Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra 
Joop Danhof (geen lid) Coordinatie Kerkelijkbureau.
lees meer ยป
 
Oeganda project in de 40dagentijd Oeganda project in de 40dagentijd
Eerste zondag van de 40 dagentijd 18 februari, Oeganda-project

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.
Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 
Deeldoosjes           
Wij hebben als gemeente een nieuw project gekozen met het thema: KinderenindeKnel in Oeganda. Zo willen wij in deze 40 dagentijd de deeldoosjes bestemmen voor het wereld diaconaat project van KerkinActie in Oeganda.                                                                                                                               
Zou u de deeldoosjes mee willen nemen na de dienst en meesparen zodat we met Pasen                           
 een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben als eerste aanzet voor dit project.De Republiek Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika en bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen.   De  Officiële landstaal is Engels, Swahili, Luganda.  In het zuidoosten van Oeganda bevindt zich het grootste meer van Afrika, het Victoriameer. Dit meer behoort voor bijna de helft tot het grondgebied van Oeganda. Kampala is de hoofdstad en het industriële en bestuurlijke centrum van het land.  
                      
   
                                                                                                                                                                                     De drie kleuren van de vlag vertegenwoordigen de Afrikanen (zwart), Afrika's zonneschijn (geel) en de Afrikaanse broederschap (rood, de kleur van bloed dat alle Afrikanen zou verbinden). In het midden van de vlag een kraanvogel het nationale symbool van Oeganda.

Armoede Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Oeganda 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Je ziet in de stad veel kinderen bedelen. Met ons project helpen we mee om deze kinderen weer terug te brengen naar hun dorpen, waar ze naar school kunnen en waar ook de ouders begeleiding krijgen


Moestuin aan huis
Mary kreeg na de moestuin-training een startpakket met droogtebestendige zaden en grote stevige plantenzakken. Nu verbouwt ze naast haar lemen huis groenten, die tegen een stootje kunnen en die ze makkelijk water kan geven en een deel verkopen.
Vrouwen als Mary zijn tegelijk een voorbeeld voor anderen. “Wij vrouwen hoeven niet naar de stad vluchten. Ook hier in ons dorp Karamoja is het mogelijk een leven op te bouwen.”U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 

 

 
Tweede zondag in de 40 dagen tijd Tweede zondag in de 40 dagen tijd
Tweede zondag van de 40 dagentijd 25 februari, Oeganda-project

Hierbij stellen wij U voor: het nieuwe Logo van de MWD voor Oeganda, Mevr. Themba. Deze naam betekent: hoop, geloof en vertrouwen.

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.Terug naar de regio
Sociaal werkers in Oeganda begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hun hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen.
Ze krijgen landbouwgereedschap, jongeren kunnen een vak training volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje.  Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp.U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. OEGANDA waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Uitslag van de stemmen voor een nieuw project. Uitslag van de stemmen voor een nieuw project.
Uitslag project
In de 40 dagentijd die begint op 18 februari met als thema “Ga Mee”  beginnen we met ons te verdiepen in het nieuwe  gekozen project van Oeganda.We gaan mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden.                                     Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien                            en hun geloof in God delen.

De stemmen in de gemeente zijn als volgt: 
 1 e  Oeganda 34 stemmen
 2e Syrie 25  stemmen
3e Zuid Afrika 17 stemmen

De (lees) kalender 2024 voor de 40 dagen tijd is weer te bestellen
Dat kan bij KerkinActie via  petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen.Oeganda   Thema Kinderen in de Knel
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen. Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp.

 
 
Voorstellen voor het nieuwe project Voorstellen voor het nieuwe project
Oeganda Thema Kinderen in de KnelIn de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen. Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp.Zuid Afrika Thema Kinderen in de KnelVeel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Syrië Thema kerken in de minderheid


In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis door de aardbeving. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 
 
Nieuwe projecten Nieuwe projecten


In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.                                                      Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Zuid Afrika   Thema Kinderen in de Knel  
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika                          
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Syrië    Thema kerken in de minderheid   

         In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 
 
Evangelisatie Evangelisatie
EVANGELISATIE
De MWD draagt zorg voor Financiële ondersteuning aan het Zeemanshuis, kerstpakketten voor minima, incidentele ondersteuning voor stichtingen in de regio, publicaties in zondagsbrief en kerkblad.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures,
zoals tijdschriften kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
Jaarlijks wordt de Zendingserfgoed kalender aangeboden.
 
 
Postzegels voor de zending Postzegels voor de zending


Onder deze naam verzamelt de PGD al heel lang postzegels en kaarten voor de zending.
Meer kerken in Nederland doen dit. Ook brillen, afgedankte mobieltjes en inktcassettes van printers kunnen worden ingezameld.
Onder de lectuurtafel in de hal van het Anker staat daartoe een kist. De postzegels en kaarten worden door Kerkinactie Utrecht gesorteerd en via handelaren op beurzen weer verkocht aan verzamelaars. Vooral oude en/of zwart-wit stadsgezichten kunnen veel geld opleveren. Ook kaarten uit series van bijv. Marjolein Bastin of Anton Pieck enz. leveren geld op. Kerst-/nieuwjaars- of gewone verjaardagskaarten zijn niets waard. Oud papier. Maar daar mag u wel de postzegel afknippen. Blijf wel een halve cm bij de kartelrand vandaan. Van de kerken in Nederland die meedoen, is de gezamenlijke opbrengst ruim 30.000 euro per jaar. Dit was vroeger meer, maar postzegelverzamelaars worden wat minder actief. Het geld is bedoeld voor Zending en Werelddiaconaat. Een deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Ook leesbrillen, lege inktcassettes, mobieltje, kaarsresten
Oude (lees)brillen worden nagekeken en worden hergebruikt in ontwikkelingslanden. Lege inktcassettes leveren voor Kerkinactie een paar euro per stuk op. Wel graag verpakken in een dichtgeknoopt zakje, ivm lekken.
Mobieltjes bevatten kleine beetjes zeldzame metalen. Door deze metalen van afgedankte mobieltjes opnieuw te gebruiken sparen we het milieu. En kan Kerkinactie 5 euro per stuk verdienen.Tenslotte nog kaarsresten. Voorheen had het Leger des Heils daar belangstelling voor. Om nieuwe kaarsen van te maken. Dat is niet meer zo.  Kaarsresten zouden volgens de overheid bij het restafval mogen. Maar er is een bedrijf in Groningen dat oud kaarsvet verwerkt. Daar gaat het nu dus heen.
Met dank voor al uw medewerking
 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2023 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.