Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Viering Gedachteniszondag 22 november. Viering Gedachteniszondag 22 november.


Op zondag 22 november, de Gedachteniszondag, zijn de namen genoemd van de  gemeenteleden die ons ontvallen zijn. De  twee indentieke diensten  werden geleid door ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries.
Het thema van de dienst was: 'Herinneringen voor het leven. 
Per viering waren er 30 nabestaanden aanwezig. Maar via kerkdienst gemist.nl hebben veel familie, vrienden en gemeenteleden thuis de dienst mee beleefd. Na de ochtenddienst was er voor gemeenteleden de mogelijkheid om  naar de kerk te komen om een kaarsje te branden.


Meer foto's staan bij 'fotoalbums'
 
 
Uitstel Gemeenteberaad. Uitstel Gemeenteberaad.
Op basis van de huidige richtlijnen in het kader van Corona, zijn wij genoodzaakt het Gemeenteberaad van 30 november uit te stellen. De adviezen van de PKN, die wij volgen, geven aan om naast de kerkdienst geen activiteiten te houden. Aanstaande maandagavond was een vergadering gepland van de Kerkenraad waar o.a. het gemeenteberaad zou worden voorbereid (behandeling financiële stukken). Nu we deze vergadering moeten uitstellen is het niet mogelijk om het gemeenteberaad te houden. Mogelijk versoepelen binnenkort de richtlijnen  zodat een aantal activiteiten weer kunnen plaatsvinden. Het gemeenteberaad schuiven we door naar begin januari. Zodra de datum bekend is geven wij deze door.
lees meer »
 
Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers) Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers)


Film - Les Choristes (De koorzangers) Les choristes vertelt het verhaal van een kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen wat begint in het heden, als Pierre Morhange na de begrafenis van zijn moeder bezoek krijgt van een van zijn oude klasgenoten, Pépinot. Die geeft hem het dagboek van hun oude surveillant, Clément Mathieu.
Datum: dinsdag 24 november 2020 Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee Plaats: Het Anker of Kerkzaal Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager   dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
lees meer »
 
"Blik" in de kerk "Blik" in de kerk
 

De diaconie houdt in de maand november de Actie "Blik"in de kerk.
Het is de bedoeling dat er lang houdbare producten voor de voedselbank ingezameld worden.
Iedere donderdagmorgen is het Anker open om uw produkten te ontvangen.
Denk hierbij aan blikken (of potten) groenten, peulvruchten of soep.
Maar ook thee, houdbare melk, pakjes kruiden voor macaroni en rijstgerchten zijn zeer welkom.
 
lees meer »
 
Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
Op een doordeweekse middag en/of avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment
van bezinning en gebed.We volgen een vaste liturgie voor de middag en de avond.
Een liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.
Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom!
Data: De eerstvolgende keer is op donderdag 26 november.
Dinsdagmiddag van 13.00 – 13.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur
De volgende data staan wekelijks vermeld op de zondagsbrief
U bent van harte welkom.

Meer lezen over het middag- en avondgebed bij 'Kerknieuws'
 
Bijwonen kerkdienst in de maand november 2020 Bijwonen kerkdienst in de maand november 2020
Bijwonen diensten in de maand november:
Hoewel voor de maand oktober de richtlijnen niet zijn veranderd voor o.a. het bijwonen van Kerkdiensten, blijven we het  huidige beleid hanteren. Het is namelijk noodzakelijk dat we de afstand van 1,5 meter moeten blijven hanteren. Het aantal beschikbare plaatsen blijft dus gelijk. Uit veiligheidsoogpunt en qua organisatie (voorlopig) beperken we het aantal tot 30 personen. De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig zijn in de kerk.
Opgave bij Tjerk de Vries: mailadres: tjdevries@home.nl of tel 618346. Een aantal gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor een aantal zondagen. Zij staan inmiddels geregistreerd.
Kerkenraad.
 
