Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw      gezondheid vraagt
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. De kansel/lezenaar wordt bij wisseling (voorganger, ouderling, lector)
      gereinigd met een tissue.
11. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
12. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
14. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Aad Vrij Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Aad Vrij


Wanneer je de kerkzaal betreedt besef je pas goed welk een enorme verandering er heeft plaatsgevonden in de inrichting van de ruimte in vergelijking met de oude inrichting.
Voor de verbouwing was het, zoals voor vele oudere protestantse kerken, een betrekkelijk strenge en wat donker ingerichte ruimte. De zaal was gevuld met donkere kerkbanken die gericht waren naar een liturgisch centrum. Deze had oorspronkelijke ook een sobere achterwand. Vanuit de traditie was het interieur eenvoudig en minimaal, zodat niets de concentratie van de geest in de weg stond. Tijdens dominee Kempenaar zijn hier veranderingen in aangebracht zoals een lichte betimmering en verlichting.
De situatie is nu volledig anders. Het is een grote open ruimte geworden met een lichte vloer, waarbij het liturgisch centrum niet meer als zodanig herkenbaar is door afwezigheid  van de avondmaalstafel en het doopfont, hoewel ik niet weet of daar nog verandering in komt.
Op dit moment is een losse gedenkhoek bij de oostwand geplaatst en een aandachts-wand  aan de westzijde onder de glas-in-lood ramen. Hierdoor valt het licht over de predikant heen naar binnen, zonder de gemeente te verblinden daar de zon in het oosten opkomt.
Door de afwezigheid van banken lijkt de zaal groter maar het heeft toch een geborgen huiselijke beslotenheid. Dit effect wordt mede bereikt doordat onder het balkon de kerkzaal is afgesloten met een glazen wand. Hierbij blijft er door het glas toch nog enig contact met de stilteruimte die hierachter is gesitueerd.

Bij het binnenkomen in de kerkzaal werd ik begroet door enthousiaste medewerkers, die duidelijk gemotiveerd waren om te helpen bij de totstandkoming van de inrichting en zich duidelijk goed voelden in deze nieuwe serene ruimte. Op het moment van mijn bezoek werd het glas-in-lood raam juist geplaatst in de gedenkhoek. Dit raam bestaat uit verschillende gekleurde vensters die symbool staan voor de regenboog.
Wat opvalt is de lichte PVC-vloer waarin kleine groeven zijn aangebracht waardoor het lijkt alsof het  een pakketvloer is. Wanneer de blik gericht wordt naar de westkant en hierna naar de rechter en linker zijwand, vallen twee grote beugels op waar grote led-schermen zullen worden aangebracht.
Ook is er een aansluiting gemaakt om een camera te kunnen plaatsen, waardoor de diensten audiovisueel kunnen worden gevolgd vanaf de computer. Het schijnt dat bij kleine aanpassingen in de huiskamer dit ook geprojecteerd kan worden op de TV.
In de periode dat wij als gemeente niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zou een versnelde aanschaf van een camera een welkome aanvulling zijn op een nog betere beleving van de zondagse dienst via internet. Ik heb inmiddels begrepen dat in deze periode van corona dit versneld zal worden gerealiseerd.
Wat volgens mij wel een verrassing blijft is op welke wijze het geluid van het orgel zal klinken, mede omdat het voor mij nog onduidelijk is hoe de gemeente zal zijn gepositioneerd ten opzichte van het orgel en ook door de hierboven genoemde afsluiting onder het balkon. Wel is mij verzekerd dat alle bouwkundige kennis is gebruikt  zodat  de akoestiek zo getrouw mogelijk de oude situatie zal benaderen.

Ik wil hieronder afsluiten met een iets vrije interpretatie van een gebed uit het boek:  “Gebed voor elke dag”

Zie me hier voor U zitten Heer.
Het is zondag: uw dag.
Het lijkt al lang geleden dat wij naar de kerk gingen.

Vandaag zit ik in mijn stoel
En toch ben ik op deze zondag, Heer,
Trouw op de afspraak.
Ik zit klaar, met mijn liedboek in de hand.
Over een paar minuten
Zet ik de computer aan en ben ik verbonden
Met honderden gelovigen –
wat een mysterie van techniek en geloof.
Ik dank U voor dit wonder!


