Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Het tongewelf is geheel vervangen en ook alle muren en pilaren zijn waar nodig gestukt en geheel opnieuw gesausd. De banken enz. hebben een verfbeurt gehad. Tevens zijn nu alle 32 gevonden zerken o.a. van de adellijke familie Ripperda(de oudsten Unico Ripperda van 1474, Froukje Onsta 1477 en Hayo Ripperda 1504) weer te bewonderen en natuurlijk ook alle andere zerken van notabelen, predikanten, kooplieden enz.

De kerk heeft een prachtig ‘Lohman-orgel’ uit 1829 (is tot plm. mei 2016 buiten gebruik wegens een groot onderhoudsbeurt)

Een 2e orgel in de kerk is het ‘Meyer-orgel’ uit 1878, overgeplaatst vanuit de kerk van Weiwerd, deze kerk werd vanwege industrialisatie afgebroken, en dit orgel wordt nu als koor-orgel gebruikt. Meer over de geschiedenis van de orgels kunt u vinden op de site: www.lohmanorgelfarmsum.nl. Hier is tevens een mooi voorbeeld te beluisteren hoe het orgel klinkt.

Er is ondertussen een tweede, herziende druk van het boekje ‘De zerken van Farmsum’ (auteur Redmer Alma) uitgekomen, en dat boekje is tijdens de openstelling te koop of te bestellen: via email: p.lanting@hetnet.nl (prijs € 15.00, excl. verzendkosten).

Elke eerste zaterdag van de maand is de Farmsumerkerk open voor bezichtiging van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor informatie en/of afspraak voor individuele rondleiding of voor groepen, is ook mogelijk op andere dagen bij:

Piet Lanting, Tel. (0596) - 61 54 18
Kees Oosterveld, Tel. (0596) - 62 72 52
Bert Veentjer, Tel. (0596) - 61 46 15
terug