Gesprekskring Vreemd en Bizar Gesprekskring Vreemd en Bizar


De kringgesprekken vinden plaats op de woensdagen 5 oktober, 26 oktober, 16 november, en 7 december in 2016 en op 11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart en 5 april in 2017 van 19.30 - 21.30 uur.
We komen bij elkaar in de consistorie van de Farmsumer Kerk, ingang onder de toren.
Geeft u op bij: ds. Itse de Boer (0596) 613 723 of via email:

Bijbel lezen kan boeiend zijn. En tegelijk kom je in die Bijbel verhalen tegen die je niet graag aan je buren vertelt: te afschrikwekkend. Verhalen van moord, geweld, seksuele ontsporing en inhumane  'opdrachten van God', hoe rijm je die met een vredelievende godsdienst? Juist omdat je met heel wat bijbel verhalen 'niets kunt', is het de moeite waard die verhalen eens in een geïnteresseerde groep te lezen en te zoeken naar een uitleg die recht doet aan mens en schepping. In voorgaande jaren zijn we in een kleine groep al aan de slag gegaan met een vergelijkbaar boek, nl. 'God is niet te vangen'. Dat was al boeiend genoeg en zeker in een niet te grote groep. Ds. de Boer wil ook dit jaar iedere geïnteresseerde uitnodigen voor de gespreksgroep rond het boekje 'Vreemd en bizar' van Piet Schelling. Bij veel belangstelling worden er meer groepen gestart.                                           Het is de bedoeling dat iedere deelnemer het boek 'Vreemd en bizar' aanschaft. De prijs bedraagt € 11,90. De boeken kunnen vooraf gezamenlijk worden besteld, geef u dus op tijd op!

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOT-MIDDENMOOT-MIDDENMOOT
De Middenmoot is een gespreksgroep voor de Middenmoot, dat wil zeggen iedereen tussen de 25 en 50 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder!), die zich jong van hart voelt. We komen geregeld op zondagavond samen om te praten over dingen die ons bezighouden in ons leven, in ons geloof. Via de Middenmoot worden ook een aantal keren per jaar Anders dan Sredna diensten georganiseerd.
We hopen meer Middenmoters te ontmoeten tijdens onze gespreksavonden! Kom zondagavond 9 oktober as gewoon eens langs. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in De Ark. Voor data van de Middenmootavonden: hou het kerkblad en de zondagsbrief in de gaten. Inlichtingen: Alies Flobbe, of (0596) 612815.

 
Catechisatie Catechisatie

Graag bieden we ook het komende seizoen catechisatie aan voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar, en we zijn best flexibel in leeftijden. Wil je meer weten van wat er in de Bijbel staat of wat er in de kerk gebeurt en waarom moslims en christenen soms zo raar doen tegen elkaar, waarom je gedoopt bent (of juist niet) en waarom Pasen altijd op zondag valt en kerst weer niet, dan mag je komen kennis maken. Er zijn natuurlijk nog honderd en meer andere vragen te bedenken.
Ik wil er graag over praten op een tijd die je schikt. Voorlopig zeg ik maar dat je bij mij thuis welkom bent op dinsdag 25 oktober om half acht. Dus direct na de herfstvakantie. Dan gaan we kijken hoe vaak en wanneer we bij elkaar komen. Kun je niet op (die) dinsdag en lijkt het je toch wel leuk, mail me dan even op
Ds. Albert Ferwerda.

 
Basiscurcus geloven Basiscurcus gelovenRegelmatig ontmoeten mensen uit wijk Zuid en Noord elkaar om het over van alles te hebben. Geloven en wereld treffen elkaar in al deze mensen en ze willen dit met elkaar delen. Van Avondmaal tot euthanasie, van de film ‘As it is in heaven’ tot: waarom dopen, steeds weer duiken thema’s, onderwerpen op die besproken kunnen worden.
Wie mee wil doen kan zich het beste richten tot ds. de Boer. Ongeveer om de zes weken ontmoeten we elkaar van 20 tot 22 uur. Wie een woonkamer heeft, waar allen inpassen, doet mee aan het roulerend bij elkaar aan huis zijn.

 
Gesprekskring: 'Het vonkje' Gesprekskring: 'Het vonkje'Deze gespreksgroep die sinds november 1999 bestaat, komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers bestaan uit leden die allemaal wel een christelijke achtergrond hebben maar niet meer actief participeren binnen een kerkelijk verband, op een enkele uitzondering na. Het Vonkje dankt de naam aan het feit, dat iedereen nog wel een vonk van de christelijke achtergrond heeft behouden maar niet meer op de traditionele protestantse manier gelooft (zo die er al is…...).
In onze gesprekken, waarbij op een informele manier de gespreksleider (dhr. Sikkema) de avond procesmatig leidt, is er ruimte om van gedachten te wisselen over een veelheid van levensbeschouwelijke zaken. Vaak wordt hier een door de groep gekozen boek als uitgangspunt voor het gesprek genomen. In een aantal bijeenkomsten wordt dan de inhoud besproken en kan iedereen verwoorden wat dit voor hem of haar betekent. Uitgangspunt is, dat er respect is voor ieders mening en dat iedere deelnemer ook actief in het gesprek wil deelnemen. Zijwegen worden niet vermeden; het gesprek en de uitwisseling van gedachten, opvattingen  en gevoelens, zijn richtinggevend. 
Als u een wat liberale geloofsopvatting niet schuwt en de christelijke waarden en normen omarmt, is dit wellicht een groep waarin u zich snel thuis zult voelen. Contactpersoon is dhr. Henk Sikkema, Stolp 19, 9932 CA Delfzijl, tel.nr: 0596 - 613 181.
Namens de groep, Hans Dekker

 
Sacrale Dans Sacrale DansDanstherapeute: Ulrike Neuman .
Locatie: De Ark, Delfzijl. 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, 2 keer per maand 
Wanneer: 2017: woensdag 8 februari en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei en 14 en 28 juni.
We betalen € 10,00 per keer of € 90,00 voor de hele cursus.

Sacrale Dans…
…is een meditatie in beweging.

Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere, de bron, de stilte, het geheim.
Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern en folklore. De meestal rustige dansen zijn niet zo moeilijk om te leren, danservaring is niet nodig, wel wordt aangeraden om gemakkelijke kleding te dragen. Iedereen vanaf 9 t/m 99 is van harte welkom.