Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021

Jaargang 36 nr. 7/8, juli-augustus 2021
God dienen of de economie? 
Hans Fortuin


De aarde heeft haar vrucht gegeven…
Psalm 67 smeekt de Heer om blijvende genade en zegen voor zijn volk Israël. en wel om de kracht en rechtvaardigheid van de Eeuwige bekend te maken onder de volken opdat ze met Israël gaan meezingen en de Heer prijzen. We zingen, vers 3: 'De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt.' We zien in afbeeldingen uit vruchtbaarheidsgodsdiensten in het hele Midden-Oosten: een liggende vrouwenfiguur met een mannenfiguur die zich in de lengte over haar buigt - met kleine plantjes die over haar hele lichaam uitspruiten. Niet zo bij Israël! We lezen in de onberijmde Psalm 67: 'De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons.' De berijmde Psalmtekst voegt hier een beeld uit de vruchtbaarheidsreligies toe: De hemel verwekt, de aarde laat ontspruiten' We zien in de boeken Rechters (Richteren) en 1 Samuël hoe de vruchtbaarheidsreligies in het geloof en de praktijk van Israël doordrongen.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 6, juni 2021

Jaargang 36 nr. 6, juni 2021
MENS, WAAR IS JE MEDEMENS?
Deel 2 - dr. C.J. den Heijer
“Over Verzoening gesproken….”
Tineke Sikkema-Stienstra

De Bijbel is geen ethisch, geografisch of historisch handboek, maar een worsteling met de zin van het bestaan.  God is niet op afroep beschikbaar. Prediker weet het uiteindelijk ook niet meer. Hij komt op het volgende uit:
Drink een goed glas wijn, geniet van het leven. En…. zet je in voor gerechtigheid.”

Het zijn woorden uit “Jezus, een mensenleven” (2017) van prof. dr. C.J. den Heyer, emeritus hoogleraar aan de T.U. Kampen. Na dr.H.M. Kuitert, nú dr. C.J. den Heijer als inspirator, maar…
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 5, mei 2021

Jaargang 36 nr. 5, mei 2021
150 jaar FARMSUMER KERK
Bert Veentjer

 
De Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk had voor mei 2020 een compleet feestprogramma samengesteld i.v.m. het  te vieren jubileum van 150 jaar Farmsumer Kerk.
Helaas gooide corona ons plan in duigen.
Ook dit jaar, mei 2021, zien we nog geen mogelijkheid onze plannen te realiseren.
Het lag in mijn bedoeling in dit artikel iets te vertellen over de afbraak van de oude kerk en de bouw van de nieuwe.
In plaats daarvan wil ik u kennis  laten maken met een rede, die is uitgesproken bij de eerste steenlegging van de Farmsumer Kerk op 1 mei 1869 door de toenmalige predikant, Dr. H. Huysers. We vonden deze rede in de notulen van de kerkvoogden in het Groninger Archief, met dank aan Piet Lanting, die de soms onleesbare tekst heeft weten te reconstrueren.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 4, april 2021

Jaargang 36 nr. 4, april 2021
Erbarme dich, mein Gott – Heer ontferm U
Marja de Jager


Een aantal keren kwam het voorbij afgelopen week, iemand die sprak over ‘een beetje barmhartig zijn voor elkaar’. Op radio en op t.v. nog wel. Dat is nu niet de direct de plek waar je zo’n Bijbelse term verwacht tegen te komen. In de kerk hoor je steeds vaker de klacht dat we niet de tale Kanaäns moeten spreken, maar ‘gewone’ spreektaal. Een woord als barmhartigheid wordt dan al gauw als te zwaar bestempeld. En dan zomaar klonk het op radio en televisie. En wel binnen de context van de individualisering en verruwing van de maatschappij.
lees meer »
 
Jaargang 36 nr. 3, maart 2021

Jaargang 36 nr. 3, maart 2021
Grote H, kleine H. De theologie van de hoofdletter
Eelkje de Vries

 
Het was zomaar in het NOS-journaal, de kwestie van de hoofdletter! Dit met betrekking tot de herziening van de NBV, die dit jaar uitkomt. De NBV21. Een van de wijzigingen die in deze herziening zullen worden doorgevoerd is dat de persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen weer met hoofdletters beginnen worden. In de eerste versie van de NBV, die van 2004, werden die hoofdletters geschrapt, maar nu dus weer ingevoerd.  In de nieuwe versie van de NBV lezen we voortaan weer U en Hij/Hem als er naar God verwezen wordt.
Dat deze wijziging eraan zat te komen is al een hele tijd bekend en er is al meerdere malen protest tegen aangetekend. Zowel bij de uitgever van deze vertaling, Het Nederlands Bijbelgenootschap, als in opiniestukken in diverse kranten en andere media.
lees meer »