Zendingserfgoedkalender 2020 Zendingserfgoedkalender 2020


Het thema luidt: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.
De kalender kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij de leden van de missionaire werkgroep (secr. Trudy Kemmink, tel. 614633)
Kerk in Actie beveelt deze kalender van harte bij u aan.

Lees meer bij 'Missionaire Werkgroep Delfzijl'.
terug