Voorzitter gezocht Voorzitter gezocht
De MWD zoekt een nieuwe voorzitter / stuurman
 
Wij bieden:  - enthousiaste leden die samen de
                        taken verdelen
                     -  een werkgroep met veel ervaring
                        voor het werk van  zending,
                        werelddiaconaat en evangelisatie
Wij vragen: -  iemand die de vergaderingen wil
                       voorzitten.
                    -  oog heeft voor het werk van de
                       zending, werelddiaconaat en
                       evangelisatie
                    -  zo’n 6 keer per jaar wilt vergaderen.
 
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij de
secr. T. Kemmink, tel. 61 46 33
 
terug