Jaargang 34 nr. 5, mei 2019

Jaargang 34 nr. 5, mei 2019
Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
Wie je maar bent, waar je ook bent.

Ds. Hans Fortuin

Op 4 mei hebben we de mensen herdacht die zijn omgekomen bij oorlogsgeweld, op 5 mei was het bevrijdingsdag. Ook Delfzijl heeft tijdens de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945 veel inwoners verloren. Gedenkplaquettes in gebouwen en in de open lucht, beelden en struikelstenen bewaren hun nagedachtenis. 1940-1945 hadden we in Nederland voor het laatst te lijden onder bruut staatsgeweld dat tallozen het leven heeft gekost. Soms als soldaat, soms om hun verzet. Soms in Duitsland bij de Arbeitseinsatz. Soms om wie ze waren: Joden, homoseksuelen, Roma, Sinti, mensen met een verstandelijke handicap of andere gebreken. Soms uit willekeur, soms omdat ze gewoon een strafbaar feit pleegden.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 4, april 2019

Jaargang 34 nr. 4, april 2019

Pasen is zien wat niet met ogen valt waar te nemen
Tineke Sikkema- Stienstra

PASSIE EN PASEN
Door Passie naar Pasen
Geen Pasen zonder passie
Geen einde zonder een weg te gaan……
PASEN: Zien wat onzichtbaar is met ogen, enkel met de ziel. Een bezieling, niet met ogen waar te nemen, enkel met het hart.
PASSIE: gaat daar aan vooraf. Eerst moet een mens blijkbaar in het leven de dood in de ogen hebben gekeken, voordat die opstanding in de mens kan plaatsvinden.
 
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 3, maart 2019

Jaargang 34 nr. 3, maart 2019
Aswoensdag 2019
Ds. Gerard Knol

 
Op woensdag 6 maart begint de vasten- of veertigdagentijd.
Dan begeven we ons in de richting van het gebeuren waarop het hele christelijke geloof is gebaseerd: Pasen.
Pasen – niet alleen het verhaal van de glorieuze opstanding.
Pasen – het verhaal van Goede Vrijdag, de vernedering en het lijden.
Pasen – het verhaal van de maaltijd die de uittocht van het joodse volk en het lichaam van de Messias met elkaar verbindt.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr.2, februari 2019

Jaargang 34 nr.2, februari 2019
Thee, koffie en de brullende leeuw
Ds. Hans Fortuin

Van Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750), vanaf 1734 tot zijn dood predikant te Midwolda, stelde als predikant te Weener in 1726 de bundel 'Geestelike Gezangen' samen, in 1740 goedgekeurd door de kerk. Midwolda was een rustig en statig dorp, met de Ennemaborg en een royale kerk in classicistische stijl.
lees meer »
 
Jaargang 34 nr. 1, januari 2019

Jaargang 34 nr. 1, januari 2019
'…toen kwam het woord over Johannes’ (Lucas 3: 2)
Tjitske Hiemstra

 
Johannes is mijn naam. ‘God is genadig’. ‘Maar niet zoetsappig’ zei ik daar wel achteraan. De laksheid en de gezapigheid van onze godsdienst, dat heeft me m’n leven lang dwarsgezeten, daar ben ik tegen te hoop gelopen. U denkt misschien dat het makkelijk werk is, boeteprediker zijn, criticaster. Daar zit wat in. Aan de kaak stellen wat er verkeerd is, is makkelijker dan het werkelijk goed doen.  En toch moet het gebeuren! Anders is het de dood in de pot! Ons volk leeft van profetie. Echte profeten zag je niet meer, wel wijzen, en Schriftgeleerden. Ze schreven trouw op, wat de profeten gezegd hadden. Maar het vuur was eruit. Waar was de spirit?
lees meer »
 
Jaargang 33 nr. 12, december 2018

Jaargang 33 nr. 12, december 2018
Wees gegroet Maria……
Hans Fortuin                                     

Een engel in haar huis…
'Het gebeurde in haar huis', vertelt Lucas ons. Daar stond de engel Gabriël. Hij groette heel gewoon: 'Goedendag, Maria.' Het bleef niet bij die gewone groet: 'Je bent begenadigd, de Heer is met je.' en Maria schrok hevig, net als alle andere mensen in de bijbel die worden benaderd vanuit de hemelse gewesten. Wie kan op aarde blijven bestaan als de hemelse glorie met haar verblindend licht en oorverdovende bazuingeschal neerdaalt? Net als steeds klinkt: 'Wees niet bang…God heeft je zijn gunst geschonken.'
lees meer »