Vanuit de kerkenraad (februari 20121) Vanuit de kerkenraad (februari 20121)
Helaas hebben wij nog altijd te kampen met de maatregelen omtrent het corona-virus.
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten alleen online te volgen zijn hierbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Ten aanzien van het zingen hebben wij ook besloten om het advies van de PKN te volgen. Door een besmetting in Biddinghuizen, waarschijnlijk door het zingen, is de PKN een onderzoek gestart. Op voorhand adviseren zij om tijdens de huidige “lockdown” het zingen tijdens de kerkdienst stop te zetten. Wij nemen dit advies over. Om het aantal aanwezigen in de kerk tijdens een dienst te beperken zullen tijdelijk ook de diaken en de lector niet aanwezig zijn. Het spijt ons uiteraard dat we deze maatregel moeten nemen maar vinden dit, gezien de problemen, op dit moment het beste.
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
Bovenstaande geldt voor een periode tot 9 februari 2021. Mochten zich wijzigingen voordoen, dat informeren wij u hierover via de zondagsbrief en de website.
Aangezien er op dit moment nog veel onduidelijkheid is over wanneer de lock down wordt opgeheven hebben we besloten het gemeenteberaad uit te stellen. Een nieuwe datum is op dit moment nog niet te bepalen. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt u daarover geïnformeerd.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug