Evengelisatie Evengelisatie
Naast de donatie van de kerstpakketten voor de minima in Delfzijl en het meegeven van het blad Petrus heeft de MWD ook nog een donatie gedaan aan de Stichting Leergeld Eemsdelta van €200,-
Deze stichting wil behulpzaam zijn met bijdrages in de kosten voor school artikelen,
sport en zwemlessen. En het bewust maken van kinderen dat iedereen er zijn mag op zijn eigen wijze of je nu heel groot, klein, mollig, mager, zwart of wit bent. Dat er niets mis is om elke dag dezelfde schoenen te dragen of dat een gebruikte rugzak dezelfde dromen draagt als een nieuwe tas. Kinderen leren iemand niet uit te sluiten omdat ze "anders" zijn of niet dezelfde mogelijkheden hebben als anderen. Iedereen heeft de zelfde waarde.
 
 
Vluchtelingen in Griekenland Vluchtelingen in Griekenland
Dit deed Kerk in Actie in 2021 in Griekenland                                                  
 • 238 minderjarige vluchtelingen kregen medische zorg en begeleiding in opvanghuizen in Athene, én konden meedoen aan sportactiviteiten.
 • 40 vluchtelingen kregen een cursus om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • 3.100 hygiënepakketten voor vluchtelingen werden uitgedeeld in opvangkampen.
 • 10.000 voedselpakketten voor vluchtelingengezinnen en arme Griekse families werden uitgedeeld in Athene. 
 • 12.500 maaltijden voor vluchtelingen en dakloze Grieken werden verstrekt in Athene
 • Kerk in Actie lobbyde bij de Nederlandse overheid om vluchtelingen een betere plek te geven.
 • Op Lesbos kregen vluchtelingen die aankwamen een pakket met eerste levensbehoeften, kleding, schoenen, medicijnen, en juridische bijstand.
 • Op Lesbos kregen vluchtelingenkinderen en in Athene alleenstaande minderjarige vluchtelingen onderwijs.
De MWD vult het bedrag dat binnen gekomen is tijdens collectes en op de rekening voor de vluchtelingen in Griekenland aan tot €500,- Daar boven op dan ook nog de €90,- die de verkoop van de zendingskalenders heeft opgebracht.
 
 
Moldavië (jan. 2023) Moldavië (jan. 2023)


In de laatste vergadering heeft de MWD besloten om nog weer een jaar verder te gaan met het KerkinActie project in Moldavië. Zij hebben nu nog meer hulp nodig na de corona crisis en met de oorlog in hun buurland Oekraïne die hen ook terdege raakt.
We dragen dit project een warm hart toe en weten ons gesteund door de hele gemeente.
De vier partner organisaties die in Moldavië actief zijn.
 • Kerken geven kinderen een toekomst:  Youth for Christ- KinderenindeKnel
 • Kinderen en ouderen worden gezien: Bethania- KinderenindeKnel
 • Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Home care
 • Kerk helpt kwetsbare mensen: Moldovan Christian Aid MCA

Donorconferentie voor Moldavië in Parijs 21 november 2022

Ongeveer 45 landen en organisaties kwamen in Parijs bij elkaar om geld bij elkaar te krijgen voor Moldavië. Dat land gaat zwaar gebukt onder de oorlog in buurland Oekraïne. Moldavië, een van de armste landen van Europa, kampt met grote prijsstijgingen van energie en eerste levensbehoeften. Ook zijn sinds het begin van de oorlog honderdduizenden Oekraïners naar Moldavië gevlucht. Moldavië heeft per hoofd van de bevolking meer vluchtelingen opgenomen dan welk ander land dan ook.   Rusland heeft de aanvoer van aardgas gehalveerd en de aanvallen van Rusland op de Oekraïense energie-infrastructuur hebben ook geleid tot grootschalige stroomuitval in verschillende steden in Moldavië. Dat land, dat net als Oekraïne sinds juni kandidaat is voor het EU-lidmaatschap, geeft Gazprom de schuld van de onvolledige levering en zegt dat het bedrijf gewoon moet leveren waarvoor betaald is.
 
