Startzondag 2020 Startzondag 2020


Zondag 20 september is het startzondag. Het is het begin van het winterseizoen 2020 - 2021
Na de dienst mogen we teksten op hartjes schrijven die voor een ieder met het thema 'Het Goede Leven' te maken heeft. "Hartverwarmende teksten" worden opgeschreven op de hartjes en deze komen allemaal in de boom te hangen. Nu staat de boom met de woorden van het Goede leven voor in de kerk en straalt hij de zin het Gemeente zijn uit. 
Meer foto's vindt u bij 'Foto Album'
 
Gedichtje voor de kinderen Gedichtje voor de kinderen
Voor de startzondag 20 september 2020 heeft Ds. Marja de Jager een gedichtje gemaakt.
De kinderen horen er bij en ook voor hen start het thema 'Het Goede Leven'. We hopen dat er iedere zondag weer een paar kinderen in ons midden zijn.    
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.

Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie
Medewerkers gevraagd voor Nieuwe inzameling Oud Papier
Zoals u in de Eemsbode hebt kunnen lezen gaan op korte termijn  de bestaande oudpapier containers die overal aanwezig zijn in de gemeente Delfzijl  verdwijnen De gemeente vernieuwt de grijze en groene kliko’s door 2 nieuwe kliko’s. De bestaande grijze blijft voor de inwoners beschikbaar om het oud papier in te doen, welke dan 1 keer per 6 weken zal worden geleegd. Het legen van de grijze kliko zal worden gedaan door vrijwilligers van de verenigingen, scholen  en kerken die nu oud papier verzamelen, en dit door middel van een kraakauto van Virol uit gaan voeren. De gemeente wordt verdeeld in wijken, en om concurrentie tegen te gaan, krijgt elke instantie die oud papier verzameld en die mee wil doen,  een wijk toegewezen.
Mijn vraag is, zijn er nu ook de papiercontainer bij de Kruiskerk gaat verdwijnen, gemeenteleden, kennissen of vrienden die ons een warm hart toedragen,  die zich als vrijwilliger  beschikbaar willen stellen om zo nu en dan de kraakwagen te bemannen. Per keer zijn er 2 personen nodig en des te meer mensen zich beschikbaar stellen, (er hebben zich reeds enkele personen opgegeven) des te minder vaak wordt gevraagd om mee te doen.   
Als u zich beschikbaar wilt stellen kunt u contact opnemen (graag z.s.m.)  met W. de Jong (tel. 0596-61 73 92
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. Alleen het liturgisch centrum wordt in beeld gebracht. U ziet geen gemeenteleden die bij de dienst aanwezig zijn.
Wel kunnen de mensen van de techniek bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook is het fijn dat we de zangers zien. 
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw      gezondheid vraagt
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
11. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
13. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk

zaterdag 19 september geeft de organiste Janny de Vries uit Groningen een concert op het LOHMAN – 0RGEL in de Farmsumer Kerk.
Janny de Vries studeerde bij Wim van Beek hoofdvak orgel aan het Conservatorium te Groningen. In 1993 behaalde zij haar Master of Music diploma.
Als organist is zij zowel aan de Wijkgemeente Martinikerk als aan de Doopsgezinde Gemeente  te Groningen verbonden. Tevens is zij conservator van het Schnitger-orgel in de Pelstergasthuiskerk in Groningen.
CD opnamen van haar verschenen in 1999, 2003 en in 2013.
Medio 2017 volgde een veelzijdig eigen YouTube kanaal, met vele live opnamen van haar orgelspel.
Janny de Vries is bij ons in Farmsum een “oude bekende“. Van jongs af aan is ze vertrouwd met het orgel en daarom ook in staat een programma samen te stellen, dat naadloos aansluit bij het Lohman-orgel, een orgel, waarop romantische orgelwerken zeer goed tot hun recht komen. Daarenboven is het een zeer verrassend programma, met muziek van een aantal componisten, die je zelden of nooit tijdens concerten hoort. Enerzijds zijn het Duitse componisten en anderzijds componisten uit het Angelsaksische taalgebied. Janny de Vries opent het concert een Koraalimprovisatie van de Duitse componist Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) over “Jesu meine Freude”, een prachtige melodie van Johann Crüger, die wij kennen als Lied 907 uit het Liedboek (2013) : “Jezus, mijn verblijden”. Eveneens van een Duitse componist, Max Reger (1873-1916), speelt Janny een virtuoze Toccata. Max Reger was een groot bewonderaar van Johann Seb. Bach en van Reger kennen we de uitspraak : “Bach ist Anfang und Ende aller Musik”. In de composities van Reger is die invloed van Bach goed te merken. De Duitse componist Johann Christiaan Heinrich Rinck (1770-1846) heeft ons in zijn “Praktische Orgelschule”, opus 55, 6 banden, band 5, een meesterlijk “Flöten-Concert” nagelaten. Janny de Vries sluit haar programma met dit Flöten-Concert af, maar ik kan u aanraden het van te voren  op YouTube te beluisteren. Janny speelt het daar op het beroemde Schnitger-orgel in de Pelstergasthuiskerk te Groningen.
Verder vermeld het programma een aantal Engelse componisten, zoals Richard Lloyd (1933) met Recollection (Herinnering) en Noel Rawsthorne (1929-2019) met Rêverie, een dromerige compositie.
Het meest bekend is de Engelse componist Edward Elgar (1857-1934), waarvan Janny één van de elf Vesper Volutary’s (opus 14) speelt.
Muziekliefhebbers, die regelmatig kijken naar de “Last Night of the Proms” in de Royal Albert Hall in Londen, zullen Elgar kennen van zijn “Enigma Variations en zijn “Pomp and Circumstance Marches”, waarvan de eerste mars, met daarin “Land of Hope and Glory”, zeer geliefd is geworden.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree is € 10,00. Reserveren voor het concert is verplicht :
lhveentjer@aelis.nl, Bert Veentjer
 
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »