Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019 Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019
Op 17 juni is op het Gemeente Beraad de verbouwplannen van de Kruiskerk door dhr. Pim van Dijk toegelicht.
Voor wat betreft de verbouw van de Kruiskerk is er op 20 mei een presentatie gehouden voor de kerkenraadsleden door de heer Pim van Dijk. Hij geeft deze presentatie namens de klankbordgroep die ca. 5 keer bij elkaar is geweest om te sparren over verbeteringen van de verschillende ruimten. Dezelfde presentatie is voor de Gemeente gehouden op maandag 17 juni. Een aantal van de opmerkingen zijn in onderstaand verhaal meegenomen.
Bij aanvang is gesproken over ‘Hoe kijk je naar een kerk en hoe waardeer je dat’ (wat is goed en wat kan verbeterd worden)?’.  Hieruit is een plan gekomen met prioriteiten en voorkeuren wat uiteindelijk heeft geleid tot een basisplan.
De eerste kerken zijn gebaseerd op de St Pieter in Rome (waar Petrus is begraven). We bidden naar het oosten (hoop op de toekomst dat Christus op aarde terugkomt, de
toekomst brengt heil). Hierop terugkijkend zouden wij een open gemeente willen zijn, open naar buiten toe, om een gemeenschap op te bouwen. Tegenwoordig niet meer om stichtend te zijn maar wel om elkaar te ontmoeten, ons in elkaar herkennen. Hoe kunnen we dit gebouw open zetten zodat dit een betekenis kan hebben voor geheel Delfzijl?
Het gaat eerst om een ontmoeting (beweging van buiten naar binnen en vervolgens weer andersom, een longfunctie): van sociale ontmoeting tot religieuze ontmoeting en weer andersom (je moet eerst socializen en je op je gemak voelen, vervolgens kun je je hart openstellen voor wat komt). Tegenwoordig is in veel gemeenten de liturgie veel losser dan vroeger. Tijdens het maken van het plan is Het Anker meegenomen, ook al had de kerk de grootste prioriteit. De klankbordgroep heeft o.a. een inventarisatie gemaakt van alle spullen/meubels en de ruimtes (hoe vaak wordt wát gebruikt), de kleuren in de ruimtes, etc.
De huidige ingang is confronterend, je kunt niet invoegen/aansluiten; dat is wél gewenst. Diverse opties zijn uitgetekend, waarbij één ontwerp extra is uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een kleine (afzonderlijke) kapel, met een eigen ingang. M.b.v. gebruik van akoestische bekleding kan het teveel aan galm weggenomen worden. Ook moet balans gebracht worden in verlichting, gericht op het liturgisch centrum.
Naast de opdracht om te kijken naar verbeterpunten, was ook de opdracht om te kijken wat mogelijk zou zijn om te verduurzamen. Dit blijkt beperkt te zijn. Goede optie is het plaatsen van een nieuwe HR-ketel in combinatie met vloerverwarming (af te schrijven in 21 jaar, terugverdientijd is 21 jaar).
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
In september hopen wij u meer informatie te kunnen verstrekken omtrent de financiële mogelijkheden en hoe nu verder.
(zie ook power pointpresentatie op de hoofdpagina van de website)
 
Orgelconcert in de Farmsumer kerk Orgelconcert in de Farmsumer kerk
Op zaterdagavond 20 juli geeft Wietse Meinardi een orgelconcert op het Lohmanorgel (1829) in de Farmsumer Kerk.
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 10,00


Wietse Meinardi (1966) studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria te Groningen en Arnhem, met als bijvak piano.
Wietse is hoofdorganist van de Adventskerk in Assen en daar ook vaste organist bij de bekende kerkmuziekserie Musca Pro Deo.
De website van Wietse meinardi is: www.wietsemeinardi.nl
 
 
Wat weten we van de Baptistengemeente in Delfzijl? Wat weten we van de Baptistengemeente in Delfzijl?
Dinsdag 14 mei was het de laatste leeravond in een serie van 5. Hiervoor waren we te gast bij de Baptistengemeente in kerkgebouw “Havenlicht”
Ds. Roelof Ham presenteerde deze avond.
Wat is Baptisme? Ik kende het woord “Baptisme” niet. Ook de spellingscontrole op de PC kent het woord niet en geeft aan “Baptisten”. Waar komt het woord vandaan? Het is niet voortgekomen vanuit de naam van een persoon. Het woord baptist komt van het Griekse woord baptizo, wat dopen, onderdompelen betekent.
Zie, daarvoor is het nu een leeravond!
Het Baptisme is een product van de Engelse Reformatie. In 1609 werden in Amsterdam vijftig Engelsen, die vanwege geloofsvervolging het moederland waren ontvlucht, op de belijdenis van hun geloof gedoopt. Dit wordt gezien als het begin van het Baptisme.
Eén van de aanvoerders van het Engelse Baptisme is John Smith. Voor hem is het niet vanzelfsprekend dat iedereen die in de kerk komt ook een werkelijk gelovige is. De leden spraken één voor één uit, “Ik verbind mij met God en met u allen om in de wegen van God te wandelen”. Blijkens deze stichtingsformule was de gemeente een verbond dat de leden aangingen met God en met elkaar. In deze visie begint de gemeente bij de leden en niet bij de bisschop, zoals in de Anglicaanse kerk.
Na een verblijf van enkele jaren in Leiden vertrekken ze naar Amerika en stichten een nederzetting.  In de VS groeit het kerkgenootschap snel.
De oorsprong van het Baptisme  in Nederland ligt in de veenkoloniën, rond het dorp Gasselternijveen. Op 15 mei 1845 werden op de toen aanwezige veenvaart de eerste zeven baptisten in Nederland gedoopt. Ds. Johannes Elias Feisser, Arend Speelman, Roelof Reiling, Geertruida Teissens, Willem, Jannes en Hendrik Kruit. Vanuit Gasselternijveen heeft het Baptisme zich verspreid over Nederland.
Er zijn op dit moment ongeveer 23.000 baptisten en 145 gemeentes in Nederland.
Er bestaan twee baptistengroepen: Unie van Baptisten en ABC. Deze zijn echter bezig met een fusieproces.
Elke Baptistengemeente is autonoom. De nadruk op de gemeente als verbond van gelovigen houdt ook in, dat het hoogste gemeentelijke gezag berust bij de vergadering van allen die tot het verbond zijn toegetreden (de gemeentevergadering). Deze gemeenteopvatting en praktijk draagt de naam congregationalisme (congregatio = gemeente) en is typerend voor het Baptisme.
Ontstaan Baptistengemeente in Delfzijl.
In 1896 begint een klein groepje varenden  in de winter op zondag en woensdag samen te komen in de woning van scheepskapitein Drijfhamer te Farmsum.
In 1911 vindt de stichting plaats van een geheelonthoudersgebouw aan de Singel in Delfzijl. De kleine Baptistengemeenschap verplaatst daarheen om een onderkomen te hebben.
In 1918 beginnen de samenkomsten in de schuur achter het huis van J. Pleysier in Farmsum.
De zolder van die schuur wordt ingericht voor de samenkomsten. Zo heeft gemeenschap voor het eerst een eigen lokaal.
Op 9 april 1923 wordt de Baptistengemeente Delfzijl officieel gesticht. Ze telt dan 26 leden.
Kenmerken Baptisten:
  • Doop op bewust geloof.
  • Regenerative membership
  • Gemeentezin
  • Priesterschap aller gelovigen
  • Autonomie plaatselijke gemeente
  • Scheiding kerk en staat (godsdienstvrijheid)
Meer uitleg hierover hebben we natuurlijk te horen gekregen maar gaat nu even te ver om uit te schrijven.
Tot slot van de presentatie wordt verteld hoe men in Delfzijl kerkgemeente is en wat daarbij kenmerkend is voor Delfzijl.
Tijdens de gehele presentatie konden vragen gesteld worden en die werden dan ook veelvuldig gesteld. Duidelijke antwoorden volgden hierop.
Na de presentatie hebben we een kerkbezichtiging gehad en hebben we nog mee gezongen met een zanggroep die aan het oefenen waren. Onder het genot van koffie en thee werd er nagesproken.
Een bijzonder geslaagde en leerzame avond waarvoor dank aan de Baptistengemeente en in het bijzonder aan Roelof Ham.
 
 
Eetgroep Eetgroep
Woensdag 2 oktober staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Het Anker voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 45 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
Dit is de laatste keer dat we samen eten in dit seizoen. In september 2019 zullen de nieuwe data bekend gemaakt worden.  
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020
In januari 2018 ben ik, zoals u weet, op bouwreis naar Cambodja geweest. Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt! Het was een groot avontuur: bouwen op Cambodjaanse wijze, met Cambodjaanse bouwmaterialen en Cambodjaanse bouwvakkers. Maar de meeste indruk maakte het samen bouwen met de toekomstige bewoners. Weten voor wie je bouwt  en samen met diegene bouwen aan een (t)huis, geeft onuitputtelijke energie!
Al tijdens de reis in 2018, besloot ik dat dit geen eenmalige ervaring zou blijven…
Met de ervaring van Cambodja, kon ik dus niet anders dan me weer inschrijven voor een nieuwe bouwreis, met dezelfde groep, maar naar een ander land. In januari 2020 ga ik met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend. Maar dat het een hele andere manier van bouwen zal zijn, is duidelijk. Guatemala ligt in aardbevingsgebied, dus is een goede fundering (letterlijk en figuurlijk) heel belangrijk. De bouwmaterialen zullen anders zijn, een huisje van bamboe op palen, zoals in Cambodja, is niet echt aardbevingsbestendig…
Inmiddels ben ik al weer vol in actie om geld voor deze bouwreis bijeen te krijgen. U hebt in groten getale kaarsen met een afbeelding van De Ark bij mij besteld. Het heeft een mooie opbrengst voor de bouwreis opgeleverd, mijn hartelijke dank hiervoor! Is de actie aan u voorbij gegaan en wilt u alsnog een kaars bestellen: voor € 4.99 maak ik er een voor u. (Er zijn ook mogelijkheden met geboortekaartjes, kopieën van foto’s etc, dus als u nog op zoek bent naar een persoonlijk kadootje…)
In een volgend kerkblad kan ik u de link geven waarmee u op internet een kijkje kunt nemen op de bouwpagina van Team Cement 4 en mijn persoonlijke pagina, zodat u kunt meegenieten van de voorbereidingen en tzt de bouwreis op de voet kunt volgen.
Alies Flobbe
 
 
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 9 mei 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »