Uit de kerkenraad van oktober 2020 Uit de kerkenraad van oktober 2020
Afgelopen week zijn er nieuwe richtlijnen voor het kerkbezoek gegeven. Wij zullen ons aan dit uitdrukkelijk advies houden en tot nadere aankondiging 30 gemeenteleden (excl. medewerkers) toe laten in de dienst. Dit heeft helaas tot gevolg, dat we keuzes moeten maken als het aantal wordt overschreden. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.
Het blijft noodzakelijk u aan te melden als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit in verband met de registratie van de aanwezigen.
Aanmelden kan bij Tjerk de Vries:
mailadres tjdevries@home.nl of tel. 61 83 46.
Op zondag 22 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in De Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken. In verband met de corona maatregelen waaraan wij ons dienen te houden weten wij op dit moment nog niet exact hoe we deze zondag gaan inkleden. Wij informeren u hierover via de zondagsbrief en de website van onze kerk.
Het streven is om op maandag 30 november een gemeente-avond te beleggen. Een agenda en uitnodiging hiervoor zult u binnenkort tegemoet kunnen zien. Daar ook hier geldt dat we maar een beperkt aantal aanwezigen mogen hebben zal deze avond via de optie kerkdienst gemist gevolgd kunnen worden.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 2 november en de gehele Kerkenraad op 16 november.
Gemeenteberaad
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug