Kinderviering Kinderviering
Afgelopen kerstavond hebben we een mooie kinderkerstdienst gehad. In samenwerking met Joyce Mollema en Nina Jovanovic en het kinderkerstkoor Delfzijl, welke zij hebben opgericht, hebben ze een musical uitgevoerd. Met zang en theater was dit weer een prachtige uitvoering! De zaal in de Ark was bijna geheel vol!
De opbrengst van de collecte was €116,96 en er zat ook nog one penny bij! Deze is inmiddels gestort naar KiKa, op de penny na dan.
Helaas heeft Joyce aangegeven te willen stoppen met de organisatie van de musical en het koor. 
Nina wil het kerstkoor misschien wel overnemen maar dat zien we eind dit jaar weer. Bedankt Joyce voor alle inzet die jij hebt gegeven al die jaren!
Ook bedanken we Kees Straatman die na 41 jaar stopt met het geven van de kinderviering! 
En tenslotte ook Marjan van Hal die ook stopt bij de kinderviering gezien zij waarschijnlijk naar Assen gaan verhuizen.
We hopen dit jaar weer een mooi jaar te maken met alle kinderen in de kinderviering. 
 
 
10R4ING 10R4ING
Hallo allemaal,
Na de zomerstop begint uiteraard ook de Tienerviering weer.
Alle tieners zijn van harte welkom!
We waren altijd gewend om de 3e zondag van de maand bij elkaar te komen, maar het koffiedrinken na de dienst is nu elke 2e zondag. We hebben daarom besloten de Tienerviering te verschuiven naar elke 2e zondag van de maand.
Vind je het leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten in de kerk, ben je benieuwd hoe die over het geloof denken en wil je weten wat de Bijbelverhalen van toen ons nu nog kunnen zeggen? Kom dan naar de 10R4ING!
Schrijf het in je agenda, zet een reminder in je telefoon en kom allemaal de 2e zondag van elke maand naar de Tienerviering.
De eerste keer van dit seizoen is zondag 9 september in de Kruiskerk, tijdens de kerkdienst.  
Tot dan! Groeten van Ageeth en Alies
 
 
Kinderviering Kinderviering
Elke zondagmorgen wordt er kinderviering gehouden. Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om te lezen, te luisteren, te praten en om werkjes te maken, al dan niet gekoppeld aan bijzondere periodes (denk aan Pasen, Kerst enz.).

Tijdens de collecte in de kerkdienst worden we weer naar binnen geroepen om de zegen mee te krijgen.

De kindervieringleiding,
Aletta Afman, Hester van der Wel, Marjan van Hal, Petra de Jong en Wietze de Vries.
 
 
Steun het Jeugdwerk Steun het Jeugdwerk
Steun ons met uw gift! Onze jeugd verdient het.
 
Allereerst onze hartelijke dank aan u die al aan ons gedacht heeft en een gift aan ons heeft overgemaakt. Uw bijdrage maakt het mogelijk om zondags tijdens de kinder- en tienerviering maar ook bij andere projecten in het jeugdwerk (o.a. kerstviering) voldoende financiële armslag te hebben ons werk te doen.
 
En dus ons verzoek:

Steun ons door een gift over te maken op

rek. nr. NL 05 FVLB 063 5806 991
t.n.v. CvK Prot.Gem. Delfzijl
inzake Jeugdwerk
Zicht 25, 9932 BL Delfzijl
 
Alvast onze hartelijke dank!

Secretaris/Penningmeester: Marjan van Hall
 
Tienerviering Tienerviering
Ben je 12 jaar of ouder en benieuwd hoe andere tieners over het geloof denken? Houd je wel van een discussie, vind je het gezellig om leeftijdgenoten te ontmoeten in de kerk, durf je te zeggen hoe je over bepaalde dingen denkt, of luister je liever naar wat een ander te zeggen heeft en wil je weten wat de Bijbelverhalen van toen je nu nog kunnen zeggen?
Kom dan  elke 2e zondag van de maand naar de Tienerviering, tijdens de kerkdienst.

Tot ziens op de Tienerviering,
Groeten van alle tieners en de leiding:
Ageeth Jansma, Tel. 61 40 32, Alies Flobbe, Tel. 61 28 15