Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra 
Joop Danhof (geen lid) Coordinatie Kerkelijkbureau.
lees meer ยป
 
Project Oeganda Project Oeganda


Gesprekken met sociaal werkster om te voorkomen dat kinderen op straat belanden

Kodet is een getrouwde man met kinderen. Als blijkt dat een andere vrouw zwanger van hem is, vertrekt hij met zijn gezin stilletjes uit het dorp naar de grote stad. De zwangere vrouw besluit om ook naar de stad te trekken, omdat ze niet weet hoe zij zonder hulp voor haar baby moet zorgen. Gelukkig komt de sociaal werkster er op tijd achter. Zij weet de vrouw te overtuigen dat het geen goed idee is om hoogzwanger in de stad op zoek te gaan naar een beter leven. Een tijdje later komt Kodet met zijn gezin terug in het dorp, omdat het niet lukte om in de stad aan geld te komen. De sociaal werkster gaat met alle partijen in gesprek. Kodet erkent fouten te hebben gemaakt. Samen maken ze plannen om de kinderen van beide vrouwen in het dorp op te voeden. Zo is voorkomen dat er weer nieuwe kinderen op straat belanden.


Nate (35) raakte regelmatig slaags met haar man Sagal (40). Ze was boos dat hij meer aandacht had voor zijn tweede vrouw en kinderen. Ze dreigde met haar kinderen naar de stad te gaan en hem te verlaten. Ook hier boden gesprekken met een sociaal werkster uitkomst. Het stel legde hun ruzies bij. Ze leren met elkaar praten. Vader Sagal verdeelt zijn aandacht nu eerlijker over zijn beide gezinnen. Zo is voorkomen dat drie kleine kinderen op de straten van Kampala zijn beland.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van: Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373.745.303 o.v.v. OEGANDA
waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Bericht van Kerk in Actie Bericht van Kerk in Actie
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. In deze moeilijke omstandigheden gaan we door met ons werk, en zodra de grenzen weer open zijn, schalen we de hulp meteen op. We bieden hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw.
Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komen we voor hen in actie en doen we een dringend beroep op jou. Geef wat je kunt missen.
Je kunt je gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp.
 
 
Oeganda project in de 40dagentijd Oeganda project in de 40dagentijd
Eerste zondag van de 40 dagentijd 18 februari, Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.
Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 
Deeldoosjes           
Wij hebben als gemeente een nieuw project gekozen met het thema: KinderenindeKnel in Oeganda. Zo willen wij in deze 40 dagentijd de deeldoosjes bestemmen voor het wereld diaconaat project van KerkinActie in Oeganda.                                                                                                                               
Zou u de deeldoosjes mee willen nemen na de dienst en meesparen zodat we met Pasen                           
 een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben als eerste aanzet voor dit project.De Republiek Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika en bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen.   De  Officiële landstaal is Engels, Swahili, Luganda.  In het zuidoosten van Oeganda bevindt zich het grootste meer van Afrika, het Victoriameer. Dit meer behoort voor bijna de helft tot het grondgebied van Oeganda. Kampala is de hoofdstad en het industriële en bestuurlijke centrum van het land.  
                      
   
                                                                                                                                                                                     De drie kleuren van de vlag vertegenwoordigen de Afrikanen (zwart), Afrika's zonneschijn (geel) en de Afrikaanse broederschap (rood, de kleur van bloed dat alle Afrikanen zou verbinden). In het midden van de vlag een kraanvogel het nationale symbool van Oeganda.

Armoede Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Je ziet in de stad veel kinderen bedelen. Met ons project helpen we mee om deze kinderen weer terug te brengen naar hun dorpen, waar ze naar school kunnen en waar ook de ouders begeleiding krijgen


Moestuin aan huis
Mary kreeg na de moestuin-training een startpakket met droogtebestendige zaden en grote stevige plantenzakken. Nu verbouwt ze naast haar lemen huis groenten, die tegen een stootje kunnen en die ze makkelijk water kan geven en een deel verkopen.
Vrouwen als Mary zijn tegelijk een voorbeeld voor anderen. “Wij vrouwen hoeven niet naar de stad vluchten. Ook hier in ons dorp Karamoja is het mogelijk een leven op te bouwen.”U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 

 

 
MWD project 2024 MWD project 2024
In 2024 hebben we als gemeente gekozen voor “Straatkinderen in Oeganda”, een Kinderen in de Knel project. Kerk in Actie werkt samen met lokale kerken en partners aan herstel van vrede en recht en toekomstperspectief voor hen die alles verloren hebben.
In Oeganda werkt Kerk in Actie samen met drie Oegandese organisaties die straatkinderen in de hoofdstad Kampala opvangen en hen proberen te herenigen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen weer naar school kunnen of een vak leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
De drie organisaties die voor de straatkinderen werken zijn :
- UCAA Uganda Chain Agent Accociation
- DP  Dwelling Places 
- International Coorperatiens/ DevelopmentVoormalig straatkinderen gaan met de bus terug naar familie

Boeren in Oeganda hebben het door het veranderende klimaat moeilijk. Samen met de boeren en de plaatselijke kerken helpt organisatie Tedeo mensen met andere landbouwmethoden, zodat ze zichzelf van een beter inkomen kunnen verzekeren en zo de trek naar de stad minder aantrekkelijk wordt.

Met Pasen worden de deeldoosjes weer ingezameld. We hopen op een goede opbrengst voor ons project.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekening-
nummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl
inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.

De MWD heeft aan de Stichting Leergeld € 500,00 gedoneerd om kinderen in de regio van gezinnen met minimale inkomsten te ondersteunen met leermiddelen en al wat nodig is om een fijne schooltijd te garanderen.

 
   

 


 
 
Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project
Zesde zondag van de 40 dagentijd 24 maart, Oeganda-project

Volgende week mogen de deeldoosjes ingeleverd worden

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Een stabiele omgeving
Zo leerde Betty groenten verbouwen rond haar lemen huis in haar geboortedorp. Ze leerde ook hoe ze een bedrijfje kon opzetten. Ze runt inmiddels een kleine winkel, waardoor ze voor haar dochtertje en familie kan zorgen. "Ik moet er niet aan denken om weer op straat in de stad te belanden" vertelt ze. Ze krijgt de smaak te pakken en wordt steeds ondernemender. Ze heeft zelf stenen in de zon laten bakken. Daar wil ze binnenkort een beter huis van laten bouwen om met haar dochtertje te wonen. 

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project
Vijfde zondag van de 40 dagentijd 17 maart, Oeganda-project

 Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Moestuin aan huis
Mary kreeg na de moestuin-training een startpakket met droogtebestendige zaden en grote stevige plantenzakken. Nu verbouwt ze naast haar lemen huis groenten, die tegen een stootje kunnen en die ze makkelijk water kan geven en een deel verkopen.
Vrouwen als Mary zijn tegelijk een voorbeeld voor anderen. “Wij vrouwen hoeven niet naar de stad vluchten. Ook hier in ons dorp Karamoja is het mogelijk een leven op te bouwen.”


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.

Armoede: Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoede grens. Je ziet in de stad veel kinderen bedelen. Met ons project helpen we mee om deze kinderen weer terug te brengen naar de dorpen, waar ze naar school kunnen en waar ook de ouders begeleiding krijgen.
 
Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart Oeganda-project Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart Oeganda-project
Vierde zondag van de 40 dagentijd 10 maart. Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.


Voorkomen is beter dan genezen.
Er wordt alles op alles gezet om te zorgen dat moeders niet uit het droge noordoosten van Oeganda naar de hoofdstad vertrekken om daar met hun kleine kinderen op straat te belanden. Als dit toch is gebeurd, worden ze geholpen om terug te keren om een bestaan op te bouwen in hun geboortedorp. Ze worden geholpen om met betere kleinschalige landbouw- technieken zichzelf van een bestaanszekerheid te verzekeren.
Sommige moeders vertrekken vanwege huiselijk geweld. Als dat bij de wortel wordt aangepakt, wordt voorkomen dat hun kinderen nieuwe straatkinderen in Kampala worden.
Doe je mee?


