Kinderen in Moldavië een toekomst geven Kinderen in Moldavië een toekomst geven


Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin te stichten. De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde misère groot moeten worden. Youth for Christ wil dit voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf.

Ouderen
In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen, want ook zij vormen in Moldavië een kwetsbare groep. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven. Veel bejaarde mensen staan er alleen voor, omdat hun kinderen in het buitenland zijn gaan werken. Vooral alleenstaande ouderen of ouderen met een handicap of chronische ziekte wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en onvoldoende medische zorg. De bejaarden eten samen met de kinderen en genieten daar erg van. De kinderen helpen hen zoveel mogelijk en ontdekken op deze manier dat ze belangrijk en geliefd zijn en een bijdrage kunnen leveren.
Zelfvertrouwen
De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar ze eten krijgen, zorg en onderwijs.
Maar de centra richten zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma, dat verder allerlei activiteiten omvat, van muzieklessen tot handvaardigheid en sport. Bovendien proberen de vrijwilligers het contact met en binnen het gezin te herstellen. Alle activiteiten van deze dagcentra hebben tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de:
Zending Protestantse Gemeente Delfzijl,
o.v.v. MOLDAVIE   waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Het persoonlijk verhaal van Galina in Moldavië Het persoonlijk verhaal van Galina in Moldavië


Ouderen in Moldavië worden hard getroffen door de coronacrisis. Ze kunnen vaak op niemand terugvallen, niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en ze zijn extra eenzaam.
Het team van Bethania, partner van Kerk in Actie, blijft doen wat ze kan voor ouderen. Er worden nieuwe wegen gevonden om hen te helpen.
Sociaal werkster Galina: “Zo kunnen we iets van hun eenzaamheid wegnemen.”
Galina (63) werkt als sociaal werker in de sociale kantine van Bethania in het Moldavische dorp Tintareni. Ze is getrouwd, heeft 3 volwassen kinderen en is oma van één kleinkind.   In 2005 - Galina was toen 48 - besloot ze naar Israël te gaan om daar een tijdje te werken. “Mijn kinderen werden groter en we hadden geen geld voor hun studies. Ik wilde hen graag een betere toekomst geven.”

Persoonlijk leed
Het waren vijf lange en moeilijke jaren voor Galina. “Mijn gezondheid ging achteruit, en ik kreeg de diagnose kanker.”
Ondertussen trouwde een van haar dochters met een jonge man die christen was. “Ze moedigden me aan om te bidden en naar de kerk te gaan.” Eenmaal terug in Moldavië onderging Galina een succesvolle operatie. Ze was erg dankbaar, maar zes maanden later werd haar echtgenoot erg ziek. Hij moest een hartoperatie ondergaan. “Alles wat ik in Israël had verdiend ging op aan operaties en herstel.” Naast het herstel van haar man kreeg Galina zelf last van hevige pijn in haar knie, waardoor lopen heel lastig werd.

Verandering ten goede door haar geloof
Galina raakte depressief, maar begon wel te lezen in de Bijbel en ze ging naar de lokale kerk. “Vijf jaar geleden kwam ik tot geloof. Mijn leven veranderde en ik voelde me herboren!” Ondanks de voortdurende pijn aan haar knie, voelde Galina opnieuw blijdschap in haar hart. “Ik kreeg een baan aangeboden bij Bethania. Ik was al betrokken bij het werk van Home Care en zorgde voor ouderen in mijn dorp. Ik was zo blij met deze kans. De eerste dagen waren de mensen verlegen en keken ze nog een beetje de kat uit de boom. Langzamerhand ontstond een vertrouwensband. “Ik verzorgde ontbijt en lunch voor de ouderen in het dagcentrum, was betrokken bij de dagactiviteiten. We

lachten en huilden samen. Het centrum werd mijn tweede thuis.”

Een baan bij Bethania
Het werk gaf Galina haar levensvreugde terug. Ze had nog steeds moeite met lopen, maar fietsen ging weer. “Omdat ik geen geld had voor een operatie, moest ik wachten tot er plaats was voor een gratis operatie. Die wachtlijst is lang. Ik had eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven dat het ooit nog zou gebeuren.” Door de coronapandemie stopte het werk voor de ouderen in het centrum in maart 2020. Galina: “We konden elkaar niet meer ontmoeten, maar telefonisch hield ik contact met iedere oudere.” Galina wilde ervan verzekerd zijn dat iedere oudere gezond bleef, genoeg te eten en voldoende medicijnen had en of er nog andere zaken hadden waarmee ze de ouderen konden helpen. “De ouderen zijn er zelf ook heel verdrietig over dat ze nu geen anderen kunnen ontmoeten. Sommigen werden erg ziek, anderen raakten depressief en raakten compleet geïsoleerd. Afgelopen zomer brachten we ze voedselpakketten. Medicijnen ontvingen ze ook aan huis.”

Een nieuw wonder
Galina zelf beleefde een nieuw wonder. “Ik kreeg zoveel pijn aan mijn knie dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. Door Covid-19 durven veel mensen geen operatie te ondergaan dus was er plaats voor mij!    
Daar had ik meer dan drie jaar op gewacht! God had de juiste tijd voor mij in Zijn hand.”  Ze onderging een succesvolle operatie en herstelde goed. “Nu kan ik lopen zonder pijn  en ik voel me gewoon weer jong. In oktober kon ik weer gaan werken. Ik ben dankbaar dat God een plan voor mijn leven heeft, dat Hij van mijn problemen weet en gebeden heeft verhoord."

In het dagcentrum
"Omdat we ons in het dagcentrum moeten houden aan de coronaregels, kunnen we niet alle ouderen ontvangen zoals we dat gewend waren,” vervolgt Galina. “Sinds september bezorgen we lunches thuis bij de ouderen. Mensen kunnen wel een keer per week naar het centrum komen om een douche te nemen. Per dag kunnen er twee ouderen naar het centrum komen. Mensen zijn hier echt blij mee, dat ze zo even aan de eenzaamheid kunnen ontsnappen. We maken een praatje en dromen met hen over betere tijden toen we elkaar allemaal konden ontmoeten. Ook helpen we de mensen indien nodig met douchen, kappen hun haar, en doen hun was.” Onder het genot van een kopje thee met een koekje worden levensverhalen gedeeld met gedeeld. “Als ik dan ouderen zo blij zie, dan is mijn hart dankbaar. Dankbaar dat God mij hiervoor wil gebruiken in Zijn dienst en dat ik mijn naaste zo kan helpen.” 
Galina hoopt dat ze haar werk in het centrum nog lang kan doen. “Net zolang als mijn gezondheid én God het toelaat.
Ik voel me hier gewaardeerd en nodig. Het team van Bethania is mijn familie geworden. Samen met hen krijg ik de kans God te dienen en hier ervaar ik Zijn zegen en liefde.” 
Kerk in Actie gaat door ondanks Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen, zoals Moldavië, mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met financiële hulp. Doet u mee? Uw steun blijft dringend nodig!

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl,
o.v.v. MOLDAVIE   waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer »
 
MWD project: Moldavië MWD project: Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, hebben we ook een ander beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de
armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd
hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.
 
 
Moldavië: Het minst bekende land van Europa Moldavië: Het minst bekende land van Europa

Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië land weten, noemen ze twee dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat het meedoet aan het Songfestival. Bijna niemand is er geweest. Moldavië heeft dan ook een van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is zo groot als België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Moldavië kent een lange geschiedenis van overheersing door verschillende machthebbers. “We hebben nooit geleerd om anders te denken dan nederig”, zegt een Moldaviër hierover.
Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dit alles maakt Moldavië het armste land van Europa.

Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.


Een groot deel van de beroepsbevolking voelt zich dan ook gedwongen voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Ze laten hun kinderen en/of ouders alleen achter en proberen in Europa of Rusland aan een beter inkomen te komen. Kerken en christelijke organisaties zetten zich in voor de kinderen en de ouderen die door deze arbeidsmigratie alleen achterblijven en niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Er zijn vier partner organisaties van KerkinActie actief in Moldavië waarvan wij ons eerst richten op Youth for Christ en Bethania. Kinderen worden opgevangen door o.a. Youth for Christ .

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekening-
nummer van de MWD NL87ABNA0488276721
ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. MOLDAVIE
Waarvoor onze hartelijke dank

Zie voor  giftenaftrek het artikel van de diakenen .

 
 
MWD en giftenaftrek MWD en giftenaftrek
Aftrekbaarheid van uw giften aan de Missionaire Werkgroep Delfzijl (MWD) zijn  onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Omdat de kerk en de diaconie als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) worden aangemerkt zijn uw giften aan de kerk en de diaconie aftrekbaar. De Missionaire Werkgroep Delfzijl staat niet op deze lijst. Deze werkgroep functioneert namelijk onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad. Dit houdt in dat u uw gift aan de MWD als zijnde een gift aan de diaconie kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De registratienummer (RSIN) van de Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl is 824142834. De Diakenen.  
(Lees meer bij diaconie)
 
Opbrengst inzamelingen voor Kerk in Actie Opbrengst inzamelingen voor Kerk in Actie


Veel gemeenten hebben in 2020 weer trouw postzegels, kaarten, cartridges en ander waardevol materiaal verzameld. En dat levert altijd meer op dan je denkt. Het geld is voor Kerk in Actie (en een klein deel voor de GZB). In totaal heeft u voor € 18.125,90 bij elkaar verzameld!
Dit bedrag bestaat uit:
€ 12.191 voor postzegels en ansichtkaarten
€ 5.824,90 voor mobieltjes en cartridges
€110 voor muntgeld en diversen.
Namens Kerk in Actie Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ook in Delfzijl kunt U nog steeds sparen. In het Anker staat naast de ingang een grote kist
voor alle bovengenoemde waardevolle materialen.
Ook zijn kaarsrestjes nog steeds welkom voor het Leger des Heils.
 
DE BIJBEL OVER ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ ‘ DE BIJBEL OVER ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ ‘
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ - Mattheüs 25:35
In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat beseft kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.


Vervreemding van elkaar in Moldavië

Wanhopig gaan veel volwassenen op zoek naar werk in het buitenland, naar schatting bijna de helft van de beroepsbevolking. Ze werken in Rusland, Roemenië of in andere landen van de Europese Unie. Hun kinderen laten ze achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Er zijn veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Gezinnen vallen uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig hebben.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. MOLDAVIE   


 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2021 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, en tehuizen 
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis vindt onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbussen, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller
Afvaardiging diaconie:      Dhr. J. de Reus
Koopvaardijpastoraat:       Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]