Classicale brief Classicale brief


Glimmen, 25 februari 2021

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!

KIES DAN HET LEVEN

Het is Mozes die het volk voorhoudt om in de keuzes die je als mens hebt, ‘het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek’, in die spanningsvolle werkelijkheid waarin wij onze weg gaan het leven te kiezen. Het is de keuze om God lief te hebben en naar Zijn stem te luisteren. Kerkelijk gesproken zijn we onderweg in wat we noemen de lijdenstijd of veertigdagentijd. Een periode om nadrukkelijker dan anders stil te staan bij wat er aan keuzes op onze weg komt en een oproep om te luisteren naar wat er van ons wordt gevraagd. Vasten helpt, zo houden velen ons voor en je vol aandacht richten op wat zich voordoet en je niet laten afleiden maakt ook ruimte. Dat is ook een element dat we meekrijgen, dat je zo nu en dan moet opruimen wat je met je meedraagt en wat je ook in de weg kan gaan zitten.

Kies dan het leven, een oproep ook aan ons vandaag.
Keuzes maken is ook van deze tijd, want wat zijn er veel dingen om te kiezen, onwaarschijnlijk veel. We hebben dan wel eens het gevoel dat we alles zelf kunnen bepalen en zelfs moeten bepalen. Waar je eerder mee kreeg vanuit het gezin en de sociale omgeving en vanuit de traditie hoe je keuzes kunt afwegen of gewoon op een bepaalde manier moet maken moet je dat nu zelf uitvinden en dat is niet eenvoudig. Maakbaar is het leven bepaald niet, zo hebben we wel ontdekt de laatste tijd. Dat betekent wellicht nog meer aandacht voor de grond van de keuzes. En er is niemand die beweert dat de oproep ‘kies dan het leven’ eenvoudig en eenduidig zal zijn.

We hebben te maken met stevige maatregelen vanwege de Corona-pandemie vanuit onze overheid waar weinig aan onze eigen keuzes wordt overgelaten: een avondklok, een verbod op bij elkaar komen, een gebod van 1,5 meter en zo meer. De Protestantse Kerk heeft vanuit die maatregelen na overleg met diezelfde overheid en met de andere kerken in het CIO, het Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken, adviezen opgesteld, natuurlijk met de eigen verantwoordelijkheid die daarbij hoort. We hebben gemerkt dat deze adviezen soms zijn opgevat als beperkingen in de keuzes die een kerkenraad zou kunnen maken en zelfs als geboden; ook al stond en staat er altijd bij dat kerkenraden verantwoordelijk zijn en hun eigen afwegingen moeten maken. Natuurlijk zijn er beperkingen, voor iedereen in onze samenleving; binnen de maatregelen zijn er wel keuzes mogelijk.  Op dit moment is op de website van de protestantse kerk een nieuw advies opgenomen en daar kunnen we denk ik ons in verheugen: er is meer mogelijk.

https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/

Het is tijd voor versoepeling van regels, zo heeft het kabinet aangegeven, het maakt ook ruimte voor meer mogelijkheden binnen onze kerkelijke gemeenten. Dat geldt voor de vieringen, het geldt ook voor het zingen in de kerk. Dit is verheugend nieuws en ik hoop dat u als kerkenraad het gemakkelijker maakt om een keuze te maken, voor het leven. Uiteraard betekent het maken van keuzes ook het dragen van verantwoordelijkheid. Geen enkele situatie is hetzelfde en de adviezen worden gegeven om in uw plaatselijke situatie maatwerk tot stand te kunnen brengen.


U wordt ook opgeroepen aandacht aan jongeren te besteden, omdat we steeds meer signalen krijgen dat ze het meer dan moeilijk hebben: beperkingen in het onderwijs en wat dat betekent voor hun toekomst is onzeker, op jezelf teruggeworpen worden terwijl je nu juist samen met anderen het leven moet ontdekken en terwijl je je leven net weer wat op de rit had komen sommige oude problemen weer naar boven. Een oproep om binnen de grenzen die er nog steeds zijn met hen in contact te komen ondersteun ik van harte.

