Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
 
Een Geloofsbelijdenis voor Pinksteren Een Geloofsbelijdenis voor Pinksteren
In God geloven wij,
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zijn zal, al onze dagen.

In Jezus van Nazaret geloven wij
in wie God zichtbaar geworden is:
mens, onder de mensen geboren,
voor mensen geleefd en gestorven.
lees meer »
 
Bijwonen kerkdienst Bijwonen kerkdienst
In de afgelopen periode waren bij de kerkdiensten in de Farmsumerkerk ongeveer steeds 10-12 personen aanwezig (predikant, ouderling, koster, organist en “zangers”.) We willen proberen om in de maand juni het aantal aanwezigen uit te breiden tot ca. 25. Maximaal mogen er 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden, zoals het er nu naar uitziet, gehouden in de Kruiskerk, waarbij u thuis de dienst ook met beeld (waarbij voorlopig alleen het liturgisch centrum in beeld is)  kunt meemaken. We zullen ons bij het aantal aanwezigen houden aan de richtlijnen (1,5 meter afstand en geen symptomen). Mocht u één van de vieringen in juni willen bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Tjerk de Vries (tel 618346 of mail tjdevries@home.nl). Er zal dan een rooster worden opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. U krijgt hierover van ons bericht.
Zoals u weet worden de richtlijnen per 1 juli waarschijnlijk weer aangepast naar 100 personen. We denken op dit moment na hoe we hier gevolg aan kunnen geven. Voorwaarden die wij er aanstellen zijn o.a. :
–  er moet voldoende ruimte zijn om de afstand te garanderen;
-  we zullen daarom ook looproutes moeten aangeven;
Ook ligt de vraag voor of we allemaal moeten zingen (dit geeft, zoals uit de praktijk blijkt, een hoger risico). Vanuit de PKN is hiervoor inmiddels een protocol opgesteld.
We zullen u tijdig informeren hoe we daar invulling aan kunnen geven.
 
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Deze week zijn nog veel puntjes afgewerkt in en om de Kruiskerk.
Veel vrijwilligers hebben afgelopen maandag en dinsdag meegeholpen om de kerk op en top schoon te maken en dat is goed gelukt.
De pvc-vloer is woensdag voorzien van een matte finish die de vloer mooier maakt en beter schoon laat maken.
De voormalige hoofdingang krijgt volgende week nog een ander kleur, licht groen, deze kleur zit ook aan de binnenkant.
 
lees meer »
 
Kerkdiensten in de maand mei Kerkdiensten in de maand mei
Voorlopig wordt iedere zondag de kerkdienst vanuit de Farmsumer kerk uitgezonden via www.Kerkdienstgemist.nl
 3 mei:  9.30 uur, voorganger Ds. M. de Jager
10 mei: 9.30 uur, voorganger Ds. M. de Jager
17 mei: 9.30 uur, voorganger Pastor E. de Vries
24 mei, 9.30 uur, voorganger dhr. P. Lanting
31 mei, 9.30 uur, voorganger Ds. M. de Jager 
 ( We hopen dat zondag 31 mei: 1ste Pinksterdag de dienst vanuit de Kruiskerk kan worden uitgezonden.)    
 
SAMEN BIDDEN IN CORONATIJD. SAMEN BIDDEN IN CORONATIJD.
Doet u mee?
Op dit moment ontstaan veel initiatieven om praktische hulp te bieden aan mensen die het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis. Kerken, maatschappelijke organisaties en particulieren laten van zich horen. En dat is mooi! Echter, als kerk kunnen we deze crisis niet oplossen, wél mee helpen dragen. Niet alleen praktisch, maar ook door gebed en bezinning. Middels gebed leggen we onze ongerustheid en zorgen aan God voor. Dat doen we persoonlijk. Maar door samen op hetzelfde moment te bidden, weten we ons met elkaar verbonden in geloof, hoop en liefde.
lees meer »
 
Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk. Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk.
Bij 'Kerknieuws' leest u een impressie van een gemeentelid over de indrukken van de verbouwing van de Kruiskerk.
Deze week schrijft Aad Vrij zijn bevindingen op en laat ons mee beleven hoe hij de verandering van de kerk ziet en ervaart.. 
 
Acceptgirokaartenactie met Pinksteren. Acceptgirokaartenactie met Pinksteren.
Ieder jaar rond Pinksteren ontvangt u van ons een folder met de acceptgirokaarten voor Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
Deze actie is vertraagd door het corona virus. Het is nu de bedoeling om in juni bij elkaar te komen om dit voor te bereiden. Wanneer ze bij u in de bus liggen, is afhankelijk van de maatregelen die dan bekend zijn. Misschien kunnen we daar in het volgende kerkblad meer over zeggen.
Bij 'werkgroepen - Missionaire Werkgroep Delzijl' leest u over de projecten van de MWD.
 
Geen bezichtiging van de verbouw Kruiskerk Geen bezichtiging van de verbouw Kruiskerk
In verband met het coronavirus is de kerk vrijdag om 16.00 uur niet open om te bekijken maar
op de website van de kerk kunt de vorderingen volgen met foto’s.
Protestantse Gemeente Delfzijl   www.pgdelfzijl.nl
 Namens de bouwcommissie,
Dick Doornbos
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
U zult begrijpen dat door de maatregelen rond het coronavirus er geen bijeenkomsten zijn van de kerkenraad. Gelukkig kunnen we als moderamen wel vergaderen via Skype. Het is van belang dat we u over een aantal zaken kunnen blijven informeren. Dat doen we via de website van onze kerk (www.pgdelfzijl.nl) en de zondagsbrief die we wekelijks uitgeven. De zondagsbrief verspreiden we hoofdzakelijk via een mailadressenbestand. Mocht u ook de zondagsbrief digitaal willen ontvangen stuurt u dan een mail naar het KIB (pgdelfzijl@versatel.nl). Uw mailadres wordt dan opgenomen in het bestand.

De komende weken wordt er een kerkdienst gehouden vanuit de Farmsumer Kerk. Deze diensten zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Verheugd zijn wij u te kunnen mededelen dat mevrouw Joke Kampstra te kennen heeft gegeven om als ouderling bevestigd te willen worden.
Hiermede is invulling gekomen voor Sectie 6: Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark.
Zij zal tezamen met de nieuwe diakenen de heren De Reus, Patty en mevrouw  H. de Boer bevestigd gaan worden. Wanneer deze dienst zal zijn is op dit moment nog niet bekend.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
HULP DIACONIE HULP DIACONIE
HULP DIACONIE.
We staan met z'n allen een beetje machteloos te kijken hoe het zal aflopen met het CORONAVIRUS. Wat kunnen en mogen wij als diaconie nog doen voor onze gemeenteleden en anderen.  Het zijn misschien kleine dingen, die hulp kunnen bieden. Wij denken dan aan een boodschapje doen of iets dergelijks.
Meer informatie lees u bij 'Diaconie'.
 
Tijdelijke sluiting van de gebouwen Tijdelijke sluiting van de gebouwen
In het kader van de Coronacrisis heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om de gebouwen 'Op de Wierde'en "Het Anker' tot eind mei 2020 te sluiten. Alle geplande activiteiten komen hierdoor te vervallen.
 
Taakgroep Pastoraat en het coronavirus Taakgroep Pastoraat en het coronavirus
In onze taakgroep Pastoraat is het geven van aandacht en zorg aan de ander de kern waar het om draait. En dat op zo’n manier dat die ander iets ervaart van geloof, hoop en liefde, zoals we die in de kerk met elkaar delen. Nu het coronavirus onder ons is, staat ons pastoraat onder druk. Want een vanzelfsprekende vorm van pastoraat zoals het doen van huisbezoek kan nu niet.
Lees verder bij 'werkgroep patoraat'
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.
Inmiddels hebben wij voor de deeldoosjes inmiddels € 440 mogen ontvangen en ook een gift van € 500 waarvoor onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u deze keer wat meer over de  kindertelefoon. SAVE, waarmee Kerk in Actie samenwerkt in India is een van de deelnemers van de landelijke kindertelefoon.
Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Farmsumer Kerk 150 jaar Farmsumer Kerk 150 jaar


De FARMSUMER KERK bestaat 150 jaar!
In verband met de coronacrisis gaan de festiviteiten
inzake 150 jaar FARMSUMER KERK op 16 en 17 mei
niet door.
We stellen dit uit tot een nader te bepalen datum in 2021.
Namens de werkgroep,
Bert Veentjer
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Jaarprogramma 2019 - 2020 Jaarprogramma 2019 - 2020


Activiteiten bij de Protestantse Gemeente Delfzijl
Thema: Ontmoeten  -  Verdiepen  -  Beleven.
Naast ontmoeten op de zondag is het ook fijn elkaar op een andere dag in de week te treffen en zo elkaar te leren kennen. Denk hierbij aan o.a. aan gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en eetgroep.
Ook als u niet betrokken bent bij de Protestantse Gemeente bent u welkom om mee te doen.

Alle activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
We komen altijd op woensdag bij elkaar in gebouw Op de Wierde, in Farmsum. Aanvang 19.30 uur.
Door het caronovirus gaan de lessen voorlopig niet door. Zodra het virus ons niet meer ziek kan maken zullen we de datum van de eerst volgende lessen bekend maken.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.