Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
De eetgroep van woensdag 5 februari is helemaal vol geboekt. Het menu bestaat uit een lichte paddenstoelensoep, lekkere stoofschotels met rodekool, aardappelen en appelmoes en het toetje is nog even een verrassing. Maar eenvoudig en lekker wordt het vast.
Voor de eetgroep op woensdag 4 maart kan ieder die een keer wil mee eten zich opgeven. Jong of oud, alleen of samen, bij ons is iedereen welkom. ‘Samen aan tafel’ was lang geleden het thema in de 40 dagentijd en die slogan proberen we ook dit jaar weer uit te dragen.
Dit jaar is het thema in de 40 dagentijd: ‘Sta op’, een rode draad door alle dagen heen. Natuurlijk staat er ook deze keer een drie gangen menu voor u klaar, maar de gerechten zijn aangepast aan de levenshouding van de tijd voor Pasen. U kunt de volgende gerechten verwachten: Aspergesoep, 3 vegatarische schotels en 1 schotel met witvis, rauwkost en een toetje
Opgave op de lijst in de hal van de kerk of telefonisch bij Ageeth Jansma (61 40 32) en per email bij Hennie de Vries ()
Kosten € 5,00 p.p.
 
 
Contactpersonen bijeen voor de 'Actie Kerkbalans' Contactpersonen bijeen voor de 'Actie Kerkbalans'

“START KERKBALANS”
Dit jaar werd de kerkbalans eens anders gestart.
De contactpersonen waren per brief uitgenodigd voor een hapje en een drankje in het anker op 17 januari om 16 uur tot 17 uur.
De gasten worden door de commissie verwelkomd.
Daar werd een drankje en een hapje geserveerd en kon men  kennismaken met elkaar. Leuk om zo een praatje met andere contactpersonen te maken.
Na een gezellig samen zijn, had een ieder zijn kerkbalans-enveloppen in ontvangst genomen.
Ook kon men nog een kijkje in de kerk nemen om de vorderingen te zien van de afgelopen weken .
Er is in die tijd veel werk verzet van professionels en vrijwilliger, een compliment!!
Het was een succesvolle bijeenkomst en werd op deze manier erg op prijs gesteld.
Namens de commissie een vriendelijke groet .
Gerard,Ageeth,Elly,Aukje 

 
 
Vervolg verbouwing Kruiskerk Vervolg verbouwing Kruiskerk


De vloer is dichtgemaakt op de zijkanten na om nog onder de vloer te kunnen om leidingen leggen.
Op zaterdag hebben een aantal vrijwilligers weer een paar uur nieten uit de vloer verwijderd
De werkzaamheden aan het plafond zijn ook deze week verder gegaan door aannemer Henckel, die het oude zachtboard plafond heeft verwijderd en het regelwerk spijker vrij maakt zodat hier het nieuwe plafond op bevestigd kan worden.
De onderste platen, die door de "bocht" gemonteerd worden, zijn nagenoeg al aangebracht.
Deze week worden de geperforeerde gipsplaten [voor de akoestiek] aangevoerd en zullen de eerste platen gemonteerd worden. De geperforeerde gips platen beslaan ongeveer de helft van de totale oppervlakte van het plafond.
Installateur Westerdijk is dinsdag begonnen met de demontage van de oude luchtbehandeling kast en de kanalen.
Schildersbedrijf Bagnay heeft een paar glas en lood ramen gedemonteerd om ze te laten herstellen. Deze onderste helft van deze ramen zakt wat naar beneden, daar zoeken we nog een oplossing voor.
De werkgroep heeft overleg gehad, is in een paar supgroepje verdeeld om zich met verdere inrichting van de kerkzaal/stilte centrum bezig te houden en hebben in de kerk de [tijdelijke] opstelling van de beamers en schermen bekeken om een keuze te maken.
Vrijdag is er om 16.00 weer de mogelijkheid om een kijkje te kunnen nemen en uitleg te krijgen.
Namens de bouwcommissie,
Dirk Doornbos.


 
 
