Uit de vergadering van het Pastoraat, feb. 2022 Uit de vergadering van het Pastoraat, feb. 2022
In een vorige bijdrage (januari ’22) schreef ik namens de taakgroep over het belang van onderling pastoraat door ons als gemeenteleden, die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap, de Protestantse Gemeente Delfzijl. De coronacrisis heeft ons gedwongen tot bezinning op wat van waarde is in ons leven. Hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten en er voor elkaar te kunnen zijn. Nabijheid heeft voor veel mensen meer betekenis gekregen. Ik schreef dat er veel bereidheid is in onze kerkelijke gemeenschap om naar elkaar om te zien.
Het hele verslag leest u bij ´werkgroep Pastoraat´.
terug