Jaargang 37 nr. 1, januari 2022

Jaargang 37 nr. 1, januari 2022
Met de rozengeur van Advent het nieuwe jaar in
Eelkje de Vries


Als kind, wonend in Balk ging ik wekelijks naar de Bijbelclub van tante Len. De Bijbelverhalen werden verteld met een flanelbord en je werd gestimuleerd om Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Later was ik als jong meisje actief binnen een groep, die daarbij aansloot en zich geweldig met geloof bezig hield. In de jaren 70 was dat een min of meer bekend verschijnsel, De “Jezus beweging”, overgewaaid uit Amerika.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 12, december 2021

Jaargang 36 nr. 12, december 2021
Het evangelie gaat van mensen tot mensen
Hans Fortuin

 
Het dikke boek van Lucas
Lucas heeft een dik boek geschreven voor Theofilus, een lid van een jonge, Griekssprekende gemeente - of is Theofilus, door God geliefde, een naam die past op alle leden van de gemeente?. Daarin wilde hij alles wat in de gemeente werd verteld en waarin Theofilus was onderricht, ook in goede orde op schrift stellen om hem te overtuigen van de betrouwbaarheid daarvan. Dat kon mensen als Theofilus helpen om hun geloof te laten ontkiemen, te laten groeien en te behouden. Het dikke boek van Lucas bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het leven van Jezus en over zijn sterven dat toch niet betekent dat hij dood is, maar dat hij leeft. Dat eerste deel noemen we 'Het evangelie naar Lucas'. Het eindigt op het moment dat Jezus met een zegen afscheid neemt van zijn leerlingen.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 11, november 2021

Jaargang 36 nr. 11, november 2021
De O-ANTIPHONEN
Bert Veentjer

 
Met de kinderen en kleinkinderen bezoek ik zo af en toe een aardig stadje ergens in Nederland. Onlangs waren we in Franeker en daar is veel te zien. Iedereen kent natuurlijk het beroemde planetarium van Eise Eisinga. De beeldbepalende gotische Martinikerk uit de 15e eeuw is een bezoekje waard. In Groningen houden we op 11 november Martinus gelukkig in ere, maar de Friezen kunnen er ook wat van. Friesland telt maar liefst 26 kerken, die gewijd zijn aan St. Martinus. Wellicht hebt u ook zo genoten van de diensten, die Omroep Friesland gedurende coronatijd vanuit deze kerk heeft uitgezonden, muzikaal gezien waren het zeker hoogtepunten met Jochem Schuurman aan de klavieren van het schitterende Van Dam – orgel. Hij komt 2e Kerstdag naar Farmsum, samen met Tetsje van der Kooi, sopraan, voor het Kerstconcert.
 
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021

Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021
Eenvoudig leven
Ds. Marja de Jager

 
De zomer nadert zijn einde en maakt plaats voor de herfst. Wat betekent dat de vakantietijd er voor de meesten van ons weer op zit. En het leven, ook het kerkelijk leven, weer in het ritme komt van de dagelijkse dingen die gedaan moeten worden. Dat is ook fijn. Regelmaat baat, zeggen we wel. Tegelijkertijd kunnen we met weemoed terugzien op de zomer. Op de lange, lichte dagen, waarin het leven zich deels buiten afspeelde. Zo hebben Eelco en ik afgelopen zomer gekampeerd. Luxe, dat wel. Met de caravan. Maar toch, in een zekere eenvoud. Van opstaan en maar zien wat de dag brengt. Met kleine huishoudelijke taakjes die gedaan moeten worden en waar opeens alle tijd voor was. Met tijd om eens rustig voor je uit te staren en het leven te overdenken. Geen gehaast, geen moeten, geen tijdsdruk.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 9, september 2021

Jaargang 36 nr. 9, september 2021
Kunst die raakt 
Eelkje de Vries

 
Eerlijk gezegd heb ik vroeger nooit zoveel met beeldende kust gehad. Mijn moeder kon altijd mooi tekenen, maar ikzelf absoluut niet. Tijdens de Middelbare School maakte ik mij er met een Jantje van Leiden van af, van het schoolvak Tekenen. En spijbelde ik regelmatig van deze lessen.
Pas tijdens mijn Theologiestudie begon ik interesse voor beeldende kunst te krijgen.
Sinds de Kruiskerk verbouwd is en de kerkdiensten via beeld en geluid meebeleefd kunnen worden, wordt er voor of tijdens de preek regelmatig een afbeelding getoond.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021

Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021
God dienen of de economie? 
Hans Fortuin


De aarde heeft haar vrucht gegeven…
Psalm 67 smeekt de Heer om blijvende genade en zegen voor zijn volk Israël. en wel om de kracht en rechtvaardigheid van de Eeuwige bekend te maken onder de volken opdat ze met Israël gaan meezingen en de Heer prijzen. We zingen, vers 3: 'De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt.' We zien in afbeeldingen uit vruchtbaarheidsgodsdiensten in het hele Midden-Oosten: een liggende vrouwenfiguur met een mannenfiguur die zich in de lengte over haar buigt - met kleine plantjes die over haar hele lichaam uitspruiten. Niet zo bij Israël! We lezen in de onberijmde Psalm 67: 'De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.' De berijmde Psalmtekst voegt hier een beeld uit de vruchtbaarheidsreligies toe: De hemel verwekt, de aarde laat ontspruiten' We zien in de boeken Rechters (Richteren) en 1 Samuël hoe de vruchtbaarheidsreligies in het geloof en de praktijk van Israël doordrongen.
lees meer »