Intrede Ds. Tjitske Hiemstra Intrede Ds. Tjitske HiemstraZondagmiddag 11 maart heeft Tjitske Hiemstra intrede gedaan in de Protestantse Gemeente Oldehove en Ds. Dineke Ferwerda heeft haar bevestigd in het ambt van gemeente predikant.
Het was een mooie dienst waarin naast veel gemeenteleden ook familie, vrienden en genodigden aanwezige waren.
Ze blijft haar werk in Delfzijl als pastoraal mederwerker tot 1 januari 2019
voortzetten.

 
Uit de Algemene Kerkenraad Uit de Algemene Kerkenraad

 Uit de Algemene Kerkenraad Op 4 december was de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad. Vanaf 1 januari hebben we geen wijkkerkenraden en geen algemene kerkenraad, maar nog één kerkenraad voor heel Delfzijl. Daarin zitten dan alle ambtsdragers, van onder en van boven de spoorlijn. Die kerkenraad heeft dan een nieuwe voorzitter en dat is Tjerk de Vries. Die kerkenraad heeft twee scriba’s en dat zijn Gineke van de Velde en Wilte Mulder.  Onder die ene kerkenraad functioneren straks 5 werkgroepen. In de werkgroep Pastoraat zitten alle ouderlingen. In de Werkgroep Diaconaat zitten alle diakenen. In de werkgroep Rentmeesters zitten alle Kerkrentmeesters. In de werkgroep Vieren en Vorming zitten leden van de liturgiecommissies, een preekvoorziener en mensen die aan vorming doen. In de werkgroep Communicatie zitten mensen van KIB, van het kerkblad en de website. Van elke werkgroep zitten er weer twee leden in de kleine kerkenraad en daar zitten natuurlijk ook de voorzitter, de scriba en de dominee in. Omdat de werkgroepen nog niet allemaal afgevaardigden hebben voor de kleine kerkenraad kunnen de leden van de A.K. eerst nog even het werk van de kleine kerkenraad doen. Wij zijn nog op zoek naar een kerkelijk werker, maar deze maand is er al een gesprek met een kandidaat. Er zijn een tiental gemeenteleden en kerkenraadsleden bereid gevonden om de beroepingscommissie te vormen, die op zoek moet gaan naar een nieuwe dominee. Na de gezamenlijk dienst op 7 januari zullen jullie nog meer en uitgebreider geïnformeerd worden. Ik zou zeggen: komt allen tezamen op 7 januari. Reinder de Vries, scriba                      

 
Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoon Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoonOp woensdagmiddag 20 september jongstleden mocht een aantal ouderlingen en kerkrentmeesters op uitnodiging van ds. de Boer samenkomen in de consistorie van de Farmsumer Kerk. Ook mevrouw Stuut, zelf iconenschrijfster, was aanwezig.
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
 

 
Afscheid en herbevestiging

Afscheid en herbevestiging

Op zondag 8 oktober werd in de Farmsumer kerk afscheid genomen van ouderling mevrouw Diny Wierdsma. Zij heeft na een heel lange periode van kerkenwerk nu besloten om te stoppen met haar taak als ouderling. Het is mooi geweest, aldus mevrouw Wierdsma. In dezelfde dienst werd mevrouw A.Stad herbevestigd als diaken. Zij blijft nog een jaartje meedraaien, waar de gemeente erg blij mee is. Mevrouw Wierdsma wordt een goede, rustiger tijd toegewenst en mevrouw Stad wensen we nog een goede periode toe in de wijkkerkenraad.