Impressie van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk. Impressie van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk.

Langzamerhand zijn er steeds meer Protestantse Kerken die de traditie van de Rooms Katholieke Kerk overnemen om met Allerzielen de kerk open te stellen voor het aansteken van een kaarsje om de dierbaren die zijn overleden te gedenken. De traditie stamt voor zover bekend uit de abdij Cluny ( klooster uit het Frankische Rijk ) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken.                                                                                                                          De Farmsumer Kerk heeft een aantal jaren geleden deze traditie ook overgenomen en jaarlijks komen steeds meer mensen  om hun geliefden te gedenken. Meteen om 18.00 uur kwamen de eerste bezoekers de kerk binnen en geleidelijk bleef dat tot 20.00 uur doorgaan. In verband met het Covid-virus was de devotiestander met kaarsjes verplaatst vanuit het gedenkhoek naar het liturgisch centrum, zodat er meer ruimte was om onderling afstand te houden. Tijdens deze twee uren werd er muziek ten gehore gebracht, (Motetten voor 6 of 8 stemmen van Orlando di Lasso door Capella Amsterdam) afgewisseld met een gedicht. De kerk was o.a. verlicht met kaarsen en waxinelichtjes en ook buiten rondom de kerk was de tuin of het kerkhof verlicht met waxinelichtjes. .Er was gelegenheid voor het drinken van koffie of thee. Een aantal vrijwilligers had hun medewerking verleend om deze avond met respect en waardig de doden te gedenken.                                                                                 

                                                                
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum Middag- en avondgebed in het stiltecentrum


Om en om is er wekelijks een middag- of avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op dinsdagmiddag of op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden.
Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum.
De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom!
De komende data zijn: 3 november; 12 november; 17 november; 26 november. Wekelijks worden de data en tijden op de zondagsbrief vermeld.
De voorgangers van het middag/avondgebed:
Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries,
Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager. 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker en u wordt verzocht een mondkapje op te doen.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw gezondheid vraagt.
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
11. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
13. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië
De winter komt eraan en wat is dan heerlijker dan warme, handgebreide sokken. Ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
U kunt ze bestellen bij mevrouw Stam,
telefoonnummer 61 84 47. Ze kosten nog steeds 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het Jeugdopvangcentrum Jardim Colonial in Brazilië.
Door de coronabesmettingen is de rommelmarkt dit jaar niet doorgegaan. We kunnen daardoor helaas minder geld overmaken naar Jardim Colonial.
Misschien wilt u daarom een gift overmaken. Dit kan op de bankrekening van F. Klein,
nummer NL94INGB0701224908 ovv gift VVB. De kinderen zullen u heel dankbaar zijn.
Alvast bedankt. Team vrouwen.
 
 
Startzondag 2020 Startzondag 2020


Zondag 20 september is het startzondag. Het is het begin van het winterseizoen 2020 - 2021
Na de dienst mogen we teksten op hartjes schrijven die voor een ieder met het thema 'Het Goede Leven' te maken heeft. "Hartverwarmende teksten" worden opgeschreven op de hartjes en deze komen allemaal in de boom te hangen. Nu staat de boom met de woorden van het Goede leven voor in de kerk en straalt hij de zin het Gemeente zijn uit. 
Meer foto's vindt u bij 'Foto Album'
 
Gedichtje voor de kinderen Gedichtje voor de kinderen
Voor de startzondag 20 september 2020 heeft Ds. Marja de Jager een gedichtje gemaakt.
De kinderen horen er bij en ook voor hen start het thema 'Het Goede Leven'. We hopen dat er iedere zondag weer een paar kinderen in ons midden zijn.    
 
