Uit de regio Uit de regio
Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.interkerkelijk mannenkoor drachten.nl, via de koorleden of aan de kerk. Er zal een collecte worden gehouden. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het werk van de stichting Als kanker je raakt. Op zaterdag 12 november is er in dezelfde kerk een ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’. Deze laagdrempelige dag is voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden. Muziek is in handen van Rob Favier. In de ochtend zijn er twee boeiende lezingen door Marinus van den Berg en Marieke van Lierop, waarna u een heerlijke lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit een aantal verschillende workshops. De dag is van 10.30 tot 16.00 uur en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar onze website www.alskankerjeraakt.nl.
terug