 
Moldavië (dec.22) Moldavië (dec.22)
Moldavië project

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is in heel Europa en ook in Nederland om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd maken Europese kerken zich zorgen dat er hier en daar incidenten zijn geweest van discriminatie van vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen maar een andere etniciteit, religie of herkomstland hebben.
Datzelfde geldt soms voor vluchtelingen uit andere landen, zoals Afghanistan of Afrikaanse landen. In Nederland zien we hoe op dit moment de opvang van asielzoekers spaak loopt. Capaciteit die ruimhartig ter beschikking gesteld wordt voor Oekraïense vluchtelingen, komt niet zomaar beschikbaar voor mensen met een andere etnische achtergrond.
Tegelijkertijd is er ook een ander verhaal. Ibrahim uit Syrië vertelt hoe hij dagenlang doorbracht in de ijzige kou in een bos in Wit-Rusland. Voor hem bleef de deur naar Europa gesloten. Zijn welkom was honden, traangas en een hek. Geen warme koffie. Verhalen sijpelen door van Afrikaanse mensen in Oekraïne, net zo goed op de vlucht voor geweld, die als tweederangs vluchtelingen worden behandeld.

Eenzelfde dubbele houding naar mensen op de vlucht zien we ook in Nederland. Hartverwarmend dat velen klaar staan om Oekraïense burgers op de vlucht een warm welkom te geven. Tegelijkertijd kan Ter Apel de stroom ándere vluchtelingen niet aan en wachten 13.000 asielzoekers met een status op huisvesting. Een dubbele standaard?
Daarom roepen Europese kerken alle Europese landen op om iedereen de bescherming te bieden die dat nodig heeft, ongeacht huidskleur of religie.  Een centrale Bijbelse boodschap is immers: "Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."
De oproep van Europese kerken werd door de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland mee onderschreven en geldt ook ons eigen land.

In de adventsperiode schenken we aandacht aan vluchteling kinderen in Griekenland, 
een Kinderen in de Knel project van KerkinActie waar u tijdens de kerkdienst en in de zondagsbrief meer over hoort.

Verantwoordelijkheid nemen door Youth for Christ
Micha, de plaatselijke dominee, is een geanimeerd verteller met pretogen en een tomeloze energie. Hij ziet er niet uit als een stereotype priester, eerder als een grote kwajongen. Maar wel een met een enorme missie die geen nee accepteert als hij om hulp vraagt voor zijn grote passie: dit kindercentrum, een van de 35 van Youth for Christ in Moldavië. Die passie was er niet zomaar: “Ik hield helemaal niet van kinderen,” vertelt hij met een lach als wij hem ongelovig aankijken, “ maar God bracht dit op mijn weg. Ik moest wel”.
En dus zocht hij kinderen op, wierf vrijwilligers en kreeg hij voor elkaar dat er een gebouw kwam. Een plek waar kinderen kunnen vinden wat ze keihard nodig hebben. Eten, liefde, hulp bij huiswerk, mensen om mee te praten en samen hun weg mee te vinden, sport, spel, theater. Alles om ze uit de doorgaande spiraal van armoede en “het wordt toch nooit beter” te trekken.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
Evangelisatie

Uit de evangelisatie-gelden wordt zoals ieder jaar een donatie gegeven aan de Stichting Kerken Delfzijl  in actie voor de kerstpakketten en in de kerstpakketten wordt in 2022 het magazine Petrus meegegeven.


 
 
Moldavië (nov.22) Moldavië (nov.22)
Noodhulp Oekraïne
“We zullen de gastvrijheid van Moldavië nooit vergeten”   
Toen het huis van Ivan (77) en Valentina Scribitiko (73) in het Oekraïense Mikolajiv in puin werd geschoten konden ze niet anders dan vluchten. In buurland Moldavië vonden ze liefdevol onderdak. “We kunnen niet in woorden uitdrukken hoeveel deze mensen voor ons doen.” Vijftig jaren lang was Mikolajiv hun thuis, Maar de oorlog veranderde alles. Drie angstige maanden brachten Ivan en Valentina door in de kelder van hun flat om te schuilen voor de vele luchtaanvallen. Ivan: “Op een dag raakte een bom onze flat. Ons huis werd grotendeels verwoest. Dat maakte het voor ons onmogelijk om langer te blijven. We hadden niets meer.” Ze konden niets anders doen dan vluchten.
Begin juni kwam het echtpaar per bus aan bij de Moldavische grens. “We wisten echt niet hoe het verder moest”, vervolgt Ivan. “Maar gelukkig ontmoetten we een vrijwilliger die ons vertelde dat wij bij dagcentrum Bethania in Tintareni onderdak konden krijgen. We voelen ons nog steeds gezegend dat we hier terecht kunnen. Wat kregen we een warm welkom en wat zijn we dankbaar voor de mensen hier die zo goed voor ons zorgen. We krijgen hier dagelijks eten, hebben een eigen kamer en zelfs de medicijnen voor mijn hartproblemen zijn geregeld. We blijven hopen dat we op een dag weer terug kunnen naar ons land, maar zullen de mensen hier nooit vergeten. Wat een liefde!”

Dagcentra
De christelijke organisatie Bethania, partner van Kerk in Actie, heeft 2 dagcentra voor kwetsbare kinderen en ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca. De centra worden gerund door directeur Igor Kohaniuk en zijn vrouw Rodica. Toen de oorlog begon en Igor en Rodica hoorden over de vele wanhopige Oekraïners die op de vlucht waren, stelden ze direct hun hart en huis voor hen open. Rodica blikt terug op die eerste weken: “Er stonden ineens 40 vluchtelingen bij ons voor de deur. Ze hadden ook al hun huisdieren meegenomen. We hadden dus ook allerlei honden, katten en zelfs ratten te gast. In allerijl hebben we ruimtes klaargemaakt voor onze gasten.” 


 

Families uit de kerk waar Igor voorganger is schoten te hulp en kookten drie keer per dag voor de vluchtelingen. “We hadden eigenlijk helemaal geen financiële middelen om de vluchtelingen op te vangen”, vertelt Rodica. “Gelukkig werden we al snel door Kerk in Actie benaderd met een vraag of er hulp nodig was en kregen we daarna snel een groot bedrag overgemaakt. Hierdoor konden we een voorraad levensmiddelen en hygiënematerialen inkopen. De oorlog in Oekraïne brengt nog altijd onbeschrijflijk leed met zich mee. Miljoenen mensen moesten noodgedwongen vluchten en verblijven ver van huis in onzekerheid over hun toekomst. Zij hebben onze steun ook nu hard nodig. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de partners in Moldavië voor vluchtelingen uit Oekraïne zo lang als het nodig is. Doe mee!


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

 • Publiciteit in (kerk)diensten.
 • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
 • Lectuurverspreiding Zending
 • Lectuurverspreiding Evangelisatie
 • Koopvaardijpastoraat
 • Beheer Financien
 • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
 • Wervingsactie Evangelisatie
 • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer »
 
Bidden om vrede Bidden om vrede


De jongeren zijn allemaal bang voor de oorlog: Pavel bidt iedere dag om vrede, Sergio vraagt God of de oorlog snel mag stoppen. Ook in zijn dorp Varatic kwamen vluchtelingen uit Oekraïne, de meesten omdat ze er familie hebben. "We hebben spullen voor ze ingezameld. Die brachten we naar de kloosters in de buurt, waar veel vluchtelingen nu
een onderkomen hebben." Alles wat de jongeren hopen, is dat de oorlog stopt en het leven in Moldavië beter wordt.
Hoewel ze moeilijk kunnen geloven dat dat snel gebeurt, blijven ze hoop houden. "Alles wat we kunnen doen is God blijven bidden om vrede."
 
 
Moldavië (sept 2022) Moldavië (sept 2022)


Door de armoede, werkloosheid en corruptie en de oorlog in Oekraïne zien Moldavische jongeren de toekomst somber in. Toch gaan ze niet bij de pakken neerzitten. Ze bidden om vrede én helpen ouderen in hun buurt met klusjes, maaltijden en een praatje. "Samen ben je minder alleen."                           
Op uitnodiging van Kerk in Actie waren Pavel (18), Adrian (22), Monica (20), Sergio (20), Stefanida (20) en Alexandra (20) uit Moldavië eind juni op bezoek in Nederland en verbleven bij gastgezinnen in de Protestantse Gemeente Leusden. Alle jongeren zijn betrokken bij het project 'Kerk helpt kwetsbare mensen' van Moldovan Christian Aid (MCA), partner van Kerk in Actie in Moldavië. Met hun jeugdgroepen trekken ze er een of meerdere keren per week op uit om ouderen in hun buurt te helpen bij klusjes, voedsel, water en hout voor de kachel te brengen, de was te doen en een praatje te maken. "Wat we normaal in 20 minuten kunnen doen, duurt vaak wel 2 uur", lacht Sergio. "Mensen zijn heel dankbaar dat ze aan iemand hun verhaal kwijt kunnen. Ze zijn erg eenzaam, vooral als hun familie in het buitenland werkt."
De situatie in Moldavië is niet hoopvol: de economische crisis zorgt voor armoede en grote werkloosheid, de inflatie is met 30 procent torenhoog en de corruptie is enorm. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daardoor noodgedwongen in het buitenland. In de coronatijd kon dat niet, waardoor de armoede nog meer toenam. Hoge energieprijzen maken de problemen nog groter. De gemiddelde maandelijkse kosten voor brandstof liggen op 200 euro per huishouden, een Moldavische oudere heeft een schamel pensioentje van omgerekend 50 euro per maand. "Ouderen zitten dus letterlijk en figuurlijk in de kou, want daardoor laten ze de kachel uit", vertelt Sergio. 

 
 
MWD project Moldavië (zomer 2022) MWD project Moldavië (zomer 2022)

Vitalie, de directeur van Youth for Christ vertelt. Het is prachtig om te zien hoe hij een messcherpe analyse van de situatie in Moldavië geeft en met hetzelfde gemak door zijn knieën zakt om met een kind te praten en zijn vertrouwen te winnen. Hij vertelt over zijn eigen jeugd en hoe hem dat inspireerde en hoe dingen die fout gaan in je leven je kunnen inspireren om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen.

Geen van de zaden zonder oogst
 “We willen de cirkel doorbreken waarin misbruikte en verwaarloosde kinderen zitten.    Als je dat niet doet, worden ze later net als hun ouders. Ze weten niet anders, er zijn geen andere voorbeelden. In de kindcentra willen we ze laten zien dat het ook anders kan,    dat het niet zo hoeft te blijven. En we weten dat we niet altijd kunnen voorkomen dat het later toch fout gaat, maar “ Geen van de zaden is zonder oogst! We moeten blijven investeren in deze kinderen!” Met 60% gaat het echt goed, wat zonder Youth for Christ ondenkbaar zou zijn geweest. De andere 40% heeft het moeilijker. Maar daarvan zijn er veel die vallen en dan toch weer opstaan, dankzij alles wat ze geleerd hebben.                      “ Er was een meisje in het centrum die het erg naar haar zin had gehad. Maar toen ze iets ouder was, trouwde ze met een man die precies leek op haar vader, ook zwaar alcoholverslaafd was en haar mishandelde. Ze ging met hem naar Moskou. Het leek alsof het allemaal geen verschil had gemaakt. Maar ze ging bij hem weg. Later vond ze een nieuwe man en kwam ze terug naar het dorp. Nu zorgt ze voor de kinderen van haar zus en is vrijwilliger in het centrum”


Diepste motivatie
Over één ding is Vitalie heel duidelijk. Iedereen die hier werkt, moet het vanuit zijn diepste motivatie doen. Opvallend veel mensen die bij Youth for Christ het werk doen, komen zelf uit een achtergrond van families met alcoholisme en geweld. En juist daarom weten ze zo goed wat kinderen nodig hebben. Ze weten wat ze zelf hebben gemist. “ We gaan hier geen heilige spelen,” zegt Vitalie ferm, “zo van ´ik ben beter en ik weet het beter´. Nee, integendeel. We willen dat kinderen tot bloei kunnen komen, zich kunnen ontplooien en uit de cirkel stappen die hun families gevangen houdt”.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Project Moldavië (juni2022) Project Moldavië (juni2022)
Het persoonlijk verhaal van David Barbanoua die bij de organisatie Bethania een warm welkom vindt.
Ik ben geboren op 16 maart 1940 in Tintareni, Moldavië. Onze familie bestond uit vier kinderen: drie jongens en een meisje. Ik was vijf toen de oorlog voorbij was, maar ik kan me nog altijd dingen herinneren, bijvoorbeeld dat we ons moesten verschuilen om ons leven te redden. Toen ik zeven was, kwam er hongersnood in ons land. Gelukkig werkte mijn vader bij een meelfabriek, waardoor wij de honger minder gevoeld hebben. Mijn moeder werkte in de keuken van een kolchoz (staatsboerderij). Ik had geweldige ouders.
Ik heb zeven jaar op school gezeten, dat was in die tijd normaal. In de zomer werkten we op het land. Nadat ik van school kwam, ben ik samen met andere jongens uit het dorp opgepakt door de overheid die ons naar een kamp bracht, waar we moesten leren en werken. Onze ouders wisten niet waar we waren. Weglopen kon niet: als je dat deed, kreeg je gevangenisstraf. Ik heb daar het timmermansvak geleerd. Ook heb ik er een meisje leren kennen, Tatiana. Zij is later mijn vrouw geworden. Toen ik 18 jaar was, kwam ik uit het kamp en werd ik samen met vele anderen te werk gesteld om een weg aan te leggen. Dat was erg zwaar werk en je kreeg bijna niet te eten, alleen brood en thee. Ik heb kans gezien om daar weg te komen en heb toen een opleiding gedaan voor chauffeur. Ik kwam na het behalen van het rijbewijs op de vrachtwagen terecht.
Toen ik 19 werd, moest ik het leger in. Ik werd samen met andere jongens in een veewagon naar Sevastopol in De Krim gebracht. Ook in het leger was ik chauffeur. Later kwam ik bij de marine terecht, waar ik vier jaar heb gediend. Toen ik na die vier jaar thuis kwam, ben ik heel snel met Tatiana getrouwd.  We hebben drie kinderen gekregen: twee meisjes en een jongen. Inmiddels hebben we vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.David en een andere bezoeker van het ouderencentrum.

Toen ik 70 was, en al tien jaar met pensioen, gebruikte ik heel veel alcohol. Ik moest naast mijn pensioen ook nog werken als wacht. Op een ochtend, toen ik op weg was naar mijn werk, begon ik erg te trillen en voelde ik me erg beroerd. Ik heb toen een hersenbloeding gehad, waardoor ik eenzijdig verlamd ben geraakt.
Er brak een heel moeilijke periode in mijn leven aan. Ik zag in dat mijn gezondheid slecht was en ben gestopt met drinken. Ik moest weer leren lopen met een stok. Inmiddels waren al mijn kinderen de deur uit en zat ik samen met mijn vrouw alleen thuis.

Toen het dagcentrum voor ouderen van Bethania open ging, hebben ze ons samen uitgenodigd om daar dagelijks naar toe te komen. Ik kom er nu elke dag, en heb nog nooit een dag overgeslagen. De tijd gaat sneller voorbij in het centrum, je voelt je niet meer zo eenzaam en er is een leuk programma. De zaterdagen en zondagen als het centrum dicht is, duren lang voor mij.
Mijn vrouw blijft thuis. Ze is ooit gevallen en kan niet op het centrum komen. Ze krijgt wel een maaltijd thuis bezorgd. Ik ben ontzettend blij met het centrum, het eten is er echt ontzettend goed. De sociaal werksters zijn bijzonder vriendelijk, je kunt er onder de douche, er zijn verschillende activiteiten, het is er warm en soms gaan we een dagje uit.

 
 
MWD project Moldavië MWD project Moldavië


In de laatste weken van de 4odagentijd-campagne met onze aandacht op Moldavië heeft alles een hele ander gezicht gekregen. Moldavië als buurland van de Oekraïne doet wat het kan om vluchtelingen op te vangen.

Een land dat zoveel armoede kent en zo instaat voor hun medemens, daar moet je diep respect voor hebben.
Dat moedigt ons alleen maar aan om ons te blijven inzetten voor de partnerorganisaties van KerkinActie die daar hun werk blijven doen.Met de laatste symbolische pakjes wordt het tasje de komende weken gevuld.
 
 
Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië    Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië   
                             
Elise vertelt in dit blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda.
Priester Adrian heeft voor 12 mensen uit zijn parochie voedselpakketten gekocht. Zijn zoontje van 4 heeft hem hierbij geholpen. Suiker, olie, meel, macaroni, koekjes e.d. zaten in het pakket. Met Adrian, en Elena als tolk, bezochten we de mensen. Het heeft ons elke keer ontroert hoe blij de mensen waren met onze komst. Veel weduwen van 80 jaar en ouder hebben we bezocht. Dat er mensen helemaal uit Nederland naar hen toe gekomen zijn om hen dit pakket te brengen vonden ze wel heel bijzonder.
Ze vertellen graag over hun leven: Hoe oud ze zijn, getrouwd, wanneer ze weduwe geworden zijn. Op de vraag naar kinderen is vaak het antwoord dat ze ergens anders wonen en dat ze nauwelijks op bezoek komen. Het valt op dat er ook bijna geen foto’s van kinderen of kleinkinderen aan de muur hangen.  We horen schrijnende verhalen: man overleden, 3 kinderen ook allemaal overleden. Of, man overleden, 1 zoon gekregen die op 36-jarige leeftijd vanwege alcoholproblemen ook overleden is. Zoveel verdriet. Een van de vrouwen kan moeilijk lopen, heeft altijd pijn in haar benen. Ook haar man is overleden en ze staat er alleen voor. Haar gehandicapte dochter, die naast haar
Woont, kan ze niet meer verzorgen en daar heeft ze veel verdriet van. Wat ook vaak ter sprake kwam was de oor-
logstijd, velen dragen een oorlogstrauma met zich mee.
Van de regering krijgen ze 55 euro per maand en dat is net genoeg om de kosten van elektriciteit en hun vaste telefoon te betalen. Groente wordt verbouwd in eigen tuin en wordt nog in weckpotten bewaard voor de winter.  Soms krijgen ze hulp van de sociale dienst. 2 x per week om wat houtjes te hakken voor de winter en wat boodschapjes te doen. Maar die hulp moeten ze wel zelf regelen en velen van hen zijn analfabeet. Als mensen ziek zijn moeten ze zichzelf zien te redden. Er is geen buurman die ze even naar het ziekenhuis brengt. Zoals er werd gezegd; het is het leven zoals in de jungle.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Moldavië Moldavië


Als je in Moldavië in het centrum van de hoofdstad Chisinau bent, zou je abusievelijk kunnen denken dat het wel meevalt met de armoede. Er is duidelijk een kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich met corruptie ook rijk houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast is er een kleine middenklasse en dan echt heel veel mensen met inkomens waar ze niet van kunnen rondkomen.

En het verandert niet. Daarom trekken veel mensen weg, naar andere landen op zoek naar inkomen en toekomst. In de dorpen is niets te doen, er is geen werk, en als er al werk is, verdienen mensen veel te weinig om van te leven. Het voelt uitzichtloos. Dus besluiten heel veel van hen om te vertrekken op zoek naar inkomen en een toekomst.

Iets anders is dat niemand het gevoel heeft ook maar iets aan de situatie te kunnen veranderen. Het is zoals het is en al lijkt het volgens sommigen iets beter te worden,
er is een uitzichtloosheid die de trek naar andere landen in stand houdt.
Naar Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland, Rusland, Oekraïne enzovoort.
Het is niet zo dat iedereen zich alles maar laat welgevallen. Er was een demonstratie tegen de stank die als gevolg van vervuilde rivieren over de hoofdstad Chisinau trekt.
Een land met een geschiedenis, oorlogen gevolgd door het Sovjettijdperk, de chaos erna en de uitvloeisels daarvan nu. En net als in veel andere voormalige Sovjetstaten leidt dat een enorm drankprobleem, met alle gevolgen van dien: huiselijk geweld en verwaarloosde kinderen.

U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
MWD project: Moldavië MWD project: Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, hebben we ook een ander beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de
armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd
hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.
 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2021 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.