Jaargang 35 nr. 11, november 2020

Jaargang 35 nr. 11, november 2020
Denkend aan
Bert Veentjer

 
Dit wordt een tamelijk persoonlijke column.
U  kunt ervoor kiezen dit artikel niet te lezen.
November is voor mij persoonlijk een maand van gedenken.

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood,
Het leven vliedt gelijk het vlood,
En alle zijn is tot niet-zijn geschapen.”
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 10 oktober 2020

Jaargang 35 nr. 10 oktober 2020
Bidden in de kerk
ds. Hans Fortuin


In de kerk bidden we sámen…
In de eredienst mogen we even vrij zijn van het woelen van de wereld - we horen hoe de hemel de wereld ziet.  Brengt dat nieuwe hoop en een nieuwe inzet voor je leven van alledag? In de eredienst is bidden even belangrijk als de schriftlezing en schriftuitleg, de lofzang en de dienst van barmhartigheid. We hebben allemaal wel ervaringen met en vragen over bidden - ondergetekende als voorganger en gemeentelid.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 9, september 2020

Jaargang 35 nr. 9, september 2020
Het goede leven, jaarthema van de landelijke PKN
Eelkje de Vries

 
 
Het goede leven.  Tja, wat is dat? Wat wordt daar onder verstaan? Die vraag stellen we ons allemaal wel eens. Wat is het goede leven? Voor onszelf, voor elkaar, voor de samenleving en voor de schepping?
Het goede leven als jaarthema, wil zeggen dat de landelijke kerk ons allerlei materiaal aanreikt waar wij als plaatselijke geloofsgemeenschap gebruik van kunnen maken. We kunnen ons er dit komend seizoen op allerlei manieren mee bezighouden. In kerkdiensten, in gespreksgroepen, door creatieve activiteiten als muziek, beweging en kunst. Bezighouden binnen de mogelijkheden die de Coronamaatregelen ons toestaan, zullen we de ruimte vinden met dit thema aan de slag te gaan.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 7/8, augustus 2020

Jaargang 35 nr. 7/8, augustus 2020
Met andere woorden……
ds. Marja de Jager
 
 
In de jaren ’60 van de vorige eeuw zat ik op de ‘School met de Bijbel’ in Bierum. De naam verraadt het al: een christelijke school. De meeste kinderen uit het dorp gingen ernaar toe, kerkelijk of niet. Elke ochtend vertelde juf of meester een Bijbelverhaal en zongen we psalmen en gezangen. Soms een Johannes de Heer lied er tussendoor. Beetje afhankelijk bij welke juf of meester je in de klas zat. Bij de juf in klas 1 en 2 zongen we met begeleiding van de blokfluit of a-capella. Bij de meesters in de hogere klassen begeleid door het orgel waarop ze zelf speelden. En steevast werd de schooldag geopend en geëindigd met gebed. Op maandagochtend moesten we een psalmversje uit het hoofd opzeggen of zingen. Daar kregen we ook een cijfer voor op het rapport.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 6, juni 2020

Jaargang 35 nr. 6, juni 2020
VERHALENDERWIJS II
Tineke Sikkema-Stienstra

In het Kerkblad van februari stond mijn hoofdartikel: “Verhalenderwijs” Omdat ik daar reacties op kreeg, ga ik er maar mee verder. Hierbij dan “Verhalenderwijs II”. Ter herinnering een paar zinnen uit het vorige artikel:

Goede verhalen, ze raken ons, ze doen wat met ons. Ze haken aan op ons geweten.
Neem nou de Bijbelverhalen, zoals Jozef in de put, Daniël in de leeuwenkuil, Jezus lopend over het water.
Waarom raken ze ons zo diep, veel meer dan een goede preek?  Ik denk omdat het over ons zelf gaat.
lees meer »