Gesprekskring 'Vreemd en Bizar'

Gesprekskring 'Vreemd en Bizar'

In voorgaande jaren zijn we in een kleine groep al aan de slag gegaan met een vergelijkbaar boek, nl. 'God is niet te vangen'. Dat was al boeiend genoeg en zeker in een niet te grote groep. Ds. de Boer wil ook dit jaar iedere geïnteresseerde uitnodigen voor de gespreksgroep rond het boekje 'Vreemd en bizar' van Piet Schelling. Bij veel belangstelling worden er meer groepen gestart.
              
Het is de bedoeling dat iedere deelnemer het boek 'Vreemd en bizar' aanschaft. De prijs bedraagt € 11,90. De boeken kunnen vooraf gezamenlijk worden besteld, geef u dus op tijd op! De kringgesprekken vinden plaats op de woensdagen 5 oktober, 26 oktober, 16 november, en 7 december in 2016 en op 11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 maart en 5 april in 2017 van 19.30 - 21.30 uur. We komen bij elkaar in de consistorie van de Farmsumer Kerk, ingang onder de toren. Geeft u op bij: ds. Itse de Boer (0596) 613 723 of via email:

terug