Liturgiecommissie de Ark Liturgiecommissie de Ark

De Liturgiecommissie hoopt dit jaar haar taken, na een wat rustige periode, weer op te pakken. Zaken rond het nieuwe liedboek, vespers, speciale diensten willen we graag weer wat structuur geven. Op dit moment bestaat de commissie uit Dineke Ferwerda, Trienke Flobbe, Gerard Jansma en Tjerk de Vries. We hopen ook dat iemand van de kinderviering deel zal uitmaken van de commissie. Uiteraard zijn geïnteresseerde gemeente leden ook van harte welkom. Via het kerkblad en de zondagsbrief zullen we u informeren over bijzonderheden.

Informatie bij: Tjerk de Vries, tel. 61 83 46

 
Liturgiecommissie Zuid Liturgiecommissie Zuid

De liturgiecommissie van wijk Zuid helpt mee met voorbereiden van bijzondere diensten in de Kruiskerk en Farmsumerkerk. De Stille Week is hier een goed voorbeeld van; deze diensten worden gezamenlijk met de predikanten voorbereid en soms ook uitgevoerd. De commissie is daarnaast verantwoordelijk voor de begeleiding bij de erediensten. Zij onderhoudt contacten met koren en muziekverenigingen en nodigt regelmatig een koor uit voor medewerking aan de dienst. Ook zorgt zij voor de aankleding van de kerk in de kerstperiode. De leden van de commissie zijn vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van onze gemeente: de predikant, een organist, een koorlid, iemand uit de wijkkerkenraad, een gemeentelid, kortom, de stem van de gemeente klinkt door in de erediensten. Voor contact met de liturgie commissie kunt u bellen naar de secretaresse.

mevr. Petra de Jong, Tel. 61 02 02