Uit het College van Kerkrentmeesters Uit het College van Kerkrentmeesters
Onder het kopje 'kerkrentmeesters' leest u een uitgebreid verslag van de vergadering in maart .
Onder andere zijn aan de orde geweest: 
de begraafplaatsen
Pesonele zaken
Gebouwen Energie besparende maatregelen
 
terug