Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

 • Publiciteit in (kerk)diensten.
 • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
 • Lectuurverspreiding Zending
 • Lectuurverspreiding Evangelisatie
 • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
 • Beheer Financien
 • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
 • Wervingsactie Evangelisatie
 • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)

lees meer »
 
Zondag 10 maart 2019, Een verhaal uit Colombia Zondag 10 maart 2019, Een verhaal uit Colombia


FPT in Colombia wil een tweede thuis zijn. Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. Er wonen veel mensen van het platteland, die op zoek zijn naar werk of het geweld in hun regio zijn ontvlucht. Het tekort aan werk, slechte huizen, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leiden tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld.

Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en groeien op tussen geweld en drugsgebruik.


In Colombia gaan kinderen vaak alleen ‘s-morgens óf alleen ‘s-middags naar school. Ze kunnen na schooltijd, ‘s-avonds of in het weekend allerlei trainingen volgen bij FPT:
 • Bij de Kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen anders kunnen aanpakken.
 • In de Moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en kruiden.
 • Bij de Papierwinkel leren kinderen prachtige figuren maken van papieren stroken. 
 • Bij de Melkweg maken kinderen allerlei melkproducten.
 • Bij de Jaguars leren ze gezond koken.
 • Bij de Dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het milieu.
 • In de Buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis verzamelen met elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren. 
 • Bij de Trommel van de goden praten jongeren met elkaar over hun politieke rechten en studeren dansen in.
Voor 200 euro kan één kind een jaar een vaktraining volgen. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721, o.v.v. Kinderen in de knel.

 
Colombia in de 40 dagentijd Colombia in de 40 dagentijdIedere week horen we in de 40 dagen tijd een verhaal uit Colombia.
De Stichting FPT zet zich in voor de straatkinderen van Bogotáen wij kunnen 6 weken ons steentje bijdragen voor dit project.

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt zie je tallozen kinderen werken in de vuilnis of op de markt, zoals de 11-jarige Lugo. 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. De meesten groeien op in een omgeving met veel geweld.


(Stichting Kleine Arbeider biedt kinderen onderwijs en maakt hen weerbaar)
Stichting Kleine Arbeider ( FPT) biedt deze kinderen een vakopleiding die bij hen past en die hen weerbaar maakt in hun moeilijke omstandigheden.  De kinderen zijn niet ingedeeld op leeftijd, maar op niveau, omdat sommigen pas op latere leeftijd instromen.
De foto (zie boven) verbeeld het project.
--Een dak boven ieder hoofd van een kind

--Een pen om een vak te leren op school
--Een (kapotte) bal om te spelen en geen kinderarbeid te verrichten
--En de vlag van Colombia.


 

 
Samen zijn we kerk in actie Samen zijn we kerk in actie Daarom zet onze kerk door middel van de Missionaire Werkgroep Delfzijl zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel.                           
Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind-soldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
De Missionaire werkgroep start nu in 2019 een nieuw project van Kerk in Actie  voor Kinderen in de Knel in Colombia, omdat wij geïnspireerd door Jezus, samen delen met mensen wereldwijd van wat wij hebben ontvangen. 
De Partnerorganisatie van Kerk in Actie in Colombia,  Stichting Kleine Arbeider [FPT] is een  organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.                                                                                              
 

 
Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá

Dit jaar hebben we gekozen voor een project in Colombia.
Op verschillende momenten in dit jaar zullen we in de kerk aandacht voor dit project vragen.Opgroeien onder moeilijke omstandigheden.
 Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. De stad is enorm gegroeid, vooral door de komst van mensen van het platteland, die er werk zoeken en de gevechten ontvluchten tussen het leger en de rebellengroep FARC, die al tientallen jaren duren.
Omdat er niet voldoende goede huizen zijn, wonen veel mensen in sloppenwijken. Het tekort aan werk, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leidt tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe.
 
FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht.
 
De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens twintig procent van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen verkopen.
“Elke dag laden mijn vader en ik onze kar vol met  koopwaar. Die spullen verkopen we in de buurt om zo de kost te verdienen. Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags. Ik werk zelf van 8 tot 11 uur. Dan ga ik naar huis en maak me klaar om ’s middags naar school te gaan. Ik vind veel vakken leuk. De drie leukste vakken vind ik sociale studies, daarna wiskunde en dan kunst. Ik studeer om vooruit te komen in het leven. Ik heb twee dromen: rechten studeren of modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van mijn school. Daar leren we over politiek. Het is fout dat mensen die het onderste uit de kan willen, gebruik maken van kinderarbeid.”
John Mario (11 jaar)

 
Collecte bij het avondmaal Collecte bij het avondmaal

In 2019 wordt bij avondmaalsvieringen gecollecteerd voor het project: Sichting Kleine Arbeider (FPT) in Colombia.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

• Voor 75 euro per jaar krijgen een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen