Uit de kerkenraad (maart 2023) Uit de kerkenraad (maart 2023)
De kerkenraad kwam in een extra vergadering bijeen op donderdag 13 april jl. Deze extra vergadering was nodig omdat er besluiten moesten worden genomen over enkele zaken die niet konden wachten tot de geplande vergadering van 22 mei a.s. In het kerkblad van april hebben we in het verslag van het College van kerkrentmeesters kunnen lezen over de maatregelen ter verduurzaming van het Anker. Het gaat daarbij om isolatie van de plafonds in zaal 1 en 2 en spouwmuurisolatie. Alle ruimten worden ook voorzien van ledverlichting en er zullen zonnepanelen op het Anker worden geplaatst. Al deze maatregelen dragen bij aan het verlagen van de energiekosten en bevorderen tevens ons doel om een “Groene kerk”  te zijn. 
(lees het hele verslag bij kerkenraad)
terug