Startzondag 2023 Startzondag 2023


Thema: Ga mee.
Zondag 17 september hebben we met veel gemeenteleden een mooie startdag gehad.
Bij binnenkomst krijgt iedereen koffie met wat lekkers en kan er gezellig gepraat worden aan de tafels in de hal.
Langzamerhand zoekt een ieder een plaats in de kerkzaal. De kerkdienst begint met het onthullen van de nieuwe preekstoel. Een grotere uitgave van onze oude preekstoel. Gemaakt door Ton Wildeman uit Siddeburen. We vervolgen de dienst met mooie liederen, gebeden en uitleg van de schriftlezing. In plaats van de preek zijn er 8 werkgroepen waar het thema 'Ga mee' uitgewerkt wordt. De onderwerpen zijn: Mediteer mee, Zing mee, Knutsel mee, Luister mee, Bid mee, Praat mee, Lees mee en Kook mee.
Terug in de kerk presenteren de werkgroepen zich en na een drankje en een hapje sluiten we af met een broodtafel.
Een zeer geslaagde startzondag!

 
Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Stilte Centrum Stilte Centrum
Vanaf aanstaande maandag 4 september is het Stilte Centrum gesloten.
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker.
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.
Tot  het einde van dit jaar 2023 zijn er weer de volgende koffieochtenden gepland:

       7 en 21 september
      5 en 19 oktober
      2 en 16 november
      7 en 21 december


U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Namens de gastvrouwen en – heren,
Pastor Eelkje de Vries
 
Meditatief dansen Meditatief dansen
.

..komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als
‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’.
Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze
manier kun je nader tot jezelf komen.
De lessen worden gegewven door Ulrike Neumann in het gebouw Op de Wierde,
Op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een keer mee te dansen.
De eerst volgende keer is woensdag 27 september
(lees meer bij kerknieuws)
 
Vervanging pastor Eelkje de Vries Vervanging pastor Eelkje de Vries
Pastor Eelkje de Vries zal voorlopig nog niet voor haar volledige aanstelling aan het werk kunnen gaan. De verwachting is nu dat zij in de 2e helft van september op basis van re-integratie voor een beperkt aantal uren per week haar werk kan gaan oppakken. De kerkenraad heeft daarom stappen ondernomen om haar in de komende maanden voor een deel van haar uren te laten vervangen. Vanaf 1 september jl. is pastor Henk Perdok uit Appingedam voor 8 uur per week aangesteld als haar vervanger. Waar dat gevraagd wordt zal hij voorgaan bij uitvaarten in de secties van pastor De Vries, crisispastoraat verzorgen (bij ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of anderszins wanneer een pastor gewenst is) en, in overleg met pastor De Vries en voor zover de tijd dit toelaat, gemeenteleden bezoeken. Zijn tijdelijke aanstelling duurt tot 1 januari 2024. In de dienst van zondag 24 september a.s. zal pastor Henk Perdok aan de gemeente worden voorgesteld en kunt u hem na de dienst persoonlijk ontmoeten. Mocht u een beroep op hem moeten doen dan zijn de contactgegevens van pastor Henk Perdok: tel. 06 5105 3559;
e-mail: pastorhenkperdok@gmail.com.
 
Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024 Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024


Illustratie

Bij het jaarthema is een illustratie gemaakt met daarbij de volgende uitleg:
De Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.
 
De Zendingserfgoedkalender 2024 De Zendingserfgoedkalender 2024
De Zendingserfgoed kalenders 2024 zijn op startzondag weer te bestellen!In de zoektocht naar geschikt materiaal voor de kalender 2024 is bij Sister Claire een keuze gemaakt uit afbeeldingen van de Pakistaanse Bijbel, waar zij mooie Bijbelse afbeeldingen in maakte. Het thema is 'Wie is mijn naaste'.

De MWD beveelt de kalendervan harte bij u aan !
 
Crowdfunding voor zonnepanelen Crowdfunding voor zonnepanelen


Door een aantal leden van onze kerk is er onderzoek gedaan naar het energie verbruik in de Kruiskerk en het Anker. De tweede stap was hoe kunnen we hier op besparen. Zo kwam men al gauw op isoleren en aanbrengen van led-verlichting. Voor het opwekken van energie werd voorgesteld om zonnepanelen aan te schaffen. Het voorstel werd door het College van Kerkrentmeesters omarmd en ingebracht in de Kerkenraad. Zij ging akkoord met de maatregelen waaronder de aanschaf van zonnepanelen. Voor de wijze van financiering van zonnepanelen werd een crowdfunding actie aanbevolen.
Mocht u hier aan mee willen  doen: graag!

