Kerstactie van de diaconie Kerstactie van de diaconie
Corona houdt ons allen nog steeds in de greep. Dit heeft ook gevolgen voor de Kerstviering ouderen 2020. Deze kan niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. Er is dit jaar geen gezamenlijke maaltijd en Kerstviering.
Omdat wij als diaconie hebben gemeend toch een alternatief te moeten bieden, zal er omstreeks de tijd dat anders de Kerstviering is, zo rond 18 december, een pakketje worden bezorgd bij allen die anders een uitnodiging voor de Kerstviering zouden ontvangen. De inhoud van dit pakketje blijft nog even een verrassing.
De diaconie
 
 
College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiele zaken van de gemeente van diaconale aard toe aan het college van diakenen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Mw. N. Kwakkelstein     C. Houtmanstraat 8   
kwakkelstein@zonnet.nl
Dhr. J. Dam                   W. Barentsstraat 6/1     
Penningmeester
Dhr. J. Reinders             Zilverschoon 32                
jjreinders@home.nl   
Secretaris:
Dhr. M. Graveland      Essenlaan 7, Meedhuizen    
mgraveland@home.nl    
                      
 
Financiƫle actie van de diaconie Financiƫle actie van de diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl

 
                                                                                                              
Geacht gemeentelid,

Al sinds de 16e eeuw steunen diaconieën (vroeger armenzorg genoemd) mensen/instanties die hulp nodig hebben. Zo is ook de diaconie van onze protestantse gemeente actief.

De diaconie probeert mensen/instanties te helpen die hulp nodig hebben, waarbij het niet uitmaakt of deze mensen kerkelijk of niet-kerkelijk zijn. Het kan zomaar zijn dat iemand de regie over zijn of haar bestaan verliest, bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. Onze diaconie kan dan in bepaalde gevallen helpen. Wij werken hierbij samen met de diaconieën van de kerken in Delfzijl en omgeving en met de burgerlijke gemeente. Dit samenwerkingsverband, Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl (IDPD), heeft een coördinerende rol bij o.a. het beheer van huishoudelijke goederen. Ook heeft het IDPD dit voorjaar een rol gehad bij het organiseren en verspreiden van plantjes voor bewoners van zorginstellingen in Delfzijl. Deze bewoners konden in het kader van het coronavirus wel een presentje gebruiken.

Als mensen in financiële problemen zijn geraakt, kan de diaconie bijspringen, met name als banken en de burgerlijke gemeente niet meer kunnen of willen helpen. Een geldelijke ondersteuning of een lening behoort dan tot de mogelijkheden, maar ook het helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Ook kan de diaconie in voorkomende gevallen een keer een tas vol boodschappen geven.
De diaconie biedt hulp bij het organiseren van een vakantieweek en vervoer er naar toe voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De paasdienst en de kerstmiddag voor oudere gemeenteleden wordt ook door de diaconie betaald.

Onze diaconie steunt regelmatig goede doelen welke Kerk in Actie aanbeveelt. Zo werd onlangs   een bedrag overgemaakt voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet.

Verder geven wij financiële ondersteuning voor “diaconie dichtbij” zoals:
  • Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl
  • Stichting Kerken Delfzijl in Actie (kerstpakketten)
  • Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum
  • Stichting hulp Tsjernobyl-kinderen Delfzijl

Uw bijdrage is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen en is van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0373736738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl.

Door uw hulp kunnen wij ons werk blijven doen. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.


De diakenen.
 
 
Zorgeloos genieten ( begeleide vakantie) Zorgeloos genieten ( begeleide vakantie)
Hetvakantiebureau.nl, vakantie met aandacht
Als u graag op vakantie zou willen maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een diaconale vakantie van Hetvakantiebureau.nl. Senioren vieren samen vakantie en onze vrijwilligers organiseren alle activiteiten en helpen bij de koffer uitpakken of bij andere zaken waar u hulp bij kunt gebruiken.
Vakantie met Zorg
Ook als u zorg nodig heeft, kunt u bij ons vakantie vieren in onze vakantieweken met zorg. Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent.
Protestantse identiteit
De Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter wat betekend dat er aandacht voor is,  maar onze vakanties toegankelijk zijn voor iedereen met of zonder religie of welke religie dan ook. En pastor verzorgt de viering en is beschikbaar voor een gesprek van hart tot hart als u daar behoefte aan heeft. Maar, alles is vrijblijvend. Niets moet, alles mag!
Programma
In 2020 staan er weer meer dan 70 vakanties gepland op prachtige plekjes in Nederland. Vakantie vieren staat ook voor doen waar u zin in heeft. Er is daarom volop keuze in het activiteitenprogramma gedurende de vakantieweek zoals een busreis, een museumbezoek, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige fietstocht of wandeltocht door de omgeving maken. Als u dat wenst, gaan onze vrijwilligers graag met u mee!  Er is ook voldoende ruimte in het programma om zelf iets te ondernemen of juist even niets doen.
De maaltijden zijn gezellige momenten van samenzijn. U kunt in onze hotels dagelijks genieten van een goed verzorgd ontbijt, lunch en 3-gangendiner. Indien u een dieet heeft, houden de koks daar uiteraard rekening mee.
Ontmoeten
Er is veel ruimte in het programma om andere vakantiegasten te leren kennen. Ook tijdens de gezamenlijke maaltijden komen de mooie en leuke gesprekken snel op gang in het gemengde gezelschap. Regelmatig ontstaan er zelfs mooie vriendschappen.
Andere doelgroepvakantie
Hetvakantiebureau.nl organiseert onder andere ook vakanties voor senioren die zorg nodig hebben en samen met hun partner (mantelzorger) op vakante willen. En voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie. Onze deskundige vrijwilligers nemen tijdens de vakantie de zorg over van de mantelzorgers.
Wilt u vakantie vieren en wilt u de Vakantiegids ontvangen, of heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoon 0318-48 66 10 of e-mail info@hetvakantiebureau.nl.
Ook kunt u voor informatie terecht  bij uw diaken
H. Brons, tel. 0596-618088
 
Wijziging bankrekeningnummer Diaconie Wijziging bankrekeningnummer Diaconie
Per 1 november 2018 is het bankrekeningnummer van de Diaconie gewijzigd in  NL62RABO0373736738. 
Hebt u bij internetbankieren het (oude) bankrekeningnummer in uw bankadresboek staan, dan dient u deze te wijzigen!