Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (a.oosterloo@kpnmail.nl; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt en
                      De Wending
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      vacant
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee. In sectie 5 (Centrum en Over de Gracht) zijn in de afgelopen tijd vijf contactpersonen om uiteenlopende redenen gestopt, één nieuwe contactpersoon trad aan. Mocht u in deze sectie als contactpersoon willen meehelpen, dan kunt u contact opnemen met ouderling mw. Wies Veling. Vele handen maken licht werk!
We wisselden tijdens ons samenzijn van gedachten over hoe we in deze tijd met beperkende maatregelen het pastoraat vormgeven. In het pastoraat draait het immers om nabijheid en juist dat is lastig in deze coronatijd. Dat maakt dat het ons soms ook wel wat moeite kost om gestalte aan het pastoraat te geven. We proberen het bezoekwerk voorzichtig weer op te pakken en we doen dat steeds in goed overleg met de te bezoeken gemeenteleden. Leidend is wat hun voorkeur heeft: een bezoek aan huis, een telefoon- of videogesprek, een appje. Ook zijn er ouderlingen met een kwetsbare gezondheid en zij zullen in de komende tijd wel telefonisch contact met gemeenteleden in hun sectie hebben, maar nog geen bezoekjes kunnen afleggen.
We gaan proberen om vanaf oktober a.s. de zondagse bloemengroet weer door onze bloemenbezorgers te laten verzorgen. Als dat lukt komt er daarmee een einde aan de bezorging door Bloemenhuis Akkerman.
Vanuit de taakgroep is er een voorstel naar de redactie van de zondagsbrief gestuurd ter verbetering van de vermelding op de zondagsbrief van gemeenteleden die onze aandacht door het sturen van een kaartje behoeven: eerst naam en adres van ziekenhuis of verpleeghuis, daaronder de namen van de daar verblijvende gemeenteleden. Een reden voor opname in ziekenhuis dan wel verpleeghuis alleen bij eerste vermelding op de zondagsbrief en uiteraard ook alleen met toestemming van betrokkene.
Als laatste willen we hier noemen dat het sommige ouderlingen opviel dat bij zowel de berichtgeving over de open dag van de Kruiskerk in juli jl. als bij de startzondag van 20 september jl. gemeenteleden zich afvroegen in welke sectie van onze gemeente zij wonen. We nemen de indeling daarom nog een keer op in dit kerkblad. Ook kunt u de indeling in secties vinden op onze website (www.pgdelfzijl.nl/pastoraat) of in de blauwe Informatiegids 2019 van onze gemeente.
Namens de taakgroep Pastoraat
Frans Geluk
 
 
Taakgroep Pastoraat en het coronavirus Taakgroep Pastoraat en het coronavirus
In onze taakgroep Pastoraat is het geven van aandacht en zorg aan de ander de kern waar het om draait. En dat op zo’n manier dat die ander iets ervaart van geloof, hoop en liefde, zoals we die in de kerk met elkaar delen. Nu het coronavirus onder ons is, staat ons pastoraat onder druk. Want een vanzelfsprekende vorm van pastoraat zoals het doen van huisbezoek kan nu niet. Niet door onze predikant en kerkelijk werker, niet door de ouderlingen en ook niet door gemeenteleden onderling. Vooral voor onze gemeenteleden die alleen thuis zitten, in een ziekenhuis zijn opgenomen of die in een verpleeghuis wonen, is het een moeilijke tijd. Want geen bezoek meer mogen ontvangen, kan een gevoel van eenzaamheid geven: je voelt je afgesneden van degenen die je lief en dierbaar zijn. Toch betekenen de genomen maatregelen niet dat daarmee het pastoraat in onze gemeente niet meer mogelijk is. Want er zijn allerlei vormen van contact mogelijk waarmee we zorg en aandacht voor een ander in en om onze gemeente kunnen bieden. U heeft daar al iets van gemerkt door en in de pastorale brief die ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries hebben geschreven. Naast de pastores en de ouderlingen kunt u als gemeentelid ook zelf meedoen in het onderlinge pastoraat door om te zien naar een u bekend gemeentelid, van wie u weet dat hij of zij het onderlinge contact op prijs stelt of van wie u vermoedt dat zij of hij hulp kan gebruiken.  Daarbij kunt u denken aan een telefoontje of een kaartje in de brievenbus (dit laatste niet bij kwetsbare ouderen, want het UMCG leert ons dat ook door een kaartje het virus kan worden verspreid). Of een berichtje via Whatsapp, sms of Messenger. Of door gebruik te maken van videodiensten van Skype of Facetime waarbij je tijdens het gesprek ook iemand kunt zien. Meer voorbeelden om het pastoraat in deze tijd vorm te geven kunt u vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl .
Daarnaast is het goed om hier te noemen dat kerken en lokale hulporganisaties hun krachten bundelen. Via het platform https://www.nietalleen.nl  worden mensen en organisaties die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. U vindt dit platform eveneens op de website van de PKN.
Tenslotte: in ons pastoraat weten wij ons gedragen door de liefde van God. En mogen we weten dat God in onze gemeente in en door mensen heen werkt. In deze bijdrage willen we u allen vanuit onze taakgroep troost en bemoediging meegeven door twee coupletten van het bekende lied 416 uit het liedboek toe te voegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Frand Geluk