De totale kosten voor 45 zonnepanelen bedraagt 25.000 euro.
Dat betekent 555 euro per stuk.

We vragen u dan ook om 1 (of meer), een halve  zonnepaneel middels een gift te sponseren.                                     ( 277 euro ) of een kwart (139 euro)
Uiteraard mag een ander bedrag ook.
U mag het bedrag overmaken op bankrekening: NL63INGB0000852680
T.n.v. Protestantse Gemeente Delfzijl onder vermelding zonnepaneel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het College van Kerkrentmeesters.


14 juni 2023: De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst
 
Rommelmarkt / Bazaar / Boekenmarkt Rommelmarkt / Bazaar / Boekenmarkt
De Rommelmarkt zal op 7 oktober a.s. voor de 26e keer worden gehouden in het Anker achter de Kruiskerk. 
De Activiteitencommissie is uitgebreid met Annemarie Olinga en Wouter Eisema (coördinator) en we zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen.
We hopen dat we weer een beroep op alle vrijwilligers kunnen doen om deze dag tot een succes te maken. De opbrengst is voor aanvullingen in de kerken en het JeugdOpvangCentrum Jardim Colonial in Brazilië. 
We houden u op de hoogte.

Frouwkje, Namens de Activiteitencommissie
 
Eetgroep Eetgroep
Alhoewel er nog geen voorbereiding is getroffen voor de eetgroep gaan we er van uit dat de eetgroep ook in het nieuwe seizoen doorgaat. De eerste keer is op dinsdag 10 oktoberber zijn.
Zondag 18 september start het nieuwe seizoen voor kerkelijk activiteiten en zullen wij ook onze start bekend maken. We zien graag  veel vertrouwde gezichten terugkomen. Maar ook mensen die nog nooit geweest zijn en graag eens willen aanschuiven zijn van harte welkom. Het is een leuke manier om voor en tijdens de maaltijd met elkaar aan de praat te raken en uit te wisselen wat je bezighoudt.
Altijd is het weer verrassend wat de “koks” van de gerechten hebben gemaakt. Maar door de jaren heen kunnen we zeggen dat het eten zich goed laten smaken. Het drankje vooraf van de maaltijd is al een gezellige binnenkomer, daarna staan de tafels mooi gedekt in de grote zaal  en alle maaltijden worden afgesloten met een mooi lied uit het liedboek.
Iedereen is welkom. Kosten € 7,00 (inclusief het drankje)
Vanaf 17.00 uur bent u welkom en om 17.30 uur gaan we eten.
Opgave vooraf is noodzakelijk.
Hennie de Vries, tel. 618346 of tjdevries@home.nl
 
Schoenendoosactie Schoenendoosactie
Doe mee aan de ‘schoenendoosactie’ en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie. Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen en zo waardevol om kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die u/jij hebt gegeven. In landen waar het is toegestaan, wordt naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen gedeeld.
Eind oktober worden de folders voor de schoenendoosactie in de kerk uitgereikt. De inleverdata van de schoenendozen in de kerk vindt plaats op zondag 11 en zondag 18 november.
Op zaterdag 25 november worden de schoenendozen naar een inleverpunt gebracht in Wildervank.

U wordt middels de zondagsbrieven verder op de hoogte gehouden van deze actie.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Femmie Riedstra (0596-61 74 88) en/of
Petra de Jong (06-15 15 30 36)
 
Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2022
De jaarrekeningen 2022 staat op de website
U vindt de jaarrekening van onze gemeente  onder  ANBI Kerkrentmeesters
De jaarrekening van de MWD en de diaconie staat onder ANBI Diaconie
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in Kruiskerk
Er is al weer een nieuwe expositie. In de ontmoetingsruimte en in de zalen zijn de schilderijen afgelopen week vervangen door foto's . 
Deze zijn gemaakt door de leden van fotoclub Kielzog uit Hoogezand.
Verschillende onderwerpen zijn gefotografeerd. Plekken uit de omgeving en plekken ver weg. Maar ook natuurfoto's en portretten. Veel om naar te kijken. In de hal vindt u informatie over de fotoclub Kielzog.
We hopen dat u er weer met veel plezier naar zullen kijken.
Aagtje Bolt, Lenie van der Laan en Geke Oosterveld
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.