Kerstviering bij Vrouwenver. Dorcas Kerstviering bij Vrouwenver. Dorcas
 
Woensdag 18 December hadden we  onze kerstavond .Samen met ouderen uit Farmsum
 We begonnen we om 6 uur met een broodmaaltijd.Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
Mevr. Pathuis heette
ons allen hartelijk welkom.De zaal was mooi versiert en de tafels gezellig gedekt.
Mevr. Pathuis ging ons voor in gebed.En we lieten ons alles goed smaken.Een luxe broodje en verder waren er verschillende soorten brood. Als drinken hadden we koffie, thee, melk of karnemelk.Na het eten was er een pauze. Er werden kerstliederen gezongen met een gedicht er tussendoor. Toen was het half 8 en begonnen we met de kerstliturgie getieteld "God komt naar ons toe
Het werd gelezen door de dames bestuur en da. de Jager. Op het orgel werden we begeleidt door de heer de Vries.
Even een pauze en er werd koffie of thee geschonken en een kerstkrans gepresenteerd. 
Ook werd er een collecte gehouden voor een goed doel. Ditmaal was het voor Alies Flobbe, die met een team naar Guatemala gaat om daar samen met een paar bewoners een huis tebouwen. Ook hopen ze te
bouwen aan een veilige toekomst:rookloze fornuizen,waterfilter enz.De opbrengst hiervoor was €168,50 Dan volgt er nog een kort kerstverhaal
  getiteld:Het lantaarntje.Een meisje dat naar Noorwegen ging en naar de kerk ging met Kerst maar geen lantaarntje had.,kreeg er een van de koster.
Er was geen licht,daarom had ieder een lantaarntje. Hoe meer mens, hoe meer licht.Het is tijd om te eindigen. Na wat frisdrinken met een snoepje was het : Wel thuis en gezegende feestdagen.
Foto's behorende bij deze viering vindt u bij fotoalbums
 
Reis naar Guatamala Reis naar Guatamala
 
Eindelijk is het dan bijna zo ver! 17 januari as. stap ik in het vliegtuig naar Guatemala om samen met Team Cement 4 van Habitat for Humanity te gaan bouwen! Na een jaar van voorbereidingen en acties is het dan nu zo ver om de handen uit de mouwen te gaan steken daar.
We bouwen in de provincie Sololá, op een paar uur rijden, westelijk van de hoofdstad Guatemala Stad. Het gebied ligt in de hooglanden van Guatemala, op een hoogte van ongeveer 1600 meter. Overdag is het aangenaam bouwweer, rond de 17-20 graden, ’s avonds en ’s nachts kan het fris zijn. Het bouwen op deze hoogte zal ons, laaglanders, extra inspanning kosten, maar dat gaat de pret niet drukken!
We bouwen voor en met 2 gezinnen. De bewoners bouwen mee én lossen een laagrentende hypotheek voor hun huis af.
We zijn voorbereid op zwaar werk: cement mengen met de hand, stenen sjouwen, betonvlechten, graven aan de funderingen. Een heel huis afbouwen, zoals in Cambodja in 2018, gaat ons niet lukken in de tijd dat we er zijn, maar op een goed fundament kunnen ze verder bouwen aan een stevige, aardbevingsbestendige, toekomst!
Daarnaast hopen we ook te mogen bouwen aan een veilige toekomst: rookloze fornuizen die 60% minder hout verbruiken en op hoogte zijn zodat de hete pitten buiten bereik van kleine kinderhandjes zijn. Of aan een hygiënische latrine en een waterfilter voor veilig drinkwater (40% van de kindersterfte in Guatemala wordt veroorzaakt door vuil drinkwater). Meer dan genoeg werk aan de winkel voor ons!
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage aan het bouwproject!  De acties die ik heb gehouden, zijn zeer enthousiast ontvangen en ik heb veel van mijn zelfgemaakte dingen verkocht. Samen met uw gulle giften heeft het een mooi bedrag opgeleverd. Zelfs zo’n  mooi bedrag , dat Habitat for Humanity Guatemala er meer mooie dingen voor meer gezinnen mee kan doen! Een speciaal bedankje aan de MWD kan natuurlijk niet ontbreken: heel, heel hartelijk bedankt voor  de donaties! Muchas Gracias.  Ik betaal zelf mijn reiskosten, dus de opbrengst van de acties en de donaties gaat geheel naar Habitat Guatemala.
Het geeft me een warm gevoel dat zo veel van u meeleven en een lichtpuntje willen zijn voor de mensen in Guatemala. Ik voel me dankbaar dat ik naar Guatemala mag afreizen. Ik ga er voor zorgen dat er iets moois gebouwd gaat worden!
Een hartelijke groet van bouwvrouw Alies
 
 
Over de herinrichting van de Kruiskerk Over de herinrichting van de Kruiskerk


Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen. Het besluit heeft in onze gemeente gemengde reacties opgeroepen. Er zijn enthousiaste reacties: dat wat we tijdens het proces van samenvoeging van beide wijkgemeenten Noord en Zuid eerder met elkaar hebben afgesproken gaat door: als samengevoegde gemeente krijgen we een nieuwe kerkzaal, waarin we een nieuwe start voor ons allen mogen zien, een nieuwe plaats voor iedereen om samen te vieren. Er zijn ook reacties van teleurstelling en verdriet: de kerkzaal die we hadden en die we met eigen handen en geld zo’n twintig jaar geleden opnieuw hebben ingericht, is niet meer. Teleurstelling is er ook over de handelwijze van de kerkenraad die volgens sommige gemeenteleden te snel een besluit zou hebben genomen en de gemeente onvoldoende zou hebben gehoord. De kerkenraad heeft daarom in de week voorafgaande aan 1 december jl. een groep van deze teleurgestelde gemeenteleden uitgenodigd voor een gesprek en heeft met hen van gedachten gewisseld over de gevolgde procedure en over verschillende aspecten in de herinrichting van de kerkzaal. De uitkomst van dit overleg is dat we samen hebben vastgesteld dat er tijdens de gevolgde procedure in de communicatie tussen kerkenraad en gemeente een misverstand is ontstaan. Sommige gemeenteleden gingen er vanuit dat er na het gemeenteberaad in juni 2019 een nieuwe bijeenkomst zou volgen waarin we een besluit zouden nemen over het gehele plan incluis financiële dekking. De kerkenraad hoorde tijdens het gemeenteberaad in juni geen grote bezwaren en concludeerde dat de gemeente akkoord was met het voorgestelde plan en kondigde aan dat het College van Kerkrentmeesters aan de slag ging met de verdere uitwerking, incluis financiële dekking.
Tijdens het gemeenteberaad van 18 november kwam het misverstand aan het licht: sommige gemeenteleden dachten dat het plan nog veranderd kon worden: dit bleek niet het geval, de kerkenraad wilde de gemeente horen over de financiële dekking. Het plan voor de herinrichting stond vast na het gemeenteberaad in juni. Uiteraard betreurt de kerkenraad deze miscommunicatie. De kerkenraad heeft met de genoemde groep gemeenteleden ook gesproken over verschillende aspecten van de herinrichting, zoals het verplaatsen van het liturgisch centrum, de plaatsing van de stoelen en de vloer. De kerkenraad heeft benadrukt dat het plan voor de herinrichting is ontwikkeld en besproken in de klankbordgroep van 18 gemeenteleden en die daarbij door architect Pim van Dijk is begeleid. De kerkenraad ziet deze klankbordgroep als de vertegenwoordiging van onze gemeente in de ontwikkeling van dit plan. Ook heeft de kerkenraad nog eens onder de aandacht gebracht dat de kerkzaal multifunctioneel wordt en dat we de kerkzaal straks op verschillende manieren kunnen inrichten. Daarmee hoopt de kerkenraad de zorgen van de groep van teleurgestelde gemeenteleden deels te hebben weggenomen. De kerkenraad hoopt en verwacht dat we als gemeenteleden in een samengevoegde gemeente de realisatie van de nieuwe kerkzaal willen en kunnen zien als een nieuw begin voor ons allen: een plaats waar we als een vitale gemeente samen ons geloof in onze Heer, Jezus Christus, mogen belijden en vieren en elkaar mogen ontmoeten!        
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk (vicevoorzitter) en Gerard Klasens (vicevoorzitter College van Kerkrentmeesters)

 
Schipperspastoraat. Schipperspastoraat.
Schipperspastoraat
In het weekeind liggen er een handvol binnenschepen in onze regio.
Schippers wonen met hun gezin aan boord. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ze gaan nooit naar huis, want hun schip is hun huis. Ook als ze in Delfzijl liggen.
Als ze kinderen hebben, wonen die ergens aan de wal in de kost,  of wonen op een internaat, om naar school te kunnen gaan. Sommige schippers gaan het weekeind naar hun kinderen of familie ergens in Nederland.
Op meerdere plaatsen in Nederland wordt door de kerken lectuur verspreid onder de schippers.
meestal op zaterdag gaan vrijwilligers bij de schepen langs met de Elisabethbode, Open deur, Eemsbode en nog wat lectuur.  Georganiseerd door PKN Utrecht.
Binnenvaartpastoraat, zo heet het met een mooi woord.
In de praktijk is het (kerk)lectuur bezorgen en een praatje maken bij de schippers die het weekeind in Delfzijl en omgeving liggen. Dat praatje wordt zeer op prijs gesteld. Over het weer en van-alles-en-nog-wat. Soms wordt er over kerkperikelen gepraat. Als ze zondags naar de kerk willen, dan vinden de mensen dat wel op internet. Maar wat menselijke aandacht is nog steeds niet gedigitaliseerd.
Om beurten brengen Geert Thurkov of ik (Bob Flobbe) de lectuur rond. Een uurtje werk op zaterdag (of vrijdag). Wij zoeken versterking. Want sinds wij gepensioneerd zijn vallen er gaten in het rooster.
Wie ?

 
 
Eetgroep Eetgroep
Woensdag 5 februari 2020 staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Het Anker voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 5,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 45 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
Dit is de laatste keer dat we samen eten in dit seizoen. In september 2019 zullen de nieuwe data bekend gemaakt worden.  
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 11 september 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »