Verslag van de bijeenkomst van het Pastoraat Verslag van de bijeenkomst van het Pastoraat
Samen met onze uitgenodigde bezoekmedewerkers keken we in een bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in september jl. terug op de periode van anderhalf jaar waarin we te maken hadden met de voor ons pastoraat beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. We stelden vast dat toen het bezoekwerk niet kon, we andere vormen van contact hebben ingezet, zoals een telefoontje, een appje, een e-mailbericht, een kaartje en bij alle gemeenteleden bezorgde pastorale brieven.  Een van onze bezoekmedewerkers stuurde zelfgemaakte kaarten en bezorgde kleine attenties bij haar adressen en dit werd zeer op prijs gesteld.  Zo wisten we als pastoraal team de onderlinge band in onze gemeente in stand te houden en te versterken. En we merkten in onze bijeenkomst ook op dat we deze acties mochten ervaren als tekenen van geloof, hoop en liefde in de moeilijke tijd die achter ons ligt. Zoals ook de wekelijkse kerkdienst met beeld en geluid en de daarbij breed verspreide zondagsbrief werden benoemd als tekenen van geloof, hoop en liefde.  Het was goed om dit met elkaar te bespreken en om ook hiervan te leren, om zo de kwaliteit in ons pastorale werk op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Die kwaliteit staat ook op een andere wijze wel wat onder druk omdat we te maken hebben met een niet volledige bezetting van ons pastorale team. In twee secties hebben we op dit moment geen ouderling, nl in sectie 1: Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde en in sectie 3: Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg (zuid). Voor beide secties maken we afspraken met onze bezoekmedewerkers om het pastoraat zo goed als mogelijk vorm te geven. We zijn heel blij dat enkelen van hen hebben aangegeven extra bezoekwerk te willen doen.  In sectie 1 zijn Gerard Jansma en Reinder de Vries bezoekmedewerker, in sectie 3 zijn dat Rita  Bootsman en Reinder de Vries. In de komende maanden zullen we ons in de taakgroep, mede met het oog op een nieuw beleidsplan 2022-2026, beraden op hoe we in onze gemeente in de komende jaren aan het pastoraat handen en voeten willen geven en welke inzet van onze predikant, pastor, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen daarin wenselijk is. Daarbij willen we ook kijken naar nieuwe vormen van pastoraat en vast en zeker komen dan ook de ideeën op tafel die in coronatijd in ons pastoraat hebben bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid. Tenslotte maakten we ook afspraken over twee andere activiteiten binnen ons pastoraat die binnenkort weer van start gaan:  1). de koffieochtenden in Het Anker op de 1e en 3e donderdagmorgen van de maand (u bent van harte uitgenodigd en de eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober a.s. van 9:45 – 11:15 uur) en 2). de zondagse bloemengroet die vanaf oktober weer bezorgd wordt door eigen gemeenteleden (volgens het eerder afgesproken rooster)
Namens de taakgroep Pastoraat,

Frans Geluk
 
terug