Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Buereau Kerkelijk Informatie Buereau
Kerkelijk Informatie Buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur

Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Verbintenisdienst op zondag 18 februari 2024 Verbintenisdienst op zondag 18 februari 2024


Tijdens deze dienst is ds. Marja de Jager verbonden als voorzitter van het Classicale College voor de visitatie aan de classis Groningen-Drenthe.
Ds. Ellen Peersman, voorzitter van de classis Groningen-Drenthe heeft Ds. Marja de Jager verbonden in dit Ambt
Zo kreeg de eredienst op de eerste zondag van de 40 dagentijd  een feestelijk tintje. Veel gemeenteleden, gasten en genodigden waren deze zondag aanwezig.  Zoals gewoonlijk was er na de dienst koffiedrinken, maar vandaag  met een feestelijke traktatie.
Een fotoverslag ziet u bij fotoalbum

 
 
Eerste zondag van de 40 dagentijd 18 februari, Oeganda-project Eerste zondag van de 40 dagentijd 18 februari, Oeganda-project


Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar Oeganda.  Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 

Deeldoosjes           
Wij hebben als gemeente een nieuw project gekozen met het thema: KinderenindeKnel in Oeganda. Zo willen wij in deze 40 dagentijd de deeldoosjes bestemmen voor het wereld diaconaat project van KerkinActie in Oeganda. 

       
                                                                                                                                                                                   Zou u de deeldoosjes mee willen nemen na de dienst en meesparen zodat we met Pasen een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben als eerste aanzet voor dit project.
(lees meer over dit project bij werkgroepen Missionaire werkgroep Delfzijl)
 
Kalender 40 dagentijd Kalender 40 dagentijd


De (lees) kalender 2024 voor de 40 dagen tijd is weer te bestellen
Dat kan bij KerkinActie via  petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen.
 
 
Eetgroep Eetgroep
Dinsdag 5 maart hebben we eetgroep in het Anker.
Het hoofdgerecht bestaat uit lekkere stamppotten met natuurlijk een vooraf een soep en een lekker toetje ter afsluiting.
De lijst voor maart is vol! dat betekent dat we met ruim 40 personen gaan eten.
Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie, thee of een drankje en om 17.30 uur gaan we eten. De tafels worden gezellig gedekt en we proberen er altijd weer een gezellig uitje van te maken.


 
 
Gemeenteberaad Gemeenteberaad
 
Het gemeenteberaad is op woensdag 15 mei. Tijdens deze avond wordt het thema "De veilige kerk" besproken. Naast een aantal andere actuele zaken is er ook ruimte voor inbreng vanuit de gemeente.
Zijn er zaken, thema's of onderwerpen die u graag eens besproken of behandeld wilt hebben en heeft u hiervoor evt. suggesties dan kunt u deze doorgeven aan de scriba.

scriba@pgdelfzijl.nl
 
 
Het verjaardagfonds krijgt een update Het verjaardagfonds krijgt een update
 
Het verjaardagsfonds krijgt een update
 

Al heel veel jaren hebben we in onze gemeente het verjaardagfonds.
Alle jarigen in onze gemeente krijgen op hun verjaardag een felicitatiekaart en bij het bereiken van een bepaalde leeftijd ook een bloemetje erbij.
Tevens wordt er een bijdrage (in het bruine zakje) voor dit fonds gevraagd.
Gezien de leeftijdsopbouw in de gemeente hebben we gemeend dat het goed is om het verjaardagfonds enigszins aan te passen.
Vanaf 2024 krijgen de gemeenteleden vanaf 80 jaar een felicitatiekaart en vanaf 85 jaar komt daar een mooi bos bloemen bij. 

Om dit alles te financieren zullen we een paar keer per jaar voor dit fonds collecteren en één keer per jaar ontvangen alle gemeenteleden een brief om een vrijwillige bijdrage voor dit fonds te geven.
De bloemen bij de hoogtijdagen van de huwelijken blijven bestaan.
Net als altijd blijven de contactpersonen / en de mensen van het verjaardagfonds de kaartjes en de bloemen bij u thuis bezorgen.
Met deze nieuwe opzet van het verjaardagfonds denken we dat de bezorging van de kaarten en de bloemen gewaarborgd blijft.

Werkgroep Pastoraat
 
 
Aanvang kerkdienst 10.00 uur Aanvang kerkdienst 10.00 uur
Met ingang van zondag 5 november a.s. verschuift de aanvangstijd van de kerkdiensten van 09:30 uur naar 10:00 uur. Voor veel oudere gemeenteleden die wel graag naar de kerk komen, is in de wintertijd een dienst om 09:30 vaak moeilijk dan wel niet haalbaar. De aanvangstijd van 10:00 uur blijft gehandhaafd tot de tweede zondag na het begin van de zomertijd (dat is in 2024: zondag 7 april).
 
 
Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
De begroting van de diaconie (inclusief MWD) kunt u inzien bij 'ANBI DIACONIE'.
 
Begroting Kerkrentmeesters 2024 Begroting Kerkrentmeesters 2024
U kunt de begroting van de kerkrentmeesters inkijken bij 'Anbi Kerkrentmeesters'.
 
Een nieuw project van de Missionaire werkgroep Een nieuw project van de Missionaire werkgroep

Uitslag project
In de 40 dagentijd die begint op 18 februari met als thema “Ga Mee”  beginnen we met ons te verdiepen in het nieuwe  gekozen project van Oeganda.


We gaan mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden  Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen.
De stemmen in de gemeente zijn als volgt: 
 1 e  Oeganda 34 stemmen
 2e Syrie 25  stemmen
3e Zuid Afrika 17 stemmen

Lees meer bij werkgroepen 'Missionaire Werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Zondag 15 oktober hebben we een nieuwe expositie geopend.  Er hangen nu Quilts over "het verhaal van Emo".
Tijdens het koffiedrinken heeft Marja vertelt over de route die Emo in de 22e eeuw aflegde en waarom. Een bijzonder verhaal over een Gronings klooster.
Mevrouw Marjan Ruitenberg heeft over dat verhaal prachtige quilts gemaakt en heeft de opening verricht.
In de ontmoetingsruimte hangen de quilts over dit verhaal. In alle andere zalen hangen quilts met andere voorstellingen. Ook zijn er " textiel boeken" te bekijken.
Een boekje, met het verhaal en de Quilts van Emo, is te koop voor € 5.-.
De Quilts zijn natuurlijk te bekijken tijdens activiteiten in de kerk of, wanneer u b.v. met een groepje wilt komen, op afspraak. Tel. 06-44020185
We wensen u veel plezier bij deze expositie.
(zie ook foto's bij fotoalbum)


 
 
Bezoek leerlingen van de obs 'De Optimist' aan de Kruiskerk Bezoek leerlingen van de obs 'De Optimist' aan de Kruiskerk


Enige tijd geleden kregen wij als Protestantse Gemeente Delfzijl een vraag van de OBS de Optimist de vraag of wij enkele groepen van hun school wilden ontvangen. In het kader van hun project “van St. Juttemis tot party” lieten zij de leerlingen kennismaken met feesten en godsdiensten. Daarin paste het bezoek aan onze kerk goed.
Daar stonden we dan op dinsdag 12 december de kinderen op te wachten. Toch wel een tikkeltje gespannen, want hoe lang was het al niet geleden dat we met hele groepen kinderen te maken kregen?
In groepjes gingen de leerlingen langs verschillende elementen die bij ons in de kerk een rol spelen. Met veel interesse hebben de leerlingen geluisterd naar wat hun werd verteld. 
Een leuk verslag van deze excursie van de leerlingen van de Optimist kunt u lezen bij 'Kerknieuws',
 
Koffieochtend in het Anker Koffieochtend in het Anker


Een moment van ontmoeting, kijk je daarnaar uit…….?

Kom dan gezellig koffie of thee drinken in Het Anker.
Iedere 1e en 3e  donderdag van de maand van  9.45 - 11.15 uur.

U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Namens de gastvrouwen en – heren,
Pastor Eelkje de Vries
 
Stilte Centrum Stilte Centrum
Vanaf aanstaande maandag 4 september is het Stilte Centrum gesloten.
 
Meditatief dansen Meditatief dansen
.

..komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als
‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’.
Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze
manier kun je nader tot jezelf komen.
De lessen worden gegewven door Ulrike Neumann in het gebouw Op de Wierde,
Op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Iedereen is welkom om een keer mee te dansen.
De eerst volgende keer is woensdag 29 januari 2024
(lees meer bij kerknieuws)
 
Vervanging pastor Eelkje de Vries Vervanging pastor Eelkje de Vries
Pastor Eelkje de Vries zal voorlopig nog niet voor haar volledige aanstelling aan het werk kunnen gaan. De verwachting is nu dat zij in de 2e helft van september op basis van re-integratie voor een beperkt aantal uren per week haar werk kan gaan oppakken. De kerkenraad heeft daarom stappen ondernomen om haar in de komende maanden voor een deel van haar uren te laten vervangen. Vanaf 1 september jl. is pastor Henk Perdok uit Appingedam voor 8 uur per week aangesteld als haar vervanger. Waar dat gevraagd wordt zal hij voorgaan bij uitvaarten in de secties van pastor De Vries, crisispastoraat verzorgen (bij ernstige ziekte, een ziekenhuisopname of anderszins wanneer een pastor gewenst is) en, in overleg met pastor De Vries en voor zover de tijd dit toelaat, gemeenteleden bezoeken. Zijn tijdelijke aanstelling gaat ook in 2024 nog door.  Mocht u een beroep op hem moeten doen dan zijn de contactgegevens van pastor Henk Perdok: tel. 06 5105 3559;
e-mail: pastorhenkperdok@gmail.com.
 
Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024 Illustratie bij Jaarthema 2023 - 2024


Illustratie

Bij het jaarthema is een illustratie gemaakt met daarbij de volgende uitleg:
De Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.
 
Crowdfunding voor zonnepanelen Crowdfunding voor zonnepanelen


Door een aantal leden van onze kerk is er onderzoek gedaan naar het energie verbruik in de Kruiskerk en het Anker. De tweede stap was hoe kunnen we hier op besparen. Zo kwam men al gauw op isoleren en aanbrengen van led-verlichting. Voor het opwekken van energie werd voorgesteld om zonnepanelen aan te schaffen. Het voorstel werd door het College van Kerkrentmeesters omarmd en ingebracht in de Kerkenraad. Zij ging akkoord met de maatregelen waaronder de aanschaf van zonnepanelen. Voor de wijze van financiering van zonnepanelen werd een crowdfunding actie aanbevolen.
Mocht u hier aan mee willen  doen: graag!

De totale kosten voor 45 zonnepanelen bedraagt 25.000 euro.
Dat betekent 555 euro per stuk.

We vragen u dan ook om 1 (of meer), een halve  zonnepaneel middels een gift te sponseren.                                     ( 277 euro ) of een kwart (139 euro)
Uiteraard mag een ander bedrag ook.
U mag het bedrag overmaken op bankrekening: NL63INGB0000852680
T.n.v. Protestantse Gemeente Delfzijl onder vermelding zonnepaneel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het College van Kerkrentmeesters.


14 juni 2023: De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Kunst in Kruiskerk
Er is al weer een nieuwe expositie. In de ontmoetingsruimte en in de zalen hangen prachtige quilts over het verhaal van "Emo".
Deze zijn gemaakt door mevrouw Marjan Ruitenberg
We hopen dat u er weer met veel plezier naar zullen kijken.
Aagtje Bolt, Lenie van der Laan en Geke Oosterveld
 
Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.