Kring rond de brief aan de Galaten Kring rond de brief aan de GalatenAls bezinning voor Pasen willen we in de 40-dagentijd bij elkaar komen rond de brief van Paulus aan de Galaten. Een korte brief waarin veel van de geloofsgedachten van Paulus aan de orde komen. Het behoort tot de oudste brieven die we van hem hebben en geeft nog altijd veel stof tot discussie. Het was voor Luther een van de kerngeschriften van de bijbel. We lezen de brief, geven commentaar en denken na over de betekenis er van voor ons vandaag.
 
We komen bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 in De Ark.
 
Data: 14, 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart
 
Dineke en Albert Ferwerda
 
 
 

 
Kring rond de brief van Jakobus Kring rond de brief van Jakobus

KRING ROND DE BRIEF VAN JAKOBUS
 
Dit najaar willen we graag met belangstellenden de brief van Jakobus gaan lezen. Deze brief hoort bij de oudste van het Nieuwe Testament. De schrijver is Jakobus, de broer van Jezus. Veel van wat hij schrijft, ligt dicht bij de Bergrede van Jezus. Het is misschien ook wel het meest joodse geschrift uit het Nieuwer Testament. Luther noemde het een brief van stro, met te veel nadruk op werkheiligheid. We lezen de tekst, geven wat uitleg en praten er met elkaar over.
 
We komen bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 in De Ark.
 
Data: 25 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 november
 
Albert en Dineke Ferwerda
 

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! Kom zondagavond 9 oktober as gewoon eens langs. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker

 
Sacrale Dans Sacrale DansDanstherapeute: Ulrike Neuman .
Locatie: De Ark, Delfzijl. 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, 2 keer per maand 
Wanneer: 13 en 27 september 2017, 11 en 25 oktober 2017: 15 en 29 november 2017, 13 december 2017 en 10 en 14 januari 2018 en 14 februari.
We betalen € 10,00 per keer of € 90,00 voor de hele cursus.

Sacrale Dans…
…is een meditatie in beweging.

Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere, de bron, de stilte, het geheim.
Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern en folklore. De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding te dragen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 is van harte welkom.