een schrijven van Ds. Marja de Jager een schrijven van Ds. Marja de Jager
 

Het is inmiddels herfst geworden. De dagen worden korter en kouder en de bladeren aan de bomen kleuren goud, geel en rood. Zo kent elk seizoen zijn schoonheid en charme. Ook in de kerk zijn wij begonnen aan een nieuw seizoen. De startzondag gaf hiervoor de aftrap. Een dienst waarin we stilstonden bij ‘het goede leven’. Dit is tevens het jaarthema van de PKN. Niet alleen in Delfzijl, in vele kerkelijke gemeenten overal in het land, gaat men bezig met dit onderwerp. Het valt niet altijd mee om in deze onzekere tijden waarin het coronavirus rondwaart, sporen van het goede leven in het eigen bestaan te vinden. We verlangen vooral terug naar ‘het oude normaal’ toen alles nog gewoon was. Nu komt het er echter op aan om in deze tijden van corona het goede leven niet uit het oog te verliezen.
Bij het koffiedrinken op de startzondag van 20 september hebben we harten met een rood lint eraan uitgedeeld. We vroegen onze gemeenteleden: ‘Schrijf nu eens met een woord of korte zin op wat het goede leven voor jou betekent’. Vervolgens kon ieder zijn of haar hart in de boom hangen. Er kwamen verschillende antwoorden. Ik noem er een aantal: vrijheid; vakantie op Terschelling; genieten van wat je beleeft; samen kerk zijn; saamhorigheid; het omzien naar elkaar; gezondheid; we leven in overvloed voor wie het wil zien; Gods schepping, de natuur de zee en de zon; mij ontbreekt niets.
Het blijkt dat als je erbij nadenkt of als je er samen met anderen over praat, heus dingen te noemen zijn die het leven ‘goed’ en de moeite waard maken. En dan tellen niet zozeer grote zaken als rijkdom of macht. Eerder liefde en vriendschap, saamhorigheid en omzien naar elkaar. Ik wens ons als gemeente al deze dingen toe. De boom met alle harten erin drukt verbondenheid uit. Zo willen we samen kerk zijn. Een kerk waarin geloof, hoop en liefde worden gedeeld. Niet zomaar! Maar omdat God de bron daarvan is! Wij drinken uit die ene goddelijke bron die nooit opdroogt zolang wij eruit willen putten! Jezus wijst ons daarbij de weg. Gaande in Zijn spoor ontdekken we steeds weer tekenen van het goede leven! En worden we er zelf een teken van. In en door de kracht van de heilige Geest die met Jezus was! Daar geloof ik stellig in.
Maar daar willen we ons ook in oefenen. Want er is veel wat ons bij het goede leven vandaan houdt. Zie maar eens sprankjes hoop oplichten wanneer donkere wolken zich boven je hoofd opstapelen. Het helpt om elke dag even stil te staan bij wat fijn is, wat goed doet, wat de dag een beetje lichter maakt. Zo willen we het goede leven ook aan de orde stellen in de activiteiten die genoemd worden in het boekje wat u een dezer dagen ontvangt.
Twee dingen wil ik eruit lichten: de koffieochtenden op donderdag en het middag- en avondgebed afwisselend dinsdagmiddag en donderdagavond. De koffieochtend is een trefpunt in het Anker. Gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken en even bij praten. Een vast ontmoetingsmoment door de week. Het middag- en avondgebed wil vooral een rustpunt zijn door de week. Een half uurtje van bezinning en gebed in het stiltecentrum. Om op adem te komen en op te laden. Weet u welkom om mee te doen!
En zo beginnen we vol goede moed en onder de hoede van de Heer aan het nieuwe kerkelijke seizoen. Graag deel ik in dit verband een gebed-gedicht van dichter/theoloog Sytze de Vries:

Dat uw gemeente het huis is
waar mensen ervaren hoe goed het toeven is
in uw genade en elkaars genegenheid,
waar de geest van Christus rondwaart en wij
niets dan liefde in ons schild voeren,
waar wij openstaan voor elkaars vragen,
waar de geringe in tel is en zich veilig weet,
waar wij de klokkenluiders zijn
van de grote dag van uw koninkrijk.

Ontvangt een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager
 
 
Van de Pastoraal medewerker Van de Pastoraal medewerker


Het doet mijn werk als pastor goed dat ik weer bij de gemeenteleden langs mag gaan. En ook weer in de woonzorgcentra en verpleeghuizen mag komen.
En ik hoop dat dit zo mag blijven, ook al baart de toename van het aantal besmettingen mij momenteel natuurlijk wel zorgen.
Als u het op prijs stel dat ik langskom of u denkt dat het goed is dat ik bij iemand, die u kent langsga, neem dan contact met mij op. Dat kunnen we een afspraak maken.
Mijn contactgegevens vindt u ook vooraan in het Kerkblad: Tel: 06-57 57 43 52 of 0599-85 37 46.
Mail: pastoredevries@ziggo.nl.

Het goede leven.
Dit is het jaarthema van de landelijke Protestantse kerk, waarmee we ook in onze gemeente aan het werk gaan.
We mogen terugkijken op een goede startzondag. Anders dan anders, maar toch mooi.  Voor het eerst weer samen gedronken na afloop van de kerkdienst. En in de middag was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Fijn dat het weer mogelijk is!

Tijdens deze dag zijn er hartjes uitgedeeld. Waarop mocht geschreven worden, wat het thema “het goede leven” bij ons oproept.
De hartjes hebben twee kanten, die beide beschreven mochten worden.
Al deze hartjes hangen nu in een “levensboom”, die voor in de kerk staat.
Ik nodig iedereen uit, eens stil te staan bij die boom, de komende tijd en de hartjes te lezen.
Elk hart heeft twee kanten, dat zei iemand toen ik bezig was er wat op te schrijven. Dat bepaalde mij op dat moment, dat ik niet alleen positieve dingen hoefde te noemen. Zoals ik eerst wel van plan was.
Op de tweede kant heb ik het woord ‘diepte’ geschreven.
We moeten soms door een diep dal gaan. Sommigen van ons staan misschien nu voor een diepe afgrond in hun leven.
Om dan het leven goed te noemen, kan veel vergen.

Bij diepte denk ik ook aan een gelaagd leven. Niet plat, niet eendimensionaal, maar met hoogten en diepten.
Dat dit ook bij ‘het goede leven’ hoort, vind ik terug in de Bijbelse verhalen. En ook in heel de liturgie van de kerkdienst, zoals wij die zondag na zondag beleven.
Een van de liederen die mij heel na aan het hart ligt is lied 650 vers 2.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Met hartelijke groet
Pastor Eelkje de Vries

 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.

Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie
Medewerkers gevraagd voor Nieuwe inzameling Oud Papier
Zoals u in de Eemsbode hebt kunnen lezen gaan op korte termijn  de bestaande oudpapier containers die overal aanwezig zijn in de gemeente Delfzijl  verdwijnen De gemeente vernieuwt de grijze en groene kliko’s door 2 nieuwe kliko’s. De bestaande grijze blijft voor de inwoners beschikbaar om het oud papier in te doen, welke dan 1 keer per 6 weken zal worden geleegd. Het legen van de grijze kliko zal worden gedaan door vrijwilligers van de verenigingen, scholen  en kerken die nu oud papier verzamelen, en dit door middel van een kraakauto van Virol uit gaan voeren. De gemeente wordt verdeeld in wijken, en om concurrentie tegen te gaan, krijgt elke instantie die oud papier verzameld en die mee wil doen,  een wijk toegewezen.
Mijn vraag is, zijn er nu ook de papiercontainer bij de Kruiskerk gaat verdwijnen, gemeenteleden, kennissen of vrienden die ons een warm hart toedragen,  die zich als vrijwilliger  beschikbaar willen stellen om zo nu en dan de kraakwagen te bemannen. Per keer zijn er 2 personen nodig en des te meer mensen zich beschikbaar stellen, (er hebben zich reeds enkele personen opgegeven) des te minder vaak wordt gevraagd om mee te doen.   
Als u zich beschikbaar wilt stellen kunt u contact opnemen (graag z.s.m.)  met W. de Jong (tel. 0596-61 73 92
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. Alleen het liturgisch centrum wordt in beeld gebracht. U ziet geen gemeenteleden die bij de dienst aanwezig zijn.
Wel kunnen de mensen van de techniek bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook is het fijn dat we de zangers zien. 
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »