Vanuit de kerkenraad (april 2021) Vanuit de kerkenraad (april 2021)
Op het moment van dit schrijven is er nog geen duidelijkheid of de maatregelen voor de komende periode
worden versoepeld. Echter aan de hand van de vele besmettingen die er dagelijks worden gepresenteerd is de kans bijna nihil dat er versoepelingen mogelijk zijn.
Wij hebben dan ook besloten om tijdens de Erediensten voor alsnog geen gemeenteleden toe te laten. Zoals u waarschijnlijk wel heeft opgemerkt worden op de zondagmorgen de liederen weer door 1 zanger gezongen. Dit kunnen wij op een verantwoorde wijze laten gebeuren.
Zodra er meer mogelijkheden zijn dan zullen wij u hierover informeren middels de zondagsbrief en/of de website.
Fijn is dat het de gemeente bijeenkomst van 15 maart door veel gemeenteleden is gevolgd via de uitzending kerkdienst gemist. Een verslag van deze avond kunt in dit kerkblad lezen.
Na een lange periode van niet vergaderen staat er voor maandag 29 maart een online vergadering gepland van de kleine kerkenraad. Wij hopen dat dit goed zal verlopen en dat wij dan ook met andere groepen online vergaderingen kunnen beleggen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba

 
terug