Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021

Jaargang 36 nr. 10, oktober 2021
Eenvoudig leven
Ds. Marja de Jager

 
De zomer nadert zijn einde en maakt plaats voor de herfst. Wat betekent dat de vakantietijd er voor de meesten van ons weer op zit. En het leven, ook het kerkelijk leven, weer in het ritme komt van de dagelijkse dingen die gedaan moeten worden. Dat is ook fijn. Regelmaat baat, zeggen we wel. Tegelijkertijd kunnen we met weemoed terugzien op de zomer. Op de lange, lichte dagen, waarin het leven zich deels buiten afspeelde. Zo hebben Eelco en ik afgelopen zomer gekampeerd. Luxe, dat wel. Met de caravan. Maar toch, in een zekere eenvoud. Van opstaan en maar zien wat de dag brengt. Met kleine huishoudelijke taakjes die gedaan moeten worden en waar opeens alle tijd voor was. Met tijd om eens rustig voor je uit te staren en het leven te overdenken. Geen gehaast, geen moeten, geen tijdsdruk.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 9, september 2021

Jaargang 36 nr. 9, september 2021
Kunst die raakt 
Eelkje de Vries

 
Eerlijk gezegd heb ik vroeger nooit zoveel met beeldende kust gehad. Mijn moeder kon altijd mooi tekenen, maar ikzelf absoluut niet. Tijdens de Middelbare School maakte ik mij er met een Jantje van Leiden van af, van het schoolvak Tekenen. En spijbelde ik regelmatig van deze lessen.
Pas tijdens mijn Theologiestudie begon ik interesse voor beeldende kunst te krijgen.
Sinds de Kruiskerk verbouwd is en de kerkdiensten via beeld en geluid meebeleefd kunnen worden, wordt er voor of tijdens de preek regelmatig een afbeelding getoond.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021

Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021
God dienen of de economie? 
Hans Fortuin


De aarde heeft haar vrucht gegeven…
Psalm 67 smeekt de Heer om blijvende genade en zegen voor zijn volk Israël. en wel om de kracht en rechtvaardigheid van de Eeuwige bekend te maken onder de volken opdat ze met Israël gaan meezingen en de Heer prijzen. We zingen, vers 3: 'De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt.' We zien in afbeeldingen uit vruchtbaarheidsgodsdiensten in het hele Midden-Oosten: een liggende vrouwenfiguur met een mannenfiguur die zich in de lengte over haar buigt - met kleine plantjes die over haar hele lichaam uitspruiten. Niet zo bij Israël! We lezen in de onberijmde Psalm 67: 'De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.' De berijmde Psalmtekst voegt hier een beeld uit de vruchtbaarheidsreligies toe: De hemel verwekt, de aarde laat ontspruiten' We zien in de boeken Rechters (Richteren) en 1 Samuël hoe de vruchtbaarheidsreligies in het geloof en de praktijk van Israël doordrongen.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 6, juni 2021

Jaargang 36 nr. 6, juni 2021
MENS, WAAR IS JE MEDEMENS?
Deel 2 - dr. C.J. den Heijer
“Over Verzoening gesproken….”
Tineke Sikkema-Stienstra

De Bijbel is geen ethisch, geografisch of historisch handboek, maar een worsteling met de zin van het bestaan.  God is niet op afroep beschikbaar. Prediker weet het uiteindelijk ook niet meer. Hij komt op het volgende uit:
Drink een goed glas wijn, geniet van het leven. En…. zet je in voor gerechtigheid.”

Het zijn woorden uit “Jezus, een mensenleven” (2017) van prof. dr. C.J. den Heyer, emeritus hoogleraar aan de T.U. Kampen. Na dr.H.M. Kuitert, nú dr. C.J. den Heijer als inspirator, maar…
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 5, mei 2021

Jaargang 36 nr. 5, mei 2021
150 jaar FARMSUMER KERK
Bert Veentjer

 
De Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk had voor mei 2020 een compleet feestprogramma samengesteld i.v.m. het  te vieren jubileum van 150 jaar Farmsumer Kerk.
Helaas gooide corona ons plan in duigen.
Ook dit jaar, mei 2021, zien we nog geen mogelijkheid onze plannen te realiseren.
Het lag in mijn bedoeling in dit artikel iets te vertellen over de afbraak van de oude kerk en de bouw van de nieuwe.
In plaats daarvan wil ik u kennis  laten maken met een rede, die is uitgesproken bij de eerste steenlegging van de Farmsumer Kerk op 1 mei 1869 door de toenmalige predikant, Dr. H. Huysers. We vonden deze rede in de notulen van de kerkvoogden in het Groninger Archief, met dank aan Piet Lanting, die de soms onleesbare tekst heeft weten te reconstrueren.
lees meer »