Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.




 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:

John Mol
Joop Danhof
Bob Flobbe
Albert Ferwerda
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)

lees meer »
 
Schone zondag Schone zondag

Zondag 18 maart, Biddag voor gewas en arbeid, staat deze keer in het teken van armoede bestrijding. De diaconiecollecte is bestemd voor de voedselbank Appingedam / Delfzijl
Tevens worden goederen ingezameld, met name graag wasmiddelen. Vandaar het thema: Schone zondag.

 
40dagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde 40dagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde



Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Met een aantal vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Ter Peel heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd, Onvoorwaardelijke Liefde. Daarna verwerkten zij dit samen in een werkstuk, waarin u een hart, maar ook een kruis kunt ontdekken.
Thema Onvoorwaardelijke liefde
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Vrouwelijke gedetineerden kwamen in een project van de gevangenisproject tot de verbeelding van onvoorwaardelijke liefde: “Onvoorwaardelijke liefde heeft veel kleuren. Die zijn ook in het hart verwerkt. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. Symbool van Gods liefde voor ons.”

Op zondag 18 maart worden de kaarten in de kerk uitgedeeld. Bij de kaart vindt u aanwijzingen hoe u de kaart moet versturen. Op iedere kaart is de naam en het adres van de gevangene al ingevuld.

 

 
40 dagentijd 40 dagentijd

Woensdag 14 februari begint de vastentijd en zondag 18 februari is de eerste zondag in de 40 dagentijd.. Vroeg dit jaar, vanwege een vroege Pasen. De MWD heeft negen jaar lang de 40-dagentijd collectes benut voor onze eigen projecten in Brazilië, Ghana en Bangladesh. Dit jaar staat er niet één land centraal maar volgen we de projecten op het collecterooster van Kerk in Actie. Dit sluit aan bij ander materiaal voor de 40 dagentijd. Het thema is dit jaar ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Ook het kinderproject van de kinderviering in De Ark sluit hierbij aan.
Op de eerste zondag staan vluchtelingen uit Syrië centraal, op de tweede zondag 25 februari gaat het om de kerkelijke stichting Schuldhulpmaatje. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kerk in Actie en ook in de zondagsbrieven zal er iedere zondag uitgebreide informatie beschikbaar zijn.
Daarnaast doen we ook dit jaar weer mee om zoveel mogelijk deeldoosjes te verspreiden en gevuld te krijgen.
 

 
Zondag 4 februari: Collecte voor het Werelddiaconaat Zondag 4 februari: Collecte voor het Werelddiaconaat



Kinderen uit slavernij in visserij  (Ghana)
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.
Op Lake Volta (8502 km2) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger.  Een derde is tussen de 15 en 18 jaar oud.
 

lees meer »
 
Nieuwe voorzitter MWD Nieuwe voorzitter MWD

Maandag 16 januari 2018 is Mw. Frouwkje Klein voorzitter geworden van de Missionaire werkgroep Delfijl.
Sinds de oprichting van de MWD in 2005 was Mw. Hennie de Vries de voorzitter. Zij heeft haar werkzaamheden voor deze werkgroep beëindigd.
De werkgroep is heel blij dat Frouwkje deze werkzaamheden overneemd, zodat de werkgroep haar werzaamheden rond zending en evangelisatie voor de Protestantse Gemeente te delfzijl kan voortzetten.
 

 
Themadienst over Bangladesh Themadienst over Bangladesh

lees meer »
 
Kerk-in-actie projecten in Bangladesh Kerk-in-actie projecten in Bangladesh

De Missionaire Werkgroep Delfzijl wil zich van 2015- 2018 inzetten voor twee projecten van Kerk in Actie.

We hebben gekozen voor 2 projecten uit één land:
1. MCCP Kerken op het platteland staan op eigen benen (Z 009463)
2. Church of Bangladesh: Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat (W 002047)

lees meer »