Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

 • Publiciteit in (kerk)diensten.
 • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
 • Lectuurverspreiding Zending
 • Lectuurverspreiding Evangelisatie
 • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
 • Beheer Financien
 • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
 • Wervingsactie Evangelisatie
 • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
lees meer »
 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
U kunt uw gift ook overmaken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India.
En vergeet u ook het deeldoosje niet. Alvast onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u wat meer over de moeilijkheden die leraressen van de organisatie SAVE moeten overwinnen.
SAVE heeft vijf scholen waar totaal zo’n 250 kinderen een jaar overbruggingsonderwijs kunnen krijgen. Op deze scholen werken tien leraressen die ieder les geven aan zo’n 25 kinderen. Een van deze leraressen werkte ooit zelf als kind in de kledingindustrie. Via SAVE kon ze onderwijs volgen en nu staat ze zelf heel gemotiveerd voor de klas.

Enkele opmerkingen van deze leraressen over hun beroep:

De kinderen hebben verschillende leerniveaus en kinderen van uiteenlopende leeftijden zitten in dezelfde klas. Dat is een hele uitdaging.

Er zijn hier kinderen op school die hun ouders helpen met afval rapen. Ze zijn vaak vies en stinken, omdat ze zich niet vaak wassen. Als deze kinderen naar school komen moet ik ze eerst een bad geven en een schoon stel kleren.

Een aantal kinderen doet er drie tot zeven maanden over om aan school te wennen. En al die tijd moet ik opletten dat ze niet weglopen, bijvoorbeeld als ze naar de wc gaan. Met die kinderen ga ik altijd mee naar het toilet.
Als ik een kind soms straf moet geven vindt het kind mij niet aardig en ziet mij als een slechte lerares. Dan blijft het kind de volgende dag soms thuis of verbergt het zich ergens met de deur op slot. Ik wacht dan net zo lang tot het kind weer naar buiten komt. Dan neem ik het kind weer mee naar de klas.
Kinderen die nieuw zijn op school moeten soms bepaald gedrag afleren, zoals schoppen en slaan. Ik moet er op letten dat dit soort dingen in mijn klas niet voorkomen. Sommige kinderen stelen wel eens wat of zijn onbeschoft tegen oudere vrouwen. De Tamil-gemeenschap schrikt daarvan en wil dat wij als leerkrachten de kinderen streng aanpakken.
Het is niet eenvoudig ouders voor je te winnen en een relatie met hen op te bouwen. Ze zijn vaak onvoldoende gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen. Ze willen het geld niet kwijtraken, dat het kind verdient.

Ook is het moeilijk de leiders van het lokale bestuur voor je te winnen en hun steun te krijgen. Als ik naar commissies ga om te praten over kinderrechten en onderwijs, dan willen zij mij wat leren en niet luisteren naar wat ik als leerkracht te zeggen heb.
De verschillende culturele achtergronden van de migrantenkinderen zijn een uitdaging. Ze komen uit alle delen van het land. De kinderen die geen Tamil spreken zijn gefrustreerd, omdat ze de Tamil-kinderen niet verstaan. Ook hebben ze andere gewoonten en gebruiken. Vaak willen de migrantenkinderen geen Tamil leren. Ik laat hen inzien dat ze Tamil nodig hebben voor hun verdere schoolopleiding. Ik help hen het Tamil-schrift onder de knie te krijgen en geef ook Engelse les.
Kinderen van buitenlanders en migranten worden vaak gediscrimineerd. Ik ben er voor alle kinderen. Ik wil hen allemaal gelijk behandelen en onbevooroordeeld tegemoet treden.
Sommige ouders stimuleren hun kinderen om naar school te gaan, maar er zijn er ook die het niets kan schelen en dan is het niet gemakkelijk om de kinderen vast te houden. Je moet voor dit beroep vastberaden en geduldig zijn om ouders te bezoeken en kinderen les te geven. Mijn ideaal is: alle kinderen naar school!
Voor 106 euro kan 1 lerares een maand lang onderwijs geven. Uw bijdrage voor dit werk is daarom van harte welkom via onze bankrekeningnummer en het deeldoosje.Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden.
Indien de kerk weer open is kunt u met Pasen de deeldoosjes inleveren.
Geef in de Paascollecte of maak uw gift over op
MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721   thema Kinderen in de knel India 
 
