Uit de kerkenraad (sept2021) Uit de kerkenraad (sept2021)
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 september hebben wij met elkaar gesproken over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Wij hebben hiervoor ook gekeken naar de onderstaande richtlijnen van de landelijke kerk.
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.
Voor onze diensten zal dit betekenen dat aanmelden vanaf 3 oktober niet meer nodig is. In de kerkzaal zullen een aantal rijen stoelen aan elkaar worden geschoven. Daarnaast houden wij ook de mogelijkheid open voor gemeenteleden die wel graag de afstand van 1.5 meter willen hanteren. Hiervoor worden er ook rijen stoelen geplaats zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Met voldoende ruimte ertussen.
Tijdens de dienst van 3 oktober willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer ook thuis mee te vieren. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.
De dienst van 31 oktober zal gehouden worden in de Farmsumer kerk. Hierover leest u elders meer in dit kerkblad.
Tijdens de vergadering hebben wij aandacht geschonken aan de ambtsdragers welke niet aanwezig waren tijdens de herbevestigingsdienst. Ds. Marja de Jager heeft hen de vragen voor gelezen en de zegen over hen uitgesproken.
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is op maandag 4 oktober.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
Uit de kerkenraad (juni) Uit de kerkenraad (juni)
Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in onze kerk en droeg ik over de toga voor het eerst een bijzondere stola. Die is gemaakt door een kunstenares, die haar werk ervan gemaakt heeft: het ontwerpen en vervaardigen van stola’s en liturgische kleden. Wat geweldig dat zij zo’n prachtig talent heeft.
Op mijn stola zijn applicaties in de vorm een vogel en vlammen te zien.  Beelden van de Geest.
In de kleuren rood, geel en oranje. Warme kleuren die verbondenheid oproepen.
Gods Geest verspreidt zich als vlammen in en door mensen, die Haar willen ontvangen.
In de keuze voor het ontwerp en de kleuren van deze stola heb ik mij laten leiden door één van die liederen uit het liedboek, waar ik elke keer weer blij van wordt. Omdat daarin gezegd wordt, wat voor mij essentieel is in het geloof.

Lied 701
Zij zit als een vogel broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op een wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga
maakt de tongen los, taal en getuigenis
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want Zij is de Geest, één met God in wezen
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften
vogel uit de hemel, witte vredesduif


Een hartelijke zomergroet van pastor Eelkje de Vries.
Wat fijn dat er met betrekking tot het coronavirus weer steeds meer mogelijk is.
Ook mogen er gelukkig weer meer mensen in de kerk komen om de Erediensten bij te wonen.
De kerkzaal is hiervoor heringericht op basis van de 1.5m afstand.
De stoelen staan 2 aan 2 vast. Er staan zo 38 combinaties. Vanaf heden mogen er 60 personen de kerkdienst bezoeken.
Als u zich op geeft voor het bezoeken van de kerkdienst wordt rekening gehouden met deze indeling. Dit kan bij Tjerk de Vries, tel. 618346 of per mail tjdevries@home.nl.
Naast de combinaties op de voorste rij kunnen bij bv begrafenissen losse stoelen bij geplaatst worden voor de familie. De beheerder regelt dit dan op verzoek. 
Nu we straks ook weer voorzichtig beginnen met zingen is het van belang dat de opstelling zo blijft staan om de risico’s van besmetting te voorkomen.


Tijdens de dienst van 4 juli willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

In verband met de jaarlijkse wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 22 augustus in de Famsumer kerk gehouden worden.
Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen.
Startzondag
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
vice voorzitter: F. Geluk
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022