Update Corona maatregelen Update Corona maatregelen
De Kerkenraad heeft besloten om het advies van de PKN te volgen inzake het zingen in de kerk. Door een besmetting in Biddinghuizing, waarschijnlijk door het zingen, is de PKN een onderzoek gestart. Op voorhand adviseren zij om tijdens de huidige lockdown het zingen tijdens de kerkdienst stop te zetten. Wij nemen dit advies over. Om het aantal aanwezigen in de kerk tijdens en dienst te beperken zullen tijdelijk ook de diaken en de lector niet aanwezig zijn. Het spijt ons uiteraard dat we deze maatregel moeten nemen maar vinden dit, gezien de problemen, op dit moment het beste.
 
terug