Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Stiltecentrum en avondgebed Stiltecentrum en avondgebed
In de zomervakantie is er vanaf 4 juli geen avondgebed op donderdagavond.
We starten hiermee weer op 25 augustus om 19.00 uur.
Het stiltecentrum blijft wel dagelijks (ma-za) geopend.
Weet u welkom.
 
Gemeentekoor voor de startzondag Gemeentekoor voor de startzondag
De Startzondag is dit jaar op 18 september. Het thema is: Aan Tafel! Van de tafel van de Heer naar de tafel van verbinding.
Het zou fijn zijn om die verbinding tot uiting te brengen in de medewerking van een Gemeentekoor.
Heeft u zin om mee te zingen, geeft u dan op bij Tjerk de Vries : email tjdevries@home.nl, of per telefoon 61 83 46
Ook zou het fijn zijn als u/jij een muziekinstrument bespeelt hieraan mee te doen.

Tj. de Vries
 
 
Het stoelenplan: wat vindt ú ervan? Het stoelenplan: wat vindt ú ervan?
Bij de verbouwing van de Kruiskerk is er door de architect, Pim van Dijk, in samenspraak met de werkgroep van gemeenteleden een stoelenplan bedacht. Dat was in 2019. Mogelijk herinnert u zich de opstelling nog wel, vergelijkbaar met die in het Engelse parlement, waarbij de stoelen tegenover elkaar zijn geplaatst (zie afbeelding plattegrond).


De kerkenraad heeft de afspraak over het horen van de gemeente wat betreft het stoelenplan nog niet kon nakomen, daarom bleef het een onderwerp op de agenda van de kerkenraad. Nu we al een aantal maanden zonder beperkingen naar de kerk kunnen, vindt de kerkenraad dat het tijd wordt de afspraak met de gemeente alsnog na te komen en om u te vragen welke stoelopstelling uw voorkeur heeft. Heeft stoelenplan 1 (stoelen tegenover elkaar geplaatst) uw voorkeur of stoelenplan 2 (stoelen gericht op het liturgisch centrum)? U kunt uw voorkeur kenbaar maken op twee verschillende manieren:
  1. u geeft uw voorkeur door aan onze scriba: e-mail: scriba@pgdelfzijl.nl of 0596-627894;
  2. u geeft uw voorkeur door via een briefje in de collectezak na de dienst van zondag 3 juli a.s. Uw naam erop mag, maar hoeft niet.
De uiterste datum waarop u kunt reageren is zaterdag 9 juli a.s. Na de uitkomst van deze peiling zal de kerkenraad op de eerstvolgende vergadering in september een definitief besluit nemen over de standaard stoelopstelling. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk, voorzitter
(Het volledige artikel leest u bij Kerknieuws)
 
Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022 Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022
Getallen die spreken
Als startpunt bij het schrijven van een nieuw beleidsplan heeft de ‘commissie beleidsplan’ een momentopname gemaakt van onze gemeente: hoe staan we er anno 2022 voor? Wat opvalt aan onze gemeente is dat zij naar verhouding veel oudere leden telt, meer dan op grond van de samenstelling van de bevolking van Delfzijl mag worden verwacht. Het aantal leden boven 65 jaar is naar verhouding groot, het aantal jongeren (0-18 jaar) heel klein en ook de ‘middenmoot’ (18 tot 65 jaar) is ondervertegenwoordigd. Op 1 januari 2022 heeft onze gemeente 1.257 leden.
Lees verder bij  ''Kerknieuws'.
 
Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022 Terugblik op het gemeenteberaad van 24 april 2022
Op zondag 24 april hebben wij na de viering een gemeenteberaad gehouden waarbij wij in groepjes met elkaar van gedachten hebben gewisseld over wat we fijn vinden aan onze gemeente en wat we belangrijk vinden voor de toekomst.
De volgende vragen zijn aan de orde gekomen:
  • Zijn er in de afgelopen jaren momenten, situaties of gebeurtenissen geweest dat u het fijn vond om bij de Protestantse Gemeente Delfzijl te horen? En wat maakte dat het voor u een fijne ervaring was?
  • Wat zijn voor u belangrijke zaken die helpen dat onze gemeente een fijne gemeente is?
  • Stel dat u hier in 2027 rondloopt, wat hoopt u dan te zien, te horen, te ervaren?
Er zijn veel antwoorden geformuleerd, waarvan wij een aantal hier al vast met u willen delen, Ze zijn te lezen bij 'kerknieuws'
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?
Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.
Tot de zomer van 2022 zijn nog de volgende koffieochtenden gepland:
2 en 16 juni
U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
 
 
Project Moldavië (juni2022) Project Moldavië (juni2022)


Het persoonlijk verhaal van David Barbanoua die bij de organisatie Bethania een warm welkom vindt. Ik ben geboren op 16 maart 1940 in Tintareni, Moldavië. Onze familie bestond uit vier kinderen: drie jongens en een meisje. Ik was vijf toen de oorlog voorbij was, maar ik kan me nog altijd dingen herinneren, bijvoorbeeld dat we ons moesten verschuilen om ons leven te redden. Toen ik zeven was, kwam er hongersnood in ons land.
'Lees verder bij werkgroepen Missionaire Werkgroep'
 
150 jaar Farmsumerkerk 150 jaar Farmsumerkerk


Op zondag 1 mei aanstaande vindt in de Farmsumer Kerk alsnog de herdenking plaats van het 150 jarig bestaan van de Farmsumer Kerk.
Deze herdenking was uitgesteld i.v.m. de coronapandemie van de afgelopen tijd
Aanvangstijd van de dienst is 10.00 uur.
Vanaf 09.30 is de inlooptijd en ontvangen we U met koffie/thee en ….
Van harte welkom in deze herdenkingsdienst.
 
Nieuwe Diaken Nieuwe Diaken


Zondag 3 april is dhr. Bert van der Woude bevestigt in het ambt van diakan in onze gemeente.
Het is fijn dat Bert zich voor dit ambt beschikbaar heeft gesteld en namens de Protstantse Gemeente Delfzijl wensen we je veel succes en plezier bij het werk als diaken.
Bert werd toe gezongen met de woorde:
            Zo-even klonk hier in de kerk
            uw uitgesproken 'Ja'.
            Wij wensen u dat in uw werk
            Gods zegen met u gaat.
2.         Vertrouw op Hem te allen tijd
            in alles en verwacht
            van Hem steeds uw gedrevenheid, 
            uw geestdrift en uw kracht.

 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers Afscheid van de aftredende ambtsdragers


Zondag 3 april namen in de dienst kerkeraadsleden, een kosters echtpaar en medewerkster van het KIB afscheid. 
Allen hebben ze zich vele jaren voor onze gemeente ingezet en in een dankwoord vergezeld met een roos werden ze in het 'zonnetje' gezet.
Ze werden door de gemeente toegezongen met de woorden:
            Heer, bevestig wat zij deden,
            leg Uw zegen op het werk
            waar zij aandacht aan besteedden
            voor Uw wereld, – voor Uw kerk. 
 
Overdracht kerk Uitwierde naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Overdracht kerk Uitwierde naar de Stichting Oude Groninger Kerken.


Op vrijdag 1 april is de dorpskerk Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
 
 
 Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.      Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.    


 Bij de overdracht van de Dorpskerk Uitwierde aan
de Stichting Oude Groninger Kerken op 1 april 2022.


 Wat dragen we over en wat is de geschiedenis van deze kerk?

We zijn hier in de kerk op het hoogste punt van de wierde. Evenals Biessum een nog volledig gave wierde.
Kijken we nu naar de zijkant van de toren, hier aan de oostkant, dan zien we dat er ooit aansluiting was met een ander gebouw. Ook een kerk dus.
Lees verder bij 'kerknieuws'
 
 
Avondgebed en openstelling van het stiltecentrum van de Kruiskerk Avondgebed en openstelling van het stiltecentrum van de Kruiskerk
Het avondgebed is na een lange periode weer opgestart op de manier waarop wij daar vorig jaar mee begonnen zijn. We volgen een korte liturgie van Woord en gebed waarin ruimte is voor de stilte en het branden van een kaarsje. U bent vrij om te komen en hoeft zich hiervoor dus niet op te geven.
Het avondgebed is iedere donderdagavond van 19.00-19.30 uur.
In de afgelopen zomer was het stiltecentrum, behalve op zondag, elke dag geopend. Eigen gemeenteleden maar ook toeristen overal vandaan hebben hier gebruik van gemaakt en sommigen van hen hebben ook in het gastenboek over hun bezoek geschreven. Het stiltecentrum gaat in april weer iedere dag open. We hopen dat ook in 2022 toevallige passanten of gemeenteleden hier in stilte even gaan zitten en eventueel een kaarsje kunnen aansteken voor een geliefde of gebeurtenis om bij stil te staan.
Namens de voorgangers van het avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.
Kom gerust een keer kijken of  dans een avond mee.
De eerst volgende keer dat we bijeenkomen is woensdag 8 juni 2022 in het Gebouw Op de Wierde in Farmsum (Delfzijl) Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur.
Het volledige programma leest u bij 'kerknieuws'.
 
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"


De expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (lees meer bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.