Adventsconcert Lohmanorgel Adventsconcert Lohmanorgel
Op zaterdag 30 november, vlak voor de 1e zondag van Advent, geeft EEUWE ZIJLSTRA een Adventsconcert op het Lohmanorgel in de FARMSUMER KERK.
Aanvang 20.00 uur, Entree € 10,00
Eeuwe Zijlstra studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie bij onder andere Jos van der Kooy en Wim van Beek. Aan de conservatoria van Alkmaar en Groningen behaalde hij de diploma's Docerend Musicus (bachelor) en Uitvoerend Musicus (master).
Eeuwe is de vaste bespeler van vier zeer uiteenlopende en bijzondere orgels. Hij is organist van de Grote Kerk van Harlingen (Hinsz) en tevens organist van de Doopsgezinde Kerk in Groningen (Marcussen). Verder bespeelt hij het Schnitger-orgel in de Martinikerk in Groningen, onder meer bij de diensten van het Groninger Studenten Pastoraat en bij bijzondere activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Ten slotte is Eeuwe organist van het cultuurcentrum De Oosterpoort, waar zich het enige concertorgel in Noord-Nederland bevindt.
In verband met de komende Adventsperiode hebben wij als thema voor dit concert gekozen het bekende koraal “ Nun komm, der Heiden Heiland “. Dit koraal werd in 1524 geschreven door Maarten Luther en is een vertaling van de hymne "Veni redemptor gentium", die in 397 geschreven was door Ambrosius van Milaan. De  melodie werd gecomponeerd door Johann Gottfried Walther (1684 – 1748). Wij kennen het lied uit ons LIEDBOEK VOOR DE KERKEN als “ Kom tot ons, de wereld wacht “, lied 122 in een vertaling van J.W. Schulte Nordholt en in het “ nieuwe “ Liedboek is het Lied 433.
Er zijn veel componisten, die dit lied hebben gebruikt voor een koraalbewerking, waaronder natuurlijk Johann Sebastiaan Bach (1685 – 1750). Van hem speelt Eeuwe van de 17 zgn. Leipziger Koralen twee van de drie bewerkingen : BWV 659 en 661.
Ook de bekende componist en organist Dietrich Buxtehude (1637 – 1797) heeft een bewerking over dit lied geschreven (BuxWV 211).
Al met al een zeer boeiend programma, gespeeld door een buitengewoon begaafd musicus.
Kom luisteren, zou ik zeggen. Mooi, om zo de Adventsperiode te beginnen.

 
 
Succesvolle Rommelmarkt/bazaar Succesvolle Rommelmarkt/bazaar
Op zaterdag 12 oktober werd voor de24e keer de Rommelmarkt/bazaar gehouden in het Anker bij de Kruiskerk.
Dit is een van de hoogtepunten van de activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden. Met een enthousiaste ploeg medewerkers wordt altijd de Rommelmarkt/bazaar in goede harmonie voorbereid en uitgevoerd.
Het was gezellig in het Anker en er werd goed verkocht. De bloemtukjes zijn ieder jaar een groot succes, maar dit jaar sprong ook de verkoop van het speelgoed eruit. Ook de 2e-hands kleding, boeken en handwerkartikelen deden het goed, evenals de mooie zelfgemaakte kaarten.
Ook waren er mooie prijzen te winnen bij het Rad van Avontuur, het enveloppenspel en het 100-vel.
Al met al een bijzondere ochtend om met plezier aan terug te denken.  Te meer daar de verkoop  het mooie bedrag van € 4.200 heeft opgebracht. Een gedeelte van dit bedrag gaat via de Vrouwen voor Brazilië naar het JeugdOpvangcentrum Jardim Colonial  in Castro Paranà/Castrolanda  in Brazilië.


 
 
Actie Schoenendoos Actie Schoenendoos

‘Samen kunnen we tienduizenden kinderen het
mooiste cadeau van hun leven geven’.
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie Actie4kids. Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen en zo waardevol om kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die u/jij hebt gegeven. In landen waar het is toegestaan, wordt naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen gedeeld.
Sinds 1 november 2018 is Actie4Kids Schoenendoosactie een onderdeel van GAiN (Global Aid Network). GAiN is een christelijke hulpverleningsorganisatie en zet zich in voor mensen in nood.
Half oktober worden de folders voor de schoenendoosactie in de kerk uitgereikt. Vervolgens wordt u middels de zondagsbrieven verder over de actie geïnformeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij Femmie Riedstra (0596-61 74 88) en/of Petra de Jong (06-15 15 30 36)
 
 
"Knoop in je oren" "Knoop in je oren"
Bouwreis Guatemala januari 2020
Zoals u weet, ga ik in januari 2020 op bouwreis naar Guatemala. Daar ga ik met een groep vrijwilligers via Habitat for Humanity bouwen aan een veilig (t)huis voor 1 of meerdere gezinnen.
Half januari reis ik met Team Cement 4 af naar  de streek rond Solola, een stad centraal gelegen in Guatemala. De groep bestaat uit 15 mensen, groot genoeg om waarschijnlijk te bouwen aan meer dan 1 veilig (t)huis. Een veilig (t)huis is niet alleen een veilig huis, maar ook hygiëne en veilig koken. Het kan dus heel goed zijn dat we bouwen aan hygiënische sanitaire voorzieningen en veilige kookovens. Waar we ook aan mogen bouwen, ik weet zeker dat ze onze hulp kunnen gebruiken!
Inmiddels heb ik meerdere acties gehouden om geld in te zamelen voor het bouwprojekt. Onder andere de kaarsen met een afbeelding van De Ark er op, de Paashaasjes met chocolade-eitjes en deze zomer de lichtpuntjes voor Guatemala, zelfgemaakte vrolijke kaarsjes. Iedereen bedankt voor het steunen van het projekt door het kopen van de zelfgemaakte dingen of door het doneren van geld. Ik ga er goede dingen mee doen in Guatemala!

Voor een nieuwe creatieve actie om geld in te zamelen voor het bouwprojekt, heb ik uw hulp nodig. Ik ben op zoek naar grote, platte knopen (>1 cm doorsnede). Hebt u deze knopen in huis, dan houd ik me van harte aanbevolen. In de hal van het Anker staat een houten huisje waarin u uw knopen kunt doen (op de tafel naast de ingang, waar u ook oa de postzegels, mobieltjes en kaarsvet kunt inleveren).
Alvast hartelijk bedankt,
 
 
Schipperspastoraat. Schipperspastoraat.
Schipperspastoraat
In het weekeind liggen er een handvol binnenschepen in onze regio.
Schippers wonen met hun gezin aan boord. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ze gaan nooit naar huis, want hun schip is hun huis. Ook als ze in Delfzijl liggen.
Als ze kinderen hebben, wonen die ergens aan de wal in de kost,  of wonen op een internaat, om naar school te kunnen gaan. Sommige schippers gaan het weekeind naar hun kinderen of familie ergens in Nederland.
Op meerdere plaatsen in Nederland wordt door de kerken lectuur verspreid onder de schippers.
meestal op zaterdag gaan vrijwilligers bij de schepen langs met de Elisabethbode, Open deur, Eemsbode en nog wat lectuur.  Georganiseerd door PKN Utrecht.
Binnenvaartpastoraat, zo heet het met een mooi woord.
In de praktijk is het (kerk)lectuur bezorgen en een praatje maken bij de schippers die het weekeind in Delfzijl en omgeving liggen. Dat praatje wordt zeer op prijs gesteld. Over het weer en van-alles-en-nog-wat. Soms wordt er over kerkperikelen gepraat. Als ze zondags naar de kerk willen, dan vinden de mensen dat wel op internet. Maar wat menselijke aandacht is nog steeds niet gedigitaliseerd.
Om beurten brengen Geert Thurkov of ik (Bob Flobbe) de lectuur rond. Een uurtje werk op zaterdag (of vrijdag). Wij zoeken versterking. Want sinds wij gepensioneerd zijn vallen er gaten in het rooster.
Wie ?

 
 
Farmsumer Nocturnen met Sonus Vita Farmsumer Nocturnen met Sonus Vita

 
Op zondagavond 13 oktober, de 4e zondag van de herfst, werkt Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan mee aan onze Farmsumer Nocturnen
Voorganger ds. Marja de Jager.
Aanvang : 19.00 uur.
Naast het koor werken verder mee: Anne-Marije de Haas, renaissancefluit en Kees Steketee, orgel.
Het ensemble Sonus Vita werd opgericht in 1991, eerst als instrumentaal, later ook als vocaal ensemble. De naam werd gevonden in de tekst van een antifoon, geschreven door Hildegard von Bingen in ca. 1140, waarvan de beginregels luiden: “ Laus trinitati, quae sonus et vita ac creatrix omnium “ ofwel “ Lof aan de Drievuldigheid, die klank en leven is en voortbrengster van alle wezens.
Sonus Vita zingt in de dienst een introïtus van Anton Bruckner (1824 - 1896) : “ Locus iste “, Pseaume 23 van Jan Pietersz. Sweelinck (1562 - 1621), Singet dem Herrn (Psalm 98, dubbelkorig) van
Johann Pachelbel (1653 - 1706) en Pater Noster  gecomponeerd door Albert de Klerk (1917-1998).
Het thema van de dienst is PSALM 23, door Huub Oosterhuis verwoord in “ 150 psalmen vrij “ :
Jij mijn herder ? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarmee we de voortgang van onze Nocturnen hopen te kunnen financieren en die we dus van harte bij u aanbevelen.
We verwachten veel gemeenteleden te kunnen begroeten.
Bert Veentjer
 
