Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Bijbelstudies over emotie Bijbelstudies over emotie


Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde. Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021 / 12, 26 januari / 9 februari Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Plaats: Het Anker Opgave: vóór 17 oktober bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
 
Wandelen met een thema: Verleden – Heden - Toekomst Wandelen met een thema: Verleden – Heden - Toekomst
Wandelen met een thema: Verleden – Heden - Toekomst Wandelen biedt een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Al lopende wordt er vaak heel wat afgepraat. Deze wandeling willen wij verbinden aan het thema: verleden – heden – toekomst. U krijgt gespreksvragen mee voor onderweg om samen te bespreken. Zo af en toe staan we gezamenlijk even stil bij dit onderwerp. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Heeft u een lied, voorwerp, gedicht of afbeelding passend bij dit thema? Neem dit dan a.u.b. mee. Op de momenten dat we stil staan, kunt u vertellen waarom u uw tekst of voorwerp hebt meegenomen. Wat deze voor u betekent, waarom u dit raakt. Datum: Zondag 14 november 2021 Tijd: 14.00 – 15.30 uur Na afloop staat er voor u een kopje koffie of thee klaar. Start en finish: Het Anker Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager    dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
 
Een nieuw banknummer Een nieuw banknummer
De Banknummers van de Missionaire Werkgroep in Delfzijl zijn veranderd.
Dit was noodzakelijk om de AMBI status te behouden.
Zo is een gift aan zowel de zending als het werelddiaconaat afterekbaar voor de belasting.

Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Bericht van de eetgroep Bericht van de eetgroep
De mensen van de kookgroep hebben overleg gehad en we zijn van mening dat we waarschijnlijk in november gaan starten met de eetgroep.
Om een 3 gangen menu te kunnen klaarmaken hebben we dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij het koken. Je hoeft geen professionele kok te zijn. We vragen mensen die het leuk vinden om 1 gerecht van de maaltijd voor de een grote groep thuis klaar te maken. In het Anker maken we van alle gerechten een compleet menu. In overleg met de mensen die koken worden de menu’s samengesteld.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Hennie de Vries, tel: 61 83 46 of tjdevries@home.nl.
 
 
Schoenendoosactie Schoenendoosactie


Doe mee aan de schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie. Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie.
Lees meer over de schoenendoosactie bij "Kerknieuws'' 
 
Hervormingsdag HervormingsdagDit jaar zal in de Farmsumer Kerk op 31 oktober een eredienst worden gehouden, waarin de HERVORMINGSDAG centraal zal staan.
Ds. Marja de Jager zal in deze dienst voorgaan.
De dienst begint om 9.30 uur.
We hopen u in deze bijzondere dienst te mogen begroeten.
 
lees meer »
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
De verbouwde Kruiskerk is officieel geopend De verbouwde Kruiskerk is officieel geopend


Zaterdag 25 september 2021 is de Kruiskerk officieel geopend.
De voorzitter van de bouwcommissie, dhr. Doornbos, overhandigt met een uiteenzetting over de verbouwing, de map met alle overeenkomsten, tekeningen en rekeningen aan de voorzitter van de kerkenraad, dhr. T. de Vries. Dit alles omlijst met een filmpje waarin  de 3 wijkkerken in beeld kwamen met uiteindelijk de samensmelting van de wijken tot 1 gemeente in de Kruiskerk. 
Ook burgemeester, Dhr. G. Beukema, feliciteerde de Protestantse gemeente met deze prachtig verbouwde kerk en zag mogelijkheden het kerkgebouw ook voor niet kerkelijke bijeenkomsten te gebruiken.
De middag begon met orgelmuziek van dhr. Kees Steketee en eindigde met pianospel van dhr. Peter Cramer.
Daarna was er een informeel samenzijn en een open huis voor belangstellenden.
 
Startzondag 2021 Startzondag 2021
Thema: van U is de toekomstZondagmorgen 20 september 2021 druppelden de kerkgangers langzaam binnen en worden verwelkomd met koffie en gebak.
Zo'n 100 gemeenteleden waren aanwezig bij de startzondag. Een hele feestelijke dienst waarin symbolisch de 3 wijkgemeenten met 3 bossen bloemen  werden samengevoegd tot 1 boeket, dus 1 grote gemeente.
Een muzikale omlijsting van een blazersgroep, pianospel en de zang van een klein koor gaven de dienst een feestelijk tintje.
Na de dienst was er een quiz over de afbeeldigen van de glas in lood ramen in de kerk. Wat symboliseren de afbeeldingen in de ramen. De oplossing komt in het kerkblad te staan.
We sluiten de startzondag af met een broodmaaltijd.
Fijn dat we met zoveel gemeenteleden aanwezig konden zijn nu de maatregelen van het coronavirus versoepeld zijn.
 
College van Diakenen College van Diakenen
Heeft u belangstelling om het College van Diakenen te ondersteunen? Wij zijn namelijk dringend op zoek naar nieuwe diakenen. In een gesprek kunnen wij u vertellen wat de taken van de diaconie zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen en of u zich in deze functie kunt vinden.
lees meer »
 
Uit de vergadering van het Pastoraat Uit de vergadering van het Pastoraat
Samen met onze uitgenodigde bezoekmedewerkers keken we in een bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in september jl. terug op de periode van anderhalf jaar waarin we te maken hadden met de voor ons pastoraat beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. We stelden vast dat toen het bezoekwerk niet kon, we andere vormen van contact hebben ingezet, zoals een telefoontje, een appje, een e-mailbericht, een kaartje en bij alle gemeenteleden bezorgde pastorale brieven.
Lees het hele verslag bij 'werkgroepen': Pastoraat
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middag- en avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
De afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum blijft open tot en met 11 september.
Hierna hervatten wij het middag- en avondgebed op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet van De ene week is er een middaggebed op dinsdagmiddag van 13.00-13.30 uur en de andere week een avondgebed op donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
Wij beginnen op dinsdag 14 september om 13.00 uur
Vervolgens op donderdag 23 september om 19.00 uur
Daarna: 28 september; 7 oktober; 12 oktober; 21 oktober; 26 oktober; 4 november enz.
De eerstkomende datum wordt ook steeds in de zondagsbrief vermeld.
Weet je welkom!
Namens de voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerstevolhende keer dat we bijeenkomen is woensdag 20 oktober 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur in gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Zendingserfgoedkalender 2022 Zendingserfgoedkalender 2022


De kalender van 2022 heeft als thema ‘Licht in het duister’. Op de kalenderplaten worden schilderijen van de kunstenares Mahboobeh Salem, vluchteling uit Iran en momenteel verblijvend in Assen, afgebeeld. Mahboobeh werd als moslima geboren maar de vader van het gezin bekeerde zich tot het christendom. Op latere leeftijd besluit Mahboobeh dat ze met haar schilderijen uiting wil geven aan haar christelijk geloof.
De kalender kost € 9,00
Ook is er van de zelde schilder een set kerstkaarten te koop. Deze kosten  6,00 per set.
Lees meer over de kalender en de kerstkaarten bij 'Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
Huidige Coronavoorschriften Huidige Coronavoorschriften
Nieuwe Richtlijn voor bezoeken Kerkdienst.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 september hebben wij met elkaar gesproken over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Wij hebben hiervoor ook gekeken naar de onderstaande richtlijnen van de landelijke kerk.
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.
Voor onze diensten zal dit betekenen dat aanmelden vanaf 3 oktober niet meer nodig is. In de kerkzaal zullen een aantal rijen stoelen aan elkaar worden geschoven. Daarnaast houden wij ook de mogelijkheid open voor gemeenteleden die wel graag de afstand van 1.5 meter willen hanteren. Hiervoor worden er ook rijen stoelen geplaats zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Met voldoende ruimte ertussen.
 
 
Berichtgevening Kerkrentmeesters Berichtgevening Kerkrentmeesters
De kerk van Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
Lees het verslag verdr bij 'Kerkrentmeesters'
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

In de gang van de ontmoetingsruimte is nieuwe kunst opgehangen.
Het zijn vrolijke schilderijen gemaakt door een cliënt van Gineke van der Velde.
Zij stelt zich hierbij aan u voor.

Ik ben Inke Hazenleger, ik woon bij 's Heeren Loo in Appingedam. Een grote wens van mij is uitgekomen; mijn schilderijen zijn tentoongesteld! Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen bij de Kruiskerk.
Het ophangen van de schilderijen in de hal was spannend voor mij, maar het was een leuke middag, waarbij ik het lint door mocht knippen voor de opening van de tentoonstelling. 
Ik ben een positieve vrouw, met een glimlach. Ik hou van uitdagingen en mensen verrassen. Het maken van de schilderijen heeft mij in coronatijd geholpen vrolijk te blijven. Ik hoop dat ik jullie allemaal kan verrassen met de vrolijke schilderijen en een glimlach op jullie gezicht kan laten verschijnen.
 
Gelukkig mag u de kerk weer bezoeken en kunt u in de komende tijd de schilderijen bewonderen.
Ook de expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2021 - 2022 is op woensdag 15 september 2021.
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.