Zeemanshuis Eemshaven Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen Zeemanshuis Eemshaven Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen


Zeemanshuis Eemshaven

Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen
Borkumweg 2                          
K.v.K. 02065549
9979XH Eemshaven
ANBI-fiscaalnr. 807916675
IBAN rekeningnr. NL64 RABO 0337 2048 53  BIC-code RABONL2U

In de afgelopen periode mochten wij vanuit uw gemeente, resp. organisatie één of meerdere giften ontvangen ten dienste van het Koopvaardijpastoraat/Zeemanshuis in de Eemshaven.
Zoals u ongetwijfeld weet is de doelstelling van de Stichting Koopvaardijpastoraat om zeelieden ver van huis in het Zeemanshuis in de Eemshaven een warm tehuis te bieden en in de gelegenheid te stellen in een andere omgeving iets te drinken, een praatje te maken en/of via internet met het thuisfront contact te onderhouden.
In het Zeemanshuis is TV, is een bibliotheek aanwezig en er zijn uitgebreide gratis internetfaciliteiten. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen desgewenst van deze diensten gebruik maken. Het Zeemanshuis kent jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers.
De Coronacrisis is het Zeemanshuis niet voorbijgegaan. Met andere horecagelegenheden heeft het Zeemanshuis in het voorjaar de deuren moeten sluiten. Ook vanwege de beperkingen welke zeevarenden vanuit de rederijen krijgen opgelegd was een bezoek aan het Zeemanshuis niet altijd mogelijk. Niettemin is het Zeemanshuis vanaf 1 juli  gedurende enkele avonden per week open geweest. Echter ook nu is het weer gesloten.
De bardiensten in het Zeemanshuis worden volledig verzorgd door vrijwilligers uit de wijde omgeving. Op openingsdagen, afgelopen periode op vrijdag, zaterdag en zondag  is het Zeemanshuis geopend van 19 tot 22 uur. Hopelijk kunnen we spoedig weer starten en kunnen we later de openingsdagen verruimen.
Voor enkele dagen per week en soms ook s’ avonds is een pastor beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Voor zover mogelijk bezoekt de pastor ook de binnenkomende schepen voor een open gesprek met bemanningsleden.
De kosten voor het in stand houden van het Zeemanshuis worden gedekt door de opbrengsten van de bardiensten, aangevuld met giften van kerken, bedrijven en instellingen. De Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen wil u daarom hartelijk dankzeggen voor uw waardering in de vorm van deze ondersteuning van ons werk in het Zeemanshuis in de Eemshaven en spreekt de hoop uit dat dit ook in deze moeilijke tijden zo kan blijven. Dankzij uw ondersteuning kan dit werk gedaan en voortgezet worden. Ook een waardering voor alle vrijwilligers, die veelal ook een kerkelijke achtergrond hebben.
Het staat u vrij om tijdens de openingsuren ( helaas nu even niet) eens een kijkje te nemen in het Zeemanshuis. Normaliter is  een uitstekende gelegenheid de jaarlijkse Koopvaardijdienst in november. Helaas hebben wij vanwege de coronacrisis moeten besluiten de koopvaardijdienst geen doorgang te doen vinden.      
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen.
S. P. de Boer, lid algemeen bestuur.

 
terug