Zangavond rond het liedboek (gewijzigde datum) Zangavond rond het liedboek (gewijzigde datum)
Wijziging datum zangavond rond het Liedboek.
In de activiteitengids hebt u kunnen lezen dat er op zondag 27 november aanstaande er een zangavond zal worden gehouden met bekende en onbekende liederen uit het Liedboek. Dit aan de start van een nieuw Kerkelijk Jaar. Nu is gebleken, dat die avond er een dienst is van de Commissie Bijzondere Diensten. Deze wijken deze keer uit naar de Kruiskerk ivm de medewerking van een Mannenkoor.
De zangavond wordt daarom verplaatst naar zondag 11 december aanstaande, aanvang 19 00 uur.
terug