Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
Inmiddels is de kleine kerkenraad weer een keer bij een geweest om te vergaderen.
Tijdens deze vergadering hebben wij met name gesproken over hoe we de komende periode de kerkdiensten moeten en kunnen inrichten in de verbouwde Kruiskerk. In de maand juni mogen er diensten met 30 mensen gehouden worden en vanaf 1 juli met 100 personen. Zo op papier lijkt het erg gemakkelijk maar er komt nogal wat bij kijken.  Wij zijn er dan ook nog niet over uit of het verantwoord is om in de maand juli al diensten met 100 personen te organiseren. 
We willen proberen om in de maand juni het aantal aanwezigen uit te breiden tot ca. 25. Maximaal mogen er 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden gehouden in de Kruiskerk, waarbij u thuis de dienst ook via Kerkdienstgemist.nl. (waarbij voorlopig alleen het liturgisch centrum in beeld is)  kunt meemaken. We zullen ons bij het aantal aanwezigen houden aan de richtlijnen (1,5 meter afstand en geen symptomen). Mocht u één van de vieringen in juni willen bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Tjerk de Vries (tel 61 83 46 of mail tjdevries@home.nl). Er zal dan een rooster worden opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. U krijgt hierover van ons bericht.
Hopelijk kunnen wij u in het volgende kerkblad meer vertellen over hoe we de diensten de komende periode gaan inrichten.
Zoals u weet is het gebruikelijk dat de Paaskaars na Pasen gebracht wordt naar een gemeentelid. Dit jaar is deze door pastor Eelkje de Vries gebracht naar mevrouw A. Tillema. Zij was zeer verheugd dat zij deze heeft mogen ontvangen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
terug