Orgelconcert in de Farmsumer kerk Orgelconcert in de Farmsumer kerk

In het kader van “ 50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk “ geeft de nog jonge en veelbelovende organist Rien Donkersloot uit Amersfoort op 15 september een concert op het Lohmanorgel in de Farmsumer Kerk.
Rien Donkersloot is een meester in het improviseren. Bijna vanzelfsprekend, dat hij het concert dan ook afsluit met een improvisatie. Alleen daarom is het al de moeite waard het concert bij te wonen.
U bent van harte welkom !
Aanvang : 20.00 uur. Entree : € 10,00

Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam. Hij studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. In 2008 studeerde hij hiervoor summa cum laude af. Tevens behaalde hij het diploma kerkmuziek.
Naast orgel speelt Rien beiaard. Hij studeerde aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. In juni 2011 studeerde hij cum laude af. Hij won diverse prijzen op beiaard- en orgelconcoursen in binnen- en buitenland. In september van 2016 won hij het internationale Beiaardimprovisatieconcours in Breda. In juni 2017 won hij de 2e prijs op het Int. Beiaardconcours in Springfield (VS).
Rien is organist van de St. Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Haarlem en Goes en gemeentebeiaardier van Ridderkerk. Hij is docent aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort  en hij heeft een uitgebreide concert- en lespraktijk en is actief als (koor)begeleider. Van zijn spel verschenen diverse cd’s, die in de pers zeer positief werden ontvangen.
Rien Donkersloot heeft voor Farmsum een zeer gevarieerd programma samengesteld.

 

 
Open monumentendag in de Farmsumer Kerk met een lezing door drs. Redmer Alma Open monumentendag in de Farmsumer Kerk met een lezing door drs. Redmer Alma

Zaterdagmiddag 8 september 15.00 uur
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september zal drs. Redmer Alma een boeiende lezing houden over “ een spectaculaire ontdekking “.
Het betreft de geschiedenis van Occa Johanna Ripperda, een Europese dame.
Occa Ripperda is zonder twijfel de meest bereisde dochter van Farmsum in de 17de eeuw. Zij werd in 1619 geboren op het Huis Farmsum, maar bracht haar jeugd ook door in Den Haag en op Dekemastate in Jelsum. Zij trouwde met de Oost-Friese edelman Enno Adam von In- und Kniphausen te Jennelt, die van zijn vader, een Zweedse veldmaarschalk, het slot Klempenow in Pommeren erfde. Om dat slot te behouden reisde Occa als weduwe onder andere naar Brussel, waar de oud-koningin Christina van Zweden verbleef. In 1656 hertrouwde Occa met de Zweedse graaf Erik Stenbock, die kort daarna voor Kopenhagen sneuvelde. Als 40-jarige weduwe maakte Occa de overstap naar Zweden waar zij tientallen jaren de hoogste hoffunctie bij koningin Hedwig Eleonora bekleedde, toen de machtigste vorstin van Noordwest-Europa. In 1686 stierf Occa Ripperda in Stockholm, waarna haar lichaam in het Oost-Friese Jennelt werd bijgezet.
Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘In Europa’ en wie past beter in dat thema dan deze Farmsumse edelvrouw? De Zweedse, Nederlandse en Duitse archieven hebben veel interessants over haar leven ontsloten en als kers op de taart is onlangs haar rijk versierde grafkist ontdekt.
De toegang is vrij.
De Farmsumer Kerk is gedurende Open Monumentendag open voor bezichtiging van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het Lohmanorgel zal gedurende deze dag rond het hele uur worden bespeeld door de voormalige organist van de Farmsumer Kerk, de heer Okke Pol.
 

