Moldavië (augustus 2023) Moldavië (augustus 2023)
Sinds de val van het communisme in het begin van de jaren negentig is de bevolking door de arbeidsmigratie met meer dan een miljoen afgenomen. Dit is een kwart van het totaal aantal inwoners. Op dit moment wonen er nog ruim 3 miljoen mensen in Moldavië, dat qua oppervlakte maar net iets kleiner is dan Nederland. Het zijn voornamelijk ouderen en jongeren die zijn overgebleven. De ontreddering en eenzaamheid onder hen is groot.
De bevolkingskrimp kan Moldavië op korte termijn grote problemen opleveren.  Gevreesd wordt voor personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg, doordat de achtergebleven bevolking relatief oud is.


Ouderen, met hun veel te kleine pensioen, hebben niemand om op terug te vallen en zitten ’s winters soms letterlijk in de kou. Sommige jongeren zien hun ouders maar een paar keer per jaar en worden zonder hen volwassen. Kerk in Actie ondersteunt Moldavische kerken die deze ouderen en jongeren via diaconale projecten met elkaar verbinden en dorpen zo weer leefbaar maken. 

Hoe komt het dat Moldavië zo arm is? Corina Ershov legt het uit. Ze is toeristengids en weet veel van haar land. “Het grootste probleem is de corruptie”, zegt ze. “De regering heeft in de afgelopen jaren veel geld uit de staatskas gestolen. Er was nooit wetgeving om hiertegen op te treden. Een van de eerste beslissingen die onze nieuwe president in 2021 nam, was het opheffen van de onschendbaarheid van parlementsleden. Dit verbetert de situatie. Een tweede reden voor de armoede is dat Moldavië, een landbouwland, altijd afhankelijk was van de Russische markt. Sinds we ons meer oriënteren op Europa heeft Rusland sancties ingesteld. Hierdoor konden we geen producten zoals wijn en groente meer naar Rusland exporteren. Met hulp van de Europese Unie kunnen we dit nu gelukkig op de Europese markt verkopen.” 
Voorzichtig optimisme dus bij Corina, die het overigens niet erg druk heeft met het rondleiden van toeristen. Want ook qua toerisme is Moldavië het slechtste jongetje van de Europese klas. Jaarlijks bezoeken een schamele 10.000 vakantiegangers het land, dat wél het grootste wijnhuis ter wereld heeft. Ter vergelijking: Vlieland trekt er elk jaar 140.000.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Bij de collecte van 24 september voor Syrië Bij de collecte van 24 september voor Syrië

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. De aardbevingen vonden dicht bij het noorden van Syrië plaats. De lokale bevolking gaat hier al meer dan 12 jaar gebukt onder oorlogsgeweld en de impact van financieel-economische westerse sancties. Na de aardbevingen hebben zij nauwelijks middelen om zelf hun bestaan of huis weer op te bouwen
De Missionaire Werkgroep geeft naast de opbrengst van de collecte in de kerk op 24 september  nog een extra bedrag van € 2.000 om dit belangrijke werk te ondersteunen.
 
Opbrengst kalender 2023 voor vluchtelingen in Griekenland Opbrengst kalender 2023 voor vluchtelingen in Griekenland
Opbrengst kalender 2023 voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland
De opbrengst van de kalender van vorig jaar was € 90,- .
In de advent weken 2022 is aandacht geweest voor vluchteling kinderen in Griekenland het bedrag dat daarvoor is binnengekomen is samen met de opbrengst van de werelderfgoed kalender aangevuld tot € 500,-. De MWD heeft dit overgemaakt naar KerkinActie voor de vluchtelingkinderen in Griekenland.
 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

 • Publiciteit in (kerk)diensten.
 • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
 • Lectuurverspreiding Zending
 • Lectuurverspreiding Evangelisatie
 • Koopvaardijpastoraat
 • Beheer Financien
 • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
 • Wervingsactie Evangelisatie
 • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra 
Joop Danhof (geen lid) Coordinatie Kerkelijkbureau.
lees meer »
 
Spaardoosjes Spaardoosjes


In deze 40 dagentijd met het thema “uit liefde voor jou”                                                                                  willen we na een paar jaar graag weer opnieuw spaardoosjes uitdelen.

