Zondag 12 maart Zondag 12 maart
EEN MOEDIGE GEMEENSCHAP IN BANGLADESH

Veel mensen hebben gehoord van Taizé. Een protestantse
kloostergemeenschap in het oosten van Frankrijk. Gesticht door broeder
Roger (Schütz) in 1940, bedoeld als een schuilplaats voor ieder op de
vlucht. Na de oorlog zette de beweging zich voort, een gemeenschap van
broeders, die een teken willen zijn van Christus’ aanwezigheid onder
mensen. Naast de gemeenschap in Frankrijk, die jaarlijks nog altijd
tienduizenden mensen trekt met nadruk op jongeren, zijn er ook
gemeenschappen gesticht in het buitenland. Eén daarvan is de
gemeenschap in Mymensingh in Bangladesh. Een van de broeders daar is
een Nederlander, broeder Guillaume. Hij woont er al veertig jaar
tussen de allerarmsten. In Mymensingh stond een oud anglicaans kerkje
dat door The Church of Bangladesh in 1988 voor het werk ter
beschikking werd gesteld. Vandaaruit doen de broeders hun werk,
gericht op:
• De armen, schoonmakers, zigeuners, weduwen en wezen
• Scholing voor kinderen uit de allerarmste gezinnen
• Gehandicapten
• Gevangenen
• Plattelandsvrouwen
• Kerken zonder goed leiderschap
Dit laatste onderdeel, hun bijdrage aan het werk van de
gemeenschappelijke kerken in de regio Mymensingh (MCCP), wordt door
ons ondersteund via de collectes op de komende vier zondagen. De
komende weken zullen we steeds een element van het werk van de
broeders uitlichten en tijdens de collecte krijgt u foto’s te zien van
het leven en werk van de broeders.
Hun werk valt zeker onder het thema ‘Sterk en dapper’ met vandaag als
tweede thema Accepteren. In Taizé word je geaccepteerd zoals je bent,
een kind van God, hoe je leven er verder ook ziet.

De kerken in Mymensingh zijn klein en de laatste jaren is het er niet
gemakkelijker op geworden. Een kleine maar sterker wordende groep
moslims zou het liefst zien dat de toch al kleine christelijke
gemeenschap uit het land verdwijnt. Voor training van leiders van
kleine kerkjes, vaak niet meer dan twintig of dertig leden, is de kerk
afhankelijk van de steun die kerken in het buitenland geven. En wij
doen daar van harte aan mee.

De MWD

 
terug