Actie schoenendoos Actie schoenendoos


Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk
Deze oproep zorgde ervoor dat er op zondag 15 november 57 gevulde schoenedozen voor in de kerk staan.
Een prachtig gezicht maar vooral fijn voor de kinderen die deze dozen zullen ontvangen. Dat kan zijn in een Afrikaansland of misschien in een Oost Europees land. 
De dozen gaan de komende week op reis. Te beginnen naar een verzamelpunt in Wildervank. Vandaar naar het landelijk verzamelpunt waar alle dozen geconroleerd worden. Mocht er snoep of oorlogsspeelgoed inzitten dan wordt het eruit gehaald. Vervolgens gaan ze op transport naar de uiteindelijke bestemming. Veel kerken en scholen doen aan deze actie mee. Samen worden dat heel veel dozen en zo zullen veel kinderen een 'fantastisch cadeau' ontvangen.
Allen die een doos gevuld en versierd hebben heel erg bedankt. Erg fijn dat u mee gedaan hebt met deze actie
lees meer »
 
Classis Nieuwsbrief Oktober 2020 Classis Nieuwsbrief Oktober 2020De classispredikant, Ds. Jan Hommes publiceert regelmatig een nieuwsbrief. In de link NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 kunt u deze nieuwsbrief lezen.
 
IMPRESSIE van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk. IMPRESSIE van ALLERZIELEN in de Farmsumer Kerk.


Langzamerhand zijn er steeds meer Protestantse Kerken die de traditie van de Rooms Katholieke Kerk overnemen om met Allerzielen de kerk open te stellen voor het aansteken van een kaarsje om de dierbaren die zijn overleden te gedenken. De kerk was o.a. verlicht met kaarsen en waxinelichtjes en ook buiten rondom de kerk was de tuin of het kerkhof verlicht met waxinelichtjes. .Er was gelegenheid voor het drinken van koffie of thee. Een aantal vrijwilligers had hun medewerking verleend om deze avond met respect en waardig de doden te gedenken.   
Meer lezen over deze traditie vindt u bij 'Kerknieuws'.   
Bij 'foto Albums' 
 zijn foto's geplaatst.                                                                                                    
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Al enige tijd is het stil geweest met berichten van de Kerkrentmeesters in het Kerkblad.  Niet dat we stilgezeten hebben. Middels de zondagsbrieven, met daarop de verhalen over de verbouw van de Kruiskerk, bent u toch grotendeels op de hoogte gehouden, met name door werkgroep leden en verhalen van gemeenteleden.
Hieronder een aantal onderwerpen, waarmee het  College van Kerkrentmeesters zich bezig heeft gehouden.
Het begint bij De verbouw/herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk.
Het uitgebreide artikel van de kerkrentmeesters lees u bij 'Kerkrentmeesters'
 
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties

Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde
Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde.  
Data: 6, 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17 februari 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 1 december bij ds. Marja de Jager 
email: dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)


Bij de MWD ziet het er naar uit dat we ons streefbedrag voor de Kinderen in de Knel niet gaan halen door het missen van de collectes.
Helpt u mee om dit project te laten slagen!
U zou daarom een (extra) bijdrage kunnen overmaken op ons bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.
Lees meer over dit project en andere projecten bij 'Werkgroepen Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Bericht van de kerkenraad Bericht van de kerkenraad
Zondag 20 september hebben wij de startzondag mogen vieren met als thema  Het Goede leven.
Om  Het Goede leven met elkaar te kunnen vieren,  waren de gemeenteleden in secties uitgenodigd om deze zondag bij elkaar te komen in de Kruiskerk/Het Anker om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Tijdens dit samenzijn,  zijn houten harten gevuld met daarop een woord, een zin wat het goede leven voor jou betekent. Wij hebben van veel mensen vernomen dat zij het plezierig vonden om elkaar weer te ontmoeten en kunnen terugkijken op een fijne start.
lees meer »
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee.
Lees meer bij werkgroepen 'Pastoraat'
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Wij wensen u veel Kijkplezier.
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.