 
Heel PGDelfzijl bakt Heel PGDelfzijl bakt


Tijdens de Startzondag op 22 september 2019 zijn zes
enthousiaste taartenbakkers in onze Gemeente in het zonnetje gezet . Ieder had rond een zelfgekozen bijbels thema een taart of cake gebakken. De taarten werden voor de dienst beoordeeld door een jury . Bob Flobbe werd uit geroepen tot 'Meester bakker' met de Groninger vlag taart. Hij koos het thema n.a.v Genisis 3:6, waar Eva van de vruchten eet van de levensboom midden uit de tuin en zij kennis kregen van goed en kwaad. Dit vehaal verbeeld nog steeds hoe wij met de aarde om gaan. Letterlijk in Groningen beeft de aarde en hoe ziet de toekomst van de aarde en de mensheid er uit?
Alle taarten zagen er prachtig uit. Heel de gemeente kon er van smullen.

 
Nog meer taarten Nog meer taarten
Inspiratie uit bijbelverhalen spelen een rol bij deze thema-taarten

 
Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker Bevestiging Ouderling-kerkelijk werker


Op zondag 8 september is Eelkje de Vries bevestigd als Ouderling-Kerkelijkwerker in onze Protestanste Gemeente te Delfzijl. Vele jaren heeft Eelkje dit werk in Roden en Burgum gedaan en na een verhuizing naar Vlagtwedde zet zij dit werk in Delzijl voort. In de dienst staat het verhaal van de zalving van Koning David centraal. Het gaat niet om het uiterlijk van de mens, maar om het innelijk-het hart. In het werk als pastor zal zij bij de bezoeken veel vehalen horen en met warme woorden, komend uit het hart u bemoedigen en samen zo gesprekken voeren.
Na de bevestiging en de bemoediging van de gemeente zingen we Eelkje toe: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.Na de bevestiging wordt er afscheid genomen van pastor Eppo Vroom. In de vacaturetijd van de predikant en kerkelijk werker heeft hij vooral bij de ouderen in de gemeente het pastoraat gaande gehouden. Veel bezoekwerk gedaan en rouwdiensten geleid. De voorzitter Tjerk de Vries sprak een dankwoord voor al dit pastoraatwerk uit. En natuurlijk hoort daar een bos bloemen bij.
Heel fijn dat het Christelijk Gemengdkoor Soli deo Gloria meewerkte in deze dienst. Voor het eerst o.l.v. Jan Harryvan, de nieuwe dirigent. De mooie liederen gaven een extra feestelijk karakter aan de dienst.
Na de dienst werden vele handen geschud en kreeg Eelkje gelukwensen met haar bevestiging. De kerkenraad en de gemeenteleden wensen haar een goede tijd en werkplezier toe.
 
