Jaargang 38 nr. 9, september 2023

Jaargang 38 nr. 9, september 2023
“Ga je mee”!
ds. Marja de Jager


Samen op de aarde
De Bijbel is een boek waarin het om relaties draait. De mensen die erin beschreven worden leven met anderen en met God. Nadat God de mens had gemaakt dacht God, de Heer bij zichzelf: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past’ (Gen.2:18). En hij schiep de dieren. Maar deze bleken niet de helpers te zijn die de mens Adam aanvullen. Toen schiep God de mens een medemens, Eva.

 
lees meer »
 
jaargang 38 nr. 7/8 juli/augustus 2023

jaargang 38 nr. 7/8 juli/augustus 2023
”Enkel te zingen zijt Gij”
Tineke Sikkema-Stienstra


Een steeds terugkerende item van Huub Oosterhuis. “Enkel te zingen zijt Gij”.
Wij Groningers zouden het zo zeggen: “Niet …… maar poetsen”.
Huub Oosterhuis ging uit van de dialoog. Als een gesprek vast liep, zei hij steevast: ‘Laat ons maar gaan zingen’. Liedjes maken om te zingen, dat deed hij, weergaloos veel.
Gesprekken over moeilijke zaken zoals: ‘het celibaat’ leverde alleen maar verliezers op, was zijn ervaring. Dan maar liedjes maken om te zingen. Ook toen er tweespalt ontstond tussen hem en Bernard Huijbers. Die honderden liedjes, door Huub geschreven, van een melodie voorzag.

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 6, juni 2023

Jaargang 38 nr. 6, juni 2023
Judas en de zonde van Sodom
Hans Fortuin

Judas de broer van Jacobus, de broer van Jezus is heel blij met de gemeente, maar hij is bezorgd dat ze hun redding verspelen door naar valse profeten te luisteren. Hij geeft in zijn brief drie voorbeelden uit de Bijbel, dat God wel degelijk kan straffen als mensen ontrouw zijn: Het murmurerende volk op de woestijntocht. De 'godenzonen' en de 'dochters van de mensen. Het tweede en derde voorbeeld zijn minder bekend - doordat de christelijke kerkgeschiedenis ze heeft vergeten?

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 5, mei 2023

Jaargang 38 nr. 5, mei 2023
Zij maakt de tongen los, taal en getuigenis
Eelkje de Vries


Twee jaar geleden heb ik een artikel geschreven in het kerkblad onder de titel “Grote H, kleine H. De theologie van de hoofdletter.”

Dit met betrekking tot de herziening van de NBV, die in 2021 is uitgekomen. De NBV21. Een van de wijzigingen in deze herziening is dat de persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen weer met hoofdletters geschreven worden. In de eerste versie van de NBV, die van 2004, werden die hoofdletters geschrapt, maar nu dus weer ingevoerd.  In de nieuwe versie van de NBV lezen we voortaan weer U en Hij/Hem als er naar God verwezen wordt.
Deze wijziging heeft nogal wat commotie veroorzaakt en ik heb toen - twee jaar geleden - geschreven hoe ik er zelf in stond.

 
lees meer »
 
jaargang 38 nr. 4, april 2023

jaargang 38 nr. 4, april 2023
De Heer is waarlijk opgestaan
Marja de Jager


Een paar weken geleden was ik op de inspiratiedag van de oecumenische vrouwensynode. Deze synode heeft als motto: vrouwen uit verschillende kerken ontmoeten, inspireren en versterken elkaar. Het was de eerste keer dat ik er was. En wist dus niet zo goed wat ik verwachten kon. Het thema sprak mij in ieder geval aan: Verbinding in verschilligheid. Kwesties als de verhouding man – vrouw, onderlinge verschillen tussen mensen, de diversiteit aan culturen in ons land en de positie van de lhbti’ers kwamen aan de orde. En dat niet alleen in onze maatschappij maar ook in de kerk.

 
lees meer »