Zesde zondag in de 40 dagen tijd Zesde zondag in de 40 dagen tijd
SAVE wil dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen
Graag vertellen we u deze keer over hoe SAVE  in India, die onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie ouders wil overtuigen van hun eigen verantwoordelijkheid om kinderarbeid te stoppen.
Op dit moment doet SAVE zelf nog veel om de kinderen naar school te krijgen. De medewerkers controleren de huizen, ze checken de aanwezigheid van kinderen op scholen. Ze controleren presentielijsten in september, december en april. Uiteindelijk moeten de ouders die rol gaan overnemen.
Er zijn allerlei redenen waarom ouders die verantwoordelijkheid niet nemen. Er zijn bijvoorbeeld conflicten in de familie, zoals alcoholverslaving en ruzie tussen ouders. Ze kunnen de ondersteunende kosten voor school niet betalen. Of ze zien het belang er niet van in, omdat ze zelf ook nooit naar school zijn geweest. Daarom wil SAVE de ouders weerbaar maken. Als hun situatie verbetert, zal het over het algemeen met hun kinderen ook beter gaan.
SAVE ondersteunt zelfhulpgroepen voor vrouwen
SAVE ondersteunt 800 zelfhulpgroepen voor vrouwen om daarmee vooral moeders te versterken. Ze leren dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen. SAVE ondersteunt hen bij conflicten en wil hen weerbaar maken, zodat ze meer gaan verdienen en hun leefomgeving verbetert. Arme mensen hebben vaak geen  idee van hun rechten en worden daardoor enorm uitgebuit. In de groep leren
 
Projecten en collecten in de 40 dagen-tijd 2020 Projecten en collecten in de 40 dagen-tijd 2020
Project kinderen in de knel
Vastenkaart aanvragen voor het goede doel
 
Samen zijn we kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs.
 
Indiase ouders overtuigen: belang onderwijs
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de organisatie SAVE in India, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.
Moeder Selvi is een paar maanden geleden met haar drie kinderen van 12, 10 en 6 naar Tirupur verhuisd. Tot voor kort woonden ze in een dorp 400 kilometer bij Tirupur vandaan, waar de kinderen naar school gingen. Selvi vertrok met haar kinderen uit angst voor haar man, die vaak gewelddadig is als hij alcohol drinkt. Ze staat er in de grote stad helemaal alleen voor zonder steun van familie. Maar hier is wel werk: in de kledingindustrie. Selvi vouwt drie dagen per week kleding en verdient daarmee 2 euro per dag. Het gezin woont in een klein huis met één kamer van 2,5 bij 3 meter. Zij hebben geen elektriciteit en geen water. Een van de dochters is vaak ziek. Selvi koopt medicijnen voor haar bij de apotheek. Ze kan geen ziekenhuis bezoeken, want dat kost veel tijd en als ze later op haar werk komt krijgt ze minder loon. De kinderen gaan sinds de verhuizing niet meer naar school, omdat ze de lokale taal niet spreken. Als zij werkt zijn de kinderen alleen thuis. Onlangs raakten de kinderen gewond toen ze op de openbare weg speelden.

Collecten in de 40 dagentijd:
Vanaf 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd tot en met Pasen wordt elke zondag gecollecteerd voor ons project. In de zondagsbrief van deze zondagen vertellen we iedere keer iets over hoe het de kinderen in India vergaat en ook de werkwijze van SAVE wordt toegelicht.
Deeldoosjes
 
Deze collecten bevelen wij u van harte aan. U kunt natuurlijk ook een gift overmaken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India
Op 1 maart worden weer deeldoosjes uitgedeeld. Een doosje om met kleine bedragen te sparen en zo iets van onze overvloed te delen met mensen in de armere gebieden.
Dit is ook goed te combineren met de vastenkalender, die u bij Kerk in Actie kunt bestellen. Het vullen van de deeldoosjes gaat immers wat gemakkelijker als je het volgens plan doet.
Op Paasmorgen staan we met de manden klaar om de gevulde deeldoosjes in ontvangst te nemen. We hopen weer op een mooi bedrag, dat bestemd is voor de kinderen in de knel van India. Alvast hartelijk dank voor het meesparen.

