Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.
Contact gegevens vindt u door te klikken op 'over ons'.


Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: ma t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
 
Startzondag 2019 Startzondag 2019

Startzondag in de Kruiskerk op zondag 22 september 2019
Thema 'Een goed verhaal'


In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.
 
De voorbereidingscommissie zorgt voor een leuk programma voor deze zondag.

 
Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Uit de Kerkenraad
Verheugd zijn wij u nu te kunnen mededelen dat er inmiddels een tweetal fijne gesprekken zijn gevoerd met Mw. Eelkje de Vries  voor de openstaande vacature van Kerkelijk Werker. Naar aanleiding van deze gesprekken willen wij een positief advies uitbrengen om Mw. De Vries  per 1 september aanstaande in dienst te nemen als Kerkelijk Werker met een dienstverband van 0,8 Fte (= 28,8 uur per week).

 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.
 
Orgelconcert in de Farmsumer kerk Orgelconcert in de Farmsumer kerk

Op zaterdag 17 augustus geeft de Amers-foortse organist Willem van Twillert een consert op het Lomanorgel in Farmsum.

Willem van Twillert heeft voor Farmsum een niet alledaags programma samengesteld met orgelwerken, die goed in het gehoor liggen en waarmee hij veel orgelliefhebbers een groot plezier zal doen.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: 10.00 p.p
.
In mei 2018 heeft Willem van Twillert een aantal opnamen gemaakt van het Lohmanorgel in de Farmsumer Kerk. De CD, die uit deze opnamen is ontstaan, wordt tijdens het concert op 17 augustus gepresenteerd.
 
 
Rommelmarkt rond de Kruiskerk Rommelmarkt rond de Kruiskerk
Dit jaar wordt de 24e rommelmarkt gehouden op 12 oktober 2019. Helaas zijn er geen mogelijkheden om spullen vooraf op te slaan. In vorige jaren werden met name boeken verzameld in het KIB, ook dit is niet meer mogelijk. Hierbij het vriendelijke verzoek om zaken voor de rommelmarkt zelf te bewaren tot de 12e oktober. Alvast onze dank.

De activiteitencommissie
 
Alleengaandenmiddag Alleengaandenmiddag
De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 25 september in het Anker. Aanvang 14.30 uur. We drinken samen thee / koffie met iets lekkers erbij. Daarna kunnen we gezellig samen praten of een spel spelen.
 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Woensdag 2 oktober staat er om 17.30 uur een drie gangen diner klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna staat er heerlijkhoofdgerecht klaar. Tot slot is er een heerlijk nagerecht. 
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in Het Anker, naast de Kruiskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgnodigd.Opgave bij Ageeth Jansma. tel 614032 of bij Hennie de Vries () Ook ligt er een intekenlijst in de hal van het Anker.
 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
De eerst volgende keer is woensdag 28 augustus 2019 in gebouw 'Op de Wierde'. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020

In januari 2020 ga ik (Alies Flobbe) met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend.
Om dit project mogelijk te maken kunt u bij mij een kaars met een afbeelding van De Ark er op bestellen.

Lees meer bij 'Kerknieuws'.