Gesprekskring Vreemd en Bizar Gesprekskring Vreemd en Bizar


De kringgesprekken vinden plaats op de woensdagen 5 oktober, 26 oktober, 16 november, en 7 december in 2016 en op 11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart en 5 april in 2017 van 19.30 - 21.30 uur.
We komen bij elkaar in de consistorie van de Farmsumer Kerk, ingang onder de toren.
Geeft u op bij: ds. Itse de Boer (0596) 613 723 of via email:

Bijbel lezen kan boeiend zijn. En tegelijk kom je in die Bijbel verhalen tegen die je niet graag aan je buren vertelt: te afschrikwekkend. Verhalen van moord, geweld, seksuele ontsporing en inhumane  'opdrachten van God', hoe rijm je die met een vredelievende godsdienst? Juist omdat je met heel wat bijbel verhalen 'niets kunt', is het de moeite waard die verhalen eens in een geïnteresseerde groep te lezen en te zoeken naar een uitleg die recht doet aan mens en schepping. In voorgaande jaren zijn we in een kleine groep al aan de slag gegaan met een vergelijkbaar boek, nl. 'God is niet te vangen'. Dat was al boeiend genoeg en zeker in een niet te grote groep. Ds. de Boer wil ook dit jaar iedere geïnteresseerde uitnodigen voor de gespreksgroep rond het boekje 'Vreemd en bizar' van Piet Schelling. Bij veel belangstelling worden er meer groepen gestart.                                           Het is de bedoeling dat iedere deelnemer het boek 'Vreemd en bizar' aanschaft. De prijs bedraagt € 11,90. De boeken kunnen vooraf gezamenlijk worden besteld, geef u dus op tijd op!

 
Cusus Hebreeuwse Bijbeluitleg Cusus Hebreeuwse Bijbeluitleg

De bedoeling van deze bijeenkomsten, een serie van 8, is mensen die zoeken naar spiritualiteit en geboeid zijn door de Schrift, de gelegenheid te bieden in contact te komen met een ongekende benaderingswijze van de Bijbel waardoor onverwachte diepten aan het licht komen. Deze manier van kijken is geworteld in de Joodse overlevering en vertrekt vanuit de grondteksten van Oude en Nieuw Testament.
Het thema van de komende cursus is: er is geen plaats in de herberg.
De cursus wordt gegeven door de heer J. Werkman uit Garmerwolde. De bijeenkomsten vinden plaats iedere derde maandagavond in de maand van 20.00 – 22.00 uur. Er is een pauze van een kwartier. Plaats van samenkomst is het Anker.
De eerste cursusavond is inmiddels geweest, maar als u daar niet was, dan hoeft dit geen belemmering te zijn voor verdere deelname. De eerstvolgende avond is op 17 oktober a.s.
J. Veenkamp

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! Kom zondagavond 9 oktober as gewoon eens langs. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
Catechisatie Catechisatie

Graag bieden we ook het komende seizoen catechisatie aan voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar, en we zijn best flexibel in leeftijden. Wil je meer weten van wat er in de Bijbel staat of wat er in de kerk gebeurt en waarom moslims en christenen soms zo raar doen tegen elkaar, waarom je gedoopt bent (of juist niet) en waarom Pasen altijd op zondag valt en kerst weer niet, dan mag je komen kennis maken. Er zijn natuurlijk nog honderd en meer andere vragen te bedenken.
Ik wil er graag over praten op een tijd die je schikt. Voorlopig zeg ik maar dat je bij mij thuis welkom bent op dinsdag 25 oktober om half acht. Dus direct na de herfstvakantie. Dan gaan we kijken hoe vaak en wanneer we bij elkaar komen. Kun je niet op (die) dinsdag en lijkt het je toch wel leuk, mail me dan even op
Ds. Albert Ferwerda.

 
Basiscurcus geloven Basiscurcus gelovenRegelmatig ontmoeten mensen uit wijk Zuid en Noord elkaar om het over van alles te hebben. Geloven en wereld treffen elkaar in al deze mensen en ze willen dit met elkaar delen. Van Avondmaal tot euthanasie, van de film ‘As it is in heaven’ tot: waarom dopen, steeds weer duiken thema’s, onderwerpen op die besproken kunnen worden.
Dit seizoen is al weer gestart. Wie mee wil doen kan zich het beste richten tot ds. de Boer, die de groep van da. Heeren overneemt na haar vertrek. Ongeveer om de zes weken ontmoeten we elkaar van 20 tot 22 uur. Wie een woonkamer heeft, waar allen inpassen, doet mee aan het roulerend bij elkaar aan huis zijn.

 
Gesprekskring: Fragmenten uit de woelige geschiedenis van de gereformeerde religie in de Nederlanden Gesprekskring: Fragmenten uit de woelige geschiedenis van de gereformeerde religie in de Nederlanden

Plaats: De Ark
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Data: 19, en 26 oktober, 2,9,16,23 en 30 november.
Plaats: Kruiskerk, ’t Anker
Tijd: 19.30 uur -21.30 uur
Data: 11,18 en 25 januari en 1 februariOp 31 oktober begint het Lutherjaar of Hervormingsjaar. Omdat het volgend jaar op die datum vijfhonderd jaar geleden is dat Luther zijn 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkapel in Wittenberg, zoals het verhaal zegt.
Daarom leek het me aardig eens op een rijtje te zetten wat er daarvoor en daarna in Nederland op het kerkelijk erf is gebeurd. Want je hoort wel eens dat mensen niet zeker meer we-ten wat Cocksen nu precies zijn of de Pauweanen die we kennen uit de boeken van Jan Siebelink. En waarom heetten de kerken van de Hervorming eerst gereformeerd en daarna ook wel hervormd en tenslotte protestant? Hoe kwam het dat de Dopersen zich van Witmarsum over de hele wereld verspreidden en wat betekent eigenlijk die uitdrukking: In het isolement ligt onze kracht?
Ik ga deze kring twee keer geven, eenmaal in zeven middagen in De Ark, in het najaar en daarna in vier avonden in de Kruiskerk in januari voor mensen die overdag of in het najaar niet kunnen en toch nieuwsgierig zijn.
Albert Ferwerda

 
Samen Bijbellezen Samen BijbellezenHoe lees je de Bijbel.
Vanaf 12 oktober tot eind november gaan we samen lezen op woensdagavonden van 19.30 tot 20.15 uur in de Ark. Voor wie meer van de Bijbel wil weten kan zich bij mij opgeven. In overleg kunnen we tijdstip en plaats wijzigen.
Bel of mail naar Da. Dineke Ferwerda, 0596 - 855 783 of

 
Leesgroep 2016 Leesgroep 2016

Leesgroep "Erfenis Zonder Testament"

Op 13 september zijn we voor de eerste keer bijeen gekomen. Wilt u ook mee doen, neem dan contact op met één van de dominees van wijk Zuid.
Ds. I.J. de Boer 61 37 23
Da. W. Heeren 85 58 20

 
Het Huub Oosterhuis Leerhuis Het Huub Oosterhuis Leerhuis

Liederen zingen van Huub Oosterhuis en zijn teksten proberen te bevatten en ze mij eigen te maken. Hedendaagse teksten, wat doen ze met mij?
Steeds weer die vraag aan mezelf; passen die woorden wel in mijn religieuze gedachten en bij mijn Godsbeeld? Komen die woorden wel over als kostbaar en dierbaar, als een warme deken? Of raak ik er door geprikkeld, geïrriteerd en raak ik er door verstoord, omdat ze zo’n klemmend beroep op mij doen.
Het doet wat met mij, met mijn Godsbeeld. En dan is er die ander met haar ontwapenende opmerking of hij die mij bevraagt en ook z’n eigen twijfel onder woorden brengt. Dit leerhuis heeft mij een ontwikkeling gebracht die ik koester, van twijfel en onzekerheid naar de zekerheid dat niets meer is zoals het was of toch wel, maar dan net anders. Het is zo boeiend; het onderweg zijn, op een andere manier leren kijken en luisteren naar nieuwe teksten over oude woorden.
We proberen dit winterseizoen weer 5 liederen van Huub Oosterhuis nader te bekijken en te beleven en deze ook te zingen, wat een extra dimensie is. De zesde keer vieren we de liederen die we bespraken, met Ties aan de piano en Tineke en Janny als gespreksleiding.
 
Namens het Leerhuis,
Wim Busz uit Spijk
 
Wil je ook meedoen? Voor 2016 zijn de data: 30 oktober, 6 november en 20 november. De data voor de drie volgende avonden in 2017 bepalen we later. Het wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ Op de Wierde 1 in Farmsum. Aanvang: 19.30 uur.
Kom een keer langs of geef je op bij of via telefoon 0596-613 181.

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker

 
Sacrale Dans Sacrale DansDanstherapeute: Ulrike Neuman .
Locatie: De Ark, Delfzijl. 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, 2 keer per maand 
Wanneer: 2017: woensdag 8 februari en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei en 14 en 28 juni.
We betalen € 10,00 per keer of € 90,00 voor de hele cursus.

Sacrale Dans…
…is een meditatie in beweging.

Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere, de bron, de stilte, het geheim.
Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern en folklore. De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding te dragen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 is van harte welkom.

 

 
Kersthits en carols Kersthits en carolsPlaats: De Ark
Tijd: 19.30 uur
Wanneer: 13 december 2016.

Voor mijn eigen aardigheid en misschien wel om anderen in kerstsfeer te brengen organiseer ik graag een avond over wereldse en kerkelijke muziek rond kerst. Die kerke-lijke muziek dan wel weer gezongen door wereldsterren. Waarom zingt André Hazes over een eenzame Kerst en hoe komt BAND AID er bij dat er geen sneeuw valt in Afrika rond de kerst?
Hoe mooi zingt Sinead O’Connor Silent night en waarom heeft iedereen die er toe doet wel een keer Hark, the herald angels sing gezongen?
Natuurlijk is er ruimte tot meezingen en samenzang.
 

 
Het lijdensverhaal van Jezus Het lijdensverhaal van JezusOp de woensdagmiddagen van de 40-dagentijd willen we in de Ark een bezinnende kring geven over het lijden van Jezus. We volgen daarvoor het lijdensverhaal van Jezus in een van de vier evangeliën.
Plaats: De Ark
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Wanneer: 1,8,15,22,29 maart en 5 en 12 april.
Albert en Dineke Ferwerda