Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      vacant
                       Bezoeker: R. de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      vacant
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)


Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (joke@techni-c-all.nl:  0612110228)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In december jl. moesten we besluiten opnieuw een bijeenkomst van onze taakgroep te laten vervallen vanwege de beperkende maatregelen. En in het omzien naar elkaar tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en de koffie-ochtenden in Het Anker werden we, opnieuw, gedwarsboomd door de coronacrisis.  Gelukkig is het wel mogelijk om het pastoraat in onze gemeente in de vorm van huisbezoeken te laten doorgaan. En ook kunnen we doorgaan met onderling pastoraat, als gemeenteleden die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap. Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis ons heeft gedwongen tot bezinning op wat van waarde is in ons leven. Hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten en er voor elkaar te kunnen zijn. Nabijheid heeft voor veel mensen meer betekenis gekregen. We voelen meer dan eerder dat we deel uitmaken van een familie, een buurt, een school, een organisatie, zoals bijvoorbeeld een kerkgemeenschap, of een vriendengroep. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar wat Nederlanders met elkaar verbindt, laat zien dat individuele vrijheid bovenaan staat bij een grote meerderheid van de mensen. Het leven in een vrij land, waar je kunt zeggen wat je vindt en mag zijn wie je bent, is wat hen bindt aan Nederland. Tegelijk maken veel Nederlanders zich er zorgen om dat opvattingen en leefwijzen in alle vrijheid steeds vaker botsen, en dat de tegenstellingen toenemen. De coronacrisis heeft laten zien dat mensen zich oprecht zorgen maken over die toenemende tegenstellingen, maar ook dat er veel bereidheid is om te zorgen voor elkaar. Denk aan alle mantelzorgers en vrijwilligers, ook in onze eigen gemeente. Er is dus wel degelijk een gemeenschappelijke basis en die kunnen en moeten we aanspreken en waarderen. Verbondenheid met elkaar is niet gratis, maar vraagt van een ieder van ons het vermogen om zich in te leven in de ander en niet meteen te oordelen of onverschillig langs elkaar heen te leven. En dat op basis van ons geloof in Jezus, die ons heeft voorgeleefd hoe wij in deze wereld kunnen omzien naar elkaar en ons met elkaar kunnen verbinden. Dat 2022 een jaar van toenemende verbondenheid mag zijn!   
Namens de taakgroep Pastoraat,

Frans Geluk