Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.
Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'over ons'.


Lees meer bij 'Over ons'.

De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Werkgroepen', Pastoraat.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: ma t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
 
Bijzondere dienst Nicolaikerk Bijzondere dienst Nicolaikerk
Op zondagmorgen 17 november is er uitgaande van de IKE om half tien een bijzondere gezinsdienst voor iedereen in de Nicolaikerk te Appingedam.
Het is een dienst voor en met mensen met een beperking.
Het thema deze morgen is :
“Thuiskomen”
Voorganger is Dhr. E.Vroom
Organist is Vincent Hensen.
Er is medewerking van de band ,,Ruth,, en van de commissie bijzondere diensten Appingedam en Delfzijl.
Het belooft weer een fijne dienst te worden waar u allemaal uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Na de dienst is er gezamenlijk koffie en thee drinken in de Franse School.
De IKE activiteiten commissie
Toonkunstkoor Delfzijl o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk,  concert 30 november 2019 in de Nicolaikerk in Appingedam met op het programma:
 
 
Adventsconcert Lohmanorgel Adventsconcert Lohmanorgel


Op zaterdag 30 november, vlak voor de 1e zondag van Advent, geeft EEUWE ZIJLSTRA een Adventsconcert op het Lohmanorgel in de FARMSUMER KERK.
Aanvang 20.00 uur
Entree: € 10,00

Lees meer bij 'kerknieuws'.
 
 
Allerzielen in de Farmsumerkerk Allerzielen in de Farmsumerkerk


Voor wie brandt u / jij een kaarsje?
Een kaarsje branden voor een overleden dierbare
is voor steeds meer mensen een waardevol gebruik.
Samen stilstaan bij geliefden, die we zo missen.
Het samen zijn en delen biedt troost.
Op zaterdag 2 november, de dag van Allerzielen, wordt u van 18.00 tot 20.00 uur in de gelegenheid gesteld een
kaarsje te branden in het stiltecentrum van de Farmsumer Kerk.
Tijdens deze uren van bezinning zal een CD van een
Requiem ten gehore worden gebracht.
 
Lectoren gevraagd Lectoren gevraagd
In de Taakgroep Vieren en Vormen is gesproken over het weer invoeren van Lectoren (lezers) voor één van de lezingen. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari weer gebruik te gaan maken van lectoren.  Mocht u ook willen meewerken als Lector, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de Taakgroep, Petra de Jong (mailadres: )
 
 
Actie 'Werp een blik in de kerk' Actie 'Werp een blik in de kerk'
Wij vragen u de Voedselbank te steunen door een blik met voedsel, groenten, fruit, vlees, vis, het maakt niet uit, in te leveren. Ook ontvangt de voedselbank graag pakken houdbare mekl, thee, kofiiemelk, kruidenmixen voor rijstgerechten en alle andere houdbare producten.
U kunt uw blik(ken) inleveren gedurende de maand november in de Kruiskerk.
De Voedselbank kunt u ook geldelijk steunen door het overmaken van een bedrag op: IBAN: NL80RABO0122295730 tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl.
Hiermee steunt u uw medemens.
Al vast bedankt voor uw gift.
 
 
Succesvolle Rommelmarkt/bazaar Succesvolle Rommelmarkt/bazaar


Op zaterdag 12 oktober werd voor de24e keer de Rommelmarkt/bazaar gehouden in het Anker bij de Kruiskerk. Met een enthousiaste ploeg medewerkers wordt altijd de Rommelmarkt/bazaar in goede harmonie voorbereid en uitgevoerd.
Het was gezellig in het Anker en er werd goed verkocht. Te meer daar de verkoop  het mooie bedrag van €4.200 heeft opgebracht. Een gedeelte van dit bedrag gaat via de Vrouwen voor Brazilië naar het JeugdOpvangcentrum Jardim Colonial  in Castro Paranà/Castrolanda  in Brazilië.

Lees meer over de Bazaar/Rommelmarkt bij 'Kerknieuws' en 'Foto Albums'.
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Jaarprogramma 2019 - 2020 Jaarprogramma 2019 - 2020


Activiteiten bij de Protestantse Gemeente Delfzijl
Thema: Ontmoeten  -  Verdiepen  -  Beleven.
Naast ontmoeten op de zondag is het ook fijn elkaar op een andere dag in de week te treffen en zo elkaar te leren kennen. Denk hierbij aan o.a. aan gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en eetgroep.
Ook als u niet betrokken bent bij de Protestantse Gemeente bent u welkom om mee te doen.

Alle activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Bericht College van Kerkrentmeesters Bericht College van Kerkrentmeesters
Misschien heeft u al enige tijd niets van ons vernomen, maar bent u wel nieuwsgierig naar, met name, de plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker.
Verbouw :
Tweemaal is het onderwerp besproken op een gemeenteavond. De laatste keer waren het de plannen die de werkgroep samen met de architect heeft opgesteld. Een andere indeling van de kerkzaalruimte, aanpassen meubilair en oplossingen voor zuiniger gebruik van energie. Voorgesteld werd ook om eerst de kerkzaalruimte aan te pakken en de andere plannen met de rest van het gebouw een lagere prioriteit  toe te kennen (mede op advies van de kerkrentmeesters).

Meer over de plannen leest u bij 'Kerknieuws'.
 
"Knoop in je oren" "Knoop in je oren"
Bouwreis Guatemala januari 2020

Bouwreis Guatemala januari 2020
Zoals u weet, ga ik in januari 2020 op bouwreis naar Guatemala. Daar ga ik met een groep vrijwilligers via Habitat for Humanity bouwen aan een veilig (t)huis voor 1 of meerdere gezinnen.
Inmiddels heb ik meerdere acties gehouden om geld in te zamelen voor het bouwprojekt.
Voor een nieuwe creatieve actie om geld in te zamelen voor het bouwprojekt, heb ik uw hulp nodig. Ik ben op zoek naar grote, platte knopen (>1 cm doorsnede). Hebt u deze knopen in huis, dan houd ik me van harte aanbevolen. In de hal van het Anker staat een houten huisje waarin u uw knopen kunt doen (op de tafel naast de ingang, waar u ook oa de postzegels, mobieltjes en kaarsvet kunt inleveren).

Alvast hartelijk bedankt,

Meer over dit project leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Zendingserfgoedkalender 2020 Zendingserfgoedkalender 2020


Het thema luidt: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.
De kalender kost € 9,00 en is verkrijgbaar bij de leden van de missionaire werkgroep (secr. Trudy Kemmink, tel. 614633)
Kerk in Actie beveelt deze kalender van harte bij u aan.

Lees meer bij 'Missionaire Werkgroep Delfzijl'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Woensdag 4 december staat er om 17.30 uur een drie gangen diner klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna staat er heerlijkhoofdgerecht klaar. Tot slot is er een heerlijk nagerecht. 
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in Het Anker, naast de Kruiskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgnodigd. We vragen € 5,00 p.p. Opgave bij Ageeth Jansma. tel 614032 of bij Hennie de Vries () Ook ligt er een intekenlijst in de hal van het Anker.
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
In 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker
De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op donderdag 12 december om 14.30 uur.

Lees meer bij 'Kerknieuws'.
 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
De eerst volgende keer is woensdag 27 november 2019 in gebouw 'Op de Wierde'. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.