Jaargang 33 nr. 11, november 2018

Jaargang 33 nr. 11, november 2018

 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.’
Tjitske Hiemstra                                 

Als kind was je bang voor de monsters onder je bed. De schaduwen van het vuur. Maar dat werd weggelachen. Als kinderachtig benoemd. Als scholier was je bang voor de grote jongens van de openbare school. Ze probeerden een stok tussen je spaken te steken als je langsfietsten. Gooiden je tas in de sloot. Je mocht niet bang zijn. Het zou laf zijn om bang te zijn. Je moest je verweren, terugslaan. Maar je durfde niet, zij waren veel groter en sterker en sloegen harder. Je wist: ‘als ik groot ben, hoef ik niet meer bang te zijn.’

lees meer »
 
Jaargang 33 nr. 10, oktober 2018 Jaargang 33 nr. 10, oktober 2018

5 OKTOBER – ISRAËLZONDAG
Hans Fortuin
                                               
God van Abraham, Izaäk en Jacob,
God van Jezus en de apostelen, onze God en Vader,
 
Wij danken u voor Israël,
gij hebt hen in oude tijden uitverkoren
om ooggetuigen te zijn van uw grote Naam,
van uw grote daden van barmhartigheid, bevrijding,
gerechtigheid en vrede.
Wij danken u dat wij door hen
de Wet en de Profeten mogen kennen,
en uw zoon Jezus Christus –
dat de kinderen van Abraham
zo tot zegen zijn geworden
voor alle volken, ook voor ons.

lees meer »
 
Jaargang 33 nr. 9, september 2018

Jaargang 33 nr. 9, september 2018

Vacare, snak ernaar!
Tjitske Hiemstra                                       

2Lucht en leegte», zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon»?
4Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
5De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
(..)
8Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust»,
[Pred. 1:2-11]

lees meer »
 
Jaargang 33 nr. 7/8, juli/augustus 2018

Jaargang 33 nr. 7/8, juli/augustus 2018

Protestanten in Frankrijk – vind ze maar eens……….
Ds. Hans Fortuin
                                       
Het gaat nu wel heel anders dan toen ik in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw mijn zomervakantie met tentje, autootje en hond doorbracht in Frankrijk. Op de zondagen wilde ik me graag voegen bij een protestantse gemeente in de plaats waar ik verbleef. Het was elke keer weer een spannend 'vakantieproject' om elke zondag zo'n gemeente te vinden: waar zitten ze, wanneer is er dienst, is er elke zondag dienst of wisselt de gemeente twee of meer plaatsen af? In zo'n groot land als Frankrijk waren de hervormden toen niet simpel te vinden. Meestal was de VVV nuttig, maar dan nog… En nu?

lees meer »
 
jaargang 33 nr. 6, juni 2018

jaargang 33 nr. 6, juni 2018

GELOOFSBELIJDENIS
ds. Albert Ferwerda                                           
                                              

ik geloof in God de Vader,
Schepper van hemel en aarde
die aan de mens adem heeft gegeven,
zijn Geest
ik geloof in God de vader
Bevrijder van Israël,
slaven die de Geest kregen

lees meer »