Jaargang 39 nr. 5, mei 2024

Jaargang 39 nr. 5, mei 2024
Het verhaal gaat ....
Bert Veentjer

’t Beste Grunneger proza ? Sien Jensema, kloar.

Dit is eerste zin van een artikel over Sien Jensema in het tijdschrift “ TOAL EN TAIKEN “, joargang 2, nr. 1, feberwoari 1984 door Prof. Dr. Siemon Reker, hoogleraar taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
En als een Groninger “ KLOAR “ zegt, dan is iedere discussie overbodig en iedere tegenspraak volkomen zinloos. Kloar is kloar.

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 5, mei 2024

Jaargang 39 nr. 5, mei 2024
BIDDEN IN DE KERK
Ds. Hans Fortuin

In de kerk bidden we sámen…
In de eredienst mogen we even vrij zijn van het woelen van de wereld - we horen hoe de hemel de wereld ziet.  Brengt dat nieuwe hoop en een nieuwe inzet voor je leven van alledag? In de eredienst is bidden even belangrijk als de schriftlezing en schriftuitleg, de lofzang en de dienst van barmhartigheid. We hebben allemaal wel ervaringen met en vragen over bidden - ondergetekende als voorganger en gemeentelid.
 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 4, april 2024

Jaargang 39 nr. 4, april 2024
Meditatie bij Biddag
ds. Marja de Jager

Uit de Bijbel: Psalm 126 en Prediker 3:9-15
 
Onderstaande meditatie heb ik geschreven bij Biddag 2024.
Omdat de thematiek verder reikt dan deze specifiek deze dag, wil ik deze graag met u delen.

We leven in onzekere tijden. De ene na de andere crisis dient zich aan. Waarvan de klimaat- en stikstofcrisis ons allemaal direct treffen. Dan woedt er ook nog eens een oorlog aan de grenzen van Europa die ons gevoel van veiligheid aantast. Tel daar de alle geweldsconflicten, de armoede- en vluchtelingen problematiek bij op en het plaatje is compleet. Je zou er moedeloos van worden. Dat kan zo ver gaan dat je je afvraagt waar te beginnen met bidden.


 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 3, maart 2024

Jaargang 39 nr. 3, maart 2024
Catechisatie
Tineke Sikkema

Jaren negentig van de vorige eeuw, begin deze eeuw, bestond dat nog.
Catechisatie voor de jeugd vanaf 14 jaar. Mooie herinneringen heb ik persoonlijk aan het geven daarvan overgehouden.
Of de jeugd van toen dat ook zo beleefde, is maar de vraag…..

Iets wat je degelijk en goed ging voorbereiden.
Ik maakte eens een serie over de kerkdienst. Wat gebeurt daar allemaal? En waarom altijd weer dezelfde volgorde?

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 2, februari 2024

Jaargang 39 nr. 2, februari 2024
Het verhaal gaat
Bert Veentjer
Dei praan nait lust
mot vörk moar deel leggen

Juvver Sien

Kees Oosterveld ston al op tied bie mie veur deur.

‘t Bestuur van Stichting Historie Stedum har lu nuigt veur ‘n mirreg over Juvver Sien.
En ik mog mit.

Om dei reden, dat wie nuver op tied wazzen, har wie tied om ‘n poar Stemer highlights te bekiekn.
Vanzulf boerderij Niehof woar juvver Sien woond har. Overkaant weg ston nog het hoeske van mien olle schoulkammeroad Tjipke en ook het hoes, woar Stroatman zienend woond haarn, ston der nog.
t Börgstee van börg Nittersum, mit de laange ree tot zulfs aan Dèlweg tou, woar sunt lankmanstiedn ‘n boaskerel van fermilie Clant ‘t veur ‘t kommersietsn har, was nog dudelk zichtboar.
t Schoultje, woar Kees zien “ aap-noot-mies “ leerd har, ston der alderdeegs ook nog.

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 1, januari 2024

Jaargang 39 nr. 1, januari 2024
Hans Fortuin

Op 17 december 1923 werd een zoontje geboren in het gezin Tajiri in Los Angeles. Shinkichi was de vijfde van zeven kinderen. Zijn ouders waren immigranten. Zijn vader was in 1906 naar Amerika gekomen, zijn moeder in 1913. De familie bezat de amerikaanse nationaliteit. De jongen – die later een groot beeldhouwer zou worden – begon in 1940 meet zijn eerste lessen in beeldhouwen bij Donal Hord. Intussen was het gezin verhuisd naar San Diego. De vader overleed toen deze zoon vijftien jaar was.

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 12, december 2023

Jaargang 38 nr. 12, december 2023
Het verhaal gaat
Bert Veentjer

KWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
H.W. Mesdagstraat 10 – 12

Om de draad van het verhaal weer op te pakken ...
Generaties meesters en juffen hebben aan het instituut, hierboven op de foto, hun opleiding genoten. Een instituut, dat toen nog Kweekschool voor onderwijzers heette. Dag in dag uit, zes dagen per week – wij gingen ook nog op zaterdag naar school – werd hier een breed pakket aan lessen gegeven, niet alleen de alfa vakken (talen, geschiedenis etc.) kwamen aan de orde, maar ook de bèta vakken (wiskunde, natuurkunde etc.) kregen de nodige aandacht, evenals natuurlijk de gamma vakken zoals psychologie en sociologie.

 
lees meer »