Jaargang 35 nr. 4, april 2020

Jaargang 35 nr. 4, april 2020
Leven naar Pasen toe
Pastor Eelkje de Vries

De meesten van ons hebben vrijdag 20 maart, naar de toespraak van onze koning gekeken op de televisie. Die hij gehouden heeft vanwege het coronavirus. In de loop van de avond werd deze toespraak en de manier waarop hij deze uit sprak tot in de treure besproken in de diverse talkshows en actualiteitenrubrieken. “Wat jammer” zei mijn partner:” zo analyseer je de toespraak helemaal kapot en wordt de troost en de bemoediging, die ervan uitgaat, tenietgedaan”. Ik ben het met haar eens.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 3, maart 2020

Jaargang 35 nr. 3, maart 2020
 Israël een volk, een land
ds. Marja de Jager
 
Wie gelovig is opgevoed, kent het volk Israël uit de Bijbel. Van kinds af aan hoorde ik verhalen over de Israëlieten die in Egypte onderdrukt werden door Farao en die onder leiding van Mozes veertig jaar door de woestijn trokken naar het beloofde land: Kanaän.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 2, februari 2020

Jaargang 35 nr. 2, februari 2020
Verhalenderwijs
Tineke Sikkema-Stienstra

 
Goede verhalen, ze raken ons, ze doen wat met ons.
Ze haken aan op ons geweten. Neem nou de Bijbelverha-
len, als Jozef in de put, Daniël in de leeuwenkuil, Jezus
lopend over het water.
Waarom raken ze ons zo diep, veel meer dan een goede
preek. Omdat het over ons zelf gaat.
De angst die Jozef moet hebben gehad in de put, die
angst gaat tegelijk over onze eigen angst.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 1, januari 2020

Jaargang 35 nr. 1, januari 2020
Wij houden de lofzang gaande
Hans Fortuin

 
De lofzang gaat haar weg, ijl door de lucht.
Je ziet haar niet; je hoort haar wel…
van mond naar oor, van hart naar hart gaat ze.
Hoor haar, voel haar emotie, mee trilt je adem.
Is ze voorbij? Toch blijft ze nog,
gaat nog even met je mee…
Even voel je haar nog, diep van binnen
Even doet je stem nog mee.    
lees meer »
 
Jaargang 34 nr 12, december 2019

Jaargang 34 nr 12, december 2019
Geef licht
Marja de Jager

 
Eerste kerstdag houdt onze koning traditioneel een kersttoespraak. Velen van ons zitten dan gekluisterd aan de televisie om maar niets ervan te hoeven missen. Wat zou zijn kerstboodschap dit jaar weer zijn? Zo vergaat het mijzelf ook. Tegelijkertijd kom ik zelf rond deze tijd van het jaar voor de vraag te staan: welke kerstboodschap zal klinken in mijn preken in de kerstnacht en op kerstmorgen?
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 11, november 2019

Jaargang 34 nr. 11, november 2019
“ Ite, ite ! “
Bert Veentjer
 
Het jaar 2019 loopt al weer ten einde. Wel ligt nog een aantal feesten in het verschiet. Binnenkort vieren we Sint-Maarten en daarna het feest van Sint-Nicolaas en natuurlijk vieren we het geboortefeest van Jezus van Nazareth uitbundig. Maar of je in het geval van de beide Sinten nu echt van vieren kunt spreken? Sint-Maarten sterft op één van z’n missietochten en wordt op 11 november 397 in Tours begraven. Bij Sint-Nicolaas van Myra is het niet anders. Hij stierf waarschijnlijk op 6 december van het jaar 342. Ook in onze eigen provincie hadden we dit jaar veel te vieren. De Stichting Oude Groninger Kerken bestond in 2019 vijftig jaar en dat was ook het geval met de Stichting Groningen Orgelland. Bovendien hebben we dit jaar tijdens de Groninger Orgelzomer gevierd, dat de Stradivarius onder de orgelbouwers, Arp Schnitger, die zo veel voor de Groningse Orgeltuin heeft betekend, 300 jaar geleden in Neuenfelde/Hamburg overleed.
lees meer »