Het blijft belangrijk, zo lees ik de tekst van Mozes, dat we op de goede grond de keuzes proberen te maken die aan ons worden gelaten. Ik wens u wijsheid en zegen.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe
j.hommes@protestantsekerk.nl
0651999711
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De glaskunstenares Annemieke Punt in Ootmarsum maakt prachtige kleurige voorwerpen van glas. In haar atelier hangt o.a. op ware grote haar ontwerp van een raam in de Nieuwe Kerk te Delft, zeer indrukwekkend.  Het heeft mij zeer getroffen door wat ik zag. Zowel in facet geslepen glas als in een druppel water kun je soms een regenboog zien, ook wit heeft  al deze  kleuren in zich. Dit heeft mij geïnspireerd om een poging te wagen dit weer te geven in dit schilderij. Het haalt bij lange na niet wat glas laat zien en wat het met je doet. De bol op het schilderij heeft alle kleuren van de regenboog en hangt als het ware boven de aarde. De bol verbeeldt de oneindigheid, er is geen begin en geen einde, zo is onze Schepper ook oneindig. Hij waakt over zijn schepping. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Aly Pathuis
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De tekst van dit lied spreekt mij sterk aan omdat het mij weer kracht geeft voor de nieuwe week.
Daarom heb ik het ook op dit schildersdoek geschreven
om het met u/jullie te delen.
Ik was dan ook blij als dit lied zondags op de liturgie stond.
Helaas kunnen we het nu (tijdelijk) door de corona niet samen zingen.
Maar ik hoop dat dit spoedig weer kan.
Peter v.d.Laan
 
 
Oud Papier Actie Delfzijl(OPA) Oud Papier Actie Delfzijl(OPA)


 De laatste loodjes Na een lange periode is de papiercontainer afgelopen 4 januari afgevoerd De container is meer dan 20 jaar beeld bepalend geweest op de parkeerplaats bij de zij ingang aan de westzijde van de Kruiskerk Menig gemeentelid en ook veel inwoners van Delfzijl en omstreken konden hier hun oud papier kwijt Vanaf 2010 werd het inzamelen verzorgd door OPA (Oud Papier Actie Delfzijl) De medewerkers daarvan zorgden er voor dat het oud papier zo goed mogelijk werd op gestapeld om de inhoud zo groot mogelijk te doen zijn. Ook werden er vaak voorwerpen in aangetroffen die volgens het contract metVirol er niet in hoorden en door de medewerkers verwijderd moesten worden, b.v.veel piepschuim, stofzuigers, magnetrons,, electrische apparaten, ja een paar keer bedorven vlees waarvan de geur nog lang in de omgeving bleef hangen Behalve dat het papier werd gebracht werd het door onze medewerkers ook opgehaald, 2 dagen per week. Dat gebeurde op vaste route’s ook werd er vaak gebeld of het opgehaald kon worden. OPA is begonnen met 15 medewerkers, door ziekte en andere oorzaken is dit aantal erg geslonken en het was moeilijk om nieuwe medewerkers hiervoor te interesseren. Nu de container er niet meer staat zal het voor veel inwoners van Delfzijl wel even wennen zijn dat ze het papier niet meer kwijt kunnen Het parkeerterrein ziet er weer ongeveer netzo uit als 20 jaar geleden, netjes opgeruimd en kan weer dienst doen waarvoor het is aangelegd.
Meer foto's bij 'fotoalbum'.
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie


Na een periode van ca 20 jaar is in Oktober 2010 de groep Triezenberg, Mollema, Van Dijken, Mol, Steigstra, en  De Jong gestopt met het inzamelen van oud papier in Delfzijl en Farmsum. Het inzamelen is toen overgenomen door een groep vrijwilligers onder een nieuwe naam : Oud papier Actie Delfzijl met de bijnaam OPA. Deze groep bestond uit ca. 15 personen incl. enkele oud gedienden die bij de vorige groep ook al aanwezig waren.
 In de loop der jaren zijn er heel wat vrijwilligers afgehaakt, ofwel door  ziekte of dat de gezins situatie dit vereiste, ook is 1 vrijwilliger overleden.  Gelukkig hebben zich in de loop der jaren ook weer nieuwe vrijwilligers gemeld zodat de groep  op dit moment uit  9 vrijwilligers bestaat  of het woord dat ik liever gebruik medewerkers. Toen het inzamelen begon in de jaren negentig was het nog de moeite waard om het papier in te zamelen, de papierprijzen waren toen vrij hoog, maar zijn inmiddels zo ver gezakt dat het zonder gemeentelijke subsidie niet meer rendabel is om het voort te zetten Inmiddels hebben de gemeente Delfzijl met de afnemer Virol een plan bedacht om het afval-scheiden totaal anders op te zetten, wat inhoud dat de inwoners van Delfzijl na 1 januari 2021 de Grijze Kliko kunnen gebruiken om hun oud papier in te verzamelen, (Zie Eemsbode) die dan door zich beschikbaar gestelde vrijwilligers van kerken, verenigingen enz. die nu ook papier inzamelen, door Virol beschikbaar gestelde Kraakauto,s om de 6 weken zal worden geleegd Op dat moment zullen alle papiercontainers uit  de gemeente Delfzijl verdwijnen ook die bij de Kruiskerk Er is nog getracht om ook via het kerkblad nog vrijwilligers te vinden om dit toch mooie werk voort te zetten, dat heeft echter te weinig resultaat opgeleverd om door te gaan Daarom hebben wij besloten, hoewel het ons aan het hart gaat  om te stoppen met het inzamelen van oud papier  Dat betekent dan ook dat we in de maand December voor de laatste keer  papier ophalen en de container beschikbaar zal zijn Nog iets over de opbrengst: Van de vorige papiercommissie heb ik geen inzicht wat het papier toen heeft opgebracht, echter vanaf  1 oktober 2010 tot 1 januari 2021 zal het totaal bedrag van de opbrengst van 485 containers ca. € 62000,00 bedragen Met de opbrengst van het oud papier hebben wij de afgelopen jaren mooie dingen kunnen doen voor de Kruiskerk en vele projecten kunnen ondersteunen. 
Wij willen tenslotte iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en vooral alle medewerkers die het bovengenoemde resultaat hebben mogelijk gemaakt                          
Namens OPA
W. de Jong
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Protestantse Gemeente Delfzijl

