Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Voor het eerst in dit kalenderjaar vergaderde de taakgroep pastoraat op maandag 12 april jl. door het houden van een digitale bijeenkomst via Zoom. We ruimden tijd in om van ieder te horen hoe het in deze tijd van beperking gaat en ook hoe het pastorale werk in de secties verloopt. Naar voren kwam dat we de maatregelen in acht nemen en voorzichtig zijn in het afleggen van huisbezoeken. Veel contacten verlopen via de telefoon, een appje en een bemoedigend kaartje. We willen dit nog even volhouden totdat de vaccinaties naar verwachting deze zomer zijn afgerond en we ook weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben en bezoekjes kunnen afleggen. Daar kijken we ook naar uit!
Lees meer bij 'werkgroep Pastoraat'.
 
Voorstel overdracht Kerk Uitwierde aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Voorstel overdracht Kerk Uitwierde aan de Stichting Oud Groninger Kerken.
Al eerder heeft het College van Kerkrentmeesters u  medegedeeld dat zij het voornemen heeft om het Kerkgebouw Uitwierde  te verkopen en over te dragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Het kerkgebouw dient niet meer als zondagse preekplaats. Toch wordt het kerkgebouw nog gebruikt voor kerkdiensten  en met name voor begrafenissen  in combinatie met de daarom heen gelegen begraafplaats. Dit is ook mede de  wens om het kerkgebouw  te behouden als gebouw waar ook “kerk” diensten   in de toekomst gehouden kunnen worden.  De keuze viel toen voor de verkoop aan de genoemde stichting.  De reden van de verkoop is  het feit dat  verwacht wordt dat nu maar ook met name in de toekomst het bemensen van  het beheer voor dit gebouw  niet meer  gedaan kan worden door onze eigen gemeenteleden.
 
lees meer »
 
Online bijeenkomst aangaande voorstel kerk van Uitwierde over te dragen naar de Stichting OGK Online bijeenkomst aangaande voorstel kerk van Uitwierde over te dragen naar de Stichting OGK
Op maandag 10 mei aanstaande zullen we online (via kerkdienstgemist.nl) hierover informeren en eventuele vragen beantwoorden. Aanvang van deze bijeenkomst is 19.00 uur.
Mocht u op voorhand al vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze indienen bij onze scriba (zie gegevens op pag. 2 van het kerkblad).
Na deze online bijeenkomst zal een definitief besluit worden genomen en zal het College ook op korte termijn, toestemming vragen aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.
Meer over deze overeenkomst leest u in het uitgebreide artikel en in het kerkblad.
 
 
Vanuit de kerkenraad (april 2021) Vanuit de kerkenraad (april 2021)

Op het moment van dit schrijven is er nog geen duidelijkheid of de maatregelen voor de komende periode worden versoepeld.
Wij hebben dan ook besloten om tijdens de Erediensten voor alsnog geen gemeenteleden toe te laten. Zoals u waarschijnlijk wel heeft opgemerkt worden op de zondagmorgen de liederen weer door 1 zanger gezongen. Dit kunnen wij op een verantwoorde wijze laten gebeuren.
Zodra er meer mogelijkheden zijn dan zullen wij u hierover informeren middels de zondagsbrief en/of de website.

Zoals u weet is het gebruikelijk dat de Paaskaars na Pasen gebracht wordt naar een gemeentelid. Dit jaar is deze door Aukje van Tholen gebracht naar de familie van Doorn. Zij waren zeer verheugd dat zij deze hebben mogen ontvangen.
Tijdens de dienst van 9 mei willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

Maandag 19 april jl. hebben wij met de gehele kerkenraad een online vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is er door de kerkenraad positief gereageerd om de kerk van Uitwierde middels de betaling van een bruidsschat over te doen aan de stichting Oud Groninger Kerken. Daar we het hier hebben over het afstoten van een kerkgebouw moet de Gemeente hierin gekend worden. Graag willen wij dit dan ook aan u op maandagavond 10 mei presenteren.  U kunt de uitleg en plannen hiervoor  volgen via de site van kerkdienstgemist.nl. Zie bericht elders in dit Kerkblad.
Mocht u voortijdig vragen hebben dan kunt u deze mailen naar het volgende mailadres scriba@pgdelfzijl.nl 
De volgende online vergadering van de kleine kerkenraad zal zijn op maandag 3 mei.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
Moldavië Moldavië


Pinksteren, het feest van de hoop

Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt, is meer dan ooit welkom. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden en zelden verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien dat het leven doorgaat. Daarom maken wij van het Pinksterfeest een feest van hoop. We komen in actie met en voor kinderen ver weg en dichtbij. We ontvangen hoop, we delen hoop.
Lees meer bij Werkgroep 'Missionaire werkgroep'.
 
Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters


Donderdag en vrijdag is de tuin commissie flink aan de slag geweest met het opknappen van de tuin. Behoorlijk gesnoeid. Een aanhangwagen vol weggebracht naar de stort. Het ziet er weer keurig uit.
Binnen is er hard gewerkt aan de nieuwe  vloer van zaal 3 door Elibert en Henry. Bijna klaar met een prachtig resultaat.


 
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.