Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Zomertijd Zomertijd
Diensten Kruiskerk,
Ingaande zondag 7 april (zomertijd) beginnen de diensten weer om 09.30 uur.
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in de Kruiskerk.
Wij waren zeer verrast dat zovelen gehoord hebben gegeven aan onze oproep.
Van alle schilderijen en wandkleden hebben we weer een mooie expositie kunnen maken.
Een groot deel van de expositie is ingeruimd voor de geschiedenis van de stad Groningen. Met unieke foto's en verhalen.
We wensen dan ook iedereen veel kijkplezier!
Aagtje, Geke en Lenie.

 
 
Woensdag 17 april hebben we eetgroep in het Anker. Woensdag 17 april hebben we eetgroep in het Anker.


Woensdag 17 april kunnen we samen eten in Het Anker.
Her wordt een voorjaarsmenu, bestaande uit een lichte groentesoep,  voorjaarsgroenten met zalm (en een andere vleessoort), frisse salade en tot slot een lekker nagerecht.
De intekenlijst voor 17 april is inmiddels volgeboekt.
Vanaf 17.00 uur staan in de hal de drankjes klaar en om 17.30 uur gaan we eten.
In overleg met de mensen die de gerechten klaarmaken zullen we overleggen of we in mei nog een keer bij elkaar komen.
Omdat we inmiddels kunnen spreken over veel ‘vaste gasten’ willen de manier van opgeven iets veranderen.  De opgave lijst voor mei komt op zondag 27 april in de hal van het Anker te liggen en vanaf die datum kunt u zich opgeven. Het mag ook telefonisch of per e-mail bij:
Hennie de Vries (61 83 46,
tjdevries@home.nl)
Graag zien we u een keer bij de eetgroep. Gezelligheid, ontmoeting en samen aan tafel genieten van de gerechten, zijn de ingrediënten  voor deze activiteit van onze gemeente.


 
 
Zangdienst in de Kruiskerk Zangdienst in de Kruiskerk
Zondagmiddag-Zang 21 April  2024 in de Kruiskerk om 16.00 uur.
We proberen de zangdiensten zoveel mogelijk in de Farmsumer Kerk te houden maar door de energielasten houden we deze dienst in de Kruiskerk.
Het Dollard Vocaal Ensemble uit Winschoten hebben we voor deze middag uitgenodigd, onder leiding van Mindert Kronemeijer, zij zullen met zang en muziek een bijdrage leveren aan deze dienst.
U bent van harte welkom  en we hopen op een volle kerk.
 
Eetgroep
 
De commissie: Bijzondere diensten
 
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers
Op Palmzondag 24 maart 2024 zijn drie gemeenteleden bevestigd in het ambt voor onze gemeente.
Mw. Nicoline Kwakkelstein en dhr. Ton Wildeman als diaken en dhr. Reinder de Vries Als Ouderling - voorzitter.
Na de bevesiging werden de nieuwe ambstdragers toegezongen door de gemeente met het lied: Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.Na de dienst zijn er nieuw ambstdragers hartelijke welkom geheten door middel van een handdruk. Zo werden ze gefeliciteerd en zijn er veel bemoedingende woorden gegeven.
(voor meer foto's zie fotoalbum)
 
MWD project 2024 MWD project 2024
In 2024 hebben we als gemeente gekozen voor “Straatkinderen in Oeganda”, een Kinderen in de Knel project. Kerk in Actie werkt samen met lokale kerken en partners aan herstel van vrede en recht en toekomstperspectief voor hen die alles verloren hebben.
In Oeganda werkt Kerk in Actie samen met drie Oegandese organisaties die straatkinderen in de hoofdstad Kampala opvangen en hen proberen te herenigen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen weer naar school kunnen of een vak leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
De drie organisaties die voor de straatkinderen werken zijn :
- UCAA Uganda Chain Agent Accociation
- DP  Dwelling Places 
- International Coorperatiens/ Development
 
 
Paaszondag  31 maart  Paaszondag  31 maart 
Paasdienst in de Kruiskerk
Voorganger: ds. Marja de Jager
Met medewerking van: Gelegenheids gemeentekoor o.l.v. Tjerk de Vries
In deze dienst zijn 3 gemeenteleden gedoopt en  er was een belijdenis. 

Alle gemeenteleden hebben bij het binnenkomen in de kerk een bloem in het kruis gehangen. Zo werd het lege kruis een veel kleurig kruis.In deze Paasdienst werden we bepaald door het verhaal van de opstanding maar ook door het teken van de doop dat Hielle Kootstra, Alireza Saghafi en Mahboubeh Bakhtiari Farimani hebben ontvangen.. Voorafgaande aan de doop legden Hielle samen met zijn vrouw Thea Kootstra – Huls openbare belijdenis van het geloof af. Ook Alireza en Mahboubeh hebben belijdenis gedaan voorafgaande aan hun doop. Als gemeente hebben we samen met Hielle en Thea, Alireza en Mahboubeh de dankbaarheid om de opstanding, doop en belijdenis gevierd!


Meer foto's van deze dienst vindt u bij fotoalbum.

 
 
Bezinningswandeling Bezinningswandeling
Zondag 17 maart om 14.00 uur vanaf het Anker  “Ga Mee”Op deze 5e zondag van de veertigdagentijd hebben we met 15 gemeenteleden een bezinningswandeling gemaakt. Start en finish bij de Kruiskerk. Via een mooie route langs het Damsterdiep richting Biessum en via het bospad langs de spoorlijn weer terug. Onderweg stonden we 7 keer stil om te luisteren naar een gedicht welke door de wandelaars meegenomen was. Heel mooi passend bij de 40 dagentijd..


Ter afsluiting van de wandeling dronken we metelkaar een kopje koffie en kregen we een zegenbede van St Patrick mee naar huis.
(lees verder bij kerknieuws)


 
 
Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
2.Afstoten van gebouwen

3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
4.Begraafplaatsen
5.Personeelskosten
(Lees het volledige verslag bij Bestuur/kerkentmeesters)
 
 
Gemeenteberaad Gemeenteberaad
 
Het gemeenteberaad is op woensdag 15 mei. Tijdens deze avond wordt het thema "De veilige kerk" besproken. Naast een aantal andere actuele zaken is er ook ruimte voor inbreng vanuit de gemeente.
Zijn er zaken, thema's of onderwerpen die u graag eens besproken of behandeld wilt hebben en heeft u hiervoor evt. suggesties dan kunt u deze doorgeven aan de scriba.

scriba@pgdelfzijl.nl
 
 
Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
De begroting van de diaconie (inclusief MWD) kunt u inzien bij 'ANBI DIACONIE'.
 
Begroting Kerkrentmeesters 2024 Begroting Kerkrentmeesters 2024
U kunt de begroting van de kerkrentmeesters inkijken bij 'Anbi Kerkrentmeesters'.
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker.
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.

U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Namens de gastvrouwen en – heren,
Pastor Eelkje de Vries
 
Stiltecentrum Stiltecentrum
Vanaf aanstaande maandag 4 september is het Stilte Centrum gesloten.
 
Meditatief dansen Meditatief dansen
.

..komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als
‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’.
Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze
manier kun je nader tot jezelf komen.
De lessen worden gegewven door Ulrike Neumann in het gebouw Op de Wierde,
Op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een keer mee te dansen.
De eerst volgende keer is dinsdag 5 maart 2024
(lees meer bij kerknieuws)
 
Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024 Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024


Illustratie

Bij het jaarthema is een illustratie gemaakt met daarbij de volgende uitleg:
De Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.