Corona Protocol vieren Kerkdiensten in de Kruiskerk.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor het bijwonen van een Kerkdienst in de Kruiskerk

1. We gebruiken de hoofdingang van Het Anker en u wordt verzocht een mondkapje op te doen.
2. U wordt ontvangen door een coördinator die u welkom heet en naar uw gezondheid vraagt.
3. U reinigt uw handen met een desinfecterende vloeistof.
4. Indien u een kledingstuk wilt ophangen zijn hiervoor kapstokken     
    geplaatst in de hal van Het Anker (voor de schuifdeur zaal 4)
5. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dan geldt:
        - Heren: toiletten in Het Anker.
        - Dames: de nieuwe toiletten in de hal van het nieuwe KIB.
    Er zal door de beheerder(s) met regelmaat worden schoongemaakt.
6. U kunt een zondagsbrief/orde van dienst van de statafel afnemen.
7. De entree van de Kerkzaal gaat via de linker deur.
8. U kunt een stoel uitkiezen in de kerkzaal. Stoelen en rijen die niet
    gebruikt worden zijn gemerkt. Bij vragen kunt u zich wenden tot de
    dienstdoende koster.
9. Er wordt tijdens de Kerkdienst niet gezongen door de gemeente.
10. Het verlaten van het kerkgebouw gaat vanaf de achterste rij, waarbij
      de dienstdoende koster hiervoor aanwijzingen geeft.
11. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een houder met drie
      collectezakken. Hierin kunt u uw bijdrage doen voor de
      bestemmingscollecten van die zondag.
13. Er is gedurende deze periode geen koffie drinken.
13. Voorkom samenscholing in de hal.
 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië
De winter komt eraan en wat is dan heerlijker dan warme, handgebreide sokken. Ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
U kunt ze bestellen bij mevrouw Stam,
telefoonnummer 61 84 47. Ze kosten nog steeds 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het Jeugdopvangcentrum Jardim Colonial in Brazilië.
Door de coronabesmettingen is de rommelmarkt dit jaar niet doorgegaan. We kunnen daardoor helaas minder geld overmaken naar Jardim Colonial.
Misschien wilt u daarom een gift overmaken. Dit kan op de bankrekening van F. Klein,
nummer NL94INGB0701224908 ovv gift VVB. De kinderen zullen u heel dankbaar zijn.
Alvast bedankt. Team vrouwen.
 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 9 september 2020
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
Helaas kunnen we sinds de tweede lockdown niet meer samenkomen.
Als de dansavonden  weer van start gaan dan zullen we dat op deze site bekend maken.


Hierbij de data voor het seizoen 2020 - 2021
 Woensdag: 9-9-20, 23-9, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 9-12, 23-12, 13-1-21, 27-1-20,
 Woensdag: 10-2-2020, 24-2, 3-3, 24-3,  7-4, 21-4, 5-5, 26-5, 9-6, 23-6.
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. Alleen het liturgisch centrum wordt in beeld gebracht. U ziet geen gemeenteleden die bij de dienst aanwezig zijn.
Wel kunnen de mensen van de techniek bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook is het fijn dat we de zangers zien. 
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »