Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Gemeenteberaad verplaatst naar 13 december om 14.00 uur. Gemeenteberaad verplaatst naar 13 december om 14.00 uur.
Het moderamen heeft besloten  om het Gemeenteberaad nu te houden om maandag 13 december aanstaande om 14.00 uur
Dit is te volgen via Kerkdienstgemist.nl
Aan de orde zullen komen: verantwoording van tot nu toe genomen coronamaatregelen, begrotingen van College Diakenen en College Kerkrentmeesters, nieuw op te stellen Beleidsplan, Vacatures Kerkenraad.
Mocht u op dit moment al vragen hebben aan de Kerkenraad, dan kunt u die indienen bij de scriba, mevr. M. Kombrink-Pot, tel. 627894 of per mail scriba@pgdelfijl.nl
Het gemeenteberaad is ook op een later tijdstip terug te zien.
 
Adventsproject het plakboek van Lucas". Adventsproject het plakboek van Lucas".
Op zondag 28 november begint de adventstijd; dan leven we in vier weken toe naar Kerstmis. Dit jaar kijken we mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus, wat zou er dan in staan? Daar denken we de komende weken over na.
Er is ook ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Ze kunnen er in kwijt hoe zij advent beleven.
We hopen dat jullie een beetje enthousiast zijn geworden en dat we de kinderen tijdens de adventstijd mogen begroeten.
Hartelijke groeten van de kinderviering: Wietze, Aletta, Hester, Petra en Elisabeth
 
 
Coranamaatregelen Coranamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van de laatste maatregelen zijn ook de richtlijnen voor de kerk herzien. Dit zijn adviezen, maar die nemen wij over gezien de stijging van de besmettingen.
Met ingang van zondag 7 november is het dragen van een mondkapje weer verplicht bij het verplaatsen (in- en uitgaan) in het Anker en de Kruiskerk. Daarnaast verzoeken wij u om bij het verplaatsen in het gebouw zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht te houden.
De stoelen in de kerk zijn weer op 1,5 meter afstand gezet en voor de kerkdienst moet u zich weer aanmelden.
(tjdevries@home.nl)
We hopen door deze maatregelen in acht te nemen dat u de kerkdiensten kunt blijven bezoeken.
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
Nieuws van de werkgroep Pastoraat Nieuws van de werkgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat In de eind oktober gehouden bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat bespraken we onder meer ons werkplan voor 2021-2022. In ons werkplan vermelden we aan welke activiteiten we als taakgroep aandacht willen besteden in dit jaar. Naast de al langer lopende activiteiten, met als kern ‘omzien naar elkaar’ hebben we afgesproken om in onze bijeenkomsten te bespreken hoe we in onze gemeente het pastoraat in de komende jaren denken vorm te kunnen geven, waarbij we niet alleen aan ouderen, maar ook aan andere generaties aandacht willen schenken; we willen daarbij ook zoeken naar andere vormen van pastoraat, zo dat ook in de toekomst het ‘omzien naar elkaar’ werkbaar blijft voor onze predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen. 
Lees meer bij de werkgroep 'Pastoraat'.
 
Gedachteniszondag Gedachteniszondag


Gedachteniszondag in de Kruiskerk te Delfzijl
Op zondag 21 november zijn de namen genoemd van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn
in het kerkelijk jaar november 2020 – november 2021
Het thema van de dienst
Thema: Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand
Veel nabestaanden hebben ter gedachtenis een kaars aangestoken. Het herinneringskruisje, een witte roos en de kaars werden meegenomen naar huis.
Meer foto's ziet in 'Fotoalbum'
lees meer »
 
Bijbelstudies over emotie Bijbelstudies over emotie

Door de maatregelen voor het coronavirus gaat deze gesprekgroep op dit moment niet door.
Nieuwe data worden later bekend gemaakt.
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde. Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021 / 12, 26 januari / 9 februari Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Plaats: Het Anker Opgave: vóór 17 oktober bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
 
De uitslag van de quiz op de startzondag De uitslag van de quiz op de startzondag
Op de startzondag gingen we met elkaar naar de kerkzaal om eens te bezien welke afbeeldingen er allemaal op de ramen zijn afgebeeld. Dat gingen we in groepjes doen. Volgens mij is er nog nooit zoveel naar boven gekeken als toen die zondag. Enfin, ieder heeft haar en zijn best gedaan. Sommige afbeeldingen spreken voor zichzelf. Die vroegen geen nadere uitleg. De duif, de Bijbel, de alfa en de omega vormden geen probleem. Maar er zaten ook een aantal lastige tussen. Daar werden we het in de nabespreking dan ook niet helemaal over eens. Gelukkig bleek Kees Oosterveld in het bezit van een begeleidend schrijven bij de toen geplaatste ramen uit 1952-1953. 
De uitleg leest u bij 'Kerknieuws'
 
Bericht van de eetgroep Bericht van de eetgroep
Woensdag 1 december zou het eerste 3 gangen menu in dit nieuwe seizoen klaar staan in het Anker.
Helaas kan die niet doorgaan i.v.m. de sluiting van het Anker.
Een nieuwe datum zal bekend gemaakt worden als de maatregelen rond het coronavirus weer veranderen.
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Een nieuw banknummer Een nieuw banknummer
De Banknummers van de Missionaire Werkgroep in Delfzijl zijn veranderd.
Dit was noodzakelijk om de AMBI status te behouden.
Zo is een gift aan zowel de zending als het werelddiaconaat aftrekbaar voor de belasting.

Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
De afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum blijft open tot en met 11 september.
Hierna hervatten wij het middag- en avondgebed op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet op te geven.
De ene week is er een middaggebed op dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur en de andere week een avondgebed op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
Namens de voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
Op dit momemt komt het middag- en avondgebed te vervallen i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.
Zodra  de maatregelen rond het coronavirus weer wijzigen zullen we de data van het middag- en avondgebed weer bekend maken.
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerst volgende keer dat we bijeenkomen zal bekend worden zodra de maatregelen rond het coronavirus weer gewijzigd worden. 
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Zendingserfgoedkalender 2022 Zendingserfgoedkalender 2022


De kalender van 2022 heeft als thema ‘Licht in het duister’. Op de kalenderplaten worden schilderijen van de kunstenares Mahboobeh Salem, vluchteling uit Iran en momenteel verblijvend in Assen, afgebeeld. Mahboobeh werd als moslima geboren maar de vader van het gezin bekeerde zich tot het christendom. Op latere leeftijd besluit Mahboobeh dat ze met haar schilderijen uiting wil geven aan haar christelijk geloof.
De kalender kost € 9,00
Ook is er van de zelde schilder een set kerstkaarten te koop. Deze kosten  6,00 per set.
Lees meer over de kalender en de kerstkaarten bij 'Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

In de gang van de ontmoetingsruimte is nieuwe kunst opgehangen.
Het zijn vrolijke schilderijen gemaakt door een cliënt van Gineke van der Velde.
Zij stelt zich hierbij aan u voor.

Ik ben Inke Hazenleger, ik woon bij 's Heeren Loo in Appingedam. Een grote wens van mij is uitgekomen; mijn schilderijen zijn tentoongesteld! Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen bij de Kruiskerk.
Het ophangen van de schilderijen in de hal was spannend voor mij, maar het was een leuke middag, waarbij ik het lint door mocht knippen voor de opening van de tentoonstelling. 
Ik ben een positieve vrouw, met een glimlach. Ik hou van uitdagingen en mensen verrassen. Het maken van de schilderijen heeft mij in coronatijd geholpen vrolijk te blijven. Ik hoop dat ik jullie allemaal kan verrassen met de vrolijke schilderijen en een glimlach op jullie gezicht kan laten verschijnen.
 
Gelukkig mag u de kerk weer bezoeken en kunt u in de komende tijd de schilderijen bewonderen.
Ook de expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.