Jaargang 37 nr. 7/8, juli-augustus 2022

Jaargang 37 nr. 7/8, juli-augustus 2022
De naam “GOD”… Spinoza en de Proces
Tineke Sikkema-Stienstra


(Tussen * en * is uit een artikel van ds. Karl van Klaveren, predikant Den Haag / Zoetermeer.)

 
*Heel veel mensen worstelen met de vraag: wie is God? Veel mensen krijgen moeite met het beeld van God als persoon. Ze kunnen zich daar weinig of niets meer bij voorstellen. Ze ervaren God meer als een soort energie, als een kracht in moeilijke tijden. Om die reden, zo heb ik gemerkt, voelen velen zich aangetrokken tot de Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza. Spinoza was een Jood van Portugese herkomst die leefde in de 17e eeuw en uit de synagoge werd gezet om zijn afwijkende denkbeelden. 
lees meer »
 
Jaargang 37 nr.6, juni 2022

Jaargang 37 nr.6, juni 2022
De ontmoeting van Zacheüs met Jezus. Je gezien en aanvaard voelen
Eelkje de Vries

 
Weet je dat ik dit een prachtig verhaal vind. Het verhaal van Zacheüs, dat u onder andere in Lucas 19 vindt. Ver weg de meeste lezers van dit Kerkblad zullen het verhaal kennen.
            Zacheüs woont in Jericho en is het hoofd van de belastingontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen.” Zacheüs kwam vlug naar beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis.
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 5, mei 2022

Jaargang 37 nr. 5, mei 2022
150 jaar Farmsumer Kerk
Bert Veentjer                                    


De Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk had in 2020 een bijzonder feestelijk programma voorbereid i.v.m. het 150 jarig bestaan van de Farmsumer Kerk. Helaas maakte corona het niet mogelijk het plan ten uitvoer te brengen. Ook in 2021 konden onze plannen niet gerealiseerd worden. Nu, in 2022, zien we wel een mogelijkheid om alsnog, met een versoberde viering aandacht aan dit jubileum te besteden. Dat is de reden waarom ik in dit artikel nog een keer aandacht vraag voor Farmsumer Kerk. In een hoofdartikel van ons Kerkblad, mei 2021, heb ik u kennis laten maken met de rede, die de toenmalige predikant, Dr. H. Huysers, uitsprak bij de eerste steenlegging. Dat artikel eindigde met de vraag, of de afbraak van de oude kerk eigenlijk wel nodig was, met name vanwege het zinnetje : “daar die kerk door onze voorouders sterk en vast was gebouwd en bij het afbreeken noch bleek sterk te zijn, want de speetie die daarbij is gebruikt, was echt vaster dan de steen “ . Een bijgevoegde foto van de oude kerk en de nieuwe toren, waarschijnlijk gemaakt tussen 1857 en 1868, doet ook niet vermoeden, dat de kerk erg bouwvallig was.
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 4, april 2022

Jaargang 37 nr. 4, april 2022
Vluchtelingen in Londen: de eerste Nederlandse gemeente
Hans Fortuin

 
Zondagmorgen, even na elf uur midden onder het gebed in de Nederlandse kerk in Londen: onderaards gerommel - aanzwellend en weer wegstervend. Elke zondagmorgen een paar keer: de metro (tube)! Vlakbij station Bank, uitgang 2, aan een steegje midden tussen de hoog oprijzende gebouwen van het grote geld van de hele wereld. Op werkdagen heel veel haastig lopende mensen. Op zondag bijna geen mensen; het stilste deel van heel Londen'de City'. Alles is gesloten, behalve… de Nederlandse kerk in Austin Friars en nog enkele eeuwenoude kerken.
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 3, maart 2022

Jaargang 37 nr. 3, maart 2022
De kerk anno 2022
Marja de Jager

 
Van U is de toekomst
Regelmatig komt op huisbezoeken aan de orde dat kinderen niet meer naar de kerk gaan en klein- en achterkleinkinderen niet meer met het christelijk geloof worden opgevoed. Ouders en grootouders vinden dit jammer. Sterker nog: in veel gevallen doet dit verdriet. Hoe kan wat zo waardevol is voor henzelf, niet meer gedeeld worden met de kinderen? Soms roept dit de vraag op: wat hebben we als ouders verkeerd gedaan? 
lees meer »