Vrouwen voor Brazilie Vrouwen voor Brazilie


Dankzij de mooie opbrengst van de Rommelmarkt/bazaar en de verkoop van handgebreide sokken kunnen we dit jaar € 1.000 overmaken voor het JeugdOpvangcentrum Jardim Colonial in Castrolanda in Brazilië. Dank jullie wel voor alle hulp en aankopen namens de kinderen en tieners van Jardim Colonial.

Vrouwen voor Brazilië is mede opgericht door ons gemeentelid mevrouw Goelema-Borg. Zij ging in 1952 als 12-jarige samen met haar grootouders, ouders, zus, broers en een groep boeren met de boot naar Brazilië. Haar vader werkte in de werkplaats voor het onderhouden en reparareren van de landbouwmachines. Haar moeder kookte extra voor arme gezinnen. Zo is in 1954 het JeugdOpvang centrum gestart. Mevrouw Goelema is een paar jaar na haar huwelijk met haar gezin teruggekeerd naar Nederland.
De kolonie Castrolanda is net als het naburig Carembee een coöperatie. Er werken zo'n 100 bouw- en veeboeren. In Carembee staat een melkfabriek, waarvoor beide kolonies de melk leveren.
Het JeugdOpvangcentrum is verder uitgebouwd en is tegenwoordig een stuk groter. Een aantal jaren geleden hebben ze een nieuw onderkomen gekregen.

De gezamenlijke kerken van Castro en Castrolanda zorgen nu voor het centrum. Er zijn allerlei programma's voor de kinderen ontwikkeld en er zijn een psycholoog en een maatschappelijk werkster aan verbonden, naast de leidding van de verschillende groepen.
De dames van het verzorgingshuis helpen ook mee door het breien van mutsen, sjaals en truien.


Verdere informatie staat te lezen in het jaarverslag over 2018. Dat kan per mail worden toegestuurd als u daar belangstelling voor heeft. Belt u dan Frouwkje Klein, tel. 06 236 88 512.
Hieronder de plannen voor 2019.
 • Doorgaan met het werk waarmee men bezig is voor 170 kinderen/tieners en jongeren, met een speciaal project, ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin veel aandacht wordt besteed aan tien vaardigheden om verlaging van de risico`s te bewerkstelligen en meer aandacht geven aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De vaardigheden hebben vooral persoonlijke thema`s, zoals zelfkennis, omgaan met gevoelens, beslissingen nemen e.d.
 • Doorgaan met kinderen/tieners/jongeren kennis te laten nemen van de christelijke waarden/normen en daarbij de familie te betrekken.
 • Eén dag per maand evalueren en plannen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • Voortzetting van de wekelijkse bijeenkomsten van gebed en meditatie met de medewerkers en in samenwerking met de kerken waarmee het centrum samenwerkt, IECLB – IPB en IERC.
 • Met medewerking van plaatselijke predikanten en evangelisten wekelijks met de kinderen/tieners het werkmateriaal “opbouwen van waarden” bespreken zodat deze een persoonlijke relatie met God kunnen aangaan.
 • Met de jongeren, die in 2018 de basisschool verlaten, de cursus “toekomstvoorbereiding” aanbieden. Proberen deze jongeren ook te laten deelnemen aan andere cursussen in de gemeente Castro. Daarom zullen bezoeken gebracht worden aan plaatselijke bedrijven om na te gaan welke beroepsmogelijkheden er zijn.
 • Deze jongeren doorverwijzen naar het programma “jonge leerling” zodat zij in aanmerking kunnen komen voor werk in de gemeente Castro.
 • Contacten leggen met scholen in de buurt om samen de kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven, te helpen.
 • Huisbezoeken brengen aan gezinnen, die hulp nodig hebben, om door te verwijzen naar gemeentelijke instanties.
 • Samen met de gezondheidspost diverse onderwerpen aan de orde stellen: zoals  hoe luizen te voorkomen en te behandelen, hygiëne en persoonlijke verzorging.
 • Het uitvoeren van het KTOC-project dat omvat alle werkgroepen met hun groepsleiders om samen met kinderen/tieners en bewoners uit de buurt eventuele veranderingen aan te brengen zowel op het KTOC als in de buurt.
 • Een club samenstellen waar kinderen en tieners de ruimte krijgen om hun wensen bekend te maken voor wat betreft de werkgroepen en andere onderwerpen.
 • Veel ludieke, culturele-, sportieve-, sociale werkgroepen samenstellen om geïntegreerd te kunnen werken.
Frouwkje Klein.
 

 
terug