Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Aandachtszondag 21 juli Aandachtszondag 21 juli


Thema: Groter dan ons hart
Het is al een beetje een traditie aan het worden: Midden in de zomer een bijzondere zondagse eredienst. Op die zondag extra  aandacht voor  het pastorale karakter van onze geloofsgemeenschap.
Als gemeente willen we naar elkaar omzien. Door langs te gaan  bij onze oudere gemeenteleden  met een kleine attentie. Even een kort bezoek bij hen, voor wie de zomer soms een stille lange periode vormt. 
We zijn ons al aan het voorbereiden op deze zondag. En hopen samen een goede dienst te beleven.
Dit keer hoeft u niets van te voren niets mee te brengen voor de attentie. Maar tijdens de dienst wordt er wel enige actie van u verwacht. Natuurlijk hopen en verwachten we ook dat elke kerkganger enkele attenties mee neemt om langs te brengen! Een ontmoeting met iemand van de gemeente die we niet zo vaak zien, kan ons hart verruimen.
Dus meer dan welkom op zondag 21 juli

 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels Die mij droeg op adelaarsvleugels
Week 28: 7 t/m 13 juli 
Die mij droeg op adelaarsvleugels  -  Huub Oosterhuis

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend neerviel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.

Het schijnt dat een adelaar zijn jongen leert vliegen door het jong op te pakken, het te dragen en vervolgens los te laten, in de hoop dat het zo al fladderend leert vliegen. Maar als het jong dreigt neer te storten, duikt de ouder er pijlsnel onder en vangt het op door zijn vleugels wijd uit te spreiden als een vangnet. Het jong wordt opgevangen en weer op het nest gezet. Zo kan het zonder angst, maar met veel zelfvertrouwen blijven oefenen tot het echt zelf kan vliegen. Het zou misschien gemakkelijk zijn voor het jong indien het altijd gedragen werd. Maar dat is niet de bedoeling! Het moet zelf leren vliegen. Het zou voor ons soms ook zo veel makkelijker zijn als we alles aan God konden overlaten. En God dus ook overal de schuld van konden geven. We moeten echter zelf leren vliegen. Zelf leren leven, op eigen benen staan en eigen keuzes maken.
Ik vind het een rustgevende gedachte dat je, wanneer je het even niet meer ziet zitten, wanneer het even niet meer gaat, dat je je dan kan laten opvangen door die sterke vleugels om, even maar, gedragen te worden tot je zelf weer verder kan. Dat God ons de ruimte laat en opvangt als we dreigen te vallen, dat geeft kracht om te leven.
(ds. Marja de Jager) 
 
OM VAST TE NOTEREN:     OM VAST TE NOTEREN:    
STARTZONDAG: 22 EPTEMBER 2024 
M.M.V. SEVEN-UP
uit Apeldoorn o.l.v.
Marlies Tiemens-Roelfs

THEMA:
‘Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’

Aanvang: 9.30 uur
We sluiten de startzondag af met een gezamenlijke maaltijd

WELKOM                         KOM JE OOK?                DOE JE MEE?    


 
 
ZOMERCONCERTEN FARMSUMER KERK ZOMERCONCERTEN FARMSUMER KERK
Tijdens het zomerconcert van 20 juli staan twee legendarische organisten centraal :
JAN ZWART en FEIKE ASMA. Organist Eeuwe Zijlstra verzorgd dit concert.

Tijdens het zomerconcert op 17 augustus a.s. speelt SANDER BOOIJ op het Lohman-orgel in de FARMSUMER KERK een programma met louter barokmuziekBeide concerten beginnen om 20.00 uur. Entree € 10,00 per concert.
Meer informatie over beide concerten leest u bij 'Kerknieuws'.
 
 
Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl. Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl.
Welke kosten worden berekend bij een huwelijksdienst of bij een rouwdienst.
Aan een dienst in een van onze kerken ( Kruiskerk en Farmsumer kerk) zijn kosten verbonden.
We maken daarbij onderscheid tussen leden en niet leden.
De prijzen behorende bij deze diensten vindt u bij 'kerkrentmeesters'
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in de Kruiskerk.
Wij waren zeer verrast dat zovelen gehoord hebben gegeven aan onze oproep.
Van alle schilderijen en wandkleden hebben we weer een mooie expositie kunnen maken.
Een groot deel van de expositie is ingeruimd voor de geschiedenis van de stad Groningen. Met unieke foto's en verhalen.
We wensen dan ook iedereen veel kijkplezier!
Aagtje, Geke en Lenie.

 
 
Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
2.Afstoten van gebouwen

3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
4.Begraafplaatsen
5.Personeelskosten
(Lees het volledige verslag bij Bestuur/kerkentmeesters)
 
 
Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
De begroting van de diaconie (inclusief MWD) kunt u inzien bij 'ANBI DIACONIE'.
 
Begroting Kerkrentmeesters 2024 Begroting Kerkrentmeesters 2024
U kunt de begroting van de kerkrentmeesters inkijken bij 'Anbi Kerkrentmeesters'.
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker.
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.

U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Namens de gastvrouwen en – heren,
Pastor Eelkje de Vries
 
Stiltecentrum Stiltecentrum
Vanaf juni tot september is het Stilte Centrum iedere dag open. Je kunt er even rustig gaan zitten of een kaarsje aansteken.
 
Meditatief dansen Meditatief dansen
.

..komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als
‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’.
Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze
manier kun je nader tot jezelf komen.
De lessen worden gegewven door Ulrike Neumann in het gebouw Op de Wierde,
Op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een keer mee te dansen.
De eerst volgende keer is de 2de woensdag in september.2024
(lees meer bij kerknieuws)
 
Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024 Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024


Illustratie

Bij het jaarthema is een illustratie gemaakt met daarbij de volgende uitleg:
De Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.