Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
150 jaar Farmsumerkerk 150 jaar Farmsumerkerk


Op zondag 1 mei aanstaande vindt in de Farmsumer Kerk alsnog de herdenking plaats van het 150 jarig bestaan van de Farmsumer Kerk.
Deze herdenking was uitgesteld i.v.m. de coronapandemie van de afgelopen tijd
Aanvangstijd van de dienst is 10.00 uur.
Vanaf 09.30 is de inlooptijd en ontvangen we U met koffie/thee en ….
Van harte welkom in deze herdenkingsdienst.
 
Bijzondere dienst voor en met mensen met een beperking Bijzondere dienst voor en met mensen met een beperking
Op zondagmorgen 15 mei a.s. zal er in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl een bijzondere kerkdienst zijn voor en met mensen met een beperking. Aanvang is om 09.30 uur, voorganger is ds. Marja de Jager.
Thema van deze dienst is: ”Wie is groot en wie is klein?”
Er is medewerking van “de Toalschatten” uit Bedum en van de werkgroep die deze diensten voorbereidt. Het belooft een fijne dienst te worden.
Na de dienst is er gezamenlijk koffie en thee drinken.
Iedereen is van harte welkom.
 
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië

Ook onze groep Vrouwen voor Brazilië heeft niet stilgezeten. Hoewel we de inkomsten van de rommelmarkt moesten missen, zijn we toch in staat geweest om € 500 bij elkaar te brengen; dit bedrag is inmiddels aan het Centrum is overgemaakt.
 
lees meer »
 
Werk maken van je inspiratie Werk maken van je inspiratie

Werk maken van je inspiratie

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.  Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en geestelijke verzorger.
lees meer »
 
Bericht van de eetgroep Bericht van de eetgroep


Woensdag 18 mei staat er een 3 gangen menu klaar in het Anker
Dit keer hebben de gerechten een Italiaans tintje. Vooraf een lichte soep en natuurlijk is er ook een nagerecht.
Iedereen is welkom en we proberen er een gezellig samenzijn van te maken. 
U kunt zich hier alvast voor opgeven bij Ageeth Jansma (614032 of bij Hennie de Vries (tjedevries@home.nl)          De kosten zijn € 5,00 p.p.
Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom voor een drankje en om 17.30 gaan we eten.
Graag tot ziens.
 
 
Nieuwe Diaken Nieuwe Diaken


Zondag 3 april is dhr. Bert van der Woude bevestigt in het ambt van diakan in onze gemeente.
Het is fijn dat Bert zich voor dit ambt beschikbaar heeft gesteld en namens de Protstantse Gemeente Delfzijl wensen we je veel succes en plezier bij het werk als diaken.
Bert werd toe gezongen met de woorde:
            Zo-even klonk hier in de kerk
            uw uitgesproken 'Ja'.
            Wij wensen u dat in uw werk
            Gods zegen met u gaat.
2.         Vertrouw op Hem te allen tijd
            in alles en verwacht
            van Hem steeds uw gedrevenheid, 
            uw geestdrift en uw kracht.

 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers Afscheid van de aftredende ambtsdragers


Zondag 3 april namen in de dienst kerkeraadsleden, een kosters echtpaar en medewerkster van het KIB afscheid. 
Allen hebben ze zich vele jaren voor onze gemeente ingezet en in een dankwoord vergezeld met een roos werden ze in het 'zonnetje' gezet.
Ze werden door de gemeente toegezongen met de woorden:
            Heer, bevestig wat zij deden,
            leg Uw zegen op het werk
            waar zij aandacht aan besteedden
            voor Uw wereld, – voor Uw kerk. 
 
Overdracht kerk Uitwierde naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Overdracht kerk Uitwierde naar de Stichting Oude Groninger Kerken.


Op vrijdag 1 april is de dorpskerk Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
 
 
 Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.      Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.    


 Bij de overdracht van de Dorpskerk Uitwierde aan
de Stichting Oude Groninger Kerken op 1 april 2022.


 Wat dragen we over en wat is de geschiedenis van deze kerk?

We zijn hier in de kerk op het hoogste punt van de wierde. Evenals Biessum een nog volledig gave wierde.
Kijken we nu naar de zijkant van de toren, hier aan de oostkant, dan zien we dat er ooit aansluiting was met een ander gebouw. Ook een kerk dus.
Lees verder bij 'kerknieuws'
 
 
Avondgebed en openstelling van het stiltecentrum van de Kruiskerk Avondgebed en openstelling van het stiltecentrum van de Kruiskerk
Het avondgebed is na een lange periode weer opgestart op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet op te geven.
Het avondgebed is iedere donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
In de afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum gaat in april weer iedere dag open. We hopen dat ook in 2022 toevallige passanten of gemeenteleden hier in stilte even gaan zitten en eventueel een kaarsje kunnen aansteken voor een geliefde of gebeurtenis om bij stil te staan.
Namens de voorgangers van het avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?
Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.
Tot de zomer van 2022 zijn de volgende koffieochtenden gepland:
3 en 17 februari
3 en 17 maart
7 en 21 april
5 en 19 mei
2 en 16 juni
U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerst volgende keer dat we bijeenkomen is woensdag 23 maart 2022 in het Gebouw Op de Wierde in Farmsum (Delfzijl) Tijd: 18.40 uur - 19.40 uur of van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"


De expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (lees meer bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.