jaargang 39 nr. 7/8 juli/augustus 2023

jaargang 39 nr. 7/8 juli/augustus 2023
De opstanding van het Christendom                                                                      
Tineke Sikkema-Stienstra


Het is misschien niet eens zo erg als het Christendom  sterft, denkt theoloog
Dirk van de Glind. Want wat sterft, kan op een nieuwe, verrassende manier
weer opstaan, net zoals Jezus.

Er zijn in de wereld grote spanningen en het donker van de   dood lijkt vaak sterker dan het licht van het leven. Maar er is gezegd dat de dag aanbreekt wanneer we in het gelaat van de ander onze zus, onze broer herkennen en we opstaan om elkaar echt te ontmoeten. De verhalen over en van Jezus van Nazareth zijn stuk voor stuk krachtige oproepen om op te staan uit vermeend of aangepraat onvermogen en te leven in liefde en menselijkheid. Jezus leefde zelf zijn boodschap tot op het bot en was bereid de consequenties ervan te aanvaarden. En het wonder is dat hij, ook na zoveel eeuwen, mensen nog altijd in beweging zet. Hoe kan iemand beweren dat deze mens dood is? Hoe kan iemand denken dat hij níét is opgestaan?

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 6, juni 2024

Jaargang 39 nr. 6, juni 2024
……En oude mensen dromen dromen
Pastor Eelkje de Vries

Het is tweede Pinksterdag. Gisteren hebben we een geweldig mooie pinksterviering mogen meemaken. Met medewerking van de brassband “Heman”.
Een dienst met prachtige muziek en een mooie preek met als leidraad: “Pinksteren het meest hoopvolle en broodnodige feest voor onze tijd”
 
In de kerk wordt met Pinksteren altijd Handelingen
2:1 – 13 gelezen. Voor het vervolg is meestal geen ruimte:
Als de schare in Jeruzalem zich bewust is van heel die verwarrende, vrolijke, heilige chaos….  lezen we:
Handelingen 2: 14 - 31

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 5, mei 2024

Jaargang 39 nr. 5, mei 2024
Het verhaal gaat ....
Bert Veentjer

’t Beste Grunneger proza ? Sien Jensema, kloar.

Dit is eerste zin van een artikel over Sien Jensema in het tijdschrift “ TOAL EN TAIKEN “, joargang 2, nr. 1, feberwoari 1984 door Prof. Dr. Siemon Reker, hoogleraar taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
En als een Groninger “ KLOAR “ zegt, dan is iedere discussie overbodig en iedere tegenspraak volkomen zinloos. Kloar is kloar.

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 5, mei 2024

Jaargang 39 nr. 5, mei 2024
BIDDEN IN DE KERK
Ds. Hans Fortuin

In de kerk bidden we sámen…
In de eredienst mogen we even vrij zijn van het woelen van de wereld - we horen hoe de hemel de wereld ziet.  Brengt dat nieuwe hoop en een nieuwe inzet voor je leven van alledag? In de eredienst is bidden even belangrijk als de schriftlezing en schriftuitleg, de lofzang en de dienst van barmhartigheid. We hebben allemaal wel ervaringen met en vragen over bidden - ondergetekende als voorganger en gemeentelid.
 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 4, april 2024

Jaargang 39 nr. 4, april 2024
Meditatie bij Biddag
ds. Marja de Jager

Uit de Bijbel: Psalm 126 en Prediker 3:9-15
 
Onderstaande meditatie heb ik geschreven bij Biddag 2024.
Omdat de thematiek verder reikt dan deze specifiek deze dag, wil ik deze graag met u delen.

We leven in onzekere tijden. De ene na de andere crisis dient zich aan. Waarvan de klimaat- en stikstofcrisis ons allemaal direct treffen. Dan woedt er ook nog eens een oorlog aan de grenzen van Europa die ons gevoel van veiligheid aantast. Tel daar de alle geweldsconflicten, de armoede- en vluchtelingen problematiek bij op en het plaatje is compleet. Je zou er moedeloos van worden. Dat kan zo ver gaan dat je je afvraagt waar te beginnen met bidden.


 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 3, maart 2024

Jaargang 39 nr. 3, maart 2024
Catechisatie
Tineke Sikkema

Jaren negentig van de vorige eeuw, begin deze eeuw, bestond dat nog.
Catechisatie voor de jeugd vanaf 14 jaar. Mooie herinneringen heb ik persoonlijk aan het geven daarvan overgehouden.
Of de jeugd van toen dat ook zo beleefde, is maar de vraag…..

Iets wat je degelijk en goed ging voorbereiden.
Ik maakte eens een serie over de kerkdienst. Wat gebeurt daar allemaal? En waarom altijd weer dezelfde volgorde?

 
lees meer »
 
Jaargang 39 nr. 2, februari 2024

Jaargang 39 nr. 2, februari 2024
Het verhaal gaat
Bert Veentjer
Dei praan nait lust
mot vörk moar deel leggen

Juvver Sien

Kees Oosterveld ston al op tied bie mie veur deur.

‘t Bestuur van Stichting Historie Stedum har lu nuigt veur ‘n mirreg over Juvver Sien.
En ik mog mit.

Om dei reden, dat wie nuver op tied wazzen, har wie tied om ‘n poar Stemer highlights te bekiekn.
Vanzulf boerderij Niehof woar juvver Sien woond har. Overkaant weg ston nog het hoeske van mien olle schoulkammeroad Tjipke en ook het hoes, woar Stroatman zienend woond haarn, ston der nog.
t Börgstee van börg Nittersum, mit de laange ree tot zulfs aan Dèlweg tou, woar sunt lankmanstiedn ‘n boaskerel van fermilie Clant ‘t veur ‘t kommersietsn har, was nog dudelk zichtboar.
t Schoultje, woar Kees zien “ aap-noot-mies “ leerd har, ston der alderdeegs ook nog.

 
lees meer »