Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Wij hebben de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstellingen van de raden al gehad.
Nu, als één Kerkenraad Protestantse Gemeente Delfzijl. Met een vergadering van de Kerkenraad en een vergadering van de Kleine Kerkenraad.
De Kleine Kerkenraad moet worden gezien als een moderamen voor de Kerkenraad dat o.a. de te nemen besluiten voorbereidt welke in de Kerkenraadsvergaderingen moeten worden genomen. Maar vooral nu ook het voor bespreken van allerlei opnieuw te organiseren werkzaamheden welke na de fusie van beide wijken moeten worden herzien. En het opzetten van een nieuw beleidsplan PGDelfzijl (wat voor gemeente willen we zijn, met welke gebouwen, middelen en personeel) voor de komende vier jaar.
De Kleine Kerkenraad is nu nog de voortgang van de oude Algemene Kerkenraad, maar zal op termijn worden samengesteld uit twee vertegenwoordigers uit de werkgroepen Pastoraat, Viering en Vorming (de eerdere liturgiecommissies) en Communicatie en de Colleges van Kerkrentmeesters en de Diaconie, samen met de voorzitter, Tjerk de Vries, het scribaat van de Kerkenraad, Gineke van de Velde en Wilte Mulder en de predikanten.
 
Dat betekent ook dat er functies zijn geëindigd.  En daar willen we nog even bij stil staan. 
Graag willen wij ds. Itse de Boer en dhr. Reinder de Vries bedanken voor het vele werk dat zij hebben gedaan voor de Algemene Kerkenraad als voorzitter en scriba. Zeker In de aanloop naar 1 januari 2018, waarop de wijken Noord en Zuid zouden samenvoegen, was er veel, heel veel regel- en vergaderwerk. Dank jullie wel hiervoor!!
Reinder zien we terug in de Kerkenraad als ouderling en Itse gaat genieten van zijn emeritaat.
 
 
terug