Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie Bureau (KIB)
Adres: Menno van Coehoornsingel 21 9934 GP
Telefoon: (0596) - 63 01 50
E-mail: kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vr. van 9.00 - 11.30 uur
Gesloten: Tijdens schoolvakanties, m.u.v. vrijdags


Het Kerkelijk Informatie Bureau (KIB) is geopend voor informatie, kopiëren, kerkpenningen en dergelijke zaken. Verder voor ledenadministratie zoals verhuizingen, nieuw ingekomenen, aanvraag attestaties, doop en huwelijk.

Verder wordt op het KIB het Kerkblad gedrukt. Het Kerkblad is het Orgaan van de Protestantse Gemeente Delfzijl.

De kopij voor het kerkblad dient te worden ingeleverd bij:

     Jannie Dam
     e-mail: kerkblad@pgdelfzijl.nl

Voor nieuwe abonnees, adreswijzigingen en klachten:

    mw. B.G. Wildeboer-Rowaan, tel. (0596) - 61 30 85

terug