Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad

Nu de Protestanse Gemeente te Delfzijl per januari 2018 één gemeente is geworden bestaat het moderamen uit:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: G. van der Velde - Westra, Piet Heinstraat 1, 9934 HJ Delfzijl
              W. Mulder, Veldoven 24, 9934 LX Defzijl
predikant: vacant

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.

Een nieuw beleidsplan is in ontwikkeling.

terug