Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker


Op zondag 8 september is Eelkje de Vries bevestigd als Ouderling-Kerkelijkwerker in onze Protestanste Gemeente te Delfzijl. Vele jaren heeft Eelkje dit werk in Roden en Burgum gedaan en na een verhuizing naar Vlagtwedde zet zij dit werk in Delzijl voort. In de dienst staat het verhaal van de zalving van Koning David centraal. Het gaat niet om het uiterlijk van de mens, maar om het innelijk-het hart. In het werk als pastor zal zij bij de bezoeken veel vehalen horen en met warme woorden, komend uit het hart u bemoedigen en samen zo gesprekken voeren.
Na de bevestiging en de bemoediging van de gemeente zingen we Eelkje toe: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.Na de bevestiging wordt er afscheid genomen van pastor Eppo Vroom. In de vacaturetijd van de predikant en kerkelijk werker heeft hij vooral bij de ouderen in de gemeente het pastoraat gaande gehouden. Veel bezoekwerk gedaan en rouwdiensten geleid. De voorzitter Tjerk de Vries sprak een dankwoord voor al dit pastoraatwerk uit. En natuurlijk hoort daar een bos bloemen bij.
Heel fijn dat het Christelijk Gemengdkoor Soli deo Gloria meewerkte in deze dienst. Voor het eerst o.l.v. Jan Harryvan, de nieuwe dirigent. De mooie liederen gaven een extra feestelijk karakter aan de dienst.
Na de dienst werden vele handen geschud en kreeg Eelkje gelukwensen met haar bevestiging. De kerkenraad en de gemeenteleden wensen haar een goede tijd en werkplezier toe.
 
 
Evensong in de Farmsumerkerk Evensong in de Farmsumerkerk
 

Op zondagmiddag 15 september, de 13e zondag van de zomer, wordt in de Farmsumer Kerk een Choral Evensong gehouden.
Een Evensong is een kerkdienst in de late namiddag of het begin van de avond, wanneer de drukte van de dag overgaat in de rust van de avond. Een moment van bezinning voor ieder mens, kerklid of niet. De Evensong vindt haar oorsprong in de Anglicaanse kerk en wordt in veel kerken in Engeland wekelijks en op sommige plaatsen dagelijks gehouden. Tegenwoordig vinden ook in Nederland in een toenemend aantal kerken Evensongs plaats.
Een Evensong is een dienst, waarin het gezongen woord centraal staat en die een liturgie met een vaste indeling kent.  Bij een Evensong is een koor betrokken, dat zowel a capella als met orgelbegeleiding kan zingen. De kerkgangers hebben soms een participerende rol, wanneer zij  een lied (hymne) meezingen.
Voor de Evensong in de Farmsumer Kerk hebben wij het bekende Martini Jongenskoor uit Sneek o.l.v. Trevor Mooijman uitgenodigd.
 
 
 
Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk
In de concertserie 2019 van de Stichting Lohmanorgel Farmsum is het op zaterdagavond 21 september de beurt aan de organist GERBEN BUDDING.
 


Gerben Budding (1987) is hoofdorganist van de St. Janskerk te Gouda en stadsorganist te Gouda.
Daarnaast is hijVesperorganist van de Utrechtse Domkerk.
Gerben opent het concert met Praeludium und Fuge in c-moll, BWV 546  van  Johann Sebastiaan Bach.
Ludwig Krebs, ‘Wir glauben all’ an einen Gott’ en een Sonate van Carl Philipp Emanuel Bach.
Een heel bijzonder werk is de 8 Variaties over ‘Laat ons juichen, Batavieren’, KV 24 van Wolfgang Amadeus Mozart.
Eveneens van Mozart klinkt de grote Fantasia in f-moll.
Zeer verrassend is de Andante (uit: Sonate VI, Op. 61) van de componist Samuel de Lange junior (1840-1911), een werk dat uitermate geschikt is voor het Lohmanorgel.
Gerben Budding besluit het concert met de Sonate in f-moll, Op. 65/1 van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), vier delen. Farmsum staat bekend als het orgel, dat bij uitstek geschikt is om er Mendelssohn op te spelen.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree is € 10,00.

Laat u verrassen en kom genieten van deze zeer talentvolle jonge organist!
 
Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019 Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019
Op 17 juni is op het Gemeente Beraad de verbouwplannen van de Kruiskerk door dhr. Pim van Dijk toegelicht.
Voor wat betreft de verbouw van de Kruiskerk is er op 20 mei een presentatie gehouden voor de kerkenraadsleden door de heer Pim van Dijk. Hij geeft deze presentatie namens de klankbordgroep die ca. 5 keer bij elkaar is geweest om te sparren over verbeteringen van de verschillende ruimten. Dezelfde presentatie is voor de Gemeente gehouden op maandag 17 juni. Een aantal van de opmerkingen zijn in onderstaand verhaal meegenomen.
Bij aanvang is gesproken over ‘Hoe kijk je naar een kerk en hoe waardeer je dat’ (wat is goed en wat kan verbeterd worden)?’.  Hieruit is een plan gekomen met prioriteiten en voorkeuren wat uiteindelijk heeft geleid tot een basisplan.
De eerste kerken zijn gebaseerd op de St Pieter in Rome (waar Petrus is begraven). We bidden naar het oosten (hoop op de toekomst dat Christus op aarde terugkomt, de
toekomst brengt heil). Hierop terugkijkend zouden wij een open gemeente willen zijn, open naar buiten toe, om een gemeenschap op te bouwen. Tegenwoordig niet meer om stichtend te zijn maar wel om elkaar te ontmoeten, ons in elkaar herkennen. Hoe kunnen we dit gebouw open zetten zodat dit een betekenis kan hebben voor geheel Delfzijl?
Het gaat eerst om een ontmoeting (beweging van buiten naar binnen en vervolgens weer andersom, een longfunctie): van sociale ontmoeting tot religieuze ontmoeting en weer andersom (je moet eerst socializen en je op je gemak voelen, vervolgens kun je je hart openstellen voor wat komt). Tegenwoordig is in veel gemeenten de liturgie veel losser dan vroeger. Tijdens het maken van het plan is Het Anker meegenomen, ook al had de kerk de grootste prioriteit. De klankbordgroep heeft o.a. een inventarisatie gemaakt van alle spullen/meubels en de ruimtes (hoe vaak wordt wát gebruikt), de kleuren in de ruimtes, etc.
De huidige ingang is confronterend, je kunt niet invoegen/aansluiten; dat is wél gewenst. Diverse opties zijn uitgetekend, waarbij één ontwerp extra is uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een kleine (afzonderlijke) kapel, met een eigen ingang. M.b.v. gebruik van akoestische bekleding kan het teveel aan galm weggenomen worden. Ook moet balans gebracht worden in verlichting, gericht op het liturgisch centrum.
Naast de opdracht om te kijken naar verbeterpunten, was ook de opdracht om te kijken wat mogelijk zou zijn om te verduurzamen. Dit blijkt beperkt te zijn. Goede optie is het plaatsen van een nieuwe HR-ketel in combinatie met vloerverwarming (af te schrijven in 21 jaar, terugverdientijd is 21 jaar).
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
In september hopen wij u meer informatie te kunnen verstrekken omtrent de financiële mogelijkheden en hoe nu verder.
(zie ook power pointpresentatie op de hoofdpagina van de website)
 
Eetgroep Eetgroep
Woensdag 2 oktober staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Het Anker voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 45 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
Dit is de laatste keer dat we samen eten in dit seizoen. In september 2019 zullen de nieuwe data bekend gemaakt worden.  
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020
In januari 2018 ben ik, zoals u weet, op bouwreis naar Cambodja geweest. Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt! Het was een groot avontuur: bouwen op Cambodjaanse wijze, met Cambodjaanse bouwmaterialen en Cambodjaanse bouwvakkers. Maar de meeste indruk maakte het samen bouwen met de toekomstige bewoners. Weten voor wie je bouwt  en samen met diegene bouwen aan een (t)huis, geeft onuitputtelijke energie!
Al tijdens de reis in 2018, besloot ik dat dit geen eenmalige ervaring zou blijven…
Met de ervaring van Cambodja, kon ik dus niet anders dan me weer inschrijven voor een nieuwe bouwreis, met dezelfde groep, maar naar een ander land. In januari 2020 ga ik met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend. Maar dat het een hele andere manier van bouwen zal zijn, is duidelijk. Guatemala ligt in aardbevingsgebied, dus is een goede fundering (letterlijk en figuurlijk) heel belangrijk. De bouwmaterialen zullen anders zijn, een huisje van bamboe op palen, zoals in Cambodja, is niet echt aardbevingsbestendig…
Inmiddels ben ik al weer vol in actie om geld voor deze bouwreis bijeen te krijgen. U hebt in groten getale kaarsen met een afbeelding van De Ark bij mij besteld. Het heeft een mooie opbrengst voor de bouwreis opgeleverd, mijn hartelijke dank hiervoor! Is de actie aan u voorbij gegaan en wilt u alsnog een kaars bestellen: voor € 4.99 maak ik er een voor u. (Er zijn ook mogelijkheden met geboortekaartjes, kopieën van foto’s etc, dus als u nog op zoek bent naar een persoonlijk kadootje…)
In een volgend kerkblad kan ik u de link geven waarmee u op internet een kijkje kunt nemen op de bouwpagina van Team Cement 4 en mijn persoonlijke pagina, zodat u kunt meegenieten van de voorbereidingen en tzt de bouwreis op de voet kunt volgen.
Alies Flobbe
 
 
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 11 september 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »