Wandelen Wandelen


Wandelen met thema wordt verzet van 12/3 naar 23/4

De wandeling zoals vermeld in het activiteitenboekje (Wandelen in de veertigdagentijd)
gaat NIET door op 12 maart. Die middag neemt namelijk ds. Jake Schimmel van de PG Spijk afscheid van zijn gemeente. Ik ben daarvoor uitgenodigd en wil hier graag bij aanwezig zijn.
De wandeling met als thema: Schepping van God wordt verzet naar zondag 23 april 2023 van 14.00 – 15.30 uur. Start en finish bij het Anker.
U/je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Om letterlijk en figuurlijk bij de schepping stil te staan vraag ik je een Bijbeltekst, lied, gedicht, foto of afbeelding die je aanspreekt met betrekking tot de schepping, de natuur, het klimaat, mee te nemen om tijdens de wandeling met elkaar te delen.
Graag opgave vooraf bij mij: dejagerm@home.nl
of 06-55 92 04 72 / 0596-85 92 08

 
terug