 
Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019 Uit het Gemeente Beraad van maandag 17 juni 2019
Op 17 juni is op het Gemeente Beraad de verbouwplannen van de Kruiskerk door dhr. Pim van Dijk toegelicht.
Voor wat betreft de verbouw van de Kruiskerk is er op 20 mei een presentatie gehouden voor de kerkenraadsleden door de heer Pim van Dijk. Hij geeft deze presentatie namens de klankbordgroep die ca. 5 keer bij elkaar is geweest om te sparren over verbeteringen van de verschillende ruimten. Dezelfde presentatie is voor de Gemeente gehouden op maandag 17 juni. Een aantal van de opmerkingen zijn in onderstaand verhaal meegenomen.
Bij aanvang is gesproken over ‘Hoe kijk je naar een kerk en hoe waardeer je dat’ (wat is goed en wat kan verbeterd worden)?’.  Hieruit is een plan gekomen met prioriteiten en voorkeuren wat uiteindelijk heeft geleid tot een basisplan.
De eerste kerken zijn gebaseerd op de St Pieter in Rome (waar Petrus is begraven). We bidden naar het oosten (hoop op de toekomst dat Christus op aarde terugkomt, de
toekomst brengt heil). Hierop terugkijkend zouden wij een open gemeente willen zijn, open naar buiten toe, om een gemeenschap op te bouwen. Tegenwoordig niet meer om stichtend te zijn maar wel om elkaar te ontmoeten, ons in elkaar herkennen. Hoe kunnen we dit gebouw open zetten zodat dit een betekenis kan hebben voor geheel Delfzijl?
Het gaat eerst om een ontmoeting (beweging van buiten naar binnen en vervolgens weer andersom, een longfunctie): van sociale ontmoeting tot religieuze ontmoeting en weer andersom (je moet eerst socializen en je op je gemak voelen, vervolgens kun je je hart openstellen voor wat komt). Tegenwoordig is in veel gemeenten de liturgie veel losser dan vroeger. Tijdens het maken van het plan is Het Anker meegenomen, ook al had de kerk de grootste prioriteit. De klankbordgroep heeft o.a. een inventarisatie gemaakt van alle spullen/meubels en de ruimtes (hoe vaak wordt wát gebruikt), de kleuren in de ruimtes, etc.
De huidige ingang is confronterend, je kunt niet invoegen/aansluiten; dat is wél gewenst. Diverse opties zijn uitgetekend, waarbij één ontwerp extra is uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een kleine (afzonderlijke) kapel, met een eigen ingang. M.b.v. gebruik van akoestische bekleding kan het teveel aan galm weggenomen worden. Ook moet balans gebracht worden in verlichting, gericht op het liturgisch centrum.
Naast de opdracht om te kijken naar verbeterpunten, was ook de opdracht om te kijken wat mogelijk zou zijn om te verduurzamen. Dit blijkt beperkt te zijn. Goede optie is het plaatsen van een nieuwe HR-ketel in combinatie met vloerverwarming (af te schrijven in 21 jaar, terugverdientijd is 21 jaar).
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
In september hopen wij u meer informatie te kunnen verstrekken omtrent de financiële mogelijkheden en hoe nu verder.
(zie ook power pointpresentatie op de hoofdpagina van de website)
 
Eetgroep Eetgroep
Woensdag 4 december staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Het Anker voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 5,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 45 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
Dit is de laatste keer dat we samen eten in dit seizoen. In september 2019 zullen de nieuwe data bekend gemaakt worden.  
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020
In januari 2018 ben ik, zoals u weet, op bouwreis naar Cambodja geweest. Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt! Het was een groot avontuur: bouwen op Cambodjaanse wijze, met Cambodjaanse bouwmaterialen en Cambodjaanse bouwvakkers. Maar de meeste indruk maakte het samen bouwen met de toekomstige bewoners. Weten voor wie je bouwt  en samen met diegene bouwen aan een (t)huis, geeft onuitputtelijke energie!
Al tijdens de reis in 2018, besloot ik dat dit geen eenmalige ervaring zou blijven…
Met de ervaring van Cambodja, kon ik dus niet anders dan me weer inschrijven voor een nieuwe bouwreis, met dezelfde groep, maar naar een ander land. In januari 2020 ga ik met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend. Maar dat het een hele andere manier van bouwen zal zijn, is duidelijk. Guatemala ligt in aardbevingsgebied, dus is een goede fundering (letterlijk en figuurlijk) heel belangrijk. De bouwmaterialen zullen anders zijn, een huisje van bamboe op palen, zoals in Cambodja, is niet echt aardbevingsbestendig…
Inmiddels ben ik al weer vol in actie om geld voor deze bouwreis bijeen te krijgen. U hebt in groten getale kaarsen met een afbeelding van De Ark bij mij besteld. Het heeft een mooie opbrengst voor de bouwreis opgeleverd, mijn hartelijke dank hiervoor! Is de actie aan u voorbij gegaan en wilt u alsnog een kaars bestellen: voor € 4.99 maak ik er een voor u. (Er zijn ook mogelijkheden met geboortekaartjes, kopieën van foto’s etc, dus als u nog op zoek bent naar een persoonlijk kadootje…)
In een volgend kerkblad kan ik u de link geven waarmee u op internet een kijkje kunt nemen op de bouwpagina van Team Cement 4 en mijn persoonlijke pagina, zodat u kunt meegenieten van de voorbereidingen en tzt de bouwreis op de voet kunt volgen.
Alies Flobbe
 
 
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 11 september 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »