Zomergroet voor de leden van de Protestantse Gemeente Delfzijl Zomergroet voor de leden van de Protestantse Gemeente Delfzijl


Inmiddels leven wij in de voorzomer van 2020. Normaal een tijd waarin allerlei reguliere kerkelijke activiteiten worden stopgezet. Vergaderingen, gesprekskringen en bijeenkomsten liggen ’s zomers stil om in september weer opgepakt te worden. Alleen de kerkdiensten gaan het hele jaar door.
Maar dit jaar is half maart eensklaps alles stopgezet door de maatregelen die genomen zijn tegen de bedreiging van het Coronavirus.
Niet alleen op kerkelijk gebied, maar in heel de samenleving en in ieders persoonlijk leven zijn deze maatregelen tot op vandaag heel bepalend.
lees meer »
 
Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
 
Kerkdiensten Kruiskerk in de maand augustus Kerkdiensten Kruiskerk in de maand augustus
Iedere zondag wordt de kerkdienst vanuit de Kruiskerk uitgezonden via www.Kerkdienstgemist.nl
 2 augustus:  9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager
 9 augustusi: 9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager. 
16 augustus: 9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager
23 augustus: 9.30 uur, voorganger Dhr. P. Lanting
30 augustus: 9.30 uur, voorganger Ds. Marja de Jager
 
Bijwonen kerkdienst in juli en augustus 2020 Bijwonen kerkdienst in juli en augustus 2020
Bijwonen diensten in juli/augustus.
Hoewel afgelopen week de richtlijnen zijn verruimd voor o.a. het bijwonen van Kerkdiensten, heeft dit geen gevolgen voor het beleid dat wij hanteren. Het is namelijk noodzakelijk dat we de afstand van 1,5 meter moeten blijven hanteren. Het aantal beschikbare plaatsen blijft dus gelijk, omdat wij dat nu ook hanteren. Uit veiligheidsoogpunt en qua organisatie (voorlopig) beperken we het aantal tot 40. De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig zijn in de kerk.
Nu is het vakantietijd en is er voor een aantal zondagen een wijziging voor het aanmelden.
Voor de zondagen 19 juli, 26 juli, 
2 augustus en 9 augustus kunt u zich aanmelden bij Joke Kampstra, mailadres: joke@techni-c-all.nl of tel. 06-12110228. Voor de overige zondagen is dat bij Tjerk de Vries: mailadres: tjdevries@home.nl of tel 618346. Een aantal gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor een aantal zondagen. Zij staan inmiddels geregistreerd.
Kerkenraad.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Wij wensen u veel Kijkplezier.
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Het kerkelijk bureau heeft een nieuw onderkomen Het kerkelijk bureau heeft een nieuw onderkomen


Het K.I.B is afgelopen week verhuisd naar hun nieuwe onderkomen in de Consistorie achter de kerk. Het is een knus zaaltje, waarin ook de boekhouding een plaatsje heeft gevonden. Met een beetje passen en meten is alles wat nodig is voor het functioneren weer op z’n plek gekomen
’t Is allemaal nog wennen, maar het komt vast wel goed.

Vakantie K.I.B.
De schoolvakanties zijn begonnen, en ook wij zijn tijdens de vakantie gesloten tot 16 augustus ’20, behalve op vrijdagmorg
 
Welkom in het stiltecentrum Welkom in het stiltecentrum
Door de verbouwing van de Kruiskerk is er naast de kerkzaal een stiltecentrum gerealiseerd.
Dit is een ruimte waar je terecht kunt om even tot rust te komen. Een kaarsje te branden. Een ruimte die wil uitnodigen om in jezelf naar binnen te keren.Vanaf 1 juli zal het kerkelijk centrum het Anker twee keer per week geopend zijn voor gemeenteleden, die even in dit stiltecentrum willen zijn. Gelegenheid hiervoor is op de volgende dagdelen:
Dinsdagmorgen van 10.30  tot 12.00 uur
Vrijdagmiddag van 15. 00 tot 16.30 uur
De hoofdingang van het Anker is open. In de hal is iemand aanwezig om u te verwelkomen. Dat zal een van de ouderlingen, de predikant of pastor zijn. Vanuit de hal kunt u dan naar het stiltecentrum.
Deze momenten door de week bieden ook de mogelijkheid om even in gesprek te gaan met diegene die in de hal van het Anker aanwezig is. Dan kan, maar hoeft natuurlijk niet.
Namens de kerkenraad
ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries.
 
 
Zaterdag 4 juli: Kijk in de kerk Zaterdag 4 juli: Kijk in de kerk
In de afgelopen periode is de verbouwing van de Kruiskerk afgerond. Een periode van 6 maanden waarin de kerkzaal een metamorfose heeft ondergaan. Velen hebben hierbij een bijdrage geleverd.
En het resultaat??..... dat mag u gaan bekijken.
Door de corona maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een officiële opening te organiseren.
Wij willen u daarom in de gelegenheid stellen het resultaat met eigen ogen te zien op zaterdag 4 juli aanstaande.
Omdat wij ook rekening moeten houden met het aantal aanwezigen in het gebouw (max. 100) en de afstand ten opzicht van elkaar zal het bezoek plaatsvinden in tijdsblokken
Per sectie(s) is een indeling gemaakt. U heb hiervoor thuis een uitnodiging gehad.
Wij hopen u te mogen begroeten
met vriendelijke groet
Kerkenraad Protestantse Gemeente te Delfzijl
 
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Maandagavond 22 juni is de gehele kerkenraad na een lange periode weer bij een geweest om te vergaderen.
Tijdens deze vergadering hebben wij met elkaar gesproken over hoe we tijdens de zomermaanden de kerkdiensten moeten en kunnen inrichten in de verbouwde Kruiskerk.
Wij hebben u reeds geïnformeerd in de zondagsbrief dat vanaf 1 juli het aantal kerkgangers wordt uitgebreid van 30 naar 40. Ook daarvoor hanteren wij een registratiesysteem, dat noodzakelijk is om bij eventuele problemen na te kunnen gaan wie er aanwezig waren.
Lees verder bij 'Kerkenraad'.
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Het glas-in-lood raam van de Gedenkhoek Het glas-in-lood raam van de Gedenkhoek


De gedenkhoek is om de overledenen te gedenken en tevens de gedoopte nieuw geborenen op te nemen in onze kerkelijke gemeenschap. Geboorte en dood, begin en einde, zijn met elkaar verbonden. Vreugde en verdriet horen bij Gods schepping van de mens, ze horen onlosmakelijk bij het leven.

De gedenkhoek biedt ons bovendien een plaats van rust, schoonheid en bemoediging om alles wat in ons omgaat met God te delen en te herademen in de weldadige omgeving.

Als leden van de werkgroep vinden we de regenboog een mooi symbool dat we voorheen hadden en terug willen laten komen in het raamwerk van de gedenkhoek. In samenspraak met Hein van de Water en Jacobine von Dömming komen we uit op een glas-in-lood raam waarin de kleuren van de regenboog zijn verwerkt en waarbij het ontwerp qua kleuren ook bij de glas-in-lood ramen van de kerk moet passen. Bij deze ramen is gebruik gemaakt van fondant kleuren.
De regenboog staat voor de verbinding tussen het Goddelijke en de aardse wereld.
De veelkleurigheid van de regenboog omvat de veelkleurigheid van de menselijke emotie. Ieder leven kent voorspoed, vreugde en blijdschap, maar ook tegenslag en verdriet. Als teken van het verbond herinnert de regenboog ons aan een God, die nooit weer mens en dier door een zondvloed zal uitroeien. Hij is een God van genade.

Voor gemeenteleden die (voor of na de dienst) graag zelf een kaarsje willen aansteken om hun geliefde te gedenken, zijn er waxinelichtjes. Om verbinding met de gemeente te creëren hangt het raamwerk vrij. Rondom een open rand. Het licht van de kaarsjes kun je daardoor zien branden. Op dit moment zijn nog niet alle werkzaamheden voor de gedenkhoek afgerond. Als dit klaar is, informeren wij u nog wat breder over achtergrond en gebruik.
Werkgroep ‘Gedenkhoek’
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
Nu de overheid de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus per 1 juni heeft versoepeld, komt er ook weer wat meer ruimte voor kerkelijke activiteiten. En zo kan hopelijk de geplande bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in juni, zoals het op dit moment van schrijven (25 mei) lijkt,  doorgang vinden. In de afgelopen maanden hebben we  (onze predikant, onze pastor en de ouderlingen) vooral ‘pastoraat op afstand’ verzorgd, door middel van een telefoontje, een kaartje, een pastorale brief of een appje.
 
lees meer »
 
Hervatting orgelconcerten in Farmsumer kerk Hervatting orgelconcerten in Farmsumer kerk

 
Stichting Lohmanorgel Farmsum denkt, dat de orgelconcerten in augustus wel weer hervat kunnen worden.
We hanteren hierbij het protocol, dat is opgesteld ten behoeve van orgelcommissies door Erfgoedpartners i.s.m. de Stichting Groningen Orgelland.
Dit houdt o.a. in, dat bezoekers van de concerten zich van te voren dienen aan te melden. Aanmelden kan via de mail lhveentjer@aelis.nl of per telefoon 0596-61 46 15.
Het concert op 15 augustus a.s. wordt verzorgd door Pieter Pilon, hoofdorganist van het Lohman-orgel in de Farmsumer Kerk.
Aanvang 20.00 uur.
Entree : € 10.00 (graag gepast betalen).
lees meer »
 
HULP DIACONIE HULP DIACONIE
HULP DIACONIE.
We staan met z'n allen een beetje machteloos te kijken hoe het zal aflopen met het CORONAVIRUS. Wat kunnen en mogen wij als diaconie nog doen voor onze gemeenteleden en anderen.  Het zijn misschien kleine dingen, die hulp kunnen bieden. Wij denken dan aan een boodschapje doen of iets dergelijks.
Meer informatie lees u bij 'Diaconie'.
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.
Inmiddels hebben wij voor de deeldoosjes inmiddels € 440 mogen ontvangen en ook een gift van € 500 waarvoor onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u deze keer wat meer over de  kindertelefoon. SAVE, waarmee Kerk in Actie samenwerkt in India is een van de deelnemers van de landelijke kindertelefoon.
Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
We komen altijd op woensdag bij elkaar in gebouw Op de Wierde, in Farmsum. Aanvang 19.30 uur.
Het seizoen 2019 - 2020 is afgerond en in september 2020 starten de lessen weer.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.