Bijeenkomst pastoraat in september 2020 Bijeenkomst pastoraat in september 2020
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
Om het naar elkaar omzien in deze situatie concreet te maken, dat blijven we proberen.
Gelukkig is het wel mogelijk dat ik langskom. Maar dat doe ik alleen na voorafgaand telefonisch of mailcontact. Dus als u het op prijs stel dat ik langskom of u denkt dat het goed is dat ik bij iemand, die u kent langsga, neem dan contact met mij op. Dat kunnen we een afspraak maken.
Mijn contactgegevens vindt u ook vooraan in het Kerkblad: Tel: 06-57 57 43 52 of 0599-85 37 46.
Mail: pastoredevries@ziggo.nl.
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (a.oosterloo@kpnmail.nl; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)


Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (joke@techni-c-all.nl:  0612110228)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee. In sectie 5 (Centrum en Over de Gracht) zijn in de afgelopen tijd vijf contactpersonen om uiteenlopende redenen gestopt, één nieuwe contactpersoon trad aan. Mocht u in deze sectie als contactpersoon willen meehelpen, dan kunt u contact opnemen met ouderling mw. Wies Veling. Vele handen maken licht werk!
We wisselden tijdens ons samenzijn van gedachten over hoe we in deze tijd met beperkende maatregelen het pastoraat vormgeven. In het pastoraat draait het immers om nabijheid en juist dat is lastig in deze coronatijd. Dat maakt dat het ons soms ook wel wat moeite kost om gestalte aan het pastoraat te geven. We proberen het bezoekwerk voorzichtig weer op te pakken en we doen dat steeds in goed overleg met de te bezoeken gemeenteleden. Leidend is wat hun voorkeur heeft: een bezoek aan huis, een telefoon- of videogesprek, een appje. Ook zijn er ouderlingen met een kwetsbare gezondheid en zij zullen in de komende tijd wel telefonisch contact met gemeenteleden in hun sectie hebben, maar nog geen bezoekjes kunnen afleggen.
We gaan proberen om vanaf oktober a.s. de zondagse bloemengroet weer door onze bloemenbezorgers te laten verzorgen. Als dat lukt komt er daarmee een einde aan de bezorging door Bloemenhuis Akkerman.
Vanuit de taakgroep is er een voorstel naar de redactie van de zondagsbrief gestuurd ter verbetering van de vermelding op de zondagsbrief van gemeenteleden die onze aandacht door het sturen van een kaartje behoeven: eerst naam en adres van ziekenhuis of verpleeghuis, daaronder de namen van de daar verblijvende gemeenteleden. Een reden voor opname in ziekenhuis dan wel verpleeghuis alleen bij eerste vermelding op de zondagsbrief en uiteraard ook alleen met toestemming van betrokkene.
Als laatste willen we hier noemen dat het sommige ouderlingen opviel dat bij zowel de berichtgeving over de open dag van de Kruiskerk in juli jl. als bij de startzondag van 20 september jl. gemeenteleden zich afvroegen in welke sectie van onze gemeente zij wonen. We nemen de indeling daarom nog een keer op in dit kerkblad. Ook kunt u de indeling in secties vinden op onze website (www.pgdelfzijl.nl/pastoraat) of in de blauwe Informatiegids 2019 van onze gemeente.
Namens de taakgroep Pastoraat
Frans Geluk