Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk

50 Jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk

 

In het kader van het jubileumjaar  “ 50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk “ geven Euwe en Sybolt de Jong op zaterdag 18 augustus een concert op het befaamde Lohmanorgel.
De broers Euwe en Sybolt de Jong vormen een orgelduo (orgel vierhandig). In de afgelopen jaren verscheen een - nationaal en internationaal geprezen - serie cd’s met arrangementen voor orgel vierhandig van cantatedelen van J.S. Bach.

De serie is gevorderd tot 7 titels. Het gerenommeerde muziektijdschrijft “Luister” waardeerde in november 2015 hun gehele Bach-oeuvre met een 10.
Euwe de Jong heeft aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen de hoofdvakken orgel bij Wim van Beek en Theorie der Muziek bij Rein Ferwerda gestudeerd. In 1982
behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en 1985 het einddiploma Theorie der Muziek. Euwe de Jong is werkzaam als directeur van de Schumann Akademie te Zwolle en als docent muziektheoretische vakken aan het Conservatorium van Utrecht.
Sybolt de Jong heeft orgel bij Wim van Beek en Johan Beeftink en klavecimbel bij Jacques Ogg gestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Ook volgde hij aan hetzelfde instituut pianolessen bij Rob van Deinse en in El Escorial masterclasses klavecimbel bij Aline Zyl
berajch. In 1982 behaalde hij het diploma docerend musicus voor orgel en in 1985 het diploma uitvoerend musicus voor klavecimbel.
Als docent orgel, klavecimbel en ensemblespel is Sybolt de Jong van 1992 tot 2011 verbonden geweest aan het ICO, centrum voor kunst en cultuur te Assen.
Hij is werkzaam als componist, docent en arrangeur.
Euwe en Sybolt spelen in Farmsum werken van Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Geatano Piazza (1725 – 1775), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) en Antonia Vivaldi (1678 – 1741)
Een boeiend en voor iedereen een zeer aansprekend en toegankelijk programma.
Het concert begint om 20.00 uur. De entree is € 10.00. Na afloop van het concert wordt u een kop koffie aangeboden en is er gelegenheid gezellig na te praten.
Bert Veentjer, secr. Stichting Lohmanorgel Farmsum
 

 
Eten in De Ark Eten in De Ark

Woensdag 20 juni stond er voor 22 gasten een lekker zomermenu klaar. Vooraf een kip- selderie-salade, een hoofdgerecht met 3 soorten warme groenten, een salade en aardappelen op 3 verschillende manieren klaargemaakt. En het nagerecht was ijs met verse aardbeien en slagroom. Alles heerlijk klaargemaakt. Samen eten we gezellig en samen zingen we ter afsluiting een paar mooie liederen en dan volgt de afwas, waar ook weer veel gasten even meehelpen. Heel fijn dat we op deze manier genieten van de paar uurtjes dat we samen in De Ark zijn.
We hopen na de startzondag in september weer van start te gaan. De datum en het menu wordt in het volgend kerkblad bekend gemaakt.
Namens allen die helpen het menu te maken: Bart Goede, Sytse Koorda, Kees en Rita Bootsman, Annie Haaijer, Ageeth Jansma, Tiny Wieldraaier, Koos Kleefman (nu met vakantie) en Hennie de Vries
 

 
Alleen-gaanden middag Alleen-gaanden middag

Op een warme zonnige 23e  mei hebben we de laatste alleen-gaanden middag van dit seizoen op een feestelijke manier afgesloten.
Eerst genoten we van een kopje koffie of thee met keuze uit twee verschillende zelf gebakken cakes.
Daarna lieten we de grijze cellen aan het werk door een bloemen en planten quiz op te lossen, die gevolgd werd door een quiz over liedjes uit de oude doos, natuurlijk beloond met een prijsje.
Nadat we van frisdranken waren voorzien met nog een paar zelfgemaakte hapjes, was het bingo spel aan de beurt.
Waar we eerst nogal wat problemen mee hadden doordat de balletjes niet uit de draaimolen wilden maar met vereende krachten werd dit opgelost en gingen we aan de slag.
Samen kijken we terug op een gezellige middag.
Bij 'foto albums' kunt u de foto's van deze middag zien.
 
Na de zomer hopen we u te mogen begroeten op woensdag 26 september
in het Anker om 14.30 uur.
 

 
Ontmoetingsmiddagen in de Ark Ontmoetingsmiddagen in de Ark

Elke 2e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag in de Ark. ( In 2018: 8 febr., 8 maart, 12 april en 10 mei). De middagen, beginnen met een kleine meditatie, en zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar bv. dia’s of een dvd presentatie.  Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Aan het eind van het seizoen gaan we een middag met elkaar op stap in de regio, met aan het eind, als traditie ... een visje eten in Termunten. De ontmoetingsmiddagen starten weer op de 2e donderdag van oktober 2017, om 14.30 uur in de Ark. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen of vragen: Lida Raske, Tel. 61 50 86, Janny Elting, Martha Bolt en Femmy Riedstra,       

 
Knutselclub 'De Ark'. Knutselclub 'De Ark'.

De knutselgroep van de ARK, (voortkomend uit actie Boem) is een organisatie bestaande uit een groep mannen van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt. Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.  
 

 
Vrouwendienst Delfzijl De Ark Vrouwendienst Delfzijl De Ark


De Vrouwendienst Delfzijl, voorheen Noord, ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord. Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds. Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals: - bloemen in de Eredienst - attenties bij geboorte, jubilea enz. - elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag - om de 2 jaar een reisje enz. enz. De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden. Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80 Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45 Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88      

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’


Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst volgende ‘koffie uurtje’ zal in september plaatsvinden in het gebouw ‘Op de Wierde’ en iedereen is natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor meer foto's in het fotoalbum. Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      

 
Eten in de ARK Eten in de ARK

Eten in de ARK
In het kader van omzien naar elkaar is een aantal jaren geleden het idee geopperd om iets op te zetten in combinatie met eten. Eigenlijk, zo was het idee, ontmoeten van elkaar en voor elkaar koken. In de Ark waren daarvoor de faciliteiten. Iedere keer is het erg gezellig en wordt er heerlijk gekookt en gegeten. Tot op heden zijn het vooral ouderen en alleengaanden die meedoen. Maar jong en oud iedereen is welkom bij de maaltijd. Vanaf 17.30 uur is de kerk open en schenken we een kopje thee/koffie of een drankje. Rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur gaat een ieder weer naar huis. Kosten € 4,00 per persoon. De eerst volgende maaltijd is 20 juni 2018.    Graag opgave op de intekenlijst in de hal van de Ark of per telefoon. Informatie bij A. Jansma, Tel. 61 40 32 of H. de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46 of per mail
 

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)


Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        

 
middag Alleengaanden middag Alleengaanden

Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »