jaargang 38 nr. 4, april 2023

jaargang 38 nr. 4, april 2023
De Heer is waarlijk opgestaan
Marja de Jager


Een paar weken geleden was ik op de inspiratiedag van de oecumenische vrouwensynode. Deze synode heeft als motto: vrouwen uit verschillende kerken ontmoeten, inspireren en versterken elkaar. Het was de eerste keer dat ik er was. En wist dus niet zo goed wat ik verwachten kon. Het thema sprak mij in ieder geval aan: Verbinding in verschilligheid. Kwesties als de verhouding man – vrouw, onderlinge verschillen tussen mensen, de diversiteit aan culturen in ons land en de positie van de lhbti’ers kwamen aan de orde. En dat niet alleen in onze maatschappij maar ook in de kerk.

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 3, maart 2023

Jaargang 38 nr. 3, maart 2023
ALS KONING OPGETREDEN
Hans Fortuin

 
Op Goede Vrijdag lezen we in de kerk al generaties lang vaste gedeelten uit Oude en Nieuwe Testament. We voegen daar geen nieuwe mensenwoorden aan toe, maar laten ons in de laatste uren van Jezus in ons eigen hart treffen en ontroeren door de Schrift zelf.

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 2, februari 2023

Jaargang 38 nr. 2, februari 2023
WANDELEN MET GOD
Tineke Sikkema-Stienstra

 
“Een roos kent geen waarom, zij bloeit omdat zij bloeit; zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet”.  De roos is zonder oorzaak of reden, onderdeel van de natuur. Ze doet wat ze moet doen.

Mensen zijn evenals rozen, geboren als gevolg van de natuurwet. Niet meer en niet minder dan de roos.
Beiden zijn wij onderdeel van de schepping, zoals beschreven in Genesis.

De vraag: ‘Geloof jij nog in God en zo ja, hoe dan’? wordt mij nog al eens gesteld. Zo schreef ik eerder.

 
lees meer »
 
Jaargang 38 nr. 1, januari 2023

Jaargang 38 nr. 1, januari 2023
Verlangen om te dienen!
Pastor Eelkje de Vries

 
Het eerste nummer van KERKBLAD 2023
Januari, de maand van het jaar die met haar nuchtere licht weer ons op de dagelijkse gang van zaken richt.
Maar de titel van dit hoofdartikel ontleen ik maar al te graag aan het kerstnummer van Open Deur.  Met als thema “Verlangen”. Heel veel passeert de revue in dit kerstnummer. Verlangen naar licht, verlangen naar uitzicht en doorgaande toekomst; naar kinderen; naar nabijheid; naar recht en van betekenis te zijn.
Herkenbare verlangens, die raken aan het kerstevangelie.
In dit kerstnummer kwam ik het volgende citaat tegen van Samuel Wells.

 
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 12, december 2022

Jaargang 37 nr. 12, december 2022
Stille Nacht
Piet Lanting

 
Het lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ is aan het begin van de 19e eeuw ontstaan, in een tijd van grote politieke omwentelingen en oorlogen. Tientallen jaren leed de bevolking van het Vorstenbisdom Salzburg en  van de Habsburger-monarchie honger en armoede. Ook na de oorlog met  Napoleon stond de stad Salzburg er slecht voor, financieel en economisch, nog los van branden, overstromingen enzovoort. Mensen werden ontworteld en getraumatiseerd.
In 1816 kwam ook nog een natuur-catastrofe over Europa. Een enorme aswolk, uitgestoten door een vulkaan in Indonesië zorgde voor extreem slechtweer, kou en sneeuw in de zomer en daardoor ontstonden er slechte oogsten en hongersnood.

 
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 11, november 2022

Jaargang 37 nr. 11, november 2022
Mennonieten in de Veenkoloniën
Bert Veentjer

Onlangs las ik in de GRONINGER KERKBODE een artikel van een oud-collega met als titel :
 “ LIEDEREN ZINGEN UIT DE SCHAT DER EEUWEN : HOE LANG NOG ? “.
Het persoonlijke element in zijn artikel sprak mij zeer aan.
We bezochten dezelfde “ Kweekschool voor Onderwijzers “ in de H.W.Mesdagstraat, in Stad, een Bolwerk van Kennis, Kunst en Cultuur. We hadden grotendeels ook dezelfde docenten. Dat persoonlijke element bracht mij op de gedachte in mijn artikel ook enige persoonlijke noten aan te brengen.
Ik ben geboren en getogen in een echte Veenkolonie.
 “ STREPEN AAN HET WATER “
worden ze genoemd in één van de standaardwerken, uitgegeven door de Stichting 400 jaar Veenkoloniën.
Over het ontstaan van zo’n Veenkolonie zingt onze eigen Groninger troubadour Ede Staal in het prachtige lied : “ Doar bluit mien eerappellaand “ : “ Eerst was er veen en alles onbegoanboar, t laand was sjompeg en gain mensk dij kon er wonen. “

 
lees meer »