Pastoraat Pastoraat

Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar de contactgegevens van de ouderlingen die u bij de secties aantreft. De contactgegevens van de predikant vindt u elders op onze website (tab ‘Over ons’)
 
Sectie 1:              Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Ouderling:          vacant
 
Sectie 2:              Bornholm en Kustweg noord
Ouderlingen:     dhr. Siebolt Oudman ( 0596 6180 80)
                                mw. Femmy Riedstra ( 0596 6174 88)
 
Sectie 3:              Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid
Ouderling:          dhr. Reinder de Vries ( 0596 6257 45)
 
Sectie 4:              Schrijversbuurt, Landenbuurt en De Wending
Ouderlingen:     mw. Anneke Mulder ( 0596 6100 15)
                               mw. Hennie de Vries ( 0596 6183 46)
 
Sectie 5:              Centrum en Over de Gracht
Ouderling:          mw. Wies Veling ( 0596 6325 28)
 
Sectie 6:              Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark
Ouderling:          dhr. Jan van Doorn ( 0596 6286 69)
 
Sectie 7:              Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en Dethmerseiland
Ouderling:          mw. Frouwkje Klein ( 0623 6885 12)
 
 
Sectie 8:              Doklanden, Centrum Farmsum, Oosterveld, 
                            Farmsumerpoort en Meedhuizen
Ouderlingen:     mw. Aukje van Tholen ( 0596 6190 87)
                               mw. Elly Mietus ( 0596 6195 21)
 
Sectie 9:              Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd, Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Ouderling:          dhr. Frans Geluk ( 0596 6202 22)
 
Voormalige voorkeursleden uit de wijk Noord (tot 2019)
Ouderling:          mw. Trienke Flobbe ( 0596 6282 12)
 
 
               
 

terug