Startzondag 17 september 2017

Bekijk alle foto's
 
Sacrale dansgroep op bezoek bij ds. Wiebke Heeren

Bekijk alle foto's
 
Makelaarskantoor in de Centrumkerk

Bekijk alle foto's
 
Dorcas sluit seizoen af met broodmaaltijd

Bekijk alle foto's
 
Paasviering in De Ark (2017)

Bekijk alle foto's
 
zondag 9 april

Bekijk alle foto's
 
Voorjaarsmarkt 3 x B voor Bangladesh

Bekijk alle foto's
 
afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op 19 maart vond in de Kruiskerk de (her)bevestiging plaats van ambtsdragers uit de wijk Zuid. Ook werd afscheid genomen van een aantal ambtsdragers. Een aantal foto's van deze dienst vindt u hierbij.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 26 maart

Bekijk alle foto's
 
Zondag 19 maart, foto's Bangladesh

Bekijk alle foto's
 
zondag 12 maart, foto's uit Bangladesh

Bekijk alle foto's
 
Zondag 5 maart, foto's uit Bangladesh

Zondag 5 maart, foto's Bangladesh

Bekijk alle foto's
 
Jeugdkerstviering 2016

Op 24 december werd de jeugdkerstviering in de Ark in Noord gehouden.

Bekijk alle foto's
 
Attentie voor de oudere gemeenteleden

Zoals ieder jaar in de kersttijd krijgen onze oudere gemeente leden een aardige attentie. Eerst wordt door een commissie van Rooms Katholiek en PGD Noord en Zuid een attentie uitgezocht. Een datum wordt afgesproken om de pakketjes op te halen en uit te delen en als het dan zo ver is kan het uittellen en uitdelen beginnen en wordt elk gemeentelid van 75 jaar of ouder verast met een aardigheidje.
 

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering in het Anker

Op 16 december werd voor de 70 plussers in Zuid de Kerstviering gehouden. Er werd gestart met koffie met een lekkere koek erbij. Daarna gingen we naar de kerk voor de kerstviering. Er werd een mooie liturgie gevolgd waarbij het kaarsenspel werd uitgevoerd. Het thema was licht. Na de dienst kregen we nog een borrel waarna we gezamenlijk een broodmaaltijd hebben genoten. De kinderen van de musical kwamen als afsluiting hun liedjes alvast opvoeren. De generale voor hun uitvoering met Kerst. Iedereen werd verrast met een presentje bij het naar huis gaan.

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering in Farmsum

Voor de oudere Farmsumers werd op 14 december de Kerstavond gehouden. Alle inwoners boven de 70 waren hiervoor uitgenodigd. Er waren 57 aanwezig. Eerst werd gezamenlijk een heerlijke broodmaaltijd gegeten. Daarna volgden we de liturgie met een Kerstverhaal. Het was een fijne avond.

Bekijk alle foto's
 
Sinterklaas in Farmsum

Op de vrouwenvereniging Dorcas kwam Sinterklaas op bezoek. Op 30 november werd iedereen verrast met een leuk presentje. Ook werden er mooie gedichten voorgelezen. Het was een gezellige en waardevolle avond.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Wiebke Heeren

Op 13 november is afscheid genomen van ds. Wiebke Heeren. Tijdens de dienst en na afloop in Op de Wierde zijn vele foto's gemaakt. Naast een drietal stola's van de Protestantse gemeente te Delfzijl kreeg ds. Heeren van de wijk Zuid een mooi fotoboek met foto's van de verschillende activiteiten van de afgelopen jaren. We hopen dat ze met plezier terug mag kijken op haar periode bij ons in wijk Zuid.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid van de centrumkerk

Bekijk alle foto's
 
Bangladesh

Naast informatie over Bangladesh in de 40dagentijd (werkgroepen MWD) ook een paar foto's. O.a. van de kaarten die te koop zijn.

Bekijk alle foto's
 
Alleengaandenmiddag in de wijk Zuid

Bekijk alle foto's
 
Sacrale dans

Graag laten we een paar foto's zien van de groep die 1 per 14 dagen bij elkaar komt om onder leiding van Ulrike Neumann. De muziek draagt de dansen. We oefenen de passen en dansen daarna in stilte, meestal in een kring. In het midden staat een symbool welke past bij het thema van de avond. Tussen de dansen door wordt een tekst, gedicht of gebed voorgelezen.

In mei hebben de avond uitgebreid door zelfgemaakte hapjes mee te nemen. Vele kleine hapjes zorgen voor een overvloed aan lekkere gerechtjes.

In juni dan we nog 2 keer op woensdagavond. Het is altijd de tweede en vierde woensdag in de maand op 19.30 uur tot 21.00 uur.   

 

 

Bekijk alle foto's
 
OPA

Bekijk alle foto's