Zondag 10 mei gaat Ds. Marja Jager voor in de Farmsumerkerk Zondag 10 mei gaat Ds. Marja Jager voor in de Farmsumerkerk

De lezing isuit  Exodus 19: 
Op adelaarsvleugels gedragen’
Voorganger: ds. Marja de Jager
Ouderling van Dienst: Piet Lanting
Organist: Peter Cramer                                      
Lector: Piet Lanting
Zangers: Piet en Janny Lanting, Marianne en Adri Kombrink, Emma en Andre de Vries, Janneke Bruintjes, Tineke Sikkema
Thema van de Preek is n.a.v. de tekst van het lied van Huub Oosterhuis:
Die mij droeg, op adelaarsvleugels
Die mij geworpen hebt in de ruimte
En als ik krijsend viel mij ondervangen
Met uw wieken en weer opgegooid
Totdat ik kon vliegen op eigen kracht …

(naar Deut. 32:11.)


 
terug