Op de speciale actiekaart van Kerk in Actie zijn vernieuwende vormen te vinden om te vasten. Voor iedere week ontvangen de deelnemers een nieuwe uitdaging, zoals minder snoepen, tv-kijken, social media, vlees, autorijden en afval. Maar er zijn ook weken waarin deelnemers juist iets wél moeten doen, zoals meer bidden of elke dag een kaart sturen naar de mensen om je heen. Door op de actiekaart bij te houden hoeveel geld wordt bespaard en dat te doneren aan Kerk in Actie wordt een nieuw begin geboden aan onder meer weeskinderen in Rwanda. Je kunt individueel, maar ook als gezin, jeugdgroep of gemeente mee doen aan de actie.
Aanvragen van de kaart kan via www.kerkinactie.nl/vasten 
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, tehuizen en aan het schippers pastoraat.
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij en Schipperspastoraat.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis en schippers pastoraat vind onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbusjes, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller

 
 
 
Aandacht voor een nieuw project in 2020 Aandacht voor een nieuw project in 2020
Project MWD Kinderen in de knel 2020
We hebben 2019 voor de kinderen in Colombia afgesloten met een mooi bedrag. We hebben € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken om deze kinderen te kunnen helpen.
Onze hartelijke dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

In 2020 gaan we verder met het project. Dit jaar ondersteunen we Kerk in Actie voor de kinderen in India in de strijd tegen kinderarbeid.

Stop kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon.


Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken.

Samen met Kerk in Actie vinden we dat kinderarbeid moet stoppen. Kerk in Actie werkt daarbij samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs.

Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan.

Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen deze collecte van harte bij u aan.


 
 
Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel
In 2019 was ons project gericht op de kinderen in Colombia. Dankzij alle giften en collecten hebben we € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken. Daarvoor onze hartelijke dank.
Dit jaar gaan we met ons project verder, nu voor de kinderen in India en dan met name actie tegen kinderarbeid daar.
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. Samen met Kerk in Actie willen we kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans geven op een betere toekomst. Kerk in Actie werkt daarbij samen met plaatselijke organisaties.

Dit jaar zullen we weer allerlei acties en collectes houden voor ons project. We hopen en bidden dat u weer meedoet, zodat de wereld voor deze kinderen weer wat lichter wordt en ze een betere toekomst kunnen hebben.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA 0488 2767 21 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl. Alvast heel hartelijk dank. 
 
Vrouwen voor Brazilie Vrouwen voor Brazilie


Dankzij de mooie opbrengst van de Rommelmarkt/bazaar en de verkoop van handgebreide sokken kunnen we dit jaar € 1.000 overmaken voor het JeugdOpvangcentrum Jardim Colonial in Castrolanda in Brazilië. Dank jullie wel voor alle hulp en aankopen namens de kinderen en tieners van Jardim Colonial.

Vrouwen voor Brazilië is mede opgericht door ons gemeentelid mevrouw Goelema-Borg. Zij ging in 1952 als 12-jarige samen met haar grootouders, ouders, zus, broers en een groep boeren met de boot naar Brazilië. Haar vader werkte in de werkplaats voor het onderhouden en reparareren van de landbouwmachines. Haar moeder kookte extra voor arme gezinnen. Zo is in 1954 het JeugdOpvang centrum gestart. Mevrouw Goelema is een paar jaar na haar huwelijk met haar gezin teruggekeerd naar Nederland.
De kolonie Castrolanda is net als het naburig Carembee een coöperatie. Er werken zo'n 100 bouw- en veeboeren. In Carembee staat een melkfabriek, waarvoor beide kolonies de melk leveren.
Het JeugdOpvangcentrum is verder uitgebouwd en is tegenwoordig een stuk groter. Een aantal jaren geleden hebben ze een nieuw onderkomen gekregen.

De gezamenlijke kerken van Castro en Castrolanda zorgen nu voor het centrum. Er zijn allerlei programma's voor de kinderen ontwikkeld en er zijn een psycholoog en een maatschappelijk werkster aan verbonden, naast de leidding van de verschillende groepen.
De dames van het verzorgingshuis helpen ook mee door het breien van mutsen, sjaals en truien.


Verdere informatie staat te lezen in het jaarverslag over 2018. Dat kan per mail worden toegestuurd als u daar belangstelling voor heeft. Belt u dan Frouwkje Klein, tel. 06 236 88 512.
Hieronder de plannen voor 2019.
 • Doorgaan met het werk waarmee men bezig is voor 170 kinderen/tieners en jongeren, met een speciaal project, ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin veel aandacht wordt besteed aan tien vaardigheden om verlaging van de risico`s te bewerkstelligen en meer aandacht geven aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De vaardigheden hebben vooral persoonlijke thema`s, zoals zelfkennis, omgaan met gevoelens, beslissingen nemen e.d.
 • Doorgaan met kinderen/tieners/jongeren kennis te laten nemen van de christelijke waarden/normen en daarbij de familie te betrekken.
 • Eén dag per maand evalueren en plannen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • Voortzetting van de wekelijkse bijeenkomsten van gebed en meditatie met de medewerkers en in samenwerking met de kerken waarmee het centrum samenwerkt, IECLB – IPB en IERC.
 • Met medewerking van plaatselijke predikanten en evangelisten wekelijks met de kinderen/tieners het werkmateriaal “opbouwen van waarden” bespreken zodat deze een persoonlijke relatie met God kunnen aangaan.
 • Met de jongeren, die in 2018 de basisschool verlaten, de cursus “toekomstvoorbereiding” aanbieden. Proberen deze jongeren ook te laten deelnemen aan andere cursussen in de gemeente Castro. Daarom zullen bezoeken gebracht worden aan plaatselijke bedrijven om na te gaan welke beroepsmogelijkheden er zijn.
 • Deze jongeren doorverwijzen naar het programma “jonge leerling” zodat zij in aanmerking kunnen komen voor werk in de gemeente Castro.
 • Contacten leggen met scholen in de buurt om samen de kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven, te helpen.
 • Huisbezoeken brengen aan gezinnen, die hulp nodig hebben, om door te verwijzen naar gemeentelijke instanties.
 • Samen met de gezondheidspost diverse onderwerpen aan de orde stellen: zoals  hoe luizen te voorkomen en te behandelen, hygiëne en persoonlijke verzorging.
 • Het uitvoeren van het KTOC-project dat omvat alle werkgroepen met hun groepsleiders om samen met kinderen/tieners en bewoners uit de buurt eventuele veranderingen aan te brengen zowel op het KTOC als in de buurt.
 • Een club samenstellen waar kinderen en tieners de ruimte krijgen om hun wensen bekend te maken voor wat betreft de werkgroepen en andere onderwerpen.
 • Veel ludieke, culturele-, sportieve-, sociale werkgroepen samenstellen om geïntegreerd te kunnen werken.
Frouwkje Klein.
 

 
 
Financiën Financiën
De acceptgirokaartenactie heeft voor Evangelisatie
€ 3.924 opgebracht en voor Zending en Werelddiaconaat € 4.964. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vanuit het zendingslegaat hebben wij € 5.500 een bestemming gegeven:

 
 • € 1.000 voor het Vakantiebureau Nederland van de Protestantse Kerk Nederland. Het bureau organiseert vakanties voor mensen die anders niet zo gemakkelijk het huis uit komen.
 • € 2.000 voor Kinderen in de knel in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst veel werkloosheid, waardoor ouders vaak in het buitenland werk moeten zoeken. De kinderen zijn daardoor al heel vroeg op zichzelf aangewezen. Ze worden opgevangen door de organisatie Bethania die voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een maaltijd zorgt. Daarnaast bieden ze psychologische begeleiding en therapie.
 • € 2.000 voor de opbouw van de kerken in Syrië
 • € 500 voor Alies Flobbe voor het bouwproject in Guatamala. Zij krijgt ook de opbrengst van de zendingskalenders.
 
Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat/stond een kastje waar e.e.a. verzameld werd. De deur van dat kastje werkt niet meer. Zit vast. Tijd voor nieuw.
Daarom is er een nieuwe kist geplaatst waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2018 was de opbrengst € 28.969. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia
  MWD, Bob Flobbe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na maanden van voorbereiding ging op zondag 7 april jl. de Paasgroetenactie 2019 officieel van start. Dit jaar was dat in de  Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Vught. De reden hiervoor is dat de kaart voor de actie daar is ontworpen. Jeannette de Groot, vrijwilliger bij de organisatie Exodus, doet verslag: “Op een prachtige, zonnige zondag gaan we naar binnen in de gevangenis. Er worden drie diensten georganiseerd. Voorganger is ds. Anne van Voorst die in de P.I. Vught werkt. Mooi om te zien dat in alle diensten de gedetineerden een rol hebben. Zoals Gerard die in de eerste twee diensten een taak als koster heeft. Hij is ook degene die in de eerste dienst de kaart officieel aangeboden krijgt. In de tweede dienst valt deze eer te beurt aan Udo, de ontwerper van de kaart. In de derde dienst krijgen alle aanwezige gedetineerden de kaart van de Paasgroetenactie persoonlijk. Er worden door ons en de gedetineerden kaarsen aangestoken voor mensen die wij en zij willen gedenken. De predikant vraagt wie de schriftlezing wil doen. Prachtig hoe er in elke dienst iemand opstaat. Ook wordt er gevraagd wie voorbede nodig heeft. De mannen vragen om gebed voor hun vrouw, hun kinderen of voor vrede voor de wereld. Op zo’n moment zie je dan niet een mens die gestraft moet worden, maar een mens met familie en kinderen, net zoals wij allemaal. Muren en vooroordelen vallen weg, indrukwekkend! Na elke dienst is er een moment van koffie drinken en de mogelijkheid om gesprekken te voeren van mens tot mens. Hoe mooi is het dan als iemand vraagt om een Bijbel. Dit jaar zijn er 50.000 kaarten gedrukt: 50.000 kansen om te laten zien dat wij deze mensen niet vergeten.”
In onze kerk zijn er 150 kaarten uitgedeeld. Namens de gevangenen hartelijk dank voor het versturen van de kaarten. Ook op deze manier kan het licht van Pasen verder gedragen worden.
Rond Pinksteren wordt de jaarlijkse acceptgirokaartenactie weer gehouden voor Zending en Werelddiaconaat. We hopen weer op een mooie opbrengst. Alvast hartelijk dank voor uw gaven. U weet dat het ons helpt anderen te helpen.
MWD kerk in actie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen zijn we kerk in actie Samen zijn we kerk in actie


 Daarom zet onze kerk door middel van de Missionaire Werkgroep Delfzijl zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel.                           
Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind-soldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
De Missionaire werkgroep start nu in 2019 een nieuw project van Kerk in Actie  voor Kinderen in de Knel in Colombia, omdat wij geïnspireerd door Jezus, samen delen met mensen wereldwijd van wat wij hebben ontvangen. 
De Partnerorganisatie van Kerk in Actie in Colombia,  Stichting Kleine Arbeider [FPT] is een  organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.                                                                                              
 
 
Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá
Dit jaar hebben we gekozen voor een project in Colombia.
Op verschillende momenten in dit jaar zullen we in de kerk aandacht voor dit project vragen.Opgroeien onder moeilijke omstandigheden.
 Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. De stad is enorm gegroeid, vooral door de komst van mensen van het platteland, die er werk zoeken en de gevechten ontvluchten tussen het leger en de rebellengroep FARC, die al tientallen jaren duren.
Omdat er niet voldoende goede huizen zijn, wonen veel mensen in sloppenwijken. Het tekort aan werk, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leidt tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe.
 
FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht.
 
De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens twintig procent van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen verkopen.
“Elke dag laden mijn vader en ik onze kar vol met  koopwaar. Die spullen verkopen we in de buurt om zo de kost te verdienen. Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags. Ik werk zelf van 8 tot 11 uur. Dan ga ik naar huis en maak me klaar om ’s middags naar school te gaan. Ik vind veel vakken leuk. De drie leukste vakken vind ik sociale studies, daarna wiskunde en dan kunst. Ik studeer om vooruit te komen in het leven. Ik heb twee dromen: rechten studeren of modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van mijn school. Daar leren we over politiek. Het is fout dat mensen die het onderste uit de kan willen, gebruik maken van kinderarbeid.”
John Mario (11 jaar)
 
Collecte bij het avondmaal Collecte bij het avondmaal

In 2019 wordt bij avondmaalsvieringen gecollecteerd voor het project: Sichting Kleine Arbeider (FPT) in Colombia.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

• Voor 75 euro per jaar krijgen een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen