Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren
             

Op maandag 13 december zijn de wijzers en de wijzerplaten van de Farmsumer toren aan drie zijden opnieuw geplaatst middels een hoogwerker. De verlichting van de wijzers en de aanduiding van de uren toonden de laatste jaren regelmatig storingen. Uit onderzoek bleek, dat het elektrische systeem voor de verlichting sterk verouderd was en niet meer te herstellen. Aan de firma Vellema uit Hallum is opdracht gegeven om het geheel van een nieuw systeem te voorzien. De verlichting van de wijzers en de wijzerplaat  zijn nu voorzien van led lampjes en tevens betere elektrische contacten. Voor de financiering van het geheel mochten wij een substantiële bijdrage ontvangen van het Waddenfonds.
Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten, die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. 
Torens zijn in het Groninger landschap iconische elementen. Aan de toren herkende men dorpen en steden. Niet voor niets zingt onze Grunneger Troubadour Ede Staal over het “Torentje van Spiek”.
Maar ook anderzijds vervulden torens een belangrijke rol. Ik heb me laten vertellen, dat in vroeger tijden op de Farmsumer Toren zelfs vuren hebben gebrand, om de schepen, die vanaf de Eems Farmsum naderden, veilig de haven binnen te loodsen. Het verhaal komt me niet onwaarschijnlijk voor. Aan de vuurtoren de Brandaris op Terschelling is dat nog duidelijk te zien. Ze heten ook niet voor niets VUURtorens.
De Farmsumer bevolking is voorlopig weer bij de tijd en laten we hopen, voor heel lang !
Dank zijn we verschuldigd aan onze “ torenmannen “, Geert Thürkow, Jan Nicolai en ook aan onze elektricien Douwe Feenstra, die voortdurend aanwezig waren om de nodige “hand- en spandiensten” te verlenen.
Véél dank zijn we ook verschuldigd aan Kees Oosterveld, die het gehele project op een voortreffelijke wijze heeft begeleid !
Bert Veentjer
 
terug