Vanuit de kerkenraad (januari 2021) Vanuit de kerkenraad (januari 2021)
Maandag 14 december j.l. heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 20 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
Dit bericht kunt u verder lezen bij 'Kerkenraad'
terug