Zeemanshuis in de Eemshaven Zeemanshuis in de Eemshaven


De MWD steunt het werk van het Zeemanshuis in de Eemshaven. Wij ontvingen een nieuwsbrief van de NZC, de Nederlandse Zeevarenden Centrale, waarvan we een aantal zaken hier belichten. De totale nieuwsbrief kunnen we u ook op verzoek toesturen.
Improviseren in Corona-tijd
De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd. De pastores en vrijwilligers zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren, er het naar omstandigheden beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen.
Bezoek aan boord gaat door
Met grote voorzichtigheid gaan tijdens de coronacrisis pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen. Inmiddels mogen zeevarenden mondjesmaat zelf
weer de wal op. Uiteraard hebben de zeemanshuizen en de pastores zich volledig aangepast aan de regelgeving wat betreft Corona.
kerkdiensten via video en aandacht voor de zeevarenden in de pers
In de centra voor zeevarenden en aan boord van schepen kunnen nu geen kerkdiensten meer plaatsvinden. Als alternatief wordt in de kapel van het zeemanshuis in Vlissingen wekelijks een videokerkdienst opgenomen. Deze worden dan via YouTube en Facebook uitgezonden.
Ook de pers heeft aandacht voor de zeevarenden, die nu niet van boord kunnen of de wal op kunnen gaan. Aandacht van de pers is noodzakelijk om de problemen die spelen in de koopvaardij te belichten. Welzijn voor zeevarenden is immers belangrijk bij hun dagelijkse zware werk.
Herdenking gevallenen op zee
De NZC organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee. Ook is zij betrokken bij de nagedachtenis van zeevarenden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren. Toen de nationale herdenking op 4 mei jl. bij de Boeg in Rotterdam werd afgelast, heeft de NZC het initiatief genomen om
deze in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Daarbij was men buitengewoon blij met de aandacht van de pers. Bijzonder was dat ook HKH prinses Margriet haar bijdrage wilde leveren via een video-boodschap.
Zeemanshuizen
Hoewel wekenlang in de coronatijd de reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan, is men zich bij de verschillende centra voor zeevarenden aan het voorbereiden op betere tijden. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven.
Financiële ondersteuning
Naast lobbyen en overleg met overheid en het Maritiem Platform wordt er vanuit de landelijke Protestantse Kerk ook gewerkt aan fondswerving omdat de financiering van de twee predikantsplaatsen door de Protestantse Kerk op termijn zal worden gehalveerd. Hierbij is steun gezocht bij o.m. havenbedrijven en vermogensfondsen. Ook u kunt dit werk steunen door een gift over te maken op het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam, NL72 INGB 0000 144 030.
 
terug