 
 
Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Janneke Bruintjes Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Janneke Bruintjes

Op 8 mei heb ik de voortgang van de verbouwing van de Kruiskerk mogen bewonderen.
Mijn eerste indruk is, het gebruik van warme, moderne en rustgevende kleuren op de muren en ook de mooie bijpassende vloer. Wat komen de glas en lood ramen hierdoor goed tot hun recht. Prachtig.
Het plafond is ook mooi geworden en zal een betere akoestiek geven.
Vandaag was men druk bezig met beeld en geluid, de akoestiek was uitstekend Het “stiltecentrum” is nog niet helemaal klaar, maar door het raam kon je mooi naar buiten kijken (foto). In 1984 kwam ik hier de kerk binnen als bruid.
De “gedenkhoek”, die ook nog niet helemaal klaar is, maar waar men met de voorbereiding van het ophangen van de lampen bezig is, zal in zijn geheel een mooie hoek worden. Ook de gekleurde ramen vind ik mooi.
De kelder waar een grote installatie voor de vloerverwarming staat, daar heb ik ook uitleg over gekregen.
En het KIB waar straks de consistorie tafel wordt hergebruikt tot bureaus ziet er netjes uit, met eigen keukentje en vernieuwde toiletten dichtbij.
Mooi om te horen dat het houtwerk en meubels van kerken weer hergebruikt kunnen worden op meerdere plekken in de kerk.
Men was ook bezig met alle toegangen van de kerk, rolstoelvriendelijk te maken.
Ik zag het “oude stenen bord” hangen (foto) misschien een idee om hier straks nog een gedenksteen te laten maken, met bijv. het benoemen van het samenvoegen van de kerken en grote verbouwing van de Kruiskerk in 2020.


Ik heb bewondering voor alle vrijwilligers die hier veel werk hebben verzet. En ook dank aan de mooie rondleiding die ik kreeg.
Janneke Bruintjes
 
Zondag 10 mei gaat Ds. Marja Jager voor in de Farmsumerkerk Zondag 10 mei gaat Ds. Marja Jager voor in de Farmsumerkerk

De lezing isuit  Exodus 19: 
Op adelaarsvleugels gedragen’
Voorganger: ds. Marja de Jager
Ouderling van Dienst: Piet Lanting
Organist: Peter Cramer                                      
Lector: Piet Lanting
Zangers: Piet en Janny Lanting, Marianne en Adri Kombrink, Emma en Andre de Vries, Janneke Bruintjes, Tineke Sikkema
Thema van de Preek is n.a.v. de tekst van het lied van Huub Oosterhuis:
Die mij droeg, op adelaarsvleugels
Die mij geworpen hebt in de ruimte
En als ik krijsend viel mij ondervangen
Met uw wieken en weer opgegooid
Totdat ik kon vliegen op eigen kracht …

(naar Deut. 32:11.)


 
 
Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Petra de Jong Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Petra de Jong
Ik kwam binnen via de zijdeur, het eerste wat mij opviel was de meterkast, de deur stond open, alles wat met elektrisch te maken heeft, is aangebracht in deze kast, echt vakwerk, allemaal aangesloten door een gemeentelid. Vandaar naar het toekomstige KIB, (voormalige kerkenraadskamer) waar ook een aanrecht is aangebracht, zodat de gebruikers zelf koffie kunnen zetten enz.  De kerkzaal doet heel groot aan, de nieuwe vloer is ook al aangebracht, alles is geschilderd met nieuwe kleuren, ook de kleur van de vloer past hier goed bij. Je kunt zien dat het einde van de verbouwing in zicht is. De stilteruimte en de gedenkhoek zijn ook bijna klaar. Het ziet er heel mooi uit. We krijgen een prachtige kerk waar veel mensen hard aan hebben gewerkt en waar we straks met z’n allen nog lang van kunnen genieten.
M.vr.gr. Petra de Jong
 
 
Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Lucy Bakker Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Lucy Bakker

Vandaag, 29 april, was ik voor het eerst sinds lange tijd weer in de Kruiskerk, om te kijken en verslag te doen van de verbouwing. Het was heel indrukwekkend want de laatste keer was de kerkvloer nog in oude staat met een heel grote kruipruimte/kelder nabij de gang naar de toen nog consistorieruimte. Toen moesten we nog over balken lopen langs een hekwerk, nu liep ik op een geheel nieuwe en lichte vloer. Wat nu onzichtbaar is maar van wezenlijk belang: onder de vloer/in de kelder is een installatie voor luchtbeheersing aangebracht én: allemaal volledig zelfregelend. Knap stukje vernuft en techniek.Door Kees Oosterveld en later Dirk Doornbos kreeg ik een mooie rondleiding en uitleg. 
Tijdens deze gesprekken viel me op dat niet alleen deze mannen maar ook de overige aanwezige vrijwilligers als Douwe Feenstra, Elibert Schollema, Rienk Krist en Karel Berends met heel veel plezier, passie en enthousiasme aan het werk zijn. Daarbij zijn er nog talrijke andere vrijwilligers werkzaam, het is ondoenlijk die hier allemaal te noemen. Bijna alle dagen wel,
zo werd me duidelijk, zijn deze mannen werkzaam in de kerk en dat al zeker sinds 1 december 2019. En ondanks de maatregelen i.v.m. het COVID 19-virus, schijnt het werk best goed uitvoerbaar te zijn. De ruimte van de kerk is er gelukkig ook naar.                               