 
Byzantijns Mannenkoor Byzantijns Mannenkoor

In het kader van onze Cantatediensten in de Farmsumer Kerk heeft de werkgroep dit keer het Byzantijns Mannenkoor Friesland uitgenodigd.
Zij geven op 30 september a.s. een concert in de Farmsumer Kerk.
Het koor noemt zich Byzantijns, omdat het muziek zingt zoals dat in de Russisch-orthodoxe kerk gezongen wordt.
Het Byzantijns Mannenkoor Friesland (BMF) is opgericht in 2004 en telt 24 enthousiaste leden, allen afkomstig uit de drie noordelijke provincies. Sinds 2007 staat dit koor onder leiding van Nana Tchikhinashvili. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Russisch-orthodoxe kerkmuziek en volksmuziek uit Oost-Europese landen. Voor een belangrijk deel is dit repertoire uniek door de keuze van de dirigente. Zij is oorspronkelijk afkomstig  uit Georgië en heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht. BMF is een a-capellakoor omdat, volgens de Byzantijnse traditie, alleen de menselijke stem in staat is God te loven. Voor de volksliederen geldt dat natuurlijk niet, maar ook deze worden zonder instrumentale begeleiding uitgevoerd. Onder leiding van Nana Tchikhinashvili is BMF uitgegroeid tot een koor van bijzondere klasse. Het koor geniet bekendheid vanwege de unieke klankkleur en beheerste zang.
Het concert begint om 19.00 uur.
U bent van harte welkom !
Wij vragen voor onze Cantatediensten geen entree, maar houden bij de uitgang wel een collecte, waarbij we een richtbedrag van € 7,50 per persoon aanhouden.
U zult begrijpen, dat het uitnodigen van een koor van dit niveau wel de nodige kosten met zich meebrengt.
Bert Veentjer
 

 
Bazar/rommelmarkt/boekenbeurs Bazar/rommelmarkt/boekenbeurs

Op zaterdag 6 oktober a.s. van 09:30 – 13:00 uur wordt er een bazar/rommelmarkt/boekenbeurs gehouden bij de Kruiskerk, georganiseerd door de activiteitencommissie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl. De opbrengst is o.a. bestemd voor onderhoud gebouwen en een weeshuis in Brazilië.
Een ieder wordt bij deze alvast uitgenodigd en voor degenen die  “rommel” voor de markt hebben kunnen contact opnemen met één van de commissie-leden:
 Jan van Doorn             ( 62 86 69
Gerard Klasens            ( 61 98 46
 Uiteraard kunt u vrijdag 5 oktober van 09:00 – 15:00 uur zelf de spullen ook brengen naar Het Anker.
 

 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag

In het aanstaande winterseizoen, september t/m december, is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in de Ark.
De eerste ontmoetingsmiddag is op 13 september om 14.30 uur.
De middagen, die  beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.
 

 
Eetgroep Eetgroep

Woensdag  18 oktober staat er een drie gangen diner voor u klaar in De Ark. Het menu begint met een lekkere soep, daarna zal het hoofdgerecht bestaan uit verschillende  rijstgerechten  en natuurlijk is er een heerlijk nagerecht. Vanaf 17.30 uur bent u welkom in De Ark voor een drankje en om 18.00 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van kerk waar op de zondagen ervoor dienst is of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 35 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.

 
Ontmoetingsmiddagen in de Ark Ontmoetingsmiddagen in de Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in de Ark. ( In 2018: 8 febr., 8 maart, 12 april en 10 mei). De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie.  Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten. De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober 2017, om 14.30 uur in de Ark. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen: Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,       

 
Knutselclub 'De Ark'. Knutselclub 'De Ark'.

De knutselgroep van de ARK, (voortkomend uit actie Boem) is een organisatie bestaande uit een groep mannen van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt. Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.  
 

 
Vrouwendienst Delfzijl De Ark Vrouwendienst Delfzijl De Ark


De Vrouwendienst Delfzijl, voorheen Noord, ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord. Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds. Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals: - bloemen in de Eredienst - attenties bij geboorte, jubilea enz. - elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag - om de 2 jaar een reisje enz. enz. De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden. Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80 Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45 Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88      

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’


Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst volgende ‘koffie uurtje’ zal in september plaatsvinden in het gebouw ‘Op de Wierde’ en iedereen is natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor meer foto's in het fotoalbum. Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      

 
Eten in de ARK Eten in de ARK

Eten in de ARK
In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In de Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon. De eerst volgende maaltijd is 20 juni 2018.    Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de Ark of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail
 

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)


Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        

 
middag Alleengaanden middag Alleengaanden

Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »