Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
40 Dagenkalender Online 40 Dagenkalender Online
U kunt vanaf bijgaande link dagelijks de berichten van de veertigdagenkalender lezen.

Petrus Widget Veertigdagentijdkalender

Ook kunt u dagelijks een verhaal lezen. 7 vertellers gaan aan het ”pelgrimeren”.

40 Verhalen
 
Uit de Classicale brief van Ds. Hommes Uit de Classicale brief van Ds. Hommes


Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!

KIES DAN HET LEVEN
Het is Mozes die het volk voorhoudt om in de keuzes die je als mens hebt, ‘het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek’, in die spanningsvolle werkelijkheid waarin wij onze weg gaan het leven te kiezen. Het is de keuze om God lief te hebben en naar Zijn stem te luisteren. Kerkelijk gesproken zijn we onderweg in wat we noemen de lijdenstijd of veertigdagentijd.
De vollege brief  van de Classis predikant, Ds. Hommes leest u bij 'Kerknieuws'.
 
 
Vanuit de kerkenraad (maart 2021) Vanuit de kerkenraad (maart 2021)
Helaas zijn er op dit moment nog geen versoepelingen toegestaan omtrent de maatregelen van het coronavirus. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid en deze ingrijpende maatregelen.
Zoals u wellicht al weet heeft de Kerkenraad dan ook besloten om tijdens deze “lockdown” geen gemeenteleden toe te laten tot de eredienst. Wij volgen hierbij het advies van de landelijke kerk.  Om het aantal aanwezigen in de kerk tijdens een dienst te beperken zullen tijdelijk ook de diaken en de lector niet aanwezig zijn.
De diensten zenden we online uit via kerkdienstgemist.nl
Actuele zaken worden bijgehouden op onze website: www.pgdelfzijl.nl en Zondagsbrief.
Wij hopen zo, helaas op afstand, met elkaar verbonden te zijn.
Hoe we de diensten tijdens de stille week en Pasen kunnen vieren is op het moment van dit schrijven nog niet bekend.
Zodra wij meer duidelijkheid hebben en indien er meer mogelijkheden zijn dan wordt u daarover geïnformeerd middels de zondagsbrief en/of de website.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Actie MWD in de 40 dagentijd Actie MWD in de 40 dagentijd


Aan het begin van de 40 dagentijd bent u van ons gewend deeldoosjes te ontvangen,

die we dan rijkelijk gevuld met Pasen weer mogen terugkrijgen.
Nu is het vanwege de corona maatregelen niet mogelijk, deze doosjes uit te delen.
Maar u kunt wel uw gift overmaken via het nummer van de MWD
NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl  
o.v.v. MOLDAVIE  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?   
Hartelijk dank!


 
 
Vasten in de 40 dagentijd Vasten in de 40 dagentijd

Woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd. De Protestantse kerk heeft een 40 dagenkalender samengesteld  die ons helpt op weg te gaan naar Paen. het thema van de kalender is "Ik ben er voor jou".
U kunt hem gratis aanvragen bij het tijdschrift 'Petrus'.
Steeds meer mensen vasten tijdens de 40 dagentijd.. Waarom zou je dat doen? En wat zijn concrete manieren om te vasten?

lees meer »
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat
In een vorige bijdrage van onze taakgroep in dit Kerkblad kwam de “Gids voor onderling pastoraat” ter sprake. Deze gids, uitgegeven door het Dienstencentrum van onze landelijke PKN, nodigt ons uit om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere kanten in het pastoraat ontdekken. Zoals het ‘ABCD van ik leef met je mee’, waar het gaat over de kwaliteit van ons contact met onze medemens: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.
Lees het artikel verder bij Werkgroepen'Pastoraat'.
 
De klus is geklaard De klus is geklaard


Een deel van de garderobe is omgetoverd tot een toiletgroep met een mindervalidentoilet en een dames- en herentoiletruimte. Daarnaast blijft er nog een ruime garderobe over. Deze werkzaamheden zijn gedaan door professionals, aannemer/installateur /tegelzetter/timmerman/stukadoor en  elektricien. Het verven is gedaan door vrijwilligers. De kleuren die gebruikt zijn in de kerkzaal zijn ook de kleuren in de ontmoetingsruimte geworden. Het ziet er geweldig uit.  Ook bij deze verbouwing hebben we er rekening mee gehouden met het willen zijn van een groene kerk .  Alle verf die gebruikt is, is op water basis. Nu het af is hopen we dat we er met z’n allen gauw van kunnen genieten en gebruik van kunnen maken. Voorlopig houden we u met foto’s op de hoogte.

Meer over deze verbouwing leest u bij 'kerkrentmeesters'en bij 'fotoalbums'
 
Oud Papier Actie Delfzijl(OPA) Oud Papier Actie Delfzijl(OPA)


 De laatste loodjes Na een lange periode is de papiercontainer afgelopen 4 januari afgevoerd De container is meer dan 20 jaar beeld bepalend geweest op de parkeerplaats bij de zij ingang aan de westzijde van de Kruiskerk Menig gemeentelid en ook veel inwoners van Delfzijl en omstreken konden hier hun oud papier kwijt Vanaf 2010 werd het inzamelen verzorgd door OPA (Oud Papier Actie Delfzijl) De medewerkers daarvan zorgden er voor dat het oud papier zo goed mogelijk werd op gestapeld om de inhoud zo groot mogelijk te doen zijn.
Meer lezen bij 'kerknieuws'en 'fotoalbum'
 
Update Corona maatregelen Update Corona maatregelen
De Kerkenraad heeft besloten om het advies van de PKN te volgen inzake het zingen in de kerk. Door een besmetting in Biddinghuizing, waarschijnlijk door het zingen, is de PKN een onderzoek gestart. Op voorhand adviseren zij om tijdens de huidige lockdown het zingen tijdens de kerkdienst stop te zetten. Wij nemen dit advies over. Om het aantal aanwezigen in de kerk tijdens en dienst te beperken zullen tijdelijk ook de diaken en de lector niet aanwezig zijn. Het spijt ons uiteraard dat we deze maatregel moeten nemen maar vinden dit, gezien de problemen, op dit moment het beste.
 
 
Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten
Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en de daaruit voortvloeiende  maatregelen heeft het moderamen van de Kerkenraad zich beraden of dit ook gevolgen heeft voor onze gemeente.
 
Wij zijn van mening dat in het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid de kerkdiensten vanaf nu wel online uit te voeren, maar daarbij geen gemeenteleden meer toe te laten.
Hoewel de richtlijnen voor kerken niet zijn gewijzigd, zijn wij van mening in de huidige situatie dat dit het beste is.
 
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
 In januari, bij de volgende persconferentie, of eerder als daar aanleiding toe is, zullen we opnieuw een besluit nemen.
 
 
Bijwonen kerkdienst in de maand maart 2021 Bijwonen kerkdienst in de maand maart 2021
Bijwonen diensten in de maand februari:
 Ook na de laatste persconferentie op dinsdag 23 februari blijven de maatregelen voor de kerkdiensten onveranderd. Nog steeds doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
Vanaf  zondag 20 december zijn de kerkdiensten online te volgen zijn, en daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Naast de dominee zijn de ouderling van dienst, de organist, de koster en de degenen die de beamer bediend aanwezig. 
U wordt op de hoogte gehouden wanneer in de diensten weer gemeenteleden worden toegelaten.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.