Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:

John Mol
Joop Danhof
Bob Flobbe
Albert Ferwerda
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)

lees meer »
 
Nieuws uit de vergadering van juni 2018 Nieuws uit de vergadering van juni 2018

Vanuit het zendingslegaat geven we een bedrag van € 5.000 aan Kerk in Actie voor de Syrische kerken.
Steeds meer mensen in nood doen een beroep op de kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid.
Hoewel ze zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden de kerken tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.
We steunen samen met Kerk in Actie deze kerken in Syrië zodat ze moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.
In het najaar willen we hier extra aandacht aan besteden.

"De campagne Geloof, Hoop en Syrië vertelt het verhaal van geloof, hoop en beginnend herstel in Syrië. Het land ligt in puin door 6 jaar bloedige burgeroorlog. Tussen die puinhopen klinken verhalen van hoop. Van kerken die onvermoeibaar hulp bleven bieden. Van mannen en vrouwen die zijn teruggekeerd om een nieuw leven op te bouwen, of zich daarop voorbereiden. Van vluchtelingen die in buurlanden werken aan hun toekomst. Ze houden hoop en geloven in een nieuw leven in Syrië voor zichzelf en hun families."
 
Project 2019
Zoals u weet hebben we dit jaar geen project, Voor 2019 kiezen we als thema Kinderen in de knel. Kerk in Actie heeft hieraan verschillende deelprojecten aan gekoppeld.
We gaan in september beginnen met de voorbereiding van dit project. We houden u op de hoogte.

 
Collecte bij het avondmaal Collecte bij het avondmaal

Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor het Werelddiaconaat; voorheen gingen deze collecten naar het toenmalige project.
Nu we geen project meer hebben, wil de MWD deze Avondmaalscollecten de rest van het jaar graag bestemmen voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
In de afgelopen 40 dagentijd is hier de opbrengst van de deeldoosjes ook naartoe gegaan.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen
meestal een
ondergeschik-
te positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.

 
Pinksterzendingscollecte 2018 Pinksterzendingscollecte 2018

Zondag 20 mei: In de dienst met Pinksteren wordt er gecollecteerd voor de Zending
Deze collectie is bestemd voor het versterken van de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh curch care programm ondersteunt de Baptis Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen, Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of hoe een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
 
Avondmaalcollecten
Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor het Werelddiaconaat; voorheen gingen deze collecten naar het toenmalige project.
Nu we geen project meer hebben, wil de MWD deze Avondmaalscollecten de rest van het jaar graag bestemmen voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
In de afgelopen 40 dagentijd is hier de opbrengst van de deeldoosjes ook naartoe gegaan.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen
meestal een
ondergeschik-
te positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.

 
Deeldoosjes Deeldoosjes

Zoals elk jaar kreeg u aan het begin van de 40 dagentijd een deeldoosje.
Een doosje om met kleine bedragen te sparen en zo iets van onze overvloed te delen met mensen in de armere gebieden.
In het verleden spaarden wij voor de voedsel-projecten van MWD in Bangladesh, en daarvoor in Ghana. Eind 2017 liep het project voor MWD in Bangladesh af. Andere kerken nemen het voor een aantal jaren over.
In 2018 heeft MWD geen specifieke projecten. Wij steunen wel met collectes de algemene doelen van Kerk in Actie. De opbrengst van de deeldoosjes van de afgelopen 40 dagentijd is bestemd voor Kerk in Actie voor het project Moeders in Oeganda: moeders krijgen scholing om zelfstandiger en mondiger te worden. Daar hebben het gezin en de hele maatschappij baat bij.
De deeldoosjes in PGD Delfzijl hebben totaal € 990,- opgeleverd. De trend is iets dalende, maar toch een mooi resultaat. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen.


Pinksterzendingscollecte 20 mei
Deze collectie is bestemd voor het versterken van de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh curch care programm ondersteunt de Baptis Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen, Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of hoe een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
 
Avondmaalcollecten
Bij het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor het Werelddiaconaat; voorheen gingen deze collecten naar het toenmalige project.
Nu we geen project meer hebben, wil de MWD deze Avondmaalscollecten de rest van het jaar graag bestemmen voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
In de afgelopen 40 dagentijd is hier de opbrengst van de deeldoosjes ook naartoe gegaan.
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen
meestal een
ondergeschik-
te positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.

 
Schone zondag Schone zondag

Zondag 18 maart, Biddag voor gewas en arbeid, staat deze keer in het teken van armoede bestrijding. De diaconiecollecte is bestemd voor de voedselbank Appingedam / Delfzijl
Tevens worden goederen ingezameld, met name graag wasmiddelen. Vandaar het thema: Schone zondag.

 
Themadienst over Bangladesh Themadienst over Bangladesh

lees meer »
 
Kerk-in-actie projecten in Bangladesh Kerk-in-actie projecten in Bangladesh

De Missionaire Werkgroep Delfzijl wil zich van 2015- 2018 inzetten voor twee projecten van Kerk in Actie.

We hebben gekozen voor 2 projecten uit één land:
1. MCCP Kerken op het platteland staan op eigen benen (Z 009463)
2. Church of Bangladesh: Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat (W 002047)

lees meer »