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Derde zondag van de 40 dagentijd 3 maart, Oeganda-project Derde zondag van de 40 dagentijd 3 maart, Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van
geloof, hoop en liefde.Kinderen naar school
Het resultaat van de manier van werken om kinderen en moeders weer terug naar hun dorpen te brengen met een goede begeleiding?
Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven.                                                      Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Tweede zondag in de 40 dagen tijd Tweede zondag in de 40 dagen tijd
Tweede zondag van de 40 dagentijd 25 februari, Oeganda-project

Hierbij stellen wij U voor: het nieuwe Logo van de MWD voor Oeganda, Mevr. Themba. Deze naam betekent: hoop, geloof en vertrouwen.

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Terug naar de regio
Sociaal werkers in Oeganda begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hun hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen.
Ze krijgen landbouwgereedschap, jongeren kunnen een vak training volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje.  Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp.U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Voorstellen voor het nieuwe project Voorstellen voor het nieuwe project
Oeganda Thema Kinderen in de KnelIn de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen. Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp.Zuid Afrika Thema Kinderen in de KnelVeel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Syrië Thema kerken in de minderheid


In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis door de aardbeving. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 
 
Nieuwe projecten Nieuwe projecten


In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.                                                      Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Zuid Afrika   Thema Kinderen in de Knel  
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika                          
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Syrië    Thema kerken in de minderheid   

         In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 
 
Evangelisatie Evangelisatie
EVANGELISATIE
De MWD draagt zorg voor Financiële ondersteuning aan het Zeemanshuis, kerstpakketten voor minima, incidentele ondersteuning voor stichtingen in de regio, publicaties in zondagsbrief en kerkblad.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures,
zoals tijdschriften kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
Jaarlijks wordt de Zendingserfgoed kalender aangeboden.
 
 
Postzegels voor de zending Postzegels voor de zending


Onder deze naam verzamelt de PGD al heel lang postzegels en kaarten voor de zending.
Meer kerken in Nederland doen dit. Ook brillen, afgedankte mobieltjes en inktcassettes van printers kunnen worden ingezameld.
Onder de lectuurtafel in de hal van het Anker staat daartoe een kist. De postzegels en kaarten worden door Kerkinactie Utrecht gesorteerd en via handelaren op beurzen weer verkocht aan verzamelaars. Vooral oude en/of zwart-wit stadsgezichten kunnen veel geld opleveren. Ook kaarten uit series van bijv. Marjolein Bastin of Anton Pieck enz. leveren geld op. Kerst-/nieuwjaars- of gewone verjaardagskaarten zijn niets waard. Oud papier. Maar daar mag u wel de postzegel afknippen. Blijf wel een halve cm bij de kartelrand vandaan. Van de kerken in Nederland die meedoen, is de gezamenlijke opbrengst ruim 30.000 euro per jaar. Dit was vroeger meer, maar postzegelverzamelaars worden wat minder actief. Het geld is bedoeld voor Zending en Werelddiaconaat. Een deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Ook leesbrillen, lege inktcassettes, mobieltje, kaarsresten
Oude (lees)brillen worden nagekeken en worden hergebruikt in ontwikkelingslanden. Lege inktcassettes leveren voor Kerkinactie een paar euro per stuk op. Wel graag verpakken in een dichtgeknoopt zakje, ivm lekken.
Mobieltjes bevatten kleine beetjes zeldzame metalen. Door deze metalen van afgedankte mobieltjes opnieuw te gebruiken sparen we het milieu. En kan Kerkinactie 5 euro per stuk verdienen.Tenslotte nog kaarsresten. Voorheen had het Leger des Heils daar belangstelling voor. Om nieuwe kaarsen van te maken. Dat is niet meer zo.  Kaarsresten zouden volgens de overheid bij het restafval mogen. Maar er is een bedrijf in Groningen dat oud kaarsvet verwerkt. Daar gaat het nu dus heen.
Met dank voor al uw medewerking
 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2023 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.