Jaargang 35 nr. 5, mei 2020

Jaargang 35 nr. 5, mei 2020
Liudger predikt in de Groninger Gouwen – 785
Bert Veentjer

 
Nederland is in de ban van het coronavirus.
Wereldwijd zijn we in de ban van het virus.
Dat dit consequenties heeft voor veel evenementen is evident. Normaal (wat is in deze tijd normaal ?) had ik in dit meinummer een artikel geschreven over 150 jaar Farmsumer Kerk. Zoals u weet wordt deze herdenking een jaar uitgesteld. Ik wil u, als een soort amuse, voorafje, meenemen in het leven en werk van Liudger. Ik weet niet of er meteen een aha-erlebnis bij u ontstaat bij het horen van die naam. Wellicht roept de hier afgebeelde plaat met de titel “ Liudger predikt in de Groninger Gouwen, 785” een herkenning bij u op. Waarschijnlijk kennen we de voorgangers van Liudger uit de geschiedenisboekjes beter : Willibrord (veel kerken en scholen zijn naar hem vernoemd en op het Janskerkhof in Utrecht staat een prachtig ruiterstandbeeld) en Bonifatius, die we kennen, omdat hij in 754 bij Dokkum het leven liet (was het een brute roofmoord, omdat Bonifatius nogal wat kostbaarheden met zich meevoerde ?) en wordt herdacht in het Bonifatiuspark met een mooi zandstenen beeld van de kunstenaar Gerrit Bolhuis.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 4, april 2020

Jaargang 35 nr. 4, april 2020
Leven naar Pasen toe
Pastor Eelkje de Vries

De meesten van ons hebben vrijdag 20 maart, naar de toespraak van onze koning gekeken op de televisie. Die hij gehouden heeft vanwege het coronavirus. In de loop van de avond werd deze toespraak en de manier waarop hij deze uit sprak tot in de treure besproken in de diverse talkshows en actualiteitenrubrieken. “Wat jammer” zei mijn partner:” zo analyseer je de toespraak helemaal kapot en wordt de troost en de bemoediging, die ervan uitgaat, tenietgedaan”. Ik ben het met haar eens.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 3, maart 2020

Jaargang 35 nr. 3, maart 2020
 Israël een volk, een land
ds. Marja de Jager
 
Wie gelovig is opgevoed, kent het volk Israël uit de Bijbel. Van kinds af aan hoorde ik verhalen over de Israëlieten die in Egypte onderdrukt werden door Farao en die onder leiding van Mozes veertig jaar door de woestijn trokken naar het beloofde land: Kanaän.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 2, februari 2020

Jaargang 35 nr. 2, februari 2020
Verhalenderwijs
Tineke Sikkema-Stienstra

 
Goede verhalen, ze raken ons, ze doen wat met ons.
Ze haken aan op ons geweten. Neem nou de Bijbelverha-
len, als Jozef in de put, Daniël in de leeuwenkuil, Jezus
lopend over het water.
Waarom raken ze ons zo diep, veel meer dan een goede
preek. Omdat het over ons zelf gaat.
De angst die Jozef moet hebben gehad in de put, die
angst gaat tegelijk over onze eigen angst.
lees meer »
 
Jaargang 35 nr. 1, januari 2020

Jaargang 35 nr. 1, januari 2020
Wij houden de lofzang gaande
Hans Fortuin

 
De lofzang gaat haar weg, ijl door de lucht.
Je ziet haar niet; je hoort haar wel…
van mond naar oor, van hart naar hart gaat ze.
Hoor haar, voel haar emotie, mee trilt je adem.
Is ze voorbij? Toch blijft ze nog,
gaat nog even met je mee…
Even voel je haar nog, diep van binnen
Even doet je stem nog mee.    
lees meer »
 
Jaargang 34 nr 12, december 2019

Jaargang 34 nr 12, december 2019
Geef licht
Marja de Jager

 
Eerste kerstdag houdt onze koning traditioneel een kersttoespraak. Velen van ons zitten dan gekluisterd aan de televisie om maar niets ervan te hoeven missen. Wat zou zijn kerstboodschap dit jaar weer zijn? Zo vergaat het mijzelf ook. Tegelijkertijd kom ik zelf rond deze tijd van het jaar voor de vraag te staan: welke kerstboodschap zal klinken in mijn preken in de kerstnacht en op kerstmorgen?
lees meer »