Jaargang 35 nr. 9, september 2020

Jaargang 35 nr. 9, september 2020
Het goede leven, jaarthema van de landelijke PKN
Eelkje de Vries

 
 
Het goede leven.  Tja, wat is dat? Wat wordt daar onder verstaan? Die vraag stellen we ons allemaal wel eens. Wat is het goede leven? Voor onszelf, voor elkaar, voor de samenleving en voor de schepping?
Het goede leven als jaarthema, wil zeggen dat de landelijke kerk ons allerlei materiaal aanreikt waar wij als plaatselijke geloofsgemeenschap gebruik van kunnen maken. We kunnen ons er dit komend seizoen op allerlei manieren mee bezighouden. In kerkdiensten, in gespreksgroepen, door creatieve activiteiten als muziek, beweging en kunst. Bezighouden binnen de mogelijkheden die de Coronamaatregelen ons toestaan, zullen we de ruimte vinden met dit thema aan de slag te gaan.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 7/8, augustus 2020

Jaargang 35 nr. 7/8, augustus 2020
Met andere woorden……
ds. Marja de Jager
 
 
In de jaren ’60 van de vorige eeuw zat ik op de ‘School met de Bijbel’ in Bierum. De naam verraadt het al: een christelijke school. De meeste kinderen uit het dorp gingen ernaar toe, kerkelijk of niet. Elke ochtend vertelde juf of meester een Bijbelverhaal en zongen we psalmen en gezangen. Soms een Johannes de Heer lied er tussendoor. Beetje afhankelijk bij welke juf of meester je in de klas zat. Bij de juf in klas 1 en 2 zongen we met begeleiding van de blokfluit of a-capella. Bij de meesters in de hogere klassen begeleid door het orgel waarop ze zelf speelden. En steevast werd de schooldag geopend en geëindigd met gebed. Op maandagochtend moesten we een psalmversje uit het hoofd opzeggen of zingen. Daar kregen we ook een cijfer voor op het rapport.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 6, juni 2020

Jaargang 35 nr. 6, juni 2020
VERHALENDERWIJS II
Tineke Sikkema-Stienstra

In het Kerkblad van februari stond mijn hoofdartikel: “Verhalenderwijs” Omdat ik daar reacties op kreeg, ga ik er maar mee verder. Hierbij dan “Verhalenderwijs II”. Ter herinnering een paar zinnen uit het vorige artikel:

Goede verhalen, ze raken ons, ze doen wat met ons. Ze haken aan op ons geweten.
Neem nou de Bijbelverhalen, zoals Jozef in de put, Daniël in de leeuwenkuil, Jezus lopend over het water.
Waarom raken ze ons zo diep, veel meer dan een goede preek?  Ik denk omdat het over ons zelf gaat.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 5, mei 2020

Jaargang 35 nr. 5, mei 2020
Liudger predikt in de Groninger Gouwen – 785
Bert Veentjer

 
Nederland is in de ban van het coronavirus.
Wereldwijd zijn we in de ban van het virus.
Dat dit consequenties heeft voor veel evenementen is evident. Normaal (wat is in deze tijd normaal ?) had ik in dit meinummer een artikel geschreven over 150 jaar Farmsumer Kerk. Zoals u weet wordt deze herdenking een jaar uitgesteld. Ik wil u, als een soort amuse, voorafje, meenemen in het leven en werk van Liudger. Ik weet niet of er meteen een aha-erlebnis bij u ontstaat bij het horen van die naam. Wellicht roept de hier afgebeelde plaat met de titel “ Liudger predikt in de Groninger Gouwen, 785” een herkenning bij u op. Waarschijnlijk kennen we de voorgangers van Liudger uit de geschiedenisboekjes beter : Willibrord (veel kerken en scholen zijn naar hem vernoemd en op het Janskerkhof in Utrecht staat een prachtig ruiterstandbeeld) en Bonifatius, die we kennen, omdat hij in 754 bij Dokkum het leven liet (was het een brute roofmoord, omdat Bonifatius nogal wat kostbaarheden met zich meevoerde ?) en wordt herdacht in het Bonifatiuspark met een mooi zandstenen beeld van de kunstenaar Gerrit Bolhuis.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 4, april 2020

Jaargang 35 nr. 4, april 2020
Leven naar Pasen toe
Pastor Eelkje de Vries

De meesten van ons hebben vrijdag 20 maart, naar de toespraak van onze koning gekeken op de televisie. Die hij gehouden heeft vanwege het coronavirus. In de loop van de avond werd deze toespraak en de manier waarop hij deze uit sprak tot in de treure besproken in de diverse talkshows en actualiteitenrubrieken. “Wat jammer” zei mijn partner:” zo analyseer je de toespraak helemaal kapot en wordt de troost en de bemoediging, die ervan uitgaat, tenietgedaan”. Ik ben het met haar eens.
lees meer »