Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Gemeenteberaad Gemeenteberaad
Op Maandag 30 november wordt u uitgenodigd voor een Gemeeteberaad in de Kruiskerk. Het zal even een andere organisatie zijn, maar de kerkenraad is van mening deze toch door te laten gaan, tenzij de corona richtlijnen tussentijds wijzigen. Tijdens het Gemeenteberaad zal een evaluatie plaatsvinden van de verbouwing die dit jaar is uitgevoerd. Er zal een financieel eindrapport gepresenteerd worden. Ook willen wij met u van gedachten wisselen over hoe om te gaan met de Privacy nu we de diensten ook met beeld uitzenden.
lees meer »
 
Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
Op een doordeweekse middag en/of avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment
van bezinning en gebed.We volgen een vaste liturgie voor de middag en de avond.
Een liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.
Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom!
Data: De eerstvolgende keer is op donderdag  29 oktober.
Dinsdagmiddag van 13.00 – 13.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur
De volgende data staan wekelijks vermeld op de zondagsbrief
U bent van harte welkom.

Meer lezen over het middag- en avondgebed bij 'Kerknieuws'
 
Allerzielen in de Farmsumer Kerk Allerzielen in de Farmsumer Kerk

 
Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat goeddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten. – Eén voor één.

Ida Gerhardt

Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen. De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in steeds meer Protestantse kerken wordt aandacht aan Allerzielen besteed.

In de Famsumer Kerk is het welhaast een traditie aan het worden.
De kerk is open van 18.00 uur tot 20.00 uur.

 
lees meer »
 
Bijwonen kerkdienst in de maand november 2020 Bijwonen kerkdienst in de maand november 2020
Bijwonen diensten in de maand november:
Hoewel voor de maand oktober de richtlijnen niet zijn veranderd voor o.a. het bijwonen van Kerkdiensten, blijven we het  huidige beleid hanteren. Het is namelijk noodzakelijk dat we de afstand van 1,5 meter moeten blijven hanteren. Het aantal beschikbare plaatsen blijft dus gelijk. Uit veiligheidsoogpunt en qua organisatie (voorlopig) beperken we het aantal tot 30 personen. De opgave voor het bijwonen blijft voorlopig ongewijzigd: aanmelden via tjdevries@home.nl.  Er moet namelijk geregistreerd worden wie op welk moment aanwezig zijn in de kerk.
Opgave bij Tjerk de Vries: mailadres: tjdevries@home.nl of tel 618346. Een aantal gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor een aantal zondagen. Zij staan inmiddels geregistreerd.
Kerkenraad.
 
Emmaüswandeling Emmaüswandeling
 
Het boekje ‘ontmoeten, verdiepen, beleven’ vermeldt twee speciale activiteiten voor de maand november. Voor zondagmiddag 15 november staat van 14.00 – 15.00 uur een Emmaüswandeling gepland.
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u bij ds. Marja de Jager terecht. 
dejagerm@home.nl; 0596-85 92 08 
 
 
Actie schoenendoos Actie schoenendoos


Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de schoenendoosactie. Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: een mooi gevulde schoenendoos.
lees meer »
 
Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers) Filmavond met de film: - Les Choristes (De koorzangers)


Film - Les Choristes (De koorzangers) Les choristes vertelt het verhaal van een kostschool voor moeilijk opvoedbare kinderen wat begint in het heden, als Pierre Morhange na de begrafenis van zijn moeder bezoek krijgt van een van zijn oude klasgenoten, Pépinot. Die geeft hem het dagboek van hun oude surveillant, Clément Mathieu.
Datum: dinsdag 24 november 2020 Tijd: 19.45 uur – Vanaf 19.30 inloop met koffie en thee Plaats: Het Anker of Kerkzaal Opgave: vóór 1 november bij ds. Marja de Jager   dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Al enige tijd is het stil geweest met berichten van de Kerkrentmeesters in het Kerkblad.  Niet dat we stilgezeten hebben. Middels de zondagsbrieven, met daarop de verhalen over de verbouw van de Kruiskerk, bent u toch grotendeels op de hoogte gehouden, met name door werkgroep leden en verhalen van gemeenteleden.
Hieronder een aantal onderwerpen, waarmee het  College van Kerkrentmeesters zich bezig heeft gehouden.
Het begint bij De verbouw/herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk.
Het uitgebreide artikel van de kerkrentmeesters lees u bij 'Kerkrentmeesters'
 
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties

Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde
Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde.  
Data: 6, 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17 februari 2021
Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 1 december bij ds. Marja de Jager 
email: dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)


Bij de MWD ziet het er naar uit dat we ons streefbedrag voor de Kinderen in de Knel niet gaan halen door het missen van de collectes.
Helpt u mee om dit project te laten slagen!
U zou daarom een (extra) bijdrage kunnen overmaken op ons bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.
Lees meer over dit project en andere projecten bij 'Werkgroepen Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Orgelconcert in de Farmsumer Kerk Orgelconcert in de Farmsumer Kerk


Op zaterdagavond 21 november geeft Sietze de Vries een concert op het Lohman-orgel in de Farmsumer Kerk.
Het concert begint om 20.00 uur, de entree is € 10,00.
Aanmelden verplicht : lhveentjer@aelis.nl
Meer informatie leest u bij 'kerknieuws'
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Laat met uw gift de financiële actie van de diaconie slagen Laat met uw gift de financiële actie van de diaconie slagen

De diaconie probeert mensen/instanties te helpen die hulp nodig hebben, waarbij het niet uitmaakt of deze mensen kerkelijk of niet-kerkelijk zijn. Het kan zomaar zijn dat iemand de regie over zijn of haar bestaan verliest, bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. Als mensen in financiële problemen zijn geraakt, kan de diaconie bijspringen, met name als banken en de burgerlijke gemeente niet meer kunnen of willen helpen. Een geldelijke ondersteuning of een lening behoort dan tot de mogelijkheden, maar ook het helpen bij het oplossen van de financiële problemen. Ook kan de diaconie in voorkomende gevallen een keer een tas vol boodschappen geven.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 0373736738 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl.
Meer over deze actie  en hoe u de diaconie financieel kunt ondersteunen leest u bij Bestuur \ diaconie
 
Bijbelstudie: het Goede leven. Bijbelstudie: het Goede leven.


Datum: Dinsdag 20 oktober 2020
Tijd: 19.30 u. – 21.30 uur
Plaats: Het Anker
Opgave: vóór 4 oktober bij ds. Marja de Jager      
dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472
lees meer »
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Zendingserfgoedkalender 2021 Zendingserfgoedkalender 2021De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks van ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik Workshop Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, Java Indonesië.

Het thema luidt: Eenheid in verscheidenheid. Hier verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect van volgers van de grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische republiek.
Vanaf zondag 20 september kunt u een kalender bestellen of kopen. 
De kalender kost € 9,00.
Op de startzondag zijn ze te verkrijgen In de hal van het Anker. U kunt ze bestellen bij de leden van de Miss. Werkgroep Delfzijl (Mw. Berends, tel 61 46 65 of bij Frouke  Keller, tel. 61 17 63 )
Lees meer over deze kalender bij Werkgroepen Miss. Werkgroep Delfzijl)

 
Bericht van de kerkenraad Bericht van de kerkenraad
Zondag 20 september hebben wij de startzondag mogen vieren met als thema  Het Goede leven.
Om  Het Goede leven met elkaar te kunnen vieren,  waren de gemeenteleden in secties uitgenodigd om deze zondag bij elkaar te komen in de Kruiskerk/Het Anker om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Tijdens dit samenzijn,  zijn houten harten gevuld met daarop een woord, een zin wat het goede leven voor jou betekent. Wij hebben van veel mensen vernomen dat zij het plezierig vonden om elkaar weer te ontmoeten en kunnen terugkijken op een fijne start.
lees meer »
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee.
Lees meer bij werkgroepen 'Pastoraat'
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Wij wensen u veel Kijkplezier.
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.