Zou u een spaardoosjes mee willen nemen bij het uitgaan van de kerkdienst om mee te sparen voor ons project in Moldavië, zodat we met Pasen een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben.
 
Moldavië Moldavië
I

Moldavië  Het thema van KerkinActie in deze 40 dagentijd is “Uit liefde voor jou”                       Zo zetten de partners van KerkinActie in Moldavië zich zoveel mogelijk in om de vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden. Op het logo voor Moldavië  nu we het derde jaar ingaan met ons project voor Moldavië willen we daar symbolisch een warme jas aan toevoegen als teken van onze bereidheid om nog weer een jaar een bijdrage te leveren. Want zonder de inspanningen van onze en de diverse kerkelijke gemeenten in ons land kan dit werk niet worden gedaan.

Kerkinactie heeft in veel landen in de wereld plaatselijke medewerkers uit het land zelf die meestal werken in een stichting of organisatie die daar ter plekke al langer actief zijn. In overleg met medewerkers wordt een bedrag vastgesteld die Kerkinactie aan deze organisaties kan besteden. Het hele jaar door zijn er collecte bestemmingen van Kerkinactie de wereld rond en de opgehaalde bedragen uit de diverse kerken in Nederland worden verzameld tot het afgesproken bedrag dat aan het project wordt besteed.  In plaats van steeds weer andere  bestemmingen heeft de MWD jaren geleden al besloten om ons korter of langer met een project bezig te houden, omdat er dan dieper op de omstandigheden van een land en zijn bewoners die hulp vragen ingegaan kan worden. Dat is nu voor het derde jaar in Moldavië, omdat de hulp in dit armste land van Europa nu met de oorlog in Oekraïne nog harder dan ooit nodig is en wij ons door de verhalen die we gehoord hebben van de vier verschillende organisaties een beetje verbonden voelen met de mensen in Moldavië.
Voor de incidentele collectes o.a. voor KinderenindeKnel  en noodhulp blijven we u informeren.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Pasen, 9 april Pasen, 9 april
""

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.               Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.
In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
40 dagentijd, 2 april 40 dagentijd, 2 april
Moldavië biedt hulp: Moldovan Christian Aid 


MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat in Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp. Normaal gesproken ondersteunt Moldovan Christian Aid (MCA) kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Toen de oorlog uitbrak heeft MCA alles in het werk gesteld om kerken en centra uit te rusten voor de tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, van meubels tot beddengoed tot voedsel. Daarnaast zorgt MCA bij de grens met Oekraïne voor warme maaltijden en hygiëne items, zoals zeep en tandpasta.


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
40 dagentijd, 26 maart 40 dagentijd, 26 maart

Moldavië biedt hulp: Youth for Christ In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om Moldavische kinderen een betere toekomst te geven en vangen kinderen op in naschoolse opvang in kerken. Naast dit belangrijke werk heeft Youth for Christ naar aanleiding van de vluchtelingencrisis op het hoofdkantoor een coördinatiecentrum ingericht om alle activiteiten voor de vluchtelingen in goede banen te leiden, van transport van goederen tot het coördineren van de verblijfplaatsen voor de mensen uit Oekraïne. In het grensgebied heeft de organisatie mobiele vluchtelingenhulppunten ingericht en in het land zorgt de organisatie nu ook voor woonruimte voor de vluchtelingen en zorgen ze bijvoorbeeld voor drie maaltijden per dag maar ook voor psychische hulp. 
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
40 dagentijd, 19 maart 40 dagentijd, 19 maart
Moldavië biedt hulp: Bethania Bij dagcentrum voor kinderen en ouderen, Bethania, voelen ze: de pijn van onze naasten is onze pijn. Het hoofdkantoor van Bethania ligt vlakbij de Moldavisch-Oekraïense grens. De medewerkers konden niet stil blijven zitten toen ze de tranen en wanhoop in de ogen van de gevluchte kinderen en hun moeders zagen. Vanaf dag 1 van de oorlog begonnen ze met het verstrekken van onder andere voedsel, transport en onderdak. Daarna zijn ook hun centra opengesteld voor de vluchtelingen. Een medewerker van Bethania vertelt openhartig: “Soms word ik midden in de nacht gebeld om iemand bij de grens te helpen met onderdak. Om eerlijk te zijn is het lastig om niet het overzicht te verliezen door alle stress. De stroom van vluchtelingen gaat maar door. We bidden tot onze Heer Jezus Christus om het hoofd te kunnen bieden aan en behulpzaam te zijn voor al deze lijdende Oekraïense broeders en zusters.”
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
40 dagentijd, 12 maart 40 dagentijd, 12 maart
Moldavië biedt hulp: Filocalia zamelt spullen in

       

Partner Filocalia die voornamelijk werkt in Chisenau in Moldavië met kinderen in achterstand wijken, zamelt kleding, voedsel en andere hulpgoederen in voor Oekraïners die een veilige plek zoeken in hun land. In de kersttijd is er een actie geweest om geld in te zamelen, er werden kerstkaarten en andere cadeautjes gemaakt om te verkopen voor hulp aan Oekraïners. Ondanks dat ze zelf in het armste land van Europa wonen, zijn de Moldaviërs ruimhartig in het aanbieden van hulp aan Oekraïners op de vlucht. 
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
40 dagentijd, 5 maart 40 dagentijd, 5 maart
Moldavië biedt hulp: Home Care biedt vluchtelingen opvang
Ze zien de enorme nood van de Oekraïners en vragen ons gebed voor hen. "Alleen God kan de oorlog stoppen.   


            De teams van Home Care - normaal gesproken een thuiszorgorganisatie voor kwetsbare en zieke ouderen in Moldavië - zijn momenteel ingeschakeld bij de noodhulp van Oekraïners op de vlucht. Elke werknemer neemt een gezin van vluchtelingen mee naar huis. Dit zijn veelal vrouwen met kinderen en ouderen. "We zijn actief betrokken bij het helpen van mensen in nood," vertelt Tamara Adasan, directeur van Home Care. "We maken eerste hulp pakketten en delen die uit bij de grensposten. In die pakketten zitten hygiënematerialen, vochtige doekjes en medicijnen."
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië

 
 
40 dagentijd, 26 februari 40 dagentijd, 26 februari


Het thema van KerkinActie in deze 40 dagentijd is “Uit liefde voor jou”     Zo zetten de partners van KerkinActie in Moldavië zich zoveel mogelijk in om de vluchtelingen uit Oekraïne hulp te bieden. Op het logo voor Moldavië een gescheurd hemd en een paar versleten schoenen, nu we het derde jaar ingaan met ons project voor Moldavië willen we daar symbolisch een iets anders aan toevoegen als teken van onze bereidheid om nog weer een jaar een bijdrage te leveren. Want zonder de inspanningen van onze en de diverse kerkelijke gemeenten in ons land kan dit werk niet worden gedaan.


Moldavië biedt hulp
Ook in buurland Moldavië - het armste land van Europa - worden vluchtelingen gastvrij ontvangen. Op 10 maart 2022 waren er al meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. Hoewel het land niet het grootste aantal vluchtelingen in de regio heeft ontvangen, heeft het de hoogste instroom in verhouding tot de totale bevolking. Dat is in verhouding een enorm aantal en daarom is in het land de noodtoestand uitgeroepen, het staat voor een zware economische last. Desalniettemin zetten de Moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen. Van de partners van KerkinActie in Moldavië geven we in deze weken een update van de situatie.    
                                   
  Bij de foto:  Ivan en Valentina Scribitiko werden als vluchtelingen opgevangen
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
 
Moldavië project Moldavië project
Door de hoge werkloosheid en de armoede in Moldavië werkt een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, en kunnen niet rondkomen van hun kleine pensioen. Kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. 
De verspreiding van het coronavirus had een enorme impact op het werk van Bethania, partner van Kerk in Actie. Daar komt nu de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne nog bij. De christelijke organisatie helpt kwetsbare ouderen en kinderen. In hun dagcentra kunnen ze terecht voor huiswerkbegeleiding, een gezonde maaltijd of anderen ontmoeten. Een teamlid van Bethania vertelt: “De armoede in ons land wordt groter. Ouderen, mensen met een beperking en kinderen hebben hier het meest onder te lijden. Ook de angst wat buurman Rusland gaat doen heeft een grote invloed op de Moldaviërs. Onze hulp is harder nodig dan ooit. We vragen steeds om Gods leiding en willen Zijn liefde laten zien aan kwetsbare mensen en hoop en liefde doorgeven!”Van alle partners van KerkinActie in Moldavië die zich inzetten voor de opvang van gevluchte Oekraïners geven we in de 40 dagentijd elke week in de zondag brief een update van de situatie.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van: Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303                 
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Moldavië (jan. 2023) Moldavië (jan. 2023)


In de laatste vergadering heeft de MWD besloten om nog weer een jaar verder te gaan met het KerkinActie project in Moldavië. Zij hebben nu nog meer hulp nodig na de corona crisis en met de oorlog in hun buurland Oekraïne die hen ook terdege raakt.
We dragen dit project een warm hart toe en weten ons gesteund door de hele gemeente.
De vier partner organisaties die in Moldavië actief zijn.
 • Kerken geven kinderen een toekomst:  Youth for Christ- KinderenindeKnel
 • Kinderen en ouderen worden gezien: Bethania- KinderenindeKnel
 • Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Home care
 • Kerk helpt kwetsbare mensen: Moldovan Christian Aid MCA
 
Evangelisatie Evangelisatie
EVANGELISATIE
De MWD draagt zorg voor Financiële ondersteuning aan het Zeemanshuis, kerstpakketten voor minima, incidentele ondersteuning voor stichtingen in de regio, publicaties in zondagsbrief en kerkblad.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures,
zoals tijdschriften kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
Jaarlijks wordt de Zendingserfgoed kalender aangeboden.
 
 
Postzegels voor de zending Postzegels voor de zending


Onder deze naam verzamelt de PGD al heel lang postzegels en kaarten voor de zending.
Meer kerken in Nederland doen dit. Ook brillen, afgedankte mobieltjes en inktcassettes van printers kunnen worden ingezameld.
Onder de lectuurtafel in de hal van het Anker staat daartoe een kist. De postzegels en kaarten worden door Kerkinactie Utrecht gesorteerd en via handelaren op beurzen weer verkocht aan verzamelaars. Vooral oude en/of zwart-wit stadsgezichten kunnen veel geld opleveren. Ook kaarten uit series van bijv. Marjolein Bastin of Anton Pieck enz. leveren geld op. Kerst-/nieuwjaars- of gewone verjaardagskaarten zijn niets waard. Oud papier. Maar daar mag u wel de postzegel afknippen. Blijf wel een halve cm bij de kartelrand vandaan. Van de kerken in Nederland die meedoen, is de gezamenlijke opbrengst ruim 30.000 euro per jaar. Dit was vroeger meer, maar postzegelverzamelaars worden wat minder actief. Het geld is bedoeld voor Zending en Werelddiaconaat. Een deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Ook leesbrillen, lege inktcassettes, mobieltje, kaarsresten
Oude (lees)brillen worden nagekeken en worden hergebruikt in ontwikkelingslanden. Lege inktcassettes leveren voor Kerkinactie een paar euro per stuk op. Wel graag verpakken in een dichtgeknoopt zakje, ivm lekken.
Mobieltjes bevatten kleine beetjes zeldzame metalen. Door deze metalen van afgedankte mobieltjes opnieuw te gebruiken sparen we het milieu. En kan Kerkinactie 5 euro per stuk verdienen.Tenslotte nog kaarsresten. Voorheen had het Leger des Heils daar belangstelling voor. Om nieuwe kaarsen van te maken. Dat is niet meer zo.  Kaarsresten zouden volgens de overheid bij het restafval mogen. Maar er is een bedrijf in Groningen dat oud kaarsvet verwerkt. Daar gaat het nu dus heen.
Met dank voor al uw medewerking
 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2023 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.