Jaargang 34 nr. 11, november 2019

Jaargang 34 nr. 11, november 2019
“ Ite, ite ! “
Bert Veentjer
 
Het jaar 2019 loopt al weer ten einde. Wel ligt nog een aantal feesten in het verschiet. Binnenkort vieren we Sint-Maarten en daarna het feest van Sint-Nicolaas en natuurlijk vieren we het geboortefeest van Jezus van Nazareth uitbundig. Maar of je in het geval van de beide Sinten nu echt van vieren kunt spreken? Sint-Maarten sterft op één van z’n missietochten en wordt op 11 november 397 in Tours begraven. Bij Sint-Nicolaas van Myra is het niet anders. Hij stierf waarschijnlijk op 6 december van het jaar 342. Ook in onze eigen provincie hadden we dit jaar veel te vieren. De Stichting Oude Groninger Kerken bestond in 2019 vijftig jaar en dat was ook het geval met de Stichting Groningen Orgelland. Bovendien hebben we dit jaar tijdens de Groninger Orgelzomer gevierd, dat de Stradivarius onder de orgelbouwers, Arp Schnitger, die zo veel voor de Groningse Orgeltuin heeft betekend, 300 jaar geleden in Neuenfelde/Hamburg overleed.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 10, oktober 2019

Jaargang 34 nr. 10, oktober 2019
Zingeving & Transcendentie;
hoe verhouden die zich samen?

Tineke Sikkema-Stienstra
 
Wat is de zin van ons leven? Heeft het leven wel zin?  In de Volkskrant stond begin mei een interview met dr.Viktor Krankl, Joods psychiater die Hitlers kampen overleefde. Het ging over de zin van ons leven en over een transcendente God. Naar aanleiding van dat interview dit: al voor de Tweede Wereldoorlog richtte Krankl zich op  de noodzaak van zingeving, als iets fundamenteels in ons bestaan. Door het lijden wat hij en anderen in de kampen hadden ondergaan – en door de vele gesprekken die hij met de medegevangenen voerde, kwam hij tot de opzienbarende conclusie dat zelfs de kleinste splinters van betekenis, het leven van een mens potentieel zinvol en waardevol maken. Frankl hechtte grote waarde aan transcendentie. Aan het belang van een zelf overstijgende kwaliteit in je leven. Is dat een alomtegenwoordig iets of persoon waar we op kunnen rekenen?
Daar geloof je toch niet meer in ANNO 2019?
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 9, september 2019

Jaargang 34 nr. 9, september 2019
Waar woont God?
ds. Marja de Jager

Tijdens de zomer wordt er veel gereisd. We vliegen wat af en leggen rustig vijftienhonderd kilometer af (zoals wijzelf naar Kroatië) om bij ons vakantieadres aan te komen. Verre oorden lijken dichterbij dan ooit. Vroeger dacht men dat de aarde plat was en je er dus ook vanaf kon vallen als je reisde tot het einde van de wereld. Waar het einde van de wereld was, wist men niet… Wij weten wel beter. Zoals wij zoveel dingen beter weten. Omdat de techniek voor niets staat en wij via internet over een grenzeloze hoeveelheid informatie kunnen beschikken. Daarom denken we dat we álles kunnen weten.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 7/8, juli/augustus 2019

Jaargang 34 nr. 7/8, juli/augustus 2019
Calvijn – een hartelijk mens
Ds. Hans Fortuin 
Calvijn werd geboren op 10 juli 1509 in het Noordfranse Noyon. Hij was voorbestemd om priester te worden, maar brak die studie af voor een rechtenstudie. Al op het seminarie leerde hij de geschriften van Luther kennen en hij zette die kennismaking voort tijdens rechtenstudie. In 1533 gaat hij over tot de reformatie, eerst in het geheim en vanaf 1 november 1533 openlijk. Op 13 september 1541 treffen we hem als predikant aan in Genève, een moderne, vrije Zwitserse stad. Hij blijft daar predikant tot zijn dood in 1564.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 6, juni 2019

Jaargang 34 nr. 6, juni 2019
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten (Prediker 3:12)
Ds. Marja de Jager  
 
Vakantie
Rond deze tijd krijgen wij de vakantiekriebels. We dromen ervan even helemaal ‘vrij te zijn’. Geen verplichtingen maar tijd voor jezelf zonder constant op de klok te hoeven kijken.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 5, mei 2019

Jaargang 34 nr. 5, mei 2019
Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
Wie je maar bent, waar je ook bent.

Ds. Hans Fortuin

Op 4 mei hebben we de mensen herdacht die zijn omgekomen bij oorlogsgeweld, op 5 mei was het bevrijdingsdag. Ook Delfzijl heeft tijdens de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945 veel inwoners verloren. Gedenkplaquettes in gebouwen en in de open lucht, beelden en struikelstenen bewaren hun nagedachtenis. 1940-1945 hadden we in Nederland voor het laatst te lijden onder bruut staatsgeweld dat tallozen het leven heeft gekost. Soms als soldaat, soms om hun verzet. Soms in Duitsland bij de Arbeitseinsatz. Soms om wie ze waren: Joden, homoseksuelen, Roma, Sinti, mensen met een verstandelijke handicap of andere gebreken. Soms uit willekeur, soms omdat ze gewoon een strafbaar feit pleegden.
lees meer »