Wie zijn wij? Wie zijn wij?

We willen een open gemeente zijn voor mensen die de bijbel beleven als het Woord van God en Jezus Christus willen volgen.
We proberen gastvrij te zijn en zorg te dragen voor elkaar.
Ook willen we betrokken zijn bij onze omgeving en de wereld waarin we leven.
 
We houden wekelijkse erediensten op twee locaties, waarin we ons laten inspireren en toerusten.
Om met ons geloof actief in de gemeenschap te zijn, kennen we verschillende werkgroepen.
Sommige daarvan houden zich bezig met de zwakkeren in de samenleving, dichtbij en veraf. Andere werkgroepen richten zich meer op de eigen gemeente door toerusting en liturgie.
 
We nodigen jong en oud uit om met ons mee te vieren en mee te denken:

Hoe kunnen we ook in deze eeuw kerk zijn?

Hoe leven we vanuit de bron van het evangelie?

Hoe kunnen we dienstbaar zijn aan de samenleving?

De Protestantse Gemeente Delfzijl zit vol met activiteiten. Op deze website kunt u vrijwel alles vinden wat voor u van belang is. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag. Daarbij hopen wij u ook persoonlijk te ontmoeten in de zondagse erediensten, maar ook door de week. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Mocht u niet kunnen vinden wat u zoekt, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen. Ons adres is: .

 
Algemene Informatie Algemene Informatie

De Protestantse Gemeente Delfzijl is op 1 mei 2005 ontstaan door een fusie van

de Gereformeerde Kerk Delfzijl
de Hervormde Gemeente Delfzijl
de Hervormde Gemeente Farmsum/Oosterhoek/Meedhuizen.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl heeft vier kerkgebouwen.

De Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Tel. (0596) - 61 31 98De Ark, Waddenweg 2, Tel. (0596) - 61 74 08Kerk Farmsum, Op de Wierde 1, Tel. (0596) - 61 69 54Dorpskerk Uitwierde, Torenpad 3Aanvang kerkdiensten in de Kruiskerk en Kerk Farmsum is om 09:30u. en in de Ark begint de dienst in de zomertijd om half tien, wanneer het wintertijd is om 10 uur. Zie voor actuele informatie: Kerkdiensten.

Predikant:
vacant

Kerkelijk werker: ds. Hiemstra
Scriba: Mw. G. van der Velde - Westra, Piet Heinstraat 1, Tel. 0596-611905
            Dhr. W. Mulder, Veldhoven 24, Tel. 0596-610015
e-mail:

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen naar: .

Copy voor het kerkblad sturen naar:

Copy voor de website sturen naar:

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Meer informatie over begraafplaatsen vindt u hier.

Meer informatie over de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau

Kerkelijk Informatie Bureau (KIB)

Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
E-mail:
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 - 11.30 uur
Gesloten: Tijdens schoolvakanties, m.u.v. vrijdags

lees meer ยป
 
Privacyverklaring Protestantse Gemeente Delfzijl Privacyverklaring Protestantse Gemeente Delfzijl

Privacyverklaring