Actie Boem Actie Boem

Actie Boem is samen met de knutselgroep van de ARK, een organisatie bestaande uit een aantal leden van Wijk Noord van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt.

. De knutselgroep is al weer gestart met de voorbereiding van de kerstmarkt. Er worden weer prachtige werkstukken gemaakt die op de kerstmarkt verkocht worden

De opbrengst van de laatste kerstmarkt was rond de  € 1800.- euro. Allen heel hartelijk bedankt daarvoor.

Al de opbrengsten van de acties zijn natuurlijk fantastisch, maar het zinvol bezig zijn met ons allen, ergens voor staan en de onderlinge contacten zijn minstens zo belangrijk. De leden van de knutselgroep van Actie Boem hechten hier grote waarde aan.

Wij beseffen dat wij dat niet zonder de steun van de wijkraad, de verenigingen en de gemeenteleden kunnen. Wij hopen van ganser harte dat u allen aan de acties mee zult willen doen.
Bedankt alvast en u hoort nog van ons.

Leden van de knutselgroep Actie Boem 
de Ark

terug