ANBI van de Diaconie ANBI van de Diaconie
In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

Begroting Diaconie 2020

ANBI gegevens van de Diaconie 2018

Beleidsplan College van Diakenen

ANBI rapport

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
J.C. Rijpstraat 7-1
9934 HS Delfzijl
 
terug