Vanuit de kerkenraad (januari 20121) Vanuit de kerkenraad (januari 20121)
Maandag 14 december j.l. heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 20 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
Bovenstaande geldt voor een periode tot 18 januari 2021. Mochten zich wijzigingen voordoen, dat informeren wij u hierover via de zondagsbrief en de website.
In een vorig kerkblad hebben wij gesproken over een gemeente-avond. De datum waarop wij deze graag willen houden is maandag 25 januari. Een agenda en uitnodiging hiervoor zult u binnenkort tegemoet kunnen zien. Daar ook hier geldt dat we maar een beperkt aantal aanwezigen mogen hebben zal deze avond via de optie kerkdienst gemist gevolgd kunnen worden.
Indien u wel graag aanwezig wilt zijn op deze avond dan kunt u zich aanmelden per mail bij het scriba onder mailadres scriba@pgdelfzijl.nl. Hier kunt u ook eventuele vragen naar toesturen.
Via deze weg willen wij ook graag iedereen bedanken die de afgelopen jaren een steentje heeft bijgedragen aan het inzamelen van het oud papier. Geweldig hoeveel mooie projecten met deze opbrengsten ondersteund konden worden.
Dan rest mij nog u allen goede feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling.
De volgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine kerkenraad 4 januari en de gehele kerkenraad 22 februari
 
terug