Kinderviering De Ark Kinderviering De Ark

Elke zondagmorgen wordt er kinderviering gehouden. Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte om te lezen, te luisteren, te praten en om werkjes te maken, al dan niet gekoppeld aan bijzondere periodes (denk aan Pasen, Kerst enz.).

Tijdens de collecte in de kerkdienst worden we weer naar binnen geroepen om de zegen mee te krijgen.

De kindervieringleiding,
Aletta Afman, Hester van der Wel, Marjan van Hal en Wietze de Vries.
 

 
Steun het Jeugdwerk Steun het Jeugdwerk

Steun ons met uw gift! Onze jeugd verdient het.
 
Allereerst onze hartelijke dank aan u die al aan ons gedacht heeft en een gift aan ons heeft overgemaakt. Uw bijdrage maakt het mogelijk om zondags tijdens de kinder- en tienerviering maar ook bij andere projecten in het jeugdwerk (o.a. kerstviering) voldoende financiële armslag te hebben ons werk te doen.
 
En dus ons verzoek:

Steun ons door een gift over te maken op

rek. nr. NL 05 FVLB 063 5806 991
t.n.v. CvK Prot.Gem. Delfzijl
inzake Jeugdwerk
Zicht 25, 9932 BL Delfzijl
 
Alvast onze hartelijke dank!

Secretaris/Penningmeester: Marjan van Hall

 
Tienerviering in De Ark Tienerviering in De Ark

Ben je 12 jaar of ouder en benieuwd hoe andere tieners over het geloof denken? Houd je wel van een discussie, vind je het gezellig om leeftijdgenoten te ontmoeten in de kerk, durf je te zeggen hoe je over bepaalde dingen denkt, of luister je liever naar wat een ander te zeggen heeft en wil je weten wat de Bijbelverhalen van toen je nu nog kunnen zeggen?
Kom dan  elke 3e zondag van de maand naar de Tienerviering, tijdens de kerkdienst in de Ark!

Tot ziens op de Tienerviering,
Groeten van alle tieners en de leiding:
Ageeth Jansma, Tel. 61 40 32, Alies Flobbe, Tel. 61 28 15