Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
 
Viering de komende maand. Viering de komende maand.
Viering de komende maand.
Op de volgende dagen wordt er een viering uitgezonden via www.Kerkdienstgemist.nl vanuit de Farmsumer kerk.
zondag 5 april    9.30 uur (ook via Havenstad FM te vinden op de kabel is dat FM 104.1 en via de ether op 105.4)
vrijdag 9 april    19.00 uur (Goede Vrijdag) Voorgangers zijn Ds. Marja de Jager en Pastor Eelkje de Vries
zondag 12 april   9.30 uur
zondag 19 april   9.30 uur
 
Op weg naar het licht: online vespers in de Stille Week Op weg naar het licht: online vespers in de Stille Week

In de Stille Week verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO online vespers (woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.30 - 20.00 uur). Deze zijn te bekijken via eo.nl/samengeloven. Aan de vespers werken o.a. The Psalm Project en counter-tenor Sytse Buwalda mee. 
Voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn tevens thuisliturgieën beschikbaar.
 
HULP DIACONIE HULP DIACONIE
HULP DIACONIE.
We staan met z'n allen een beetje machteloos te kijken hoe het zal aflopen met het CORONAVIRUS. Wat kunnen en mogen wij als diaconie nog doen voor onze gemeenteleden en anderen.  Het zijn misschien kleine dingen, die hulp kunnen bieden. Wij denken dan aan een boodschapje doen of iets dergelijks.
Meer informatie lees u bij 'Diaconie'.
 
Bericht van de kerkenraad (maart 2020) Bericht van de kerkenraad (maart 2020)
U zult begrijpen dat door de maatregelen rond het coronavirus er geen bijeenkomsten zijn van de kerkenraad. Gelukkig kunnen we als moderamen wel vergaderen via Skype. Het is van belang dat we u over een aantal zaken kunnen blijven informeren. Dat doen we via de website van onze kerk (pgdelfzijl.nl) en de zondagsbrief die we wekelijks uitgeven.  Deze verspreiden we hoofdzakelijk via een mailadressenbestand. Mocht u ook de zondagsbrief digitaal willen ontvangen stuurt u dan een mail naar het KIB (). Uw mailadres wordt opgenomen in het bestand.
Lees verder bij Kerkenraad
 
 
Oud Papier Actie Oud Papier Actie

Met ingang van heden wordt er geen oud papier meer opgehaald door de commissie van oud papier. Het is moeilijk om afstand van elkaar te bewaren en dat is in deze tijd van het Coronavirus wel degelijk van belang. De container blijft wel gewoon bij de Kruiskerk staan en het oud papier kan hier zoals gebruikelijk naar toe worden gebracht.  De commissieleden zullen hier bij toerbuurt aanwezig zijn om de container bij te houden.

 
Tijdelijke sluiting van de gebouwen Tijdelijke sluiting van de gebouwen
In het kader van de Coronacrisis heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om de gebouwen 'Op de Wierde'en "Het Anker' tot 6 april 2020 te sluiten. Alle geplande activiteiten komen hierdoor te vervallen.
 
Geen bezichtiging van de verbouw Kruiskerk Geen bezichtiging van de verbouw Kruiskerk
In verband met het coronavirus is de kerk vrijdag om 16.00 uur niet open om te bekijken maar
op de website van de kerk kunt de vorderingen volgen met foto’s.
Protestantse Gemeente Delfzijl   www.pgdelfzijl.nl
 Namens de bouwcommissie,
Dick Doornbos
 
Verscherpte regelgeving coronavirus Verscherpte regelgeving coronavirus
De landelijke maatregelen ivm het Coronavirus treffen ook de bijeenkomsten in kerken (diensten, grote vergaderingen etc. )
Dit houdt in, dat ook onze kerkdiensten voor de gemeente komen te vervallen.
Wel zal er 5 april een dienst worden uitgezonden van uit de Farmsumerkerk om 9.30 uur. Voorganger Ds. Marja de Jager.  Deze  dienst is via radio Havenstad en via www.kerkdienstgemist.nl te beluisteren. Op Goede Vrijdag, 10 april om 19.00 uur gaan Ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries voor in de Farmsumerkerk. Ook deze dienst kunt u beluisteren bij kerkdienstgemist. Paasmorgen, zondag 12 april om 9.30 uur gaat Ds. Marja de Jager voor in de Farmsumerkerk. Ook deze dienst is via kerkdienstgemist te horen. Zo zijn beleven we de dienst in onze woningen, maar zijn we toch samen verbonden in het geloof.
 Op de website (www.pgdelfzijl.nl) wordt de actuele stand bijgehouden.

 
 
Taakgroep Pastoraat en het coronavirus Taakgroep Pastoraat en het coronavirus
In onze taakgroep Pastoraat is het geven van aandacht en zorg aan de ander de kern waar het om draait. En dat op zo’n manier dat die ander iets ervaart van geloof, hoop en liefde, zoals we die in de kerk met elkaar delen. Nu het coronavirus onder ons is, staat ons pastoraat onder druk. Want een vanzelfsprekende vorm van pastoraat zoals het doen van huisbezoek kan nu niet.
Lees verder bij 'werkgroep patoraat'
 
Overdenking bij Exodus 9: 13-35 De zevende plaag – hagel (zondag 29 maart) Overdenking bij Exodus 9: 13-35 De zevende plaag – hagel (zondag 29 maart)
Naast akkerbouwer was mijn vader fruitteler. De oogsttijd was een mooie maar ook spannende tijd. Want een boer is afhankelijk van het weer. Harde storm en regen wanneer de halmen zwaar van het graan wachtten om gedorst te worden, betekende verlies van oogst. Later in de herfst wanneer de appels en peren vol aan de boom hingen, kon een harde hagelbui flinke schade aanrichten. Binnen luttele minuten konden hagelstenen als knikkers de oogst verwoesten. En ik… hield mijn hart vast.
lees meer »
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk
De werkzaamheden in en om de kerk verlopen vlot en in grote lijnen naar onze planning.    De vloerverwarming is klaar met de boven-vloer waar platen van 20 mm. op zijn gelegd en kan volgende week na het inregelen de kerk verwarmen.
De PVC stroken moeten daar nog over gelegd worden.
De firma Smit Isolatie is deze week begonnen om de spouwmuren te vullen met isolatie en daarvoor wordt een forse hoogwerker ingezet die vanaf de weg het topje van de kerk bereikt.
Timmerman Michel maakt het bankje in de gedenkkapel en ook de regietafel waar licht, geluid en beeld worden geregisseerd en hij verzorgd diverse aftimmeringen.
 
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel in de 40 dagentijd Project: Kinderen in de Knel in de 40 dagentijd
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
U kunt uw gift ook overmaken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India.
En vergeet u ook het deeldoosje niet. Alvast onze hartelijke dank.
 
Graag vertellen we over hoe de organisatie SAVE in India die onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie, kinderen probeert weerbaar te maken, zodat ze naar school gaan en niet terecht komen in de kledingindustrie.
Project India: Kinderen in de Knel
SAVE wil dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen
Graag vertellen we u deze keer over hoe SAVE  in India, die onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie ouders wil overtuigen van hun eigen verantwoordelijkheid om kinderarbeid te stoppen.
Op dit moment doet SAVE zelf nog veel om de kinderen naar school te krijgen.
Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
lees meer »
 
Lezing en uitleg Exodus 7: 8-25 voor zondag 22 maart, Lezing en uitleg Exodus 7: 8-25 voor zondag 22 maart,
Nu de kerkdiensten drie weken komen te vervallen, maakt Ds. Marja de Jager iedere week een 'preek' zodat u thuis de doorgaande lezing uit het boek Exodus, waar de verhalen van Mozes verteld worden kunt blijven volgen.
Zondag 22 maart 2020
Uitleg bij Exodus 7:8-25
Thema: Een staf om mee te slaan / om op te leunen.
God en Farao
De krachtmeting tussen God en Farao is begonnen. Wie is de sterkste? Want er moet een fundamentele strijd worden gestreden tussen de God van Israël en de godenzoon Farao. Inzet van deze strijd is de mens. De vrije mens. Het recht van de mens op een waardig leven.
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel in de 40 dagentijd Project: Kinderen in de Knel in de 40 dagentijd


Vanaf 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd tot en met Pasen wordt elke zondag gecollecteerd voor ons project. In de zondagsbrieven voor de komende 6 zondagen vertellen we iedere keer hoe het de kinderen in India vergaat en ook de werkwijze van SAVE wordt toegelicht. Ook zijn op zondag 1 maart  spaardoosjes uitgedeeld om thuis te sparen voor dit project
De verhalen kunt u ook lezen bij Werkgroepen Missionaire Werkgroep Delfzijl
 
 
Farmsumer Kerk 150 jaar Farmsumer Kerk 150 jaar


De FARMSUMER KERK bestaat 150 jaar!
In verband met de coronacrisis gaan de festiviteiten
inzake 150 jaar FARMSUMER KERK op 16 en 17 mei
niet door.
We stellen dit uit tot een nader te bepalen datum in 2021.
Namens de werkgroep,
Bert Veentjer
 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Woensdag 1 april gaat de maaltijd in het Anker niet door.
Voorlopig kunnen niet samen eten in de kerk. Gezien de maatregelen betreffende het coronavirus zijn alle activiteiten in het Anker afgelast. We laten u weten wanneer de maaltijden weer worden hervat.
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Jaarprogramma 2019 - 2020 Jaarprogramma 2019 - 2020


Activiteiten bij de Protestantse Gemeente Delfzijl
Thema: Ontmoeten  -  Verdiepen  -  Beleven.
Naast ontmoeten op de zondag is het ook fijn elkaar op een andere dag in de week te treffen en zo elkaar te leren kennen. Denk hierbij aan o.a. aan gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en eetgroep.
Ook als u niet betrokken bent bij de Protestantse Gemeente bent u welkom om mee te doen.

Alle activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
We komen altijd op woensdag bij elkaar in gebouw Op de Wierde, in Farmsum. Aanvang 19.30 uur.
Door het caronovirus gaan de lessen voorlopig niet door. Zodra het virus ons niet meer ziek kan maken zullen we de datum van de eerst volgende lessen bekend maken.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.