Wat weten we van onze kerkburen? Wat weten we van onze kerkburen?


De VIS (Visie Interkerkelijke Samenwerking), het samenwerkingsverband van de verschillende kerken van Delfzijl (en wij dus ook als PGD), dat zich inzet voor verspreiding van het evangelie, organiseert in samenwerking met het pastoresconvent (alle voorgangers van de kerken) een serie avonden in verschillende kerken die we leeravonden zijn gaan noemen.
De eerst volgende avond is dinsdag 9 april om 19.30 uur in de Farmsumer Kerk
Het verslag van de vorige bijeenkomst leest u bij Kerknieuws
Lees meer bij 'Kerknieuws'.
terug