja de Jager heeft hen de vragen voor gelezen en de zegen over hen uitgesproken.
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is op maandag 4 oktober.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
terug