Vanuit de kerkenraad (jan22) Vanuit de kerkenraad (jan22)
Afgelopen zaterdag heeft de minister-president helaas wederom een totale lockdown afgekondigd. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 19 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Tijdens de diensten zullen alleen medewerkers aanwezig zijn. 
Bovenstaande geldt voor een periode tot 14 januari 2021. Mochten zich wijzigingen voordoen, dat informeren wij u hierover middels de zondagsbrief en website.
Dan rest mij nog u allen goede feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling.

Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug