Vanuit de kerkenraad (okt) Vanuit de kerkenraad (okt)
Op zondag 21 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in de Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken. In verband met de corona maatregelen waaraan wij ons dienen te houden weten wij op dit moment nog niet exact hoe we deze zondag gaan inkleden.
Maandag 29 november willen wij graag een gemeente-avond beleggen in de Kruiskerk. Aanvang vergadering zal 19.30 uur zijn. Agendapunten voor deze vergadering zijn feedback van de gemeente omtrent de verantwoording van het beleid in coronatijd en het bespreken van de begroting 2022 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.
Er is al enkele malen in het kerkblad gesproken over vacatures binnen de kerkenraad. Mocht u een geschikte kandidaat weten of misschien heeft u zelf interesse en zin om deel te nemen in de kerkenraad dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. Belangrijk om te vermelden is dat onze voorzitter de heer Tjerk de Vries heeft aangegeven om per 1 januari 2022 te stoppen als voorzitter.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 1 november en de gehele Kerkenraad op 22 november.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug