Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.
Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'over ons'.


Lees meer bij 'Over ons'.

De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Werkgroepen', Pastoraat.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: ma t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
 
Bevestiging ouderling-kerkelijk werker Bevestiging ouderling-kerkelijk werker


Zondag 8 september 2019 is pastor Eelkje de Vries bevestigd als oudeling kerkelijkwerker in de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
In veel secties in onze gemeente zal zij het pastoraat voor haar rekening nemen.
In deze dienst is tevens afscheid genomen van pastor Eppo Vroom die in de vacaturetijd het pastoraat in onze gemeente op zich had genomen.

Een uitgebreid veslag leest u bij 'Kerknieuws' en er staan foto's bij ' Foto Albums'.
 
Startzondag 2019 in de Kruiskerk Startzondag 2019 in de Kruiskerk

Thema 'Een goed verhaal'
Op zondagmorgen 22 september beginnen we om 9.30 uur met een feestelijke kerkdienst voor jong en oud.
Na de dienst drinken we koffie en staat er zelfgemaakte cake, koek of gebak klaar. Wie mee wil doen aan een taartenwedstrijd mag zich laten inspireren door een bijbels thema bij het bakken van taart. Zo wordt het een taart met een verhaal.
Als de koffie en gebak op is, zijn er verschillende workshops waar iedereen aan mee kan doen. De thema's van de workshop zijn: " de Groene Kerk, Mediteren, Zingen, een Fotoworkshop en een workshop creatief bezig zijn".
We sluiten de startzondag af met het drinken van een glaasje fris of wijn en serveren er lekkere hapjes bij.
De startzondag betekent een nieuwe kans om in het winterseizoen naast de kerkdienst heel veel leuke activiteiten te kunnen doen waar we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren of zomaar even een praatje met iemand te maken.
Graag zien we u / jullie op zondag 22 september in de Kruiskerk.

 
Jaarthema 2019 Jaarthema 2019
Een goed verhaal
Elk jaar kiest de Protestantse Kerk Nederland een jaarthema. Dit thema wordt in vele gemeenten tijdens de startzondag geïntroduceerd. Die herkenbaarheid is fijn. Dat je ergens anders komt en je ziet: Hé daar zijn wij ook mee bezig. Dit jaar is het thema: Een goed verhaal. Ook wij in onze gemeente gaan hiermee aan de slag. Te beginnen tijdens de startzondag en daarna middels een programma dat u later door de commissie vieren en vormen bekend wordt gemaakt.
lees meer »
 
Evensong in de Farmsumerkerk Evensong in de Farmsumerkerk


Op zondagmiddag 15 september, de 13e zondag van de zomer, wordt in de Farmsumer Kerk een Choral Evensong gehouden.
Aanvang 17.00 uur!
Een Evensong is een dienst, waarin het gezongen woord centraal staat en die een liturgie met een vaste indeling kent.  Bij een Evensong is een koor betrokken, dat zowel a capella als met orgelbegeleiding kan zingen. De kerkgangers hebben soms een participerende rol, wanneer zij  een lied (hymne) meezingen.

Voor de Evensong in de Farmsumer Kerk hebben wij het bekende Martini Jongenskoor uit Sneek o.l.v. Trevor Mooijman uitgenodigd.
De Evensong begint i.v.m. de leeftijd van de jongens om 17.00 uur.

Lees meer bij 'Werkgroepen'.
 
Heel PGDelfzijl bakt Heel PGDelfzijl bakt


Voor de Startzondag op 22 september a.s. zijn wij op zoek naar
enthousiaste taartenbakkers binnen onze Gemeente. Het gaat er om dat je rond een zelfgekozen bijbels thema een taart, cake of iets dergelijks bakt. De taarten moeten voor de dienst op zondag 22 september worden ingebracht en zullen door een jury worden beoordeeld. De winnaar(s) mogen dan tijdens de dienst hun motivatie voor dit gebak vertellen.
Uiteraard krijgt de mooiste/lekkerste taart een prijs.
Informatie en aanmelden kan bij Nicoline Kwakkelstein, 0596-568324, mailadres

               Wij hopen op een groot aantal taarten.
 
Voorstellen Voorstellen
Per 1 september begin ik als kerkelijk werker in deze gemeente.  Samen met mijn collega ds. Marja de Jager draag ik dan de professionele pastorale zorg voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Delfzijl. Maar een groot deel  van het pastoraat gebeurt  door de gemeenteleden zelf:  in het pastoraat  gaat het er immers om dat je elkaar in en rond de kerk als mens werkelijk ziet staan, dat er aandacht  en betrokkenheid is voor elkaar, dat er echt met elkaar meegeleefd wordt.
Daaraan wil ik als mensenkind verbonden met de protestants-christelijke geloofstraditie, vanuit  mijn opleiding en ervaring graag een bijdrage leveren.  
 Ik ben Eelkje de Vries en net begonnen met mijn 60e levensjaar. Sinds heel kort woon ik met mijn partner Fenny Middelkamp in Vlagtwedde.
Ik ben nu ruim 9 jaar werkzaam als kerkelijk werker in het pastoraat, vooral bij oudere gemeenteleden. Eerst vijf jaar in Roden en Vries, toen 4 jaar in Burgum en straks dus hier in Delfzijl. 
lees meer »
 
Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk


In de concertserie 2019 van de Stichting Lohmanorgel Farmsum is het op zaterdagavond 21 september de beurt aan de organist GERBEN BUDDING.
Aanvang 20.00 uur
Entree € 10,00


Lees meer over dit concert bij 'Kerknieuws'.
 
Zendingserfgoedkalender 2020 Zendingserfgoedkalender 2020


Het thema luidt: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.
De kalender kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij de leden van de missionaire werkgroep (secr. Trudy Kemmink, tel. 614633)
Kerk in Actie beveelt deze kalender van harte bij u aan.

Lees meer bij 'Missionaire Werkgroep Delfzijl'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.
 
Rommelmarkt rond de Kruiskerk Rommelmarkt rond de Kruiskerk
Dit jaar wordt de 24e rommelmarkt gehouden op 12 oktober 2019. Helaas zijn er geen mogelijkheden om spullen vooraf op te slaan. In vorige jaren werden met name boeken verzameld in het KIB, ook dit is niet meer mogelijk. Hierbij het vriendelijke verzoek om zaken voor de rommelmarkt zelf te bewaren tot de 12e oktober. Alvast onze dank.

De activiteitencommissie
 
Alleengaandenmiddag Alleengaandenmiddag
De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 25 september in het Anker. Aanvang 14.30 uur. We drinken samen thee / koffie met iets lekkers erbij. Daarna kunnen we gezellig samen praten of een spel spelen.
 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Woensdag 2 oktober staat er om 17.30 uur een drie gangen diner klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna staat er heerlijkhoofdgerecht klaar. Tot slot is er een heerlijk nagerecht. 
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in Het Anker, naast de Kruiskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgnodigd.Opgave bij Ageeth Jansma. tel 614032 of bij Hennie de Vries () Ook ligt er een intekenlijst in de hal van het Anker.
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
In 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker
De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op donderdag 11 september  om 14.30 uur..

Lees meer bij 'Kerknieuws'.
 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
De eerst volgende keer is woensdag 10 september 2019 in gebouw 'Op de Wierde'. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020

In januari 2020 ga ik (Alies Flobbe) met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend.
Om dit project mogelijk te maken kunt u bij mij een kaars met een afbeelding van De Ark er op bestellen.

Lees meer bij 'Kerknieuws'.