De entree of foyer van het Anker als ik dit zo mag noemen, blijkt ook een mooie werkruimte te zijn. Vandaag werden daar alle kerkstoelen onder handen genomen: de oude dopjes onder de poten werden verwijderd, de buisjes uitgefreesd en voorzien van nieuwe dopjes. De stoelen komen al over enkele weken in de kerkzaal!

Dat de vloerverwarming inmiddels 1 week aan was, was duidelijk merkbaar. De temperatuur was zeer aangenaam. Zo’n lege kerkzaal, is heel groot en ruim. De vorige keer stonden er nog steigers, nu was dat allemaal niet meer nodig. De gehele bovenkant is klaar en mooi!
De (akoestische) plafondplaten zijn in een mooie zachte tint gesausd en de balken in een bijpassende iets donkerder kleur. De ruimte oogt nu al chique! En overal aan het plafond: nieuwe lampen! En eveneens: spotjes die op het plafond verlichten.

Op de plek waar het preekgestoelte komt, is een wand geplaatst met openingen waardoor de mooie en oude glas-in-lood ramen nog te zien zijn. Enkele ramen zijn nog in onderhoud. 
Verder valt op dat er een grote glazen wand is geplaatst waarin het stiltecentrum komt;
deze ruimte heeft een eigen ingang en tevens nieuwe opgang die ook voor rolstoelers en scootmobielers bereikbaar is (en is uitgetest en goedgekeurd zo werd me verteld).
In deze ruimte wordt binnenkort een kunstwerk van glas geplaatst in de ronde opening van de voormalige voordeur.

Ter hoogte van de plek waar het regenboogbord hing met de kruisjes ter nagedachtenis aan hen die zijn overleden, is eigenhandig een regietafel gemaakt (van paneelwerk waar eerder het liturgisch centrum was). Dat wordt heel professioneel! Er zijn computerschermen waarmee via camera’s, de kerkdiensten ook via een streaming thuis bekeken kunnen worden! Hoe welkom is dat! Het zou me niet verbazen dat we binnenkort thuis via de TV de diensten kunnen bekijken én luisteren. Er zijn inmiddels twee grote Tv-schermen ontvangen die binnenkort in de kerkzaal komen en waarop de orde van dienst via de beamer wordt weergegeven.

Direct daarnaast is de ‘gedenkhoek’, een open en tegelijk afgebakende ruimte als een soort nis die je met open armen opvangt om even plaats te nemen op de banken (met binnenkort kussens). Daarin komen 3 ophangborden voor ‘de kruisjes’. En ook die worden nieuw: van glas! Twee fraaie voorbeelden hingen er al. Er is een tafeltje geplaatst waarop, zoals we gewend waren, kaarsjes aangestoken kunnen worden. En: vanuit de kerkzaal is dat ook nog zichtbaar via een opening in deze wand waarin binnenkort een raam van zacht gekleurd glas komt. Ik zou zeggen: een vondst. 
Eveneens bijna gereed is de voormalige consistorieruimte t.b.v. het KIB; de vloer is gelegd en vandaag werd er gesausd. Heel binnenkort zal alles een schoonmaakbeurt krijgen en wordt het tegen stof ingepakte orgel, uitgepakt. En dan zullen de stoelen en overige meubilair in het nieuwe liturgisch centrum wel geplaatst worden. 
De werkzaamheden van de verbouwing liggen praktisch op schema.  Ik vermoed dat we ergens in mei of in anders met Pinksteren weer naar de Kruiskerk hadden gekund. Nu dat nog een beste tijd gaat duren, wens ik u vanaf hier alle goeds en goede gezondheid toe,
veel sterkte voor hen die alleen zijn en nauwelijks bezoek kunnen ontvangen! 

