Jaargang 37 nr. 12, december 2022

Jaargang 37 nr. 12, december 2022
Stille Nacht
Piet Lanting

 
Het lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ is aan het begin van de 19e eeuw ontstaan, in een tijd van grote politieke omwentelingen en oorlogen. Tientallen jaren leed de bevolking van het Vorstenbisdom Salzburg en  van de Habsburger-monarchie honger en armoede. Ook na de oorlog met  Napoleon stond de stad Salzburg er slecht voor, financieel en economisch, nog los van branden, overstromingen enzovoort. Mensen werden ontworteld en getraumatiseerd.
In 1816 kwam ook nog een natuur-catastrofe over Europa. Een enorme aswolk, uitgestoten door een vulkaan in Indonesië zorgde voor extreem slechtweer, kou en sneeuw in de zomer en daardoor ontstonden er slechte oogsten en hongersnood.
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 11, november 2022

Jaargang 37 nr. 11, november 2022
Mennonieten in de Veenkoloniën
Bert Veentjer

Onlangs las ik in de GRONINGER KERKBODE een artikel van een oud-collega met als titel :
 “ LIEDEREN ZINGEN UIT DE SCHAT DER EEUWEN : HOE LANG NOG ? “.
Het persoonlijke element in zijn artikel sprak mij zeer aan.
We bezochten dezelfde “ Kweekschool voor Onderwijzers “ in de H.W.Mesdagstraat, in Stad, een Bolwerk van Kennis, Kunst en Cultuur. We hadden grotendeels ook dezelfde docenten. Dat persoonlijke element bracht mij op de gedachte in mijn artikel ook enige persoonlijke noten aan te brengen.
Ik ben geboren en getogen in een echte Veenkolonie.
 “ STREPEN AAN HET WATER “
worden ze genoemd in één van de standaardwerken, uitgegeven door de Stichting 400 jaar Veenkoloniën.
Over het ontstaan van zo’n Veenkolonie zingt onze eigen Groninger troubadour Ede Staal in het prachtige lied : “ Doar bluit mien eerappellaand “ : “ Eerst was er veen en alles onbegoanboar, t laand was sjompeg en gain mensk dij kon er wonen. “
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 10, oktober 2022

Jaargang 37 nr. 10, oktober 2022
De “onrechtvaardige” rentmeester
Hans Fortuijn

 
Is de rentmeester onrechtvaardig? Lucas 16, 1-8
Elke drie jaar staat Lucas 16,1-8 als evangelielezing op de eerste zondag van de herfst. Een voorganger met een vrije zondag haalt opgelucht adem. Mij is het altijd gelukt! Tot ik een exegese moest maken voor 'De eerste Dag' - als hulp voor voorgangers. Het is de gelijkenis van ‘de onrechtvaardige rentmeester’. Iemands bezit moet, beheerd door zijn rentmeester, niet minder worden, maar groeien. Zo niet hier! Onze wereld gaat ervan uit dat die rijke terecht rijk is. Gelukkig doen Amos 8,4-7 en 1 Timotheüs 2,1-8 deze zondag ook mee. Die werpen een onverwacht licht op de gelijkenis. Je gaat je afvragen: Wie is hier rechtvaardig of onrechtvaardig?   
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 9, september 2022

Jaargang 37 nr. 9, september 2022
Aan tafel                                                                                                                                                       
Ds. Marja de Jager

 
Aan tafel
Van huis uit ben ik gewend om aan tafel te eten. En dat doen wij nog steeds. Als het eten klaar is en de tafel gedekt, roep ik: ‘Aan tafel!’ Samen eten als een moment op de dag om bij te praten, gedachten uit te wisselen en het eten te genieten. Wie om wat voor reden dan ook alleen eet, kan verlangen naar dit moment van samenzijn. Samen eten is gezellig en verbindt. Naast de dagelijkse maaltijd(en) thuis, ervaren we een gevoel van saamhorigheid als we uit eten gaan. Voor de meesten van ons een echt uitje! Ook bij speciale gelegenheden als een verjaardag, huwelijk, jubileum of met de feestdagen eten we graag samen. Dit is niet nieuw. Mensen van alle tijden kennen dit gebruik om samen aan tafel te gaan. Bij een feestelijke gebeurtenis, als teken van saamhorigheid en voor de gezelligheid.
lees meer »
 
Jaargang 37 nr. 7/8, juli-augustus 2022

Jaargang 37 nr. 7/8, juli-augustus 2022
De naam “GOD”… Spinoza en de Proces
Tineke Sikkema-Stienstra


(Tussen * en * is uit een artikel van ds. Karl van Klaveren, predikant Den Haag / Zoetermeer.)

 
*Heel veel mensen worstelen met de vraag: wie is God? Veel mensen krijgen moeite met het beeld van God als persoon. Ze kunnen zich daar weinig of niets meer bij voorstellen. Ze ervaren God meer als een soort energie, als een kracht in moeilijke tijden. Om die reden, zo heb ik gemerkt, voelen velen zich aangetrokken tot de Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza. Spinoza was een Jood van Portugese herkomst die leefde in de 17e eeuw en uit de synagoge werd gezet om zijn afwijkende denkbeelden. 
lees meer »