Heel graag tot ziens in de vernieuwde Kruiskerk. 
Met een hartelijke groet,
Lucy Bakker
 
 
 
Herinrichting Kruiskerk (1 mei 2020) Herinrichting Kruiskerk (1 mei 2020)
Inmiddels is de glazen wand die het gedeelte van de kerk en stiltecentrum scheidt geplaatst, daar valt het licht van de vier glas-en-lood ramen en het roosvenster mooi doorheen de kerkzaal in.
In de afgelopen week zijn er nog verschillende bouwkundige onderdelen gerealiseerd.
De beide toiletten in het voorportaal van het nieuwe KIB zijn vervangen door nieuw sanitair en de vloer is opnieuw betegeld. Hier zijn de schilders nog druk aan het werk zowel in het voorportaal als in de KIB-ruimte, hier zijn ook tegels geplaatst boven het keukenblok.
De laatste plafond verlichting wordt door vrijwilligers aangesloten onder supervisie van Douwe Feenstra.

Ook is een vrijwilliger bezig om de ophanging van de led schermen te realiseren, daarvoor wordt een heuse staalconstructie in elkaar gelast die het mogelijk moet maken dat de schermen vanuit elke positie in de kerkzaal goed te zien zijn.

Andere vrijwilligers zijn bezig met de ophanging van de zogenaamde ‘benen’ om deze boven de gedenkhoek te realiseren, daarvoor wordt een takel boven het plafond bevestigd met hijs- draden zodat de verlichting in de ‘benen’ in de toekomst ook vervangen kan worden.
Firma Wagemans is bezig met de plinten rondom de kerkzaal en hiermee is dan ook de pvc-vloer in de kerkzaal gereed.
 
 
Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk (Kees Straatman) Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk (Kees Straatman)
Door Kees Straatman
Omdat er momenteel geen mogelijkheden meer zijn voor gemeenteleden om de voortgang van de herinrichting van de Kruiskerk zelf te bekijken is mij gevraagd om een impressie te geven van de voortgang.
Wat direct opvalt als je binnenkomt is de grote ruimte van onze kerk en het licht in de kerk. Door de nieuwe kleurstelling waarbij de kleuren mooi op elkaar zijn afgestemd geeft het een prachtige ruime indruk. Wat mij ook opviel is het akoestische plafond. Doordat de platen nu voor een deel van gaten is voorzien geeft het een speelse indruk. Dat in tegenstelling tot de egale zachtboard platen die erin zaten. Doordat de spanten nu in een lichtere kleur zijn geschilderd komt de architectuur van de kerk mooi tot uitdrukking.
De vloer is inmiddels aangebracht. De vloerbedekking moet nog wel worden gelegd. Gezien de kleurstellig van een staal die ik heb gezien zal dat mooi aansluiten bij het geheel. Op het moment dat ik er was werd er net een demonstratie gegeven van de schermen die zullen worden aangebracht ter vervanging van het beamerscherm. Deze geven een mooi scherp contrast dat veel scherper is dan wat we met de beamer konden bereiken.
Er wordt nog steeds heel hard gewerkt door verschillende bedrijven. Hulde daarvoor dat men ondanks de moeilijke tijden doorgaat met deze klus. En straks als alles volledig kaar is en ingericht hebben we een prachtig kerkgebouw waar we, naar we hopen, ook spoedig volledig gebruik van kunnen maken.
Iedereen veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd.
Kees Straatman  
 
 
Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk
Verbouwing Kruiskerk
Een impressie over de voortgang van de herinrichting door Kees en Rita Bootsman

Wij zijn vanmorgen in de kerk geweest.
Wij zien dat er heel veel gedaan is, en dat er nog veel moet gebeuren.
Het plafond ziet er mooi uit, isolatie perfect (was ook nodig)
Verlichting stiltecentrum is heel mooi.
Fijn dat de vloerverwarming erin ligt. (was ook nodig)
De kleuren combinatie van het geheel, hier zal eenieder een mening over hebben.
Er is heel netjes gewerkt
Kees en Rita Bootsman
lees meer »
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Vervolg verbouwing Kruiskerk Vervolg verbouwing Kruiskerk


De vloer is dichtgemaakt op de zijkanten na om nog onder de vloer te kunnen om leidingen leggen.
Op zaterdag hebben een aantal vrijwilligers weer een paar uur nieten uit de vloer verwijderd
De werkzaamheden aan het plafond zijn ook deze week verder gegaan door aannemer Henckel, die het oude zachtboard plafond heeft verwijderd en het regelwerk spijker vrij maakt zodat hier het nieuwe plafond op bevestigd kan worden.
De onderste platen, die door de "bocht" gemonteerd worden, zijn nagenoeg al aangebracht.
Deze week worden de geperforeerde gipsplaten [voor de akoestiek] aangevoerd en zullen de eerste platen gemonteerd worden. De geperforeerde gips platen beslaan ongeveer de helft van de totale oppervlakte van het plafond.
Installateur Westerdijk is dinsdag begonnen met de demontage van de oude luchtbehandeling kast en de kanalen.
Schildersbedrijf Bagnay heeft een paar glas en lood ramen gedemonteerd om ze te laten herstellen. Deze onderste helft van deze ramen zakt wat naar beneden, daar zoeken we nog een oplossing voor.
De werkgroep heeft overleg gehad, is in een paar supgroepje verdeeld om zich met verdere inrichting van de kerkzaal/stilte centrum bezig te houden en hebben in de kerk de [tijdelijke] opstelling van de beamers en schermen bekeken om een keuze te maken.
Vrijdag is er om 16.00 weer de mogelijkheid om een kijkje te kunnen nemen en uitleg te krijgen.
Namens de bouwcommissie,
Dirk Doornbos.


 
 
Over de herinrichting van de Kruiskerk Over de herinrichting van de Kruiskerk


Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen. Het besluit heeft in onze gemeente gemengde reacties opgeroepen. Er zijn enthousiaste reacties: dat wat we tijdens het proces van samenvoeging van beide wijkgemeenten Noord en Zuid eerder met elkaar hebben afgesproken gaat door: als samengevoegde gemeente krijgen we een nieuwe kerkzaal, waarin we een nieuwe start voor ons allen mogen zien, een nieuwe plaats voor iedereen om samen te vieren. Er zijn ook reacties van teleurstelling en verdriet: de kerkzaal die we hadden en die we met eigen handen en geld zo’n twintig jaar geleden opnieuw hebben ingericht, is niet meer. Teleurstelling is er ook over de handelwijze van de kerkenraad die volgens sommige gemeenteleden te snel een besluit zou hebben genomen en de gemeente onvoldoende zou hebben gehoord. De kerkenraad heeft daarom in de week voorafgaande aan 1 december jl. een groep van deze teleurgestelde gemeenteleden uitgenodigd voor een gesprek en heeft met hen van gedachten gewisseld over de gevolgde procedure en over verschillende aspecten in de herinrichting van de kerkzaal. De uitkomst van dit overleg is dat we samen hebben vastgesteld dat er tijdens de gevolgde procedure in de communicatie tussen kerkenraad en gemeente een misverstand is ontstaan. Sommige gemeenteleden gingen er vanuit dat er na het gemeenteberaad in juni 2019 een nieuwe bijeenkomst zou volgen waarin we een besluit zouden nemen over het gehele plan incluis financiële dekking. De kerkenraad hoorde tijdens het gemeenteberaad in juni geen grote bezwaren en concludeerde dat de gemeente akkoord was met het voorgestelde plan en kondigde aan dat het College van Kerkrentmeesters aan de slag ging met de verdere uitwerking, incluis financiële dekking.
Tijdens het gemeenteberaad van 18 november kwam het misverstand aan het licht: sommige gemeenteleden dachten dat het plan nog veranderd kon worden: dit bleek niet het geval, de kerkenraad wilde de gemeente horen over de financiële dekking. Het plan voor de herinrichting stond vast na het gemeenteberaad in juni. Uiteraard betreurt de kerkenraad deze miscommunicatie. De kerkenraad heeft met de genoemde groep gemeenteleden ook gesproken over verschillende aspecten van de herinrichting, zoals het verplaatsen van het liturgisch centrum, de plaatsing van de stoelen en de vloer. De kerkenraad heeft benadrukt dat het plan voor de herinrichting is ontwikkeld en besproken in de klankbordgroep van 18 gemeenteleden en die daarbij door architect Pim van Dijk is begeleid. De kerkenraad ziet deze klankbordgroep als de vertegenwoordiging van onze gemeente in de ontwikkeling van dit plan. Ook heeft de kerkenraad nog eens onder de aandacht gebracht dat de kerkzaal multifunctioneel wordt en dat we de kerkzaal straks op verschillende manieren kunnen inrichten. Daarmee hoopt de kerkenraad de zorgen van de groep van teleurgestelde gemeenteleden deels te hebben weggenomen. De kerkenraad hoopt en verwacht dat we als gemeenteleden in een samengevoegde gemeente de realisatie van de nieuwe kerkzaal willen en kunnen zien als een nieuw begin voor ons allen: een plaats waar we als een vitale gemeente samen ons geloof in onze Heer, Jezus Christus, mogen belijden en vieren en elkaar mogen ontmoeten!        
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk (vicevoorzitter) en Gerard Klasens (vicevoorzitter College van Kerkrentmeesters)

 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. In het najaar van 2020 hopen we deze